Uw Webex-site migreren naar de EU

Met de start van het nieuwe Datacenter in Londen kunnen klanten in de EU migreren van het datacenter in Londen naar het datacenter inLonden. We hebben de volgende stappen ondernomen om u een eenvoudig pad te helpen maken voor het migreren van uw gegevens:

 • U laten zien waar uw gegevens zijn opgeslagen: met onze besturingsprincipes kunt u nu zien aan welkedatacenters Webex-sites zijn gemapt in Control Hub. U kunt deze kennis gebruiken om de zakelijke impact of zorgen voor uw organisatie te meten. U kunt deze informatie bekijken in Account > -gegevenslocaties.

  Schermafbeelding van de datacenters aan waar uw organisatie aan is gemapt in Control Hub.
 • Uw gegevens migreren naar het nieuwe datacenter Voorheen was het hoofddatacenter voor EU-klanten in Londen, met een back-updatacenterbeschikbaar in Amsterdam. Vanaf juli 2021 is het hoofddatacenter voor nieuwe EU-klanten in gebruik, met die in Amsterdam als back-up. Bestaande EU-klanten hebben de optie hun gegevens te migreren naar het datacenter in Parijs, als zij dat willen.


Als u zich wilt uit- en uit- van de migratie, hebt u drie dagen voor uw geplande migratiedatum om dit te doen. U kunt zien wanneer die datum is en u aft in Control Hub. Als u later besluit dat u wilt migreren naar het datacenter U hebt weer de kans tijdens de volgende migratiestroom, beoogde voor begin 2022.

Voor bestaande klanten wordt aan de hand van de volgende criteria bepaald of de gegevens van uw organisatie geschikt zijn om te migreren naar het datacenter inInformatie.

Regioselectie voor de organisatie

Als de Control Hub-organisatie in een van deze landen of regio's is ingericht, worden de gegevens automatisch gemigreerd naar het datacenter in Worden gemigreerd:

A-F

G-L

M-Z

 • Oostenrijk

 • België

 • Bulgarije

 • Kroatië

 • Cyprus

 • Tsjechië

 • Denemarken

 • Estland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Duitsland

 • Griekenland

 • Hongarije

 • IJsland

 • Ierland

 • Italië

 • Letland

 • Liechtenstein

 • Litouwen

 • Luxemburg

 • Malta

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Polen

 • Portugal

 • Roemenië

 • Slowakije

 • Slovenië

 • Spanje

 • Zweden

 • Zwitserland

 • Turkije

Tijdzone selecteren voor de Webex Meetings site

Als de Webex Meetings-site in een van deze tijdzones is ingericht, hebt u de optie om de site te migreren naar het datacenter in Londen:

 • GMT 00:00 - Dublin

 • GMT 00:00- Lissabon

 • GMT 00:00: Canarische eilanden

Webex-sites die zijn gekozen voor migratie worden gepland tijdens de normale onderhoudvensters van de Webex-site. Hoewel de migratie geen grote onderbrekingen veroorzaakt, zijn dit de gevolgen voor de Webex-services waar uw organisatie mogelijk tegen kan komen.

Webex Meetings

 • Hosts en deelnemers kunnen problemen ervaren wanneer ze proberen vergaderingen te hosten of bij te wonen die zijn gepland tijdens het onderhoud aan de site.

 • Deelnemers kunnen de verbinding verbreken met vergaderingen die worden gehouden tijdens het onderhoud aan de site en kunnen niet opnieuw deelnemen, tenzij de host de vergadering opnieuw start.

 • Gegevens voor eentijds- en terugkerende vergaderingen die 13 maanden geleden zijn gepland, zijn niet beschikbaar na de migratie.

 • Historische rapporten voor Webex Events (klassiek) en Webex Support zijn niet meer beschikbaar nadat de migratie is voltooid. Sla de benodigde rapporten op voordat de migratie zich voordeed als u deze wilt bewaren. De betrokken rapporten zijn:

  • Registratierapport

  • Aanwezigheidsrapport

  • Activiteitenrapport tijdens gebeurtenis

  • Rapport Gebeurtenisopname

  • Deelnemergeschiedenisrapport

  • CSR-activiteit


  Als u een van deze rapporten niet hebt op slaan nadat de migratie is voltooid, kunt u een serviceaanvraag openen bij de ondersteuning van Cisco om er een aanvraag voor te maken.

 • Gegevens voor recente persoonlijke ruimten zijn niet beschikbaar na de migratie op zowel de Webex-site als in Webex Meetings bureaublad-app. Deze gegevens kunnen helemaal niet worden hersteld nadat de migratie is voltooid.

 • Als uw organisatie Webex Edge Audio gebruikt, zijn de configuraties nog steeds hetzelfde nadat de migratie is voltooid. Om er zeker van te zijn dat het beste mediapad wordt gekozen, moet het Lua-script in CUCM worden bijgewerkt. Dit doen:

  1. Exporteert een nieuw Lua-script voor de gemigreerde site in Control Hub.

  2. Maak een SIP-normalisatiescript vanuit het nieuwe Lua-script in Unified CM-beheer.

  3. Werk het bestaande SIP-normalisatiescript bij naar het nieuwe script dat u hebt gemaakt in stap 2.

  4. Sla de SIP-trunk op en stel deze opnieuw in.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Migraties.

2

Blader naar het gedeelte Gegevensmigratie van de Europese Unie en klik op Weergeven.

3

Klik op Details weergeven in het gedeelte Vergaderingen.

4

Schakel in de kolom Opt in naast de Webex-site die u wilt migreren.