Az áttelepítés megtervezése – áttekintés

Az áttelepítésre vonatkozó információk segítséget nyújtanak abban, hogy megtervezze a Jabber áttelepítését munkahelyi telepítésről felhőbeli telepítésre. Lehetővé teszik, hogy összegyűjtse a felhasználó meglévő munkahelyi telepítési szolgáltatásaira, így például a harmadik felek integrálására, a végponttípusokra és a konfigurációkra, valamint a végfelhasználók által használt szolgáltatások típusára vonatkozó információkat. Megtekintheti az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatás, valamint azon Jabber-szolgáltatások listáját is, amelyek áttelepítés után esetleg nem vagy csak részben érhetőek el. Ezek az információk segítenek megtervezni és kialakítani a felhőbe történő hatékony áttérés idővonalát.

Előfeltételek

Az áttelepítés megtervezése előtt győződjön meg arról, hogy teljesülnek az alábbi követelmények:

  • Teljes rendszergazdai jogosultságokkal fér hozzá a Control Hubhoz – A Webex alkalmazás elsősorban a Control Hubból kezelhető, amely a Webex platform kezelőfelülete. További információ: Szervezeti fiók-szerepkörök hozzárendelése a Control Hubban.

  • A szervezetet beléptette a Cloud-Connected UC-be – Léptesse be a szervezetet a Cloud-Connected UC szolgáltatásba, hogy összegyűjthesse az áttelepítendő felhasználókra és fürtökre vonatkozó szükséges információkat. További tudnivalók: A Cisco Webex Cloud-Connected UC beállítása munkahelyi eszközök esetén.

  • Engedélyezve van a Telepítési információk szolgáltatás – Engedélyezze a Telepítési információk szolgáltatást az összes Unified CM és Azonnali üzenetküldés és jelenlét fürtön. Ez lehetővé teszi a konfigurációs adatok felhőbe történő küldését, ami szükséges az áttelepítéshez. További részletek: Cloud-Connected UC szolgáltatások engedélyezése.

Az áttelepítés megtervezése

1

A Control Hub ügyfél nézetében válassza a következőket: Szolgáltatások > Frissítések.


 
Az Áttelepítési információk kártya csak azt követően lesz engedélyezve, hogy szervezetét beléptette a Cloud-Connected UC-be.
2

Az Áttelepítés információk kártyán kattintson a Megtekintés elemre.

Megjelenik az Adatgyűjtés megerősítése párbeszédpanel.
3

Olvassa el a képernyőn megjelenő üzenetet, jelölje be az Igen, elfogadom jelölőnégyzetet, majd kattintson a Küldés gombra.

4

Megjelenik az Áttelepítési információk oldal a következő adatokkal:

  • Unified CM fürt neve – a Unified CM fürt neve. A Keresés mező segítségével megkeresheti és szűrheti a fürtök nevét. Itt csak a Telepítési információk szolgáltatást használni képes fürtök szerepelnek.

  • Szolgáltatásprofilok – a Unified CM szolgáltatásprofiljai.

  • Felhasználók száma összesen – a Unified CM fürt összes felhasználójának száma.

  • Tervezési információk – a fürtben elérhető funkciók, illetve az esetleg tervezést igénylő funkciók listája.

5

Kattintson a Részletek gombra a Tervezési információk oszlopban.

Az Áttelepítési információk oldal megjeleníti az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatás és a Jabber-ügyfél szolgáltatásainak listáját. A szolgáltatások listájával kapcsolatban lásd: Szolgáltatások listája.

 
A Webex alkalmazásra történő áttéréskor e szolgáltatások funkciói vagy közvetlenül leképeződnek megfelelő funkciókra, vagy nem.
6

A szolgáltatás részleteinek megtekintéséhez kattintson a Jelentés letöltése gombra.

7

Kattintson az oldal tetején megjelenő Áttelepítési útmutató hivatkozásra, és nézze meg a tervezési részleteket.

