Uw migratie plannen: een overzicht

Met Migratie-inzichten kunt u uw Jabber-migratie plannen vanuit een on-premises implementatie naar een cloudimplementatie. Hiermee kunt u de vereiste informatie verzamelen over de bestaande services van de on-premises implementatie van de gebruiker, zoals integraties met producten van derden, typen eindpunten en configuraties en het type services dat de eindgebruikers gebruiken. U kunt ook de lijst bekijken met functies voor Chatberichten en aanwezigheid en Jabber die mogelijk niet beschikbaar of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn na de migratie. Deze inzichten helpen u bij het plannen en bouwen van een tijdslijn voor een effectieve migratie naar de cloud.

Voorwaarden

Voordat u uw migratie plant, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:

  • Toegang tot Control Hub met volledige beheerdersrechten: de Webex-app wordt voornamelijk beheerd via Control Hub, de beheerinterface voor het Webex-platform. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in Organisatie-accountrollen toewijzen in Control Hub.

  • Onboard uw organisatie in Cloud-Connected UC: Onboard uw organisatie in Cloud-Connected UCom de vereiste informatie verzamelen over de gebruikers en clusters die u wilt migreren. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in Cisco Webex Cloud-Connected UC instellen voor apparaten op locatie.

  • Implementatie-inzichten inschakelen: Schakel de service voor Implementatie-inzichten in op alle clusters van Unified CM en Chatberichten en Presence. Dit maakt met mogelijk om de configuratiegegevens naar de cloud te verzenden, wat is vereist voor migratie. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in Cloud-Connectes UC-services inschakelen.

Uw migratie plannen

1

Ga in de klantenweergave in de Control Hub naar Services > Updates.


 
De kaart Migratie-inzichten wordt pas ingeschakeld nadat u uw organisatie hebt ingevoerd in Cloud-Connected UC.
2

Klik op de kaart Migratie-inzichten op Weergave.

Het dialoogvenster Bevestiging gegevensverzameling wordt geopend.
3

Lees het bericht op het scherm, schakel het selectievakje Ja, ik ga akkoord in en klik op Verzenden.

4

De pagina Migratie-inzichten wordt geopend met de volgende details:

  • Naam Unified CM-cluster: de naam van de Unified CM-cluster. U kunt met het veld Zoeken zoeken op clusternamen en deze filteren. Hier worden alleen clusters weergegeven die compatibel zijn met Implementatie-inzichten.

  • Serviceprofielen: hier ziet u een lijst met de Unified CM-serviceprofielen.

  • Totaal aantal gebruikers: het aantal gebruikers in de Unified CM-cluster.

  • Planningsinzichten: hier worden de functies vermeld die beschikbaar zijn in de cluster of de functies die mogelijk planning vereisen.

5

Klik op Details in de kolom Planningsinzichten.

Op de pagina Migratie-inzichten wordt de lijst getoond met functies voor Chatberichten en aanwezigheid- en Jabber-clients. Meer informatie over de lijst met functies vindt u in Functielijst.

 
De functionaliteit van deze functies wordt mogelijk niet rechtstreeks toegewezen wanneer u overstapt naar de Webex-app.
6

Klik op Rapport downloaden om de details van de functie weer te geven.

7

Klik op de koppeling naar de Migratiehandleiding die boven aan de pagina wordt getoond om de details van de planning weer te geven.

Functielijst

In de volgende tabel worden de functies vermeld die door Cloud-Connected UC worden gedetecteerd als ze zijn geconfigureerd tijdens de implementatie. Deze functies zijn gemarkeerd voor toekomstige planning, omdat ze mogelijk niet rechtstreeks worden toegewezen wanneer u migreert naar de Webex-app.

Tabel 1. Functielijst

Functies

Beschrijving

Functies voor Chatberichten en aanwezigheid

Complianceserver van derden

De service Chatberichten en aanwezigheid integreert met een of meer complianceservers van derden om zo functionaliteit voor het complianceregistratie of Ethical Wall te bieden. U kunt selecteren welke gebeurtenissen voor Chatberichten, aanwezigheid of groepschats worden doorgegeven aan de complianceerver en welke gebeurtenissen worden geblokkeerd. De complianceserver van een derde partij past alle relevante beleidsregels of filtering toe op de gebeurtenis en geeft vervolgens de service Chatberichten en aanwezigheid de opdracht om na te gaan of de gebeurtenis verder moet worden verwerkt.

B2B-federatie

Het federatieve berichtennetwerk maakt voor communicatie mogelijk tussen verschillende clients en platforms voor Chatberichten om informatie over de beschikbaarheid en chatberichten uit te wisselen met gebruikers in externe domeinen.

B2B-federatie (SIP)

Gebruikers van de service Chatberichten en aanwezigheid kunnen communiceren met gebruikers in externe domeinen, zoals voor Session initiated Protocol (SIP) gefedereerde domeinen.

B2B-federatie (XMPP)

Gebruikers van de service Berichten en aanwezigheid kunnen communiceren met gebruikers in externe domeinen met behulp van berichtenapps die Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) ondersteunen.

B2B-federatie (e-mail)

Wanneer u de service Chatberichten en aanwezigheid configureert om het e-mailadres voor SIP- of XMPP-federatie te gebruiken, wordt door de service Chatberichten en aanwezigheid het berichtenadres van de lokale gebruiker verwisseld met het e-mailadres van de gebruiker in al diens communicatie met een lijst met gefedereerde contactpersonen.

