Tabell 1. Terskellegende

Grenseverdi

Definisjon

0

Alarm utløses selv for en enkelt forekomst av hendelsen.

N/A

Det er ingen betydning for terskel her. Alle slike hendelser vil bli varslet. (Eksempel: Utilstrekkelige lisenser, feil på Call Manager-tjenesten osv.)

Lege tall som 10/60/90

Terskelverdi satt for varselet som skal utløses.

Alarm

Alarmdefinisjon

Terskel

Produkt

Cisco: CUCM Anropsbegrensning Overføringsfeil høy

Samtaleoverføringsfeil

0

CUCM

Cisco: CUCM-anropsbegrensning Delt linjefeil høy

Delt linjefeil

0

CUCM

Cisco: CUCM Anropsbegrensning Hentefeil Høy

Samtalehentingsfunksjon feil

0

CUCM

Cisco: CUCM Anropsbegrensning Park Henting Feil høy

Henting av parkerte anrop mislyktes

0

CUCM

Cisco: CUCM-anropsbegrensning Midt-anropsfeil Høy

Mislykket under en midtsamtale

0

CUCM

Cisco: CUCM-anropsbegrensning Møt meg-konferansefeil Høy

Møt meg-konferansen fiasko

0

CUCM

Cisco: CUCM-anropsbegrensning logiske partisjonsfeil Totalt høy

Logisk partisjonsfeil 0 CUCM
Cisco: CUCM Anropsrestriksjon Viderekoblingsfeil høy Anropsviderekoblingsfeil 0 CUCM
Cisco: CUCM-anropsbegrensning Grunnleggende anropsfeil Høy Grunnleggende anropsfeil 0 CUCM
Cisco: CUCM-plasseringer LBM % videobåndbredde brukt Høy Plasseringsbåndbreddebehandling – Videobåndbredde overskrider terskelen 90 CUCM
Cisco: CUCM-plasseringer LBM % oppslukende båndbredde brukt Høy Plasseringsbåndbreddebehandling – Oppslukende båndbredde overskrider terskelen 90 CUCM
Cisco: CUCM-plasseringer LBM % lydbåndbredde brukt Høy Plasseringsbåndbreddebehandling – Lydbåndbredde overskrider terskelen 90 CUCM
Cisco: CUCM H323 Trunk-anrop fullført er utenfor normal rekkevidde H.323 Trunk kaller feilterskelbrudd 60 CUCM
Cisco: CUCM H323 Trunk-anrop avvist på grunn av høy IKT-gassregulering H.323 Trunk avviste anropsgrensebrudd 0 CUCM
Cisco: CUCM H323 Trunk Call Fullføringsrate Lav H.323 Trunk fullførte anrop lavere enn terskel 3 CUCM
Cisco: SIP Trunk registrert Alle eksterne peers er i tjeneste for denne SIP-trunken IA CUCM
Cisco: SIP Trunk delvis registrert Noen eksterne peers er ute av drift og kan ikke håndtere anrop for denne SIP-trunken IA CUCM
Cisco: SIP Trunk uregistrert Alle eksterne peers er ute av drift og kan ikke håndtere samtaler for denne SIP-trunken IA CUCM
Cisco: CUCM SIP Trunk-anrop fullført er utenfor normal rekkevidde SIP Trunk fullførte samtaler lavere enn terskel 50 CUCM
Cisco: CUCM SIP Samtalegjennomføringsrate lav SIP fullførte samtaler lavere enn terskel 3 CUCM
CMS: CUCM MGCP Gateway Uregistrert Cisco MGCP tidligere registrert gateway har gått ut av drift. IA CUCM
Cisco: CUCM BRI Gateway ikke registrert Cisco ISDN-gateway har gått ut av drift. IA CUCM
Cisco: CUCM BRI D Channel OOS D-kanalen indikert av denne alarmen har gått ut av drift IA CUCM
Cisco: CUCM BRI B Kanal OOS B-kanalen indikert av denne alarmen har gått ut av drift IA CUCM
Cisco: CUCM T1 CAS-anrop fullført er utenfor normal rekkevidde T1 CAS fullførte samtaler lavere enn terskelen 90 CUCM
Cisco: CUCM T1 CAS kanalutnyttelse høy T1 CAS Channel Utilization terskelbrudd 3 CUCM
Cisco: CUCM % Web Dialer Servlet-anrop vellykkede er lav Web Dialer Servlet vellykkede anrop % under terskel 90 CUCM
Cisco: CUCM % Web Dialer App-anrop vellykkede er lav Web Dialer App vellykkede anrop % under terskelverdien 90 CUCM
