Analyse weergeven

De Cloud-Connected UC-cloud verzendt de gegevens die daar worden verzameld naar de analyse-UI. U kunt de analysegegevens voor uw toepassingen en apparaten op locatie bekijken in de Control Hub.


 
 • De grafieken geven gegevens weer in Greenwich Mean Time (GMT).

 • Voor aan eindpunten gerelateerde grafieken worden mogelijk geen gegevens weergegeven voor clusters van Cisco Unified Communications Manager Cloud Session Management Edition (UCM Cloud-SME).

 • Als de Cisco Unified Communications Manager-versie is geüpgraded van versie X naar versie Y, worden beide versies weergegeven in de analysegrafieken. De gegevens worden weergegeven onder Unified CM-versie op basis van de meest recente upgradeversie. De gesprekken die worden geteld voor de eerdere versie, worden echter nog steeds weergegeven voor de geselecteerde duur.

 • Wanneer u de Unified CM Cluster-ID wijzigt, wordt in de vervolgkeuzelijst voor analyseclusters de bijgewerkte clusternaam vanaf de volgende dag weergegeven. In de gedetailleerde weergavegrafieken voor service-ervaring en actiefgebruik Unified CM clustergrafiek wordt de nieuwste clusternaam weergegeven. De oudere clusternaam blijft de eerder verwerkte gesprekken weergeven en vertegenwoordigen.

 • Analyse ondersteunt nu gebruikersfilters.

  • U kunt gebruikersfilters zoals gebruikers-id, URI en telefoonnummer gebruiken om de verschillende grafieken te filteren in Analyse. Als de overeenkomst voor gegevensverzameling nog niet is geaccepteerd via een andere service, biedt het klikken op deze filters u een optie om de overeenkomst te bekijken en te accepteren.

  • Deze informatie is ook beschikbaar in gedownloade gegevens voor de grafieken voor Servicebeleving en Assetgebruik.

  • Analyse ondersteunt nu ook de grafieken met Oproepnummers en Gebelde nummers.

 • Als u problemen ondervindt wanneer u de analysegrafieken weergeeft, leest u de sectie Problemen met de gebruikersinterace van analyses in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Voordat u begint

U moet de Analyseservice inschakelen op de pagina Service Management voor het gewenste cluster. Zie Cloud-Connected UC Services inschakelen in Control Hub voor meer informatie.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

(Optioneel) Als u de analyse voor Mobile Remote Access-gegevens wilt weergeven, schakelt u Alleen mobiele en Remote Access-gegevens in.

3

(Optioneel) Kies een cluster in de vervolgkeuzelijst voor clusterselectie in de linkerbovenhoek.

De standaardinstelling is Alle clusters.

4

Als u de gegevens in de grafieken wilt filteren op basis van de tijdsperiode, kiest u een waarde in de vervolgkeuzelijst voor tijdsperioden in de rechterbovenhoek.

De ondersteunde tijdsbereiken zijn:
 • Gisteren

 • Afgelopen 7 dagen

 • Afgelopen 30 dagen

 • Afgelopen 90 dagen

 • Afgelopen 12 maanden

U kunt de grafieken voor de door u geselecteerde periode weergeven. Het standaardtijdsbereik is Afgelopen 30 dagen.


 

Als u Gisteren in de vervolgkeuzelijst selecteert , zijn de trends Omhoog en Omlaag gebaseerd op de gegevens die worden vergeleken met de twee dagen voor de vorige dag. Als u Laatste 7 dagen selecteert, worden de trends % omhoog of OMLAAG berekend op basis van de vergelijking tussen de gegevens voor de voorgaande 7 dagen met de gegevens van de voorgaande twee weken.

Het dashboard voor de servicebeleving helpt u bij het analyseren van de servicekwaliteitsverdeling en verkeertrends op basis van het aantal gesprekken, de locatie of de gespreksduur.


 

Het CMR moet SCS-waarden (Severely Concealed Seconds) bevatten. Dit is vereist voor het sorteren van de kwaliteit van de gesprekken.

Gegevensbron

De apparaatgegevens hiervoor worden verzameld bij Cisco Unified Communications Manager en de details van de gesprekskwaliteit worden afgeleid van de CMR en beoordeeld op CDR-niveau.

De details over de status van het gespreksvolume weergeven

De details over de status van het gespreksvolume weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op de kaart Status gespreksvolume om gespreksvoltooiingsinformatie weer te geven over geprobeerde, geslaagde, mislukte en verbroken gesprekken.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie Grafieken op de pagina Details voor status gespreksvolume voor meer informatie.