Lijst met contactpersonen op basis van bedrijfsgroep (bedrijfs-AD)

Wanneer de bedrijfsgroep is geconfigureerd, bevat Unified CM gebruikersgroepen omdat het de eigen database synchroniseert met een externe LDAP- adressenlijst. U kunt gebruikers opgeven met vergelijkbare kenmerkende eigenschappen, berichten verzenden naar alle gebruikers in een specifieke groep en uniforme toegang configureren voor alle leden van een specifieke groep. Gebruikers van Cisco Jabber kunnen ook zoeken naar bedrijfsgroepen of de groepen zien die ze al aan hun lijst met contactpersonen hebben toegevoegd.

FIPS-modus voor implementatie

De service Chatberichten en aanwezigheid kan worden geconfigureerd om te werken in de FIPS-modus. Uw systeem voldoet daarmee aan de Federal Information Processing Standards ofwel FIPS, een norm van de Amerikaanse en Canadese overheden voor cryptografische modules. De FIPS bepaalt de aanbevolen procedures voor het implementeren van cryptografische algoritmes, het afhandelen van belangrijke materialen en gegevensbuffers en de interactie met het besturingssysteem.

Berichtenarchivering

Biedt ondersteuning voor de compliance van Chatberichten door gegevens te verzamelen voor de activiteiten voor Chatberichten in configuraties met enkelvoudige cluster, intercluster of federatieve netwerken. Dit geldt ook voor point-to-point berichten en verschillende vormen van groepschats.

Blijvende chat

Blijvende chatruimtes zijn groepschatsessies die blijven bestaan, ook nadat alle gebruikers de ruimte hebben verlaten. Gebruikers kunnen telkens weer teruggaa naar deze ruimte om samen te werken en kennis te delen, te zoeken in archieven (als deze functie is ingeschakeld in de service Chatberichten en aanwezigheid ) en vervolgens in real-time deelnemen aan de gesprekken over dat onderwerp. Als u blijvende chatruimtes configureert, moet u een afzonderlijke externe database-instantie inrichten voor elk knooppunt dat als host optreedt voor blijvende chatruimtes.

Diverse Jabber-functies

Bureaublad op afstand besturen

Wanneer een scherm wordt gedeeld vanuit een expresbericht, kan een gebruiker toestemming vragen om op afstand het bureaublad te besturen van de gebruiker die het scherm deelt. Iedere gebruiker kan op elk gewenst moment het op afstand besturen van het bureaublad weer intrekken. Het op afstand besturen van het bureaublad wordt momenteel niet ondersteund in de Expressway voor mobiele en externe toegang.

FECC - Far End Camera

Control

In oproepen die FECC (Far End Camera Control) ondersteunen, kunt u tijdens videogesprekken de externe camera aanpassen voor beter zicht . FECC is beschikbaar voor gebruikers als het eindpunt waarmee zij communiceren deze oproep ondersteunt. Als u bijvoorbeeld een Cisco-bridge belt, kunt u de indeling van de videobeelden kiezen voor de telefonische vergadering.

CMS ActiveControl

Cisco Meeting Server ActiveControl biedt deelnemers de mogelijkheid vanaf het eindpunt dat zij voor het gesprek gebruiken hun vergadering rechtstreeks te beheren via de ActiveControl, zonder dat er externe toepassingen of operators nodig zijn.

Gebruik van beveiligde media met CAPF of OAuth

Beveiligde registraties voor Unified CM houdt in dat u CTL-bestanden bijwerkt, een wederzijds certificaat vertrouwensarchief instelt enzovoorts. Als een Cisco Jabber-apparaat schakelt tussen lokaal en extern, is het moeilijk om lokaal ondertekende certificaten bij te werken en de registratie van de CAPF-inschrijving (Certificate Authority Proxy Function) te vernieuwen, telkens wanneer een beveiligde registratie wordt voltooid. Met de SIP OAuth-modus kunt u OAuth-vernieuwingstokens gebruiken voor Cisco Jabber-verificatie in beveiligde omgevingen. Ondersteuning voor OAuth op de SIP-lijn van Unified Communications Manager maakt beveiligde signalering en media mogelijk zonder CAPF. Tokenvalidatie met OAuth tijdens SIP-registratie wordt voltooid wanneer autorisatie op basis van OAuth is ingeschakeld op de Unified Communications Manager-cluster en Cisco Jabber-eindpunten.

Problemen met uw migratie oplossen

In dit gedeelte vindt u de noodzakelijke informatie en oplossingen waarmee u enkele veelvoorkomende problemen kunt oplossen waarmee u te maken kunt krijgen voordat u gaat migreren of tijdens de migratie naar Webex-app.

Activeren van de service

Nadat u Implementatie-inzichten hebt ingeschakeld, kan het ongeveer 4 tot 5 uur duren voordat u de bijgewerkte gegevens ziet op de pagina Migratie-inzichten.

Bulksgewijs bijwerken op Control Hub of op locatie

Nadat u de bulksgewijze updates hebt uitgevoerd op Control Hub of op de lokale knooppunten, kan het ongeveer 4 tot 5 uur duren totdat de bijgewerkte gegevens zichtbaar zijn op de pagina Migratie-inzichten.