Cisco: CUCM CTI rutepunkt uregistrert Tidligere registrerte CTI Route Point har gått ut av drift IA CUCM
Cisco: CUCM CTI-port uregistrert Tidligere registrerte CTI Port har gått ut av drift IA CUCM
Cisco: CUCM Video Conf Bridge Ut av ressurstall Høy Videokonferansebro - kan ikke bruke brudd på tellerens terskel 0 CUCM
Cisco: CUCM Video Conf Bridge % Ressurser brukt Høy Videokonferansebro - brudd på terskel for ressursutnyttelse 90 CUCM
Cisco: CUCM Video Conf Bridge % konferanser brukt Høy Videokonferansebro - brudd på utnyttelsesterskel 90 CUCM
Cisco: CUCM MTP uten ressurstall Høy MTP-ressurs - ikke i bruk % terskelbrudd 0 CUCM
Cisco: CUCM MTP-bruk overskredet Maskinvare Medieressursbruk høy indikasjon ved bruk av portbruk IA CUCM
Cisco: CUCM-transkoder uten ressurstall høy Transcoder - kan ikke bruke brudd på tellegrensen 0 CUCM
Cisco: CUCM-transkoderbruk høy Transcoder - brudd på ressursutnyttelsesterskelen 90 CUCM
Cisco: CUCM MOH % MOH Unicast-ressurser brukt Høy MOH Unicast - Ressursutnyttelse % Høy 90 CUCM
Cisco: CUCM MOH % MOH Multicast-ressurser brukt Høy MOH Multicast - Ressursutnyttelse % Høy 90 CUCM
Cisco: CUCM Call Manager-anrop som er fullført er utenfor normal rekkevidde Anropsfullføring utenfor rekkevidde 3 CUCM
Cisco: CUCM-video tom for ressurser Representerer det totale antallet ganger et forsøk ble gjort av Communications Manager på å tildele en konferanseressurs fra denne Cisco Telepresence MCU-konferansebroenheten og mislyktes. IA CUCM
Cisco: CUCM VCB ute av konferanser Representerer det totale antallet ganger et forsøk ble gjort av Communications Manager på å tildele en konferanseressurs fra denne Cisco Telepresence MCU-konferansebroenheten og mislyktes. IA CUCM
Cisco: CUCM Andre stasjonsenheter hadde registreringsfall Representerer nedgangen i antall andre stasjonsenheter enn Cisco maskinvare IP-telefoner som for øyeblikket er registrert i systemet (for eksempel Cisco IP SoftPhone, CTI-port, CTI-rutepunkt, Cisco-talepostport). IA CUCM
Cisco: CUCM Registered Analog Access Drop overskredet terskel Representerer fallet av registrerte Cisco Analog Access-gatewayer som overskrider den konfigurerte terskelen. IA CUCM
Cisco: CUCM MTP tom for ressurser Representerer det totale antallet ganger Communications Manager forsøkte å, men klarte ikke å tildele en MTP-ressurs fra en av MTP-enhetene som er registrert hos denne Communications Manager. Dette betyr også at ingen transkodere var tilgjengelige for å fungere som MTP-er. IA CUCM
Cisco: CUCM MOH uten ressurser Representerer det totale antallet ganger et forsøk ble gjort av Communications Manager på å tildele en musikk på vent-ressurs og mislyktes. IA CUCM
Cisco: CUCM MCU ute av ressurser Representerer det totale antallet ganger et forsøk ble gjort av Communications Manager på å tildele en konferanseressurs fra denne Cisco Telepresence MCU-konferansebroenheten og mislyktes. IA CUCM
Cisco: CUCM HW-konferanser uten ressurser Maskinvare Medieressursbruk høy indikasjon ved bruk av portbruk IA CUCM
Cisco: CUCM Samtalegjennomføringsrate lav Lav gjennomføringsrate for vellykket samtale 0 CUCM
Cisco: CUCM SIP Station Tokens avvist høy Representerer det totale antallet tokenforespørsler som har blitt avvist siden siste omstart av Cisco Communications Manager. CCM vil avvise tokenforespørsel hvis antallet utestående tokens er større enn antallet som er spesifisert i Cisco Communications Manager-tjenesteparameteren Maksimal Phone Fallback Queue Depth. 0 CUCM
