Tabel 1. Drempel legenda

Drempelwaarde

Definitie

0

De waarschuwing wordt zelfs geactiveerd voor één gebeurtenis tijdens de gebeurtenis.

N.v.t.

Er is hier geen belangrijke drempel. Voor al deze gebeurtenissen wordt een melding gegeven. (Bijvoorbeeld: Onvoldoende licenties, fout met gespreksbeheerservice, enzovoort.

Legit nummer op 60-10-90

Drempelwaarde ingesteld voor de geactiveerde waarschuwing.

Alarm

Alarmdefinitie

Drempel

Product

Cisco: Aantal door verleners van CUCM-gespreksbeperking hoog

Gesprek door gesprek mislukt

0

CUCM

Cisco: Beperkingen voor CUCM-Gedeelde lijn fouten hoog

Gedeelde lijn mislukt

0

CUCM

Cisco: Problemen met beperking CUCM-gespreksbeperking hoog

Fout met gespreksoproepfunctie

0

CUCM

Cisco: Ophaalfouten geparkeerd CUCM-gespreksbeperking hoog

Fout bij geparkeerde gesprekken ophalen

0

CUCM

Cisco: Beperking midden in CUCM-gespreksfouten Hoog

Mislukken tijdens een mid-gesprek

0

CUCM

Cisco: Problemen met CUCM-gespreksbeperking Vergader mij conferenties Hoog

Vergaderen met mij conferentie mislukt

0

CUCM

Cisco: Aantal mislukte logische partities van CUCM-gespreksbeperking totaal hoog

Logische partitie mislukt 0 CUCM
Cisco: Doorver forward forwardingfouten CUCM-gespreksbeperking hoog Gesprek doorsturen mislukt 0 CUCM
Cisco: Basisgespreksfouten CUCM-gespreksbeperking hoog Basisgespreksfouten 0 CUCM
Cisco: CUCM Locations PONDM % Bandbreedte voor video gebruikt hoog Locatiebandbreedtebeheer: videobandbreedte overschrijdt drempel 90 CUCM
Cisco: CUCM Locations PONDM % Immersive bandbreedte gebruikt hoog Locatiebandbreedtebeheer: beschikbare bandbreedte overschrijdt drempel 90 CUCM
Cisco: CUCM Locations PONDM % Bandbreedte van audio gebruikt hoog Locatiebandbreedtebeheer: audiobandbreedte overschrijdt drempel 90 CUCM
Cisco: CuCM H323-trunkgesprekken voltooid valt buiten het normale bereik Drempelfout voor H.323-trunkgesprekken 60 CUCM
Cisco: CUCM H323-trunkgesprekken afgewezen vanwege ict-beperking hoog Drempel inbreuk op H.323-trunk afgewezen gesprekken 0 CUCM
Cisco: Het percentage voltooide CUCM H323-trunk-gesprek is laag Gesprekken voltooid met H.323-trunk lager dan drempel 3 CUCM
Cisco: SIP-trunk geregistreerd Alle externe peers zijn in gebruik voor deze SIP-trunk N.v.t. CUCM
Cisco: SIP-trunk gedeeltelijk geregistreerd Sommige externe peers zijn niet in staat om gesprekken voor deze SIP-trunk af te handelen N.v.t. CUCM
Cisco: SIP-trunk niet geregistreerd Alle externe peers zijn niet in staat om gesprekken voor deze SIP-trunk af te handelen N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM SIP-trunk gesprekken voltooid valt buiten het normale bereik SIP-trunk voltooide gesprekken lager dan drempel 50 CUCM
Cisco: Voltooiingssnelheid CUCM SIP-gesprek laag Voltooide GESPREKKEN SIP lager dan drempel 3 CUCM
CMS: CUCM MGCP Gateway niet geregistreerd De eerder geregistreerde gateway voor Cisco MGCP is buiten gebruik. N.v.t. CUCM
Cisco: CUCMBRI Gateway niet geregistreerd De Gateway voor Cisco ISDN is buiten gebruik. N.v.t. CUCM
Cisco: CUCMBRI D-kanaal EROEKENS Het D-kanaal aangegeven door dit alarm is buiten gebruik N.v.t. CUCM
Cisco: CUCMBRI B-kanaalOEKENS Het B-kanaal aangegeven door dit alarm is buiten gebruik N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM T1 CAS-gesprekken voltooid valt buiten het normale bereik Voltooide gesprekken T1 CAS lager dan drempel 90 CUCM
Cisco: Gebruik van CUCM T1 CAS-kanaal hoog Gebruiksdrempel voor T1 CAS-kanaalgebruik overschreden 3 CUCM
Cisco: CUCM % Web Dialler-aanroepen Servlet geslaagd is laag Web Dialler Servlet geslaagde gesprekken % onder drempel 90 CUCM
Cisco: CUCM % Oproepen Web Dialler-app geslaagd is laag Web Dialler App gelukt gesprekken % onder drempel 90 CUCM