 

Als u problemen ondervindt bij het weergeven van de grafieken, leest u de sectie Problemen met de Analyse-gebruikersinterface in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Belangrijke prestatie-indexen voor de status van het gespreksvolume

Het paneel met statistieken boven aan de detailpagina bevat de KPI's (Key Performance Indicators). Deze helpen u om het gebruik van Cloud-Connected UC in uw organisatie beter te begrijpen.

De volgende tabel bevat een uitleg van de Status gespreksvolume.

Veldtitel

Beschrijving

Totaal aantal gesprekspogingen

Alle gesprekken, inclusief de voltooide en mislukte gesprekken.

Geslaagde gesprekken

Alle geslaagde gesprekken van dat eindpuntmodel.

Mislukte gesprekken

Alle gesprekken die zijn mislukt.

Verbinding verbroken

Mislukte gesprekken met een langere duur dan nul.

Grafieken op de pagina Details voor status gespreksvolume

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die in de verschillende grafieken wordt weergegeven.

Kaarttitel

Beschrijving

Verdeling gespreksstatus

Deze kaart geeft de trend weer van alle geprobeerde, geslaagde en mislukte gesprekken en de verbroken verbindingen. Het biedt ook het aantal en een percentage gesprekken in vergelijking met het totale aantal geprobeerde gesprekken.

Trend gespreksstatus

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte gesprekken en verbroken verbindingen die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen. Het biedt ook de telling van de succesvolle, mislukte en gedropte oproepen voor een bepaalde dag.

 • Geprobeerd: alle oproepen worden geteld als pogingen tot oproepen.

 • Mislukt: als de begin- en eindoorzaakcode van een CDR niet een van deze waarden zijn -'0', '1', '2', '3', '16', '17','31','126','127','393216','458752','262144', dan wordt het geclassificeerd als Mislukt.

 • Afgebroken: mislukte gesprekken met een duur van groter dan 0 worden geclassificeerd als Afgebroken. Het is een subset van mislukte gesprekken.

 • Geslaagd: alle geslaagde voltooide gesprekken, dat wil zeggen, Geprobeerde gesprekken - mislukte gesprekken. Mislukte oproepen zijn inclusief afgebroken oproepen.

 • Als u Unified CM-versie 12.5 of lager gebruikt, raadpleegt u de tabel Oorzaakcodes voor gespreksbeëindiging in de Beheerhandleiding voor gespreksdetailrecords voor Cisco Unified Communications Manager.

 • Als u Unified CM 12.5 SU(1) of hoger gebruikt, raadpleegt u de tabel Oorzaakcodes voor gespreksbeëindiging in de handleiding voor gespreksrapportage en factureringsbeheer voor Cisco Unified Communications Manager.

Als u alleen de trend van geslaagde gesprekken wilt weergeven, klikt u in de legenda op Kan de selectie niet opheffen en wordt de grafiek dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntmediamogelijkheden

Deze kaart geeft de verdeling weer van de geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die zijn gemaakt of ontvangen met behulp van audio- en video-eindpunten. Standaard worden in de cirkelgrafiek de mediamogelijkheden en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven.

Mediatype gesprek

Deze kaart geeft een verdeling weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken in een netwerk op basis van het type gespreksmedia (audio/video). Standaard worden in de cirkelgrafiek het type gespreksmedia en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt een gespreksmediatype (audio of video) selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten met de status gespreksvolume worden op basis van dit filter dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntserie

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen. Het biedt ook het gespreksvolume voor elke eindpuntserie.

Unified CM-cluster

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen. Standaard worden in de cirkelgrafiek alle clusters en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt een cluster selecteren in de cirkelgrafiek en de rest van de kaarten voor de status van het gespreksvolume worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

U kunt een cluster in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Verdeling op tijd

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen op verschillende tijdsintervallen op een dag. Deze is gebaseerd op de oorspronkelijke tijdstempel van de CDR. De gesprekken worden verdeeld in zes tijdvakken met intervallen van 4 uur. Het geeft ook het aantal gesprekken en het percentage mislukte gesprekken in vergelijking met de geprobeerde gesprekken voor een bepaald tijdsinterval op een dag.


 

Deze grafiek is momenteel niet filterbaar.