Cisco: CUCM SIP Station Nye registreringer avvist Høy Representerer det totale antallet nye REGISTRATION-forespørsler som har blitt avvist med et 486 Busy Here-svar og som ikke er plassert i NewRegistration-køen siden siste omstart av Cisco Communications Manager. REGISTRERING-forespørsler avvises hvis NewRegistration-køen overskrider en programmert størrelse. 0 CUCM
Cisco: CUCM SIP Station DB Timeouts høy Representerer antall nye registreringer som mislyktes på grunn av et tidsavbrudd ved forsøk på å hente enhetskonfigurasjonen fra databasen. 0 CUCM
Cisco: CUCM-anrop avvist på grunn av høy IKT-gass Representerer det totale antallet anrop som er avvist siden starten av Cisco Communications Manager-tjenesten på grunn av intercluster trunk (ICT) anropskontroll. 0 CUCM
Cisco: CUCM HW Conf Out of Resource Count High Maskinvarekonferanse Ikke i bruk - brudd på antall terskel 0 CUCM
Cisco: CUCM HW Conf % Utnyttelse Høy Maskinvarekonferanse % Brudd på utnyttelsesterskel 90 CUCM
Cisco: CUCM mediaressurs uregistrert Maskinvare Medieressursbruk høy indikasjon ved bruk av portbruk IA CUCM
Cisco: CUCM FXS Gateway Uregistrert Cisco MGCP FXS-enheten er avregistrert. IA CUCM
Cisco: CUCM PRI Gateway Uregistrert Cisco ISDN-gateway har gått ut av drift. IA CUCM
Cisco: CUCM PRI Trunk-anrop fullført er utenfor normal rekkevidde PRI Trunk kaller terskelbrudd for fullføringsfeil 3 CUCM
Cisco: CUCM PRI-utnyttelse Høy Brudd på PRI Utnyttelsesterskel 90 CUCM
Cisco: UC_JAVAAPPLICATIONS-3-CiscoDirSyncProcessFailedRetry: LDAPSync-prosessen mislyktes LDAPSync-prosessen klarte ikke å synkronisere brukerdata på den konfigurerte avtale-IDen IA CUCM
Cisco: UC_JAVAAPPLICATIONS-3-CiscoDirSyncProcessConnectionFailed: Dirsync klarte ikke å koble til LDAP-serveren LDAPSync-prosessen klarte ikke å koble til LDAP-verten IA CUCM
Cisco: UC_JAVAAPPLICATIONS-2-CiscoDirSyncProcessFailToStart: DirSync-synkronisering kunne ikke starte LDAPSync-prosessen kunne ikke starte på den konfigurerte avtale-IDen. IA CUCM
Cisco: UC ANALOG GRYTER KABEL SATT PÅ PORT POTS-kabel satt inn igjen i den analoge gatewayen IA CUCM
Cisco: UC ANALOGE GRYTER KABEL FJERNET PÅ PORT POTS-kabel fjernet i den analoge gatewayen IA CUCM
Cisco: UC VGW MGCP PROSESS AVSLUTNING MGCP-prosessavslutning på Voice gateway IA CUCM
Cisco CMS VoS tomcat-ECDSA CertValidLesshanADay Gyldigheten av sertifikatet som er angitt i varselmeldingen er mindre enn 24 timer. IA VOS
Cisco CMS VoS tomcat-ECDSA CertValid for7days Gyldigheten av sertifikatet angitt i meldingen mindre enn 7 dager. IA VOS
Cisco CMS VoS cup-xmpp CertValidLesshanADay Gyldigheten av sertifikatet som er angitt i varselmeldingen er mindre enn 24 timer. IA VOS
Cisco CMS VoS cup-xmpp CertValidfor7days Gyldigheten av sertifikatet angitt i meldingen mindre enn 7 dager. IA VOS
Cisco CMS VoS Tomcat CertValidLesshanADay Gyldigheten av sertifikatet som er angitt i varselmeldingen er mindre enn 24 timer. IA VOS
Cisco CMS VoS Tomcat CertValid for7days Gyldigheten av sertifikatet angitt i meldingen mindre enn 7 dager. IA VOS
Cisco CUCM RTMT:ExcessiveVoiceQuality ReportsNormal Venter fra plattformteamet på tilbakemelding CUCM