Cisco: CUCM CTI-routepunt niet geregistreerd Eerder geregistreerd CTI Route Point is buiten gebruik N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM CTI-poort niet geregistreerd Eerder geregistreerde CTI-poort is buiten gebruik N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM-videoconf bridge uit resourcetelling hoog Videoconferentiebrug - kan geen gebruik maken van tellingsdrempel geschonden 0 CUCM
Cisco: CUCM-videoconf bridge % Resources gebruikt hoog Videoconferentiebrug : drempel voor gebruik van resource 90 CUCM
Cisco: CUCM-videoconferenties % Conferenties gebruikt hoog Videoconferentiebrug - inbreuk op gebruiksdrempel 90 CUCM
Cisco: CUCM MTP te veel resources MTP-resource - niet in gebruik % thershold-inbreuk 0 CUCM
Cisco: CUCM MTP-gebruik overschreden Gebruik hardwaremediabron hoge indicatie met poortgebruik N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM-transcoder uit resourcetelling hoog Transcoder - kan geen gebruik maken van drempel geschonden telling 0 CUCM
Cisco: CuCM-transcodergebruik Hoog Transcoder: drempel voor gebruik resource 90 CUCM
Cisco: CUCM MOH % Unicast-resources gebruikt hoog MOH Unicast - Brongebruik % Hoog 90 CUCM
Cisco: CUCM MOH % MULTIcast-resources gebruikt hoog MOH Multicast - Brongebruik % Hoog 90 CUCM
Cisco: CuCM Call Manager-gesprekken voltooid is buiten het normale bereik Gesprekken voltooid buiten bereik 3 CUCM
Cisco: CUCM-video te veel resources Staat voor het totale aantal keren dat communicatiebeheerder heeft geprobeerd een conferentiebron toe te wijzen vanaf dit Cisco Telepresence MCU-conferentiebrugapparaat en is mislukt. N.v.t. CUCM
Cisco: CuCM VCB geen conferenties Staat voor het totale aantal keren dat communicatiebeheerder heeft geprobeerd een conferentiebron toe te wijzen vanaf dit Cisco Telepresence MCU-conferentiebrugapparaat en is mislukt. N.v.t. CUCM
Cisco: Bij CUCM-apparaten voor andere stations is de registratie komen te staan Vertegenwoordigt het drop-in aantal andere stationapparaten dan Cisco hardware IP-telefoons die momenteel in het systeem zijn geregistreerd (bijvoorbeeld Cisco IP SoftPhone, CTI-poort, CTI-routepunt, Cisco voicemail-poort). N.v.t. CUCM
Cisco: Geregistreerde analoge toegangsdrempel voor CUCM overschreden Vertegenwoordigt de drop van de geregistreerde analoge toegangsgateways van Cisco die de geconfigureerde drempel overschrijden. N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM MTP geen resources Geeft het totale aantal keren weer dat Communicatiebeheer heeft geprobeerd maar mislukt om een MTP-resource toe te wijzen vanuit een van de MTP-apparaten die zijn geregistreerd bij deze Communications Manager. Dit betekent ook dat er geen transcoders beschikbaar zijn om als MSP's te fungeren. N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM MOH geen resources meer Staat voor het totale aantal keren dat communicatiebeheerder heeft geprobeerd een resource Muziek in de wacht toe te wijzen en is mislukt. N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM MCU geen resources meer Staat voor het totale aantal keren dat communicatiebeheerder heeft geprobeerd een conferentiebron toe te wijzen vanaf dit Cisco Telepresence MCU-conferentiebrugapparaat en is mislukt. N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM HW-conferenties vanwege te veel resources Gebruik hardwaremediabron hoge indicatie met poortgebruik N.v.t. CUCM
Cisco: Voltooiingssnelheid CUCM-gesprek laag Voltooiingssnelheid gelukt gesprek laag 0 CUCM
Cisco: CuCM SIP-stationstokens afgewezen hoog Staat voor het totale aantal tokenaanvragen dat is afgewezen sinds de laatste keer dat Cisco Communications Manager opnieuw is gestart. CCM weigert het tokenverzoek als het aantal openstaande tokens hoger is dan het aantal dat is opgegeven in de serviceparameter van Cisco Communications Manager Maximale waarde telefoonterugvalwachtrij. 0 CUCM