Headsets per model

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op het type hoofdtelefoonmodel. Gesprekken per hoofdtelefoon worden bepaald door de CMR die is ontvangen van het eindpunt waarop de hoofdtelefoon was aangesloten en deel uitmaakte van het gesprek.


 
 • Gesprekken per hoofdtelefoon worden bepaald door de CMR die is ontvangen van het eindpunt waar de hoofdtelefoon was aangesloten en deel uitmaakte van het gesprek.

 • Als meerdere CMR's van hetzelfde eindpunt zijn ontvangen, maar met verschillende hoofdtelefoonmodellen voor dezelfde CDR, wordt een daarvanin aanmerking genomen voor het aantal gesprekken.

Apparaatpool

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op de naam van de apparaatpool.

Unified CM-versie

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op de Unified CM-versie. Standaard worden in de cirkelgrafiek alle Unified CM-versies en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt een Unified CM-versie selecteren in de cirkelgrafiek en de rest van de kaarten voor de status van het gespreksvolume worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

U kunt een Unified CM-versie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Beveiligingsstatus gesprek

Deze kaart geeft de verdeling weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken oproepen die worden gemaakt en ontvangen door alle eindpunten op basis van de gespreksbeveiligingsstatus. Als een gesprek is geverifieerd of gecodeerd, wordt het geclassificeerd als Beveiligd. Anders wordt het geclassificeerd als Niet-beveiligd. Standaard worden de cirkelgrafiek voor de gespreksbeveiligingsstatus en het bijbehorende aantal oproepen weergegeven. U kunt het type beveiligingsprofiel selecteren in de cirkelgrafiek en de rest van de kaarten met de status van het gespreksvolume worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

U kunt een beveiligingsprofieltype in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

CAC-locatie

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op de CAC-locatie (Call Admission Control). Standaard worden in de cirkelgrafiek alle CAC-locaties en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven.

Fysieke locatie

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op de bijbehorende fysieke locatie. Standaard worden in de cirkelgrafiek alle fysieke locaties en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven.


 

Als voor een Unified CM-implementatie geen fysieke locatie is geconfigureerd voor eindpunten, worden er geen gegevens weergegeven.

Analyse gespreksfouten

Deze kaart geeft een verdeling weer van het aantal gesprekken op basis van de oorzaakcodes voor gespreksbeëindiging van mislukte/afgebroken gesprekken. Standaard worden in de cirkegrafiek de oorzaakcodes voor gespreksbeëindiging n het bijbehorende gespreksvolume weergegeven.

 • Als u UCM versie 12.5 of lager gebruikt, raadpleegt u de tabel Oorzaakcodes voor gespreksbeëindiging in de Beheerhandleiding voor gespreksdetailrecords voor Cisco Unified Communications Manager.

 • Als u UCM 12.5 SU(1) of hoger gebruikt, raadpleegt u de tabel Oorzaakcodes voor Beheerhandleiding voor gespreksrapportage en facturerings voor Cisco Unified Communications Manager.

Codec

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op codec-type voor het gesprek. Standaard worden de cirkelgrafieken voor zowel video- als audiocodecs en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt een codec selecteren in de cirkelgrafiek en de rest van de kaarten voor de status van het gespreksvolume worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

Gespreksclassificatie

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en verbroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op het type gespreksclassificatie. Als een oorsprongs- of doeleindpunt in een gesprek een trunk of gateway is, wordt deze geclassificeerd als On-net of Off-net (afhankelijk van de instellingen voor gespreksclassificatie van de respectieve trunk- of gatewayconfiguratie in Unified CM) en anders wordt deze geclassificeerd als Intern. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor het type oproepclassificatie (On-net, Off-net en Intern) en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt het type Gespreksclassificatie selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten met de status gespreksvolume worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt een type gespreksclassificatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Inkomend nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.

Gekozen nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.


 
 • Als het eindpuntmodel Cisco IP-telefoon 7900-serie een gesprek start met een Cisco IP-telefoon 8800-serie, wordt dit meegeteld voor beide modellen. Als de twee eindpuntmodellen hetzelfde zijn, wordt deze eenmaal geteld.

 • Als telefoon A in San José CAC-locatie een gesprek voert met telefoon B in New York CAC-locatie, dan wordt het gesprek geteld voor beide CAC-locaties.

 • Als zowel de oorsprongs- als de doeleindpunten tot dezelfde CAC-locatie behoren, worden deze geteld als één gesprek. Dezelfde berekeningsformule geldt voor apparaatpool-, fysieke locatie en codec-grafieken.

