Planera din migrering – en översikt

Med Migration Insights kan du planera din migrering av Jabber från en lokal distribution till en molndistribution. Du kan samla in den informationen som behövs om användarens befintliga lokala distribuerade tjänster, som tredjepartsintegrering, slutpunktstyper och deras konfiguration samt slutanvändarnas tjänster. Du kan också visa listan med Instant Messaging and Presence- och Jabber-funktioner som kanske inte är tillgängliga eller bara är delvis tillgängliga efter migreringen. Med den här informationen kan du planera och skapa en tidslinje för en effektiv flytt till molnet.

Förutsättningar

Innan du planerar migreringen ska du se till att följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Åtkomst till Control Hub med fullständiga administratörsrättigheter – Webex-appen hanteras huvudsakligen via Control Hub, som är Webex-plattformens administrationsgränssnitt. Mer information finns i Tilldela roller till organisationskonton i Control Hub.

  • Registrera organisationen i Cloud-Connected UC – registrera organisationen i Cloud-Connected UC för att samla in den information som behövs om de användare och kluster du tänker migrera. Mer information finns i Konfigurera Cisco Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter.

  • Aktivera Deployment Insights – aktivera tjänsten Deployment Insights för alla Unified CM- och Instant Messaging and Presence-kluster. Det här gör att du kan skicka den konfigurationsinformation som behövs för migreringen till molnet. Mer information finns i Aktivera Cloud-Connected UC-tjänster.

Planera din migrering

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Tjänster > Uppdateringar.


 
Kortet Migration Insights aktiveras först när du har registrerat din organisation för Cloud-Connected UC.
2

Gå till kortet Migration Insights och klicka på Visa.

Dialogrutan Bekräfta datainsamling visas.
3

Läs meddelandet på skärmen, markera kryssrutan Ja, jag accepterar och klicka på Skicka.

4

Sidan Migration Insights visas med följande uppgifter:

  • Namn på Unified CM-kluster – namnet på Unified CM-klustret. Du kan söka efter och filtrera klusternamn i fältet Sök. Här visas bara kluster som är aktiverade för Deployment Insights.

  • Tjänstprofiler – här visas profiler för Unified CM-tjänsten.

  • Totalt antal användare – antalet användare i Unified CM-klustret.

  • Planning Insights – här visas vilka funktioner som är tillgängliga i klustret eller vilka funktioner som kan behöva planeras.

5

Klicka på Detaljer i kolumnen Planning Insights.

På sidan Migration Insights visas listan med funktioner i Instant Messaging and Presence och Jabber-klienten. Mer information om listan med funktioner finns i Funktionslista.

 
De här funktionerna kan mappas direkt i övergången till Webex-appen, men de behöver inte göra det.
6

Klicka på Hämta rapport om du vill visa funktionsdetaljerna.

7

Klicka på länken Migreringsguide som visas längst upp på sidan om du vill visa planeringsdetaljerna.

Funktionslista

I den här tabellen visas de funktioner som Cloud-Connected UC kan identifiera under distributionen. Funktionerna är markerade för vidare planering eftersom de kan mappas direkt när du går över till Webex-appen, men inte behöver göra det.

Tabell 1. Funktionslista

Funktioner

Beskrivning

Instant Messaging and Presence-funktioner

Efterlevnadsserver från tredje part

Tjänsten Instant Messaging and Presence kan integreras med en eller flera efterlevnadsservrar från tredje part för att få efterlevnadsloggning och etiska väggar. Du kan välja vilka snabbmeddelanden, vilken närvaroinformation och vilka gruppchatthändelser som ska skickas till efterlevnadsservern och vilka händelser som ska blockeras. Efterlevnadsservern från tredje part tillämpar relevanta policyer och filtrerar händelsen, och meddelar sedan tjänsten Instant Messaging and Presence om händelsen måste bearbetas ytterligare.

B2B-federation

I ett förenat Instant Messaging-nätverk kan olika Instant Messaging-klienter och plattformar kommunicera för att utbyta tillgänglighetsinformation och snabbmeddelanden med användare i externa domäner.

B2B-federation (SIP)

De som använder tjänsten Instant Messaging and Presence kan kommunicera med användare i externa domäner, till exempel förenade SIP-domäner (Session Initiated Protocol ).

B2B-federation (XMPP)

De som använder tjänsten Instant Messaging and Presence kan kommunicera med användare i externa domäner via appar med stöd för XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol).