Cisco: Nieuwe registraties CUCM SIP-station afgewezen hoog Staat voor het totale aantal nieuwe REGISTRATIEverzoeken die zijn afgewezen met een respons 486 Bezet hier en niet in de wachtrij Nieuw registreren zijn geplaatst sinds de laatste keer dat Cisco Communications Manager opnieuw is gestart. REGISTRATIEaanvragen worden geweigerd als de wachtrij Nieuwe registratie een geprogrammeerde grootte overschrijdt. 0 CUCM
Cisco: TIME-outs in DB CUCM SIP-station hoog Staat voor het aantal nieuwe registraties dat is mislukt als gevolg van een time-out bij het ophalen van de apparaatconfiguratie uit de database. 0 CUCM
Cisco: CUCM-gesprekken afgewezen vanwege ict-toekkening hoog Staat voor het totale aantal geweigerde gesprekken sinds de start van de Cisco Communications Manager-service vanwege intercluster-trunk (ICT) gespreksbeperking. 0 CUCM
Cisco: CUCM HW conf geen brontelling hoog Hardwareconferentie niet in gebruik - drempelwaarde voor geschonden 0 CUCM
Cisco: CUCM HW Conf % Gebruik hoog Hardwareconferentie % Drempel voor gebruiksdrempel 90 CUCM
Cisco: CUCM-mediaresource niet geregistreerd Gebruik hardwaremediabron hoge indicatie met poortgebruik N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM FCS-gateway niet geregistreerd Cisco MGCP MGS-apparaat is niet geregistreerd. N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM PRI-gateway niet geregistreerd De Gateway voor Cisco ISDN is buiten gebruik. N.v.t. CUCM
Cisco: Voltooide CUCM PRI-trunkgesprekken liggen buiten het normale bereik Drempeldrempel voor fout in VOLTOOIDe PRI-trunkgesprekken 3 CUCM
Cisco: CUCM PRI-gebruik hoog Pri-gebruiksdrempel geschonden 90 CUCM
Cisco: UC_JAVAAPPLICATIONS-3-CiscoDirSyncProcessFailedRetry: LDAP-syncproces is mislukt Het synchroniseren van gebruikersgegevens op de geconfigureerde overeenkomst-id is mislukt voor het LDAP-synchronisatieproces N.v.t. CUCM
Cisco: UC_JAVAAPPLICATIONS-3-CiscoDirSyncProcessConnectionFailed: Het verbinden van de dirsync met de LDAP-server is mislukt LDAP-sync-proces kan niet worden verbonden met de LDAP-host N.v.t. CUCM
Cisco: UC_JAVAAPPLICATIONS-2-CiscoDirSyncProcessFailToStart: Het starten van de synchronisatie van de dirsynchronisatie is mislukt LDAP-sync-proces kan niet worden starten op de geconfigureerde overeenkomst-id. N.v.t. CUCM
Cisco: DE ANALOGE UC-KABEL IS OPNIEUW IN GEBRUIK OP DE POORT USB-kabel wordt opnieuw in de analoge gateway in gebruikt N.v.t. CUCM
Cisco: ANALOGE UC-POORTKABEL VERWIJDERD OP POORT ER ISS-kabel verwijderd in de analoge gateway N.v.t. CUCM
Cisco: UC VGW MGCP-PROCES AFSLUITEN MGCP-proces afsluiten op spraakgateway N.v.t. CUCM
Cisco CMS VoS tomcat-ECDSA CertValidLessivaADay De geldigheid van het certificaat dat wordt aangegeven in de melding, is minder dan 24 uur . N.v.t. VOS
Cisco CMS VoS tomcat-ECDSA CertValidfor7days Geldigheid van het certificaat dat wordt vermeld in de melding minder dan 7 dagen. N.v.t. VOS
Cisco CMS VoS cup-xmpp CertValidLessrriADay De geldigheid van het certificaat dat wordt aangegeven in de melding, is minder dan 24 uur . N.v.t. VOS
Cisco CMS VoS cup-xmpp CertValidfor7days Geldigheid van het certificaat dat wordt vermeld in de melding minder dan 7 dagen. N.v.t. VOS
Tomcat CertValidLessag van Cisco CMS VoS De geldigheid van het certificaat dat wordt aangegeven in de melding, is minder dan 24 uur . N.v.t. VOS
Tomcat CertValid voor Cisco CMS VoSfor7days Geldigheid van het certificaat dat wordt vermeld in de melding minder dan 7 dagen. N.v.t. VOS
Cisco CUCM RTMT:ExcessiveVoiceQualityReportsNormal Wachten vanuit het platformteam op een feedback CUCM
Cisco CUCM RTMT:ExcessiveVoiceQualityReports CUCM
Cisco CUCM RTMT:NumberOfRegisteredDevicesUitgelicht Het aantal geregistreerde apparaten is voor de abonnee overschreden dan de geconfigureerde drempel. N.v.t. CUCM