Cisco CUCM RTMT:ExcessiveVoiceQuality Reports CUCM
Cisco CUCM RTMT:Antall registrerte enheter er overskredet Antall registrerte enheter er overskredet for abonnenten enn den konfigurerte terskelen. IA CUCM
Cisco CUCM RTMT:MediaListExhaustedNormal Medieliste Oppbrukt sletter Alarm. IA CUCM
Cisco CUCM RTMT:MediaList Exhausted Den forespurte enhetstypen finnes ikke i medieressurslisten eller standardlisten, eller de konfigurerte enhetene er ikke registrert IA CUCM
Cisco CUCM RTMT: RouteListExhaustedNormal Ruteliste Oppbrukt clearing Alarm. IA CUCM
Cisco CUCM RTMT: RouteList Exhausted En tilgjengelig rute ble ikke funnet i den angitte rutelisten. IA CUCM
Cisco CUCM RTMT:RecordingGatewayRegistrationRejected gateway avvist registreringsforespørsel IA CUCM
Cisco CUCM RTMT:RecordingSessionTerminatedUventet Konfigurasjon av opptaksøkten mislyktes IA CUCM
Cisco CUCM RTMT:RecordingGatewaySessionFailed Årsaksverdi indikerer årsaken til at opptaksøkten ble avsluttet uventet IA CUCM
Cisco CUCM RTMT:CDRFileDelivery Mislyktes (s) FTP-levering av CDR-filer til Billing Server utenfor klyngen mislyktes på grunn av tidsavbrudd eller andre årsaker. E-postvarsel vil bli sendt til admin. IA CUCM
CISCO CMS CUCM:TranConnError En tilkobling ble opprettet og umiddelbart droppet før registreringen ble fullført. Ufullstendig registrering kan tyde på at en enhet flyttes inn midt i registreringen. IA CUCM
CISCO CMS CUCM:DuplicateLearnedPattern Call Control Discovery (CCD)-forespørselstjenesten mottok samme vertsbaserte DN fra flere samtalekontrollenheter som Unified CM Express eller en annen Unified CM-klynge. IA CUCM
CISCO CMS CER: Anropsfeil til PSAP Omdirigering av anrop til visse PSAP mislyktes. IA CER
CISCO CMS CER: Kunne ikke ringe sikkerheten Omdirigering av anrop til varsel på stedet mislyktes. IA CER
CISCO CMS CER:CTI Port Uregistrert CTI-port: <PORT_NUMBER> er i OUTOFSERVICE, prøver etter 10 sekunder. IA CER
CISCO CMS CER:CTI Rutepunkt uregistrert CTI Route Point er i OUTOFSERVICE, prøver etter 10 sekunder. IA CER
CISCO CMS CER:PSAP tilbakeringingsfeil Anrop fra PSAP til telefon mislyktes. IA CER
CISCO CMS CER: Kunne ikke ringe sikkerheten Anropsfeil til sikkerhet IA CER
CISCO CMS CER: Anropsfeil til PSAP Anropsfeil til PSAP IA CER
CISCO CMS CER:PSAP tilbakeringingsfeil Samtalefeil fra PSAP IA CER
CISCO CMS CER: Enheten (switch/ccm) er SNMP utilgjengelig CER kan ikke polle snmp til Switch/CUCM-noden IA CER
Cisco: IM&P Cluster Node A-feil Dynamisk alarm for node En feil i IM&P-klyngen IA IM&P
Cisco: IM&P Cluster Multiple Nodes Feil Dynamisk alarm for IM&P-klynge i usunn tilstand IA IM&P
Cisco: IM&P Cluster Node B-feil Dynamisk alarm for node B-feil i IM&P-klyngen IA IM&P
Cisco: CUCM SW-konferanser uten ressurser Myke konferanser uten ressurser IA CUCM
Cisco: CUCM-medieressursen er ikke registrert Medieressurs ute av drift alarm IA CUCM
Cisco: CUCM Medieressurs registrert Media Resouce tilbake i tjeneste tømme alarm IA CUCM
Cisco CMS VoS Tomcat CertValidLessThanMonth Gyldigheten til sertifikatet som er angitt i varselmeldingen er mindre enn 30 dager. IA VOS
Cisco CMS VoS cup-xmpp CertValidLessThanMonth Gyldigheten til sertifikatet som er angitt i varselmeldingen er mindre enn 30 dager. IA VOS

Se Cisco feilsøkingsveiledning og Webrtmt-logger for ytterligere feilsøking.