 • Als zowel het oorsprongs- als het bestemmingseindpunt gebruikmaken van verschillende modellen hoofdtelefoons en de betreffende CMR de informatie over de hoofdtelefoon bevat, dan wordt de oproep geteld voor beide modellen hoofdtelefoons. Als beide hoofdtelefoonmodellen hetzelfde zijn, wordt het als één geteld.

Filters op de pagina Details voor de status gespreksvolume

Het filterpaneel boven aan de detailpagina toont een vervolgkeuzelijst om gegevens uit te filteren en grafieken te genereren op basis van uw keuze. De beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst zijn de volgende:

 • Expressway Mobile en externe toegang

 • Gebruikers-id

 • URI

 • Telefoonnummer

 • Verdeling gespreksstatus

 • Eindpuntmediamogelijkheden

 • Mediatype gesprek

 • Eindpuntserie

 • Unified CM-cluster

 • Headsets per model

 • Apparaatpool

 • Unified CM-versie

 • Beveiligingsstatus gesprek

 • CAC-locatie

 • Fysieke locatie

 • Analyse gespreksfouten

 • Codec

 • Gespreksclassificatie

De details over de audiokwaliteit van gesprekken weergeven

De details over de audiokwaliteit van gesprekken weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op de kaart Geluidskwaliteit in gesprek om de informatie over de gesprekskwaliteit weer te geven.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie Grafieken op de pagina Details voor geluidskwaliteit voor meer informatie.


 

Als u problemen ondervindt bij het weergeven van de grafieken, leest u de sectie Problemen met de Analyse-gebruikersinterface in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Key Performance Indices voor Gespreksaudiokwaliteit

Het paneel met statistieken boven aan de detailpagina bevat de KPI's (Key Performance Indicators). Deze helpen u het gebruik van CCUC in uw organisatie beter te begrijpen.

Gesprekken worden gesorteerd op basis van het SCSR-percentage (Severely Concealed Seconds Ratio). Zie Unified CM Kwaliteitsbeoordeling voor gesprekken voor informatie over de indeling van een gesprek. In de volgende tabel worden de KPI's voor gespreksaudiokwaliteit beschreven.

Veldtitel

Beschrijving

Totaal aantal gesprekken

Het totale aantal goede, acceptabele en slechte gesprekken dat in een netwerk is gemaakt en ontvangen.

Goede gesprekken

Het aantal gesprekken waarvoor de SCSR-waarde lager is dan de SCSR-drempel voor het lange of korte gesprek.

Slechte gesprekken

Het aantal gesprekken waarvoor de SCSR-waarde de SCSR-drempel voor het lange gesprek en het korte gesprek overschrijdt.

Acceptabele gesprekken

Het aantal gesprekken waarvoor de SCSR-waarde de drempel voor lange gesprekken overschrijdt, maar onder de SCSR-drempel voor korte gesprekken ligt.

Grafieken op de pagina Details voor geluidskwaliteit

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die in de verschillende grafieken wordt weergegeven. Geclassificeerde gesprekken bestaan uit goede, acceptabele, slechte gesprekken.


 

Gesprekken die niet zijn geclassificeerd, worden niet opgenomen in de grafieken voor gespreksaudiokwaliteit.

Kaarttitel

Beschrijving

Verdeling geluidskwaliteit in gesprek (CAQ)

Deze kaart laat de verdeling van alle geclassificeerde gesprekken zien die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen. Standaard wordt in de cirkelgrafiek voor de CAQ-classificaties (goed en slecht) en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven. U kunt een CAQ-klasse selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten met Kwaliteit van gespreksaudio worden vervolgens op basis van dit filter bijgewerkt.


 

Alleen gesprekken die zijn afgehandeld in CMR met SCS-meetwaarden worden geclassificeerd.

Om alleen de verdeling van goede gesprekken weer te geven, klikt u in de legenda op Slecht om de selectie ongedaan te maken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

CAQ-trend

Deze kaart laat de trend zien van alle geclassificeerde gesprekken in een netwerk.

Standaard worden de dagelijkse trends en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven. U kunt het gespreksclassificatietype in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntmediamogelijkheden

Deze kaart laat de verdeling van het aantal geclassificeerde gesprekken zien waarbij audio- en video-eindpunten betrokken zijn. Standaard worden in de cirkelgrafiek de mediamogelijkheden (audio en video) en de bijbehorende aantallen eindpunten weergegeven die zijn betrokken bij geclassificeerde gesprekken.