B2B-federation (e-post)

När du konfigurerar att tjänsten Instant Messaging and Presence ska använda e-postadressen för SIP- eller XMPP-federation byter Instant Messaging and Presence ut den lokala användarens IM-adress mot användarens e-postadress i all kommunikation med förenade kontaktlistor.

Kontaktlista baserad på företagsgrupp (Enterprise AD)

När en företagsgrupp är konfigurerad tar Unified CM med användargrupper när datbasen synkroniseras med en extern LDAP- katalog. Du kan etablera användare med likartade egenskaper, rikta meddelanden till alla användare i en viss grupp och konfigurera enhetlig åtkomst för alla medlemmar i en viss grupp. Cisco Jabber-användare kan även söka efter företagsgrupper och visa grupper de redan har lagt till på sina kontaktlistor.

Distribution i FIPS-läge

Tjänsten Instant Messaging and Presence kan konfigureras för att användas i FIPS-läge, vilket gör att systemet uppfyller standarden FIPS (Federal Information Processing Standards), som är en amerikansk och kanadensisk myndighetsstandard för kryptografiska moduler. FIPS specificerar regelverk för implementering av krypteringsalgoritmer, hanteraring av nyckelmaterial och databuffertar samt arbete med operativsystemet.

Arkivering av meddelanden

Ger efterlevnadsstöd för snabbmeddelanden genom att samla in data om snabbmeddelandeaktiviteter i enskilda kluster, mellan kluster eller i förenade nätverkskonfigurationer. Här ingår punkt-till-punkt-meddelanden och olika typer av gruppchattar.

Permanent chatt

Permanenta chattrum är gruppchattar som finns kvar även när alla användare har lämnat rummet. Användarna kan gå tillbaka till samma rum senare för att samarbeta och dela kunskap, söka i arkivet (om den här funktionen är aktiverad i tjänsten Instant Messaging and Presence) och fortsätta att diskutera ämnet i realtid. Om du konfigurerar permanenta chattrum måste du ställa in en separat extern databasinstans för varje nod som är värd för permanenta chattrum.

Olika Jabber-funktioner

Fjärrstyrning av skrivbord

När skrivbordet delas via Instant Messaging kan en användare begära behörighet att fjärrstyra skrivbordet hos användaren som delar skrivbordet. Båda användarna kan när som helst avbryta fjärrstyrningen. Fjärrstyrning av skrivbord stöds för närvarande inte i Expressway for Mobile och Remote Access.

FECC – bortre kamera

Kontroll

I samtal med stöd för kontroll av den bortre kameran kan du justera den bortre kameran så att du får bättre sikt under videosamtal . FECC är tillgängligt för användare om slutpunkten de ringer till har stöd för funktionen. Om du till exempel ringer en Cisco-brygga kan du välja layout för videovisningen i konferenssamtalet.

CMS ActiveControl

Med Cisco Meeting Server ActiveControl kan mötesdeltagare styra sin mötesupplevelse direkt från konferensslutpunkten via ActiveControl utan att behöva externa program eller operatörer.

Användning av säkra media med CAPF eller OAuth

I säkra registreringar i Unified CM ingår en process för att uppdatera CTL-filer, ställa in ett gemensamt lager för betrodda certifikat och så vidare. Om en Cisco Jabber-enhet växlar mellan lokal och extern miljö är det svårt att uppdatera lokalt signerade certifikat och förnya CAPF-registreringen varje gång en säker registrering slutförs. I SIP OAuth-läget kan du använda OAuth-uppdateringstoken för Cisco Jabber-autentisering i säkra miljöer. Stödet för OAuth på SIP-linjen i Unified Communications Manager möjliggör säkra signaler och media utan CAPF. Valideringen av OAuth-token under SIP-registreringen slutförs när OAuth-baserad auktorisering aktiveras för Unified Communications Manager-klustret och Cisco Jabber-slutpunkterna.

Felsöka migreringsproblem

Det här avsnittet innehåller nödvändig information och lösningar på några vanliga problem du kan stöta på innan eller under migreringen till Webex-appen.

Aktivering av tjänsten

När du har aktiverat Deployment Insights kan det ta cirka 4 till 5 timmar innan uppdaterade data visas på sidan Migration Insights.

Massuppdatering i Control Hub eller lokalt

När du gör massuppdateringar i Control Hub eller lokalt kan det ta cirka 4 till 5 timmar innan uppdaterade data visas på sidan Migration Insights.