Cisco CUCM RTMT:MediaListUitgeveerdeNormal Medialijst heeft het wissen van het alarm opgebruikt. N.v.t. CUCM
Cisco CUCM RTMT:MediaListUitbesteed Het gevraagde apparaattype wordt niet gevonden in de lijst met mediaresources of standaard of de geconfigureerde apparaten zijn niet geregistreerd N.v.t. CUCM
Cisco CUCM RTMT:RoutelijstUitgeveerdeNormal Routelijst heeft het wissen van het alarm opgebruikt. N.v.t. CUCM
Cisco CUCM RTMT:RoutelijstUitbesteed Een beschikbare route kan niet worden gevonden in de aangegeven routelijst. N.v.t. CUCM
Cisco CUCM RTMT:RecordingGatewayRegistrationRejected gateway afgewezen registratieverzoek N.v.t. CUCM
Cisco CUCM RTMT:OpnamenSessieOnbepaaldeNuitgesteld Het instellen van de opnamesessie is mislukt N.v.t. CUCM
Cisco CUCM RTMT:RecordingGatewaySessionFailed Oorzaakwaarde geeft aan waarom de opnamesessie onverwacht is beëindigd N.v.t. CUCM
Cisco CUCM RTMT:CDRFileDeliveryFailed (s) FTP-ontwikkeling van CDR naar de factureringsserver buiten het cluster is mislukt vanwege een time-out of andere redenen. De e-mailwaarschuwing wordt verzonden naar de beheerder. N.v.t. CUCM
CISCO CMS CUCM:TranConnError Er werd een verbinding tot stand gebracht en deze werd direct verwijderd voordat de registratie werd voltooien. Onvolledige registratie kan aangeven dat een apparaat opnieuw in het midden van de registratie zit. N.v.t. CUCM
CISCO CMS CUCM:DuplicateLearnedPattern De aanvraagservice Call Control Discovery (CCD) heeft dezelfde gehoste DN ontvangen van meerdere gespreksbeheerinstanties zoals Unified CM Express of een ander Unified CM-cluster. N.v.t. CUCM
CISCO CMS CER:Gesprek zo snel mogelijk mislukt Gesprek omleiden naar bepaalde PSAP is mislukt. N.v.t. CER
CISCO CMS CER:Kan de beveiliging niet bellen Gesprek omleiden naar onsite-waarschuwing mislukt. N.v.t. CER
CISCO CMS CER:CTI-poort niet geregistreerd CTI-poort: <PORT_NUMBER> in OUTOFSERVICE is, en probeert het na 10 seconden. N.v.t. CER
CISCO CMS CER:CTI Route Point niet geregistreerd CTI Route Point wordt in OUTOFSERVICE uitgevoerd. Dit wordt na 10 seconden geprobeerd. N.v.t. CER
CISCO CMS CER:Bel zo snel mogelijk terug bellen mislukt Bellen van PSAP naar telefoon is mislukt. N.v.t. CER
CISCO CMS CER:Kan de beveiliging niet bellen Oproep mislukt voor beveiliging N.v.t. CER
CISCO CMS CER:Gesprek zo snel mogelijk mislukt Gesprek zo snel mogelijk mislukt N.v.t. CER
CISCO CMS CER:Bel zo snel mogelijk terug bellen mislukt Gesprek mislukt vanaf zo snel mogelijk N.v.t. CER
CISCO CMS CER:Device (switch/ccm) is SNMP niet bereikbaar CER kan snmp naar switch-/CUCM-knooppunt niet enquêteen N.v.t. CER
Cisco: Chat&p clusterknooppunt een fout Dynamisch alarm voor knooppunt Een fout in het CHAT&P-cluster N.v.t. IM&P
Cisco: IM&P-cluster meerdere knooppuntenfout Dynamisch alarm voor chat&P-cluster in niet-dynamische status N.v.t. IM&P
Cisco: Fout bij IM&P-clusterknooppunt B Dynamisch alarm voor knooppunt B in CHAT&P-cluster N.v.t. IM&P
Cisco: CuCM SW-conferenties steed te veel resources Soft conferenties uit resources N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM-mediaresource is niet geregistreerd Mediaresource buiten gebruik alarm N.v.t. CUCM
Cisco: CUCM-mediaresource geregistreerd Mediavernr. terug in service bij wissen alarm N.v.t. CUCM
Tomcat CertValidLessDemonth van Cisco CMS VoS De geldigheid van het certificaat dat wordt aangegeven in de melding, is minder dan 30 dagen . N.v.t. VOS
Cisco CMS VoS cup-xmpp CertValidLessProviderMonth De geldigheid van het certificaat dat wordt aangegeven in de melding, is minder dan 30 dagen . N.v.t. VOS

Raadpleeg de Cisco-handleiding voor probleemoplossing en de Webrtmt-logboeken voor verdere problemen bij het oplossen van problemen.