Mediatype gesprek

Deze kaart geeft een verdeling weer van alle geclassificeerde gesprekken in een netwerk op basis van het type gespreksmedia (audio/video). Standaard worden in de cirkeldgrafiek de gespreksmediatypen (audio en video) en het bijbehorende aantal geclassificeerde gesprekken weergegeven. U kunt een gespreksmediatype (audio of video) selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten met kwaliteit van gespreksaudio worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt audio of video in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntserie

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen op basis van de eindpuntserie. Standaard worden de dagelijkse trends van de eindpuntserie en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven.

Unified CM-cluster

Deze kaart laat de verdeling van alle geclassificeerde gesprekken zien die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op het Unified CM-cluster. Standaard worden in de cirkelgrafiek alle Unified CM-clusters en het bijbehorende aantal geclassificeerde gesprekken weergegeven. U kunt een cluster in het cirkeldiagram selecteren en de rest van de kaarten met kwaliteit van gesprek worden op basis van dit filter dienovereenkomstig bijgewerkt.

U kunt een cluster in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Verdeling op tijd

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen op verschillende tijdsintervallen op een dag. Deze is gebaseerd op de oorspronkelijke tijdstempel van de CDR. De gesprekken worden verdeeld in zes tijdvakken met intervallen van 4 uur. De kaart biedt ook het aantal gesprekken dat in een netwerk op een bepaald tijdsinterval op een dag wordt gemaakt en ontvangen.


 

Deze grafiek is momenteel niet filterbaar.

Apparaatpool

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van geclassificeerde gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen op basis van de naam van de apparaatpool.

Unified CM-versie

Deze kaart laat de verdeling van geclassificeerde gesprekken zien die zijn gemaakt en ontvangen in een netwerk op basis van de Unified CM-versie. Standaard worden in de cirkelgrafiek de UNIFIED CM-versies en het bijbehorende aantal geclassificeerde gesprekken weergegeven. U kunt een Unified CM versie selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten met geluidskwaliteit worden op basis van dit filter bijgewerkt.

U kunt een Unified CM-versie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Beveiligingsstatus gesprek

Deze kaart geeft de verdeling weer van geclassificeerde gesprekken die zijn gemaakt en ontvangen door alle eindpunten in een netwerk op basis van de beveiligingsstatus van de gesprekken. Als een gesprek is geverifieerd of gecodeerd, wordt het geclassificeerd als Beveiligd. Anders wordt het geclassificeerd als Niet-beveiligd. Standaard worden de cirkelgrafiek voor de gespreksbeveiligingsstatus en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven. U kunt een type beveiligingsprofiel selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten met Kwaliteit van gesprek worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt een beveiligingsprofieltype in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

CAC-locatie

Geeft een verdeling weer van de geclassificeerde (goede, acceptabele en slechte) gesprekken die in een netwerk zijn gestart en ontvangen, op basis van de bijbehorende CAC-locatie (Call Admission Control). Standaard worden in de cirkelgrafiek de CAC-locatie en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven.

Fysieke locatie

Geeft de verdeling weer van de geclassificeerde gesprekken die in een netwerk zijn gestart en ontvangen, op basis van de bijbehorende fysieke locatie. Standaard worden in de cirkelgrafiek de fysieke locatie en het bijbehorende aantal geclassificeerde gesprekken weergegeven.


 

Als voor een Unified CM-implementatie geen fysieke locatie is geconfigureerd voor eindpunten, worden er geen gegevens weergegeven.

Codec

Geeft de verdeling weer van de geclassificeerde gesprekken die in een netwerk zijn gestart en ontvangen, op basis van het bijbehorende code-type voor gesprekken. Standaard worden in de cirkelgrafiek zowel de audio- als de videocodec-tyypen en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven.

Gespreksclassificatie

Deze kaart toont geclassificeerde gesprekken, gemaakt en ontvangen in een netwerk op basis van het gespreksclassificatietype. Als een oorsprongs- of doeleindpunt in een gesprek een trunk of gateway is, wordt deze geclassificeerd als On-net of Off-net (afhankelijk van de instellingen voor gespreksclassificatie van de respectieve trunk- of gatewayconfiguratie in Unified CM) en anders wordt deze geclassificeerd als Intern. Standaard wordt in de cirkelgrafiek het type gespreksclassificatie (On-net, Off-net en Intern) weergegeven en wordt het aantal geclassificeerde gesprekken weergegeven. U kunt een gespreksclassificatietype (On-net, Off-net en Intern) selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten voor geluidskwaliteit worden op basis van dit filter dienovereenkomstig bijgewerkt.