Szolgáltatáslista

A következő táblázat azokat a szolgáltatásokat sorolja fel, amelyeket a Cloud-Connected UC észlel, amennyiben azok a telepítés során konfigurálva vannak. Ezek a szolgáltatások további tervezést igénylőként vannak megjelölve, a Webex alkalmazásra történő áttéréskor, mert vagy közvetlenül leképeződnek megfelelő szolgáltatásokra, vagy nem.

1. táblázat: Szolgáltatáslista

Szolgáltatások

Leírás

Az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatásai

Harmadik fél megfelelőségi kiszolgálója

Az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatás integrálásra kerül egy vagy több harmadik fél megfelelőségi kiszolgálójával a megfelelőségi naplózás vagy az etikus fal funkció biztosítása érdekében. Kiválaszthatja, hogy mely azonnali üzenetküldési, jelenléti vagy csoportos csevegési események jussanak el a megfelelőségi kiszolgálóhoz, és mely események legyenek blokkolva. A harmadik fél megfelelőségi kiszolgálója miden vonatkozó házirendet vagy szűrést alkalmaz az eseményre, majd megmondja az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatásnak, hogy az esemény igényel-e további feldolgozást.

B2B szövetség

A szövetséges azonnali üzenetküldő hálózat különböző azonnali üzenetküldő ügyfelek és platformok közötti kommunikációt tesz lehetővé a rendelkezésre álló információk és azonnali üzenetek külső tartományokban lévő felhasználókkal történő cseréje érdekében.

B2B szövetség (SIP)

Az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatást használó felhasználók kommunikálni tudnak külső tartományokban, például a Munkamenet által kezdeményezett protokoll (Session Initiated Protocol – SIP) szerint összevont tartományokban lévő felhasználókkal.

B2B szövetség (XMPP)

Az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatást használó felhasználók kommunikálni tudnak külső tartományokban lévő felhasználókkal olyan alkalmazások segítségével, amelyek támogatják a Bővíthető üzenetküldés és jelenlét protokollt (XMPP).

B2B szövetség (E-mail)

Amikor úgy állítja be az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatást, hogy az a SIP- vagy az XMPP-szövetség esetében az e-mail-címet használja, akkor az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatás a helyi felhasználó IM-címe helyett a felhasználó e-mail-címét használja egy összevont névjegyalbummal folytatott összes kommunikációban.

Vállalati csoporton alapuló névjegyalbum (Vállalati AD)

Amikor a vállalati csoport van konfigurálva, a Unified CM felhasználói csoportokat tartalmaz, mivel az adatbázisát egy külső LDAP címtárral szinkronizálja. Hozzáadhat hasonló jellemzőkkel és célüzenetekkel rendelkező felhasználókat egy konkrét csoportba tartozó összes felhasználóhoz, és egységes hozzáférést állíthat be egyik konkrét csoport összes tagja számára. A Cisco Jabber felhasználói megkereshetnek vállalati csoportokat is, vagy megtekinthetik azokat a csoportokat, amelyeket már hozzáadtak névjegyalbumukhoz.

FIPS mód a telepítéshez

Az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatás úgy konfigurálható, hogy FIPS módban működjön, ami lehetővé teszi, hogy a rendszer megfeleljen a FIPS, azaz szövetségi adatfeldolgozási szabványoknak, amely a titkosító moduloknak egy amerikai és kanadai kormányzati szabványa. A FIPS a titkosítási algoritmusok megvalósításához, a kulcsanyagok és az adatpufferek kezeléséhez, valamint az operációs rendszerrel való működéséhez határozza meg a bevált módszereket.

Üzenetek archiválása

Az egyazon fürtbeli, fürtök közötti vagy szövetséges hálózati konfigurációkbeli azonnali üzenetküldési tevékenységekre vonatkozó adatok gyűjtésével támogatja az azonnali üzenetküldés megfelelőségét. Ez magában foglalja a pont–pont üzeneteket és a csoportos csevegés különféle formáit.