U kunt een classificatietype voor gesprekken (On-net, Off-net en Intern) selecteren in de legenda door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Inkomend nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.

Gekozen nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.


 
 • Als het eindpuntmodel Cisco IP-telefoon 7900 serie wordt gebruikt om een Cisco IP-telefoon 8800 serie te bellen en het gesprek wordt als goed beoordeeld, dan wordt het gesprek voor beide modellen geteld. Als beide eindpunten hetzelfde zijn, wordt deze één keer geteld.

 • cAls telefoon A in San José CAC-locatie gebruikt wordt om te bellen naar telefoon B in New York CAC-locatie, dan wordt het gesorteerde gesprek geteld voor beide CAC-locaties. Als de oorsprongs- en bestemmingseindpunten tot dezelfde CAC-locatie behoren, worden ze geteld als één gesprek. Dezelfde berekeningsformule is van toepassing op de apparaatpool, de fysieke locatie en de codec.

Filters op de pagina Details voor audiokwaliteit

Het filterpaneel boven aan de detailpagina toont een vervolgkeuzelijst om gegevens uit te filteren en grafieken te genereren op basis van uw keuze. De beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst zijn de volgende:

 • Expressway Mobile en externe toegang

 • Gebruikers-id

 • URI

 • Telefoonnummer

 • Verdeling geluidskwaliteit in gesprek (CAQ)

 • Eindpuntmediamogelijkheden

 • Mediatype gesprek

 • Eindpuntserie

 • Unified CM-cluster

 • Apparaatpool

 • Unified CM-versie

 • Beveiligingsstatus gesprek

 • CAC-locatie

 • Fysieke locatie

 • Codec

 • Gespreksclassificatie

Het Unified CM systeem genereert CMR's (Call Management Records) en Call Detail Records (CDR's). Kwaliteitsbeoordeling van oproepen kan alleen worden uitgevoerd voor eindpunten die CMR's ondersteunen. De informatie in een CDR wordt gebruikt om een gesprek te beoordelen als goed, acceptabel of slecht.

De volgende termen worden gebruikt om gesprekken te beoordelen:

 • Verbergen: spraak en alle andere gegevens worden in pakketten verzonden over IP netwerken met een vaste maximale capaciteit. Dit systeem kan vatbaarder zijn voor gegevensverlies wanneer er congestie optreden. Verbergen is het audiosignaal dat op het eindpunt is gemaakt en dat wordt gebruikt om het effect van verlies van een spraakpakket te maskeren.

 • Ernstig verdekte seconden (SCS)—Het aantal seconden waarin een aanzienlijke hoeveelheid verbergen (langer dan 50 milliseconden) is waargenomen. Als het verbergen dat wordt waargenomen groter is dan 50 milliseconden of ongeveer 5 procent, kan de geluidskwaliteit slechter zijn.

 • Ernstig verborgen secondenverhouding (SCSR)—De verhouding tussen SCS en de totale gespreksduur.

  SCSR(%)=(SCS/duur)*100

 • Lang gesprek—Een gesprek dat 20 seconden of langer duurt.

 • Kort gesprek—Een gesprek dat minder dan 20 seconden duurt.

Gesprekken worden ingedeeld op basis van het SCSR-percentage. Het SCSR-percentage voor een lang gesprek en een kort gesprek heeft verschillende drempelwaarden. De volgende tabel bevat de details over oproepresultaten op basis van de SCSR-percentagebereiken.

Tabel 1. Uitleg voor het sorteren van gesprekken

Graad

SCSR-drempelwaarden

Lange SCSR-bereiken voor gesprekken

Korte SCSR-bereiken voor gesprekken

Goed

Minder dan 3%

Minder dan 20%

Acceptabel

3%-7%

20%-30%

Slecht

Groter dan 7%

Meer dan 30%

Als de SCSR voor een gesprek van 10 seconden duur 10% is, is deze van goede kwaliteit.

Als de SCSR voor een gesprek van 120 seconden duur 8% is, is deze van slechte kwaliteit.

Volgende stappen

Meer informatie over CCUC-analyse vindt u in Analyse voor uw Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Het dashboard voor het activagebruik geeft de grafieken weer voor het gebruik van activa (eindpunten en hoofdtelefoons) binnen uw organisatie.

Gegevensbron

De CDR's, CMR's en apparaatgegevens hiervoor worden verzameld vanuit de Cisco Unified Communications Manager.

Gesprekken die niet met een eindpunt zijn gevoerd, worden niet weergegeven of opgenomen in de grafieken voor het activagebruik. Bijvoorbeeld trunk naar trunk of een conferentiebrug, enzovoort. In de grafieken voor Activagebruik worden dus geen gegevens weergegeven voor het SME-type of UCM-cloudclusters.

Details over de trend van het aantal gesprekken weergeven

Details over de trend van het aantal gesprekken weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik vanuit het geselecteerde Unified CM-cluster op de kaart Trend Gespreksaantal om de grafieken weer te geven die gaan over eindpunten.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie Grafieken op de pagina Details voor de trend voor het aantal gesprekken voor meer informatie.


 

Als u problemen ondervindt bij het weergeven van de grafieken, leest u de sectie Problemen met de Analyse-gebruikersinterface in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Key Performance Indices voor de trend het aantal gesprekken

In de volgende tabel worden de belangrijksteKPI's voor de trend Gespreksaantal beschreven.

Veldtitel

Beschrijving

Aantal gesprekseindpunten

Het aantal keren dat ten minste één eindpunt bij een gesprek is betrokken.

Aantal gesprekken met headset

Het aantal keren dat ten minste één hoofdtelefoon bij een gesprek is betrokken.

Totaal aantal eindpunten in gesprekken

Aantal keren dat eindpunten deel hebben genomen aan gesprekken.


 

Eén eindpunt kan deelnemen aan meerdere gesprekken.

Totaal aantal headsets in gesprekken

Aantal keren dat headsets deel hebben genomen aan gesprekken.

Grafieken op de pagina Details voor de trend aantal gesprekken

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die op elke kaart wordt weergegeven. Als een kant een eindpunt is en een ander einde geen eindpunt is (bijvoorbeeld Trunk, Gateway of Conferentiebrug, enzovoort), worden de kenmerken zoals Apparaatpool, CAC-locatie, Fysieke locatie, Codecs en Videoresolutie niet meegenomen in de niet-eindpunten in de gedetailleerde weergave Aantal oproepen.

Kaarttitel

Beschrijving

Verdeling gesprekken per activum

Deze kaart geeft een trend weer van alle gesprekken die zijn gestart en ontvangen met activa (eindunten en hoofdtelefoons die zijn verbonden met de eindpunten) in een netwerk.


 

Deze grafiek is momenteel niet filterbaar.

Trend Gespreksaantal

Deze kaart geeft een trend weer van alle gesprekken die zijn gestart en ontvangen met activa (eindunten en hoofdtelefoons die zijn verbonden met de eindpunten) in een netwerk.


 

Deze grafiek is momenteel niet filterbaar.

Eindpuntmediamogelijkheden

Geeft het totale aantal gesprekken weer dat in een netwerk is gestart en ontvangen door de activa in een netwerk, op basis van het type mediamogelijkheden van het eindpunt (audio of video).

Mediatype gesprek

Deze kaart geeft het totale aantal gesprekken weer dat is gestart en ontvangen door de activa in een netwerk, op basis van het type gespreksmedia (audio of video). U kunt een mediatype voor gesprekken in de cirkelgrafiek selecteren en de overige kaarten voor Gespreksaantal worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

U kunt een mediatype voor gesprekken in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntserie

Deze kaart geeft de trend weer van alle gesprekken die worden gemaakt en ontvangen door de activa in een netwerk op basis van de eindpuntserie.

Unified CM-cluster

Deze kaart geeft de verdeling weer van alle geclassificeerde gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op het Unified CM-cluster. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor het Unified CM-cluster en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven. U kunt een Unified CM cluster in het cirkeldiagram selecteren. De rest van de oproepaantal kaarten worden op basis van dit filter dienovereenkomstig bijgewerkt.

U kunt een Unified CM-cluster in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Verdeling op tijd

Deze kaart geeft de trend weer van alle gesprekken die worden gemaakt en ontvangen door de activa in een netwerk op verschillende tijdsintervallen in een dag. Het is gebaseerd op het oorspronkelijke tijdstempel van de CDR. De gesprekken worden verdeeld in zes tijdvakken met intervallen van 4 uur. Het geeft ook het aantal gesprekken voor een bepaald tijdsinterval in een dag.