Folyamatos csevegés

A folyamatos csevegési szobák csoportos csevegési munkamenetek, amelyek azt követően is megmaradnak, hogy minden felhasználó elhagyta a szobát. A felhasználók bármikor visszatérhetnek ugyanabba a szobába, hogy együttműködjenek és megosszák a tudást, az archívumban keressenek (ha ez a funkció engedélyezve van az Azonnali üzenetküldés és jelenlét szolgáltatásban), majd részt vegyenek a téma valós idejű megbeszélésében. Ha folyamatos csevegőszobákat állít be, akkor minden folyamatos csevegőszobát üzemeltető csomóponthoz külön külső adatbázis-példányt kell beállítania.

Vegyes Jabber-szolgáltatások

Asztal távvezérlése

Ha a képernyő megosztása azonnali üzenetküldésről történik, akkor egy felhasználó engedélyt kérhet a képernyőt megosztó felhasználó Asztalának távvezérlésére. Bármelyik felhasználó bármikor visszavonhatja az Asztal távvezérlésének jogát. Az Asztal távvezérlése jelenleg nem támogatott az Expressway for Mobile és a Távoli hozzáférés használata során.

FECC – Távoli kamera-

vezérlés

A távoli kameravezérlést (FECC) támogató hívásokban a távoli kamerát beállíthatja, hogy jobb rálátást adjon Önnek a videohívások közben. Az FECC akkor áll a felhasználók rendelkezésére, ha a hívott végpont támogatja az FECC-t. Ha például egy Cisco-hidat hív, kiválaszthatja a videó elrendezését a konferenciabeszélgetésben.

CMS ActiveControl

A Cisco Meeting Server ActiveControl lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy a megbeszélésélményüket közvetlenül konferenciaszolgáltatási végpontjukból vezéreljék az ActiveControl-on keresztül, anélkül, hogy ehhez szükség lenne külső alkalmazásra vagy operátorra.

Biztonságos média használata CAPF vagy OAuth segítségével

A Unified CM-be történő biztonságos regisztráció magában foglalja a CTL-fájlok frissítésének folyamatát, a kölcsönös tanúsítvány-megbízhatósági tároló felállítását stb. Ha egy Cisco Jabber-készüléket hol a munkahelyen, hol a munkahelyen kívül használnak, akkor nehéz frissíteni a helyileg aláírt tanúsítványokat, és megújítani a Certificate Authority Proxy Function (CAPF) funkcióba történő beléptetést, valahányszor egy biztonságos regisztráció befejeződött. A SIP OAuth mód lehetővé teszi, hogy biztonságos környezetben OAuth frissítési tokeneket használjon a Cisco Jabber hitelesítéshez. Az OAuth támogatása a Unified Communications Manager SIP-vonalán CAPF nélkül is lehetővé tesz a biztonságos jelzést és médiát. A OAuth token érvényesítése a SIP-regisztráció során akkor fejeződik be, amikor a OAuth-alapú hitelesítés engedélyezve van a Unified Communications Manager fürtön és a Cisco Jabber-végpontokon.

Áttelepítési problémák elhárítása

Ez a fejezet a szükséges információkat és megoldásokat tartalmazza az olyan általános problémák megoldásához, amelyekkel a Webex alkalmazásba való áttelepítés tervezése előtt vagy az áttelepítés során esetleg szembe kell néznie.

Szolgáltatásengedélyezés

Miután engedélyezte a telepítési információkat, körülbelül 4–5 óra kell ahhoz, hogy a frissített adatok megjelenjenek az Áttelepítési információk oldalon.

Csoportos frissítések a Control Hubon vagy a munkahelyen

Miután elvégezte a Control Hubon vagy a munkahelyi csomópontokon a csoportos frissítéseket, körülbelül 4–5 óra kell ahhoz, hogy a frissített adatok megjelenjenek az Áttelepítési információk oldalon.