 

Deze grafiek is momenteel niet filterbaar.

Headsets per model

Deze kaart geeft de trend weer van alle gesprekken die worden gemaakt en ontvangen door de activa in een netwerk op basis van het type hoofdtelefoonmodel. Gesprekken per hoofdtelefoon worden bepaald door de CMR die is ontvangen van het eindpunt waarop de hoofdtelefoon was aangesloten en deel uitmaakte van het gesprek. Het biedt ook het dagelijkse aantal gesprekken dat is gebaseerd op het type hoofdtelefoonmodel.


 
 • Gesprekken per hoofdtelefoon worden bepaald door de CMR die is ontvangen van het eindpunt waarop de hoofdtelefoon was aangesloten en deel uitmaakte van het gesprek.

 • Als er meerdere CMR's worden ontvangen van hetzelfde eindpunt maar met verschillende hoofdtelefoonmodellen voor dezelfde CDR, wordt één daarvan in aanmerking genomen voor het gespreksaantal.

Apparaatpool

Deze kaart geeft de trend weer van alle gesprekken die worden gemaakt en ontvangen door de activa in een netwerk op basis van de apparaatpool.

Unified CM-versie

Deze kaart geeft alle gesprekken weer die in een netwerk zijn gemaakt en ontvangen gebaseerd op de Unified CM-versie. Standaard wordt het cirkel diagram voor de Unified CM-versie en het bijbehorende aantal gesp rekken weer gegeven. U kunt een Unified CM versie selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de gespreksaantal kaarten worden op basis van dit filter dienovereenkomstig bijgewerkt.

U kunt het Unified CM-versie type in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Beveiligingsstatus gesprek

Deze kaart geeft de distributie aan van alle oproepen die worden gemaakt en ontvangen op alle eindpunten in een netwerk, gecategoriseerd op basis van het beveiligingsprofiel. Standaard wordt het cirkeldiagram voor het beveiligingsprofiel (beveiligd en niet-beveiligd) met het bijbehorende aantal oproepen weergegeven. U kunt een beveiligingsprofiel selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de gespreksaantal kaarten worden op basis van dit filter dienovereenkomstig bijgewerkt.

U kunt een beveiligingsprofieltype in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Videoresolutie

Deze kaart geeft de distributie weer van alle videogesprekken die door alle assets zijn gevoerd, gecategoriseerd op basis van het type videoresolutie. Standaard wordt het cirkeldiagram voor het videoresolutietype en het bijbehorende aantal oproepen weergegeven. U kunt een videoresolutietype selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de gespreksaantal kaarten worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt de selectie van een videoresolutietype op de legenda selecteren of opheffen door erop te klikken. De grafiek wordt dan op de juiste manier bijgewerkt.

Type video-inhoud

Deze kaart geeft de distributie weer van alle videogesprekken die zijn gevoerd door alle assets, gecategoriseerd op basis van het inhoudstype van de video. Standaard wordt het cirkeldiagram voor het video-inhoudstype en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven. U kunt een videoinhoudstype selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de gespreksaantal kaarten worden vervolgens op basis van dit filter bijgewerkt.

U kunt de selectie van een videoinhoudstype op de legenda selecteren of opheffen door erop te klikken. De grafiek wordt dan op de juiste manier bijgewerkt.

Codec

Deze kaart bevat de distributie van alle oproepen die zijn gestart en ontvangen door alle activa in de categorie op basis van het gesprekscodectype. Standaard wordt het cirkeldiagram voor het gesprekscodectype en het bijbehorende aantal oproepen weergegeven. U kunt een gesprekscodec selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de oproepaantal kaarten worden vervolgens op basis van dit filter bijgewerkt.

U kunt de selectie van een codectype op de legenda selecteren of opheffen door erop te klikken. De grafiek wordt dan ook dienovereenkomstig bijgewerkt.

CAC-locatie

Geeft de verdeling weer van alle gesprekken die zijn gestart en ontvangen door alle activa, ingedeeld op basis van de CAC-locatie (Call Admission Control). Standaard wordt de cirkelgrafiek voor de CAC-locatie (Call Admission Control) en het bijbehorende gespreksaantal weergegeven. U kunt een CAC-locatie (Call Admission Control) in de cirkelgrafiek selecteren en de overige kaarten voor Gespreksaantal worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

U kunt een CAC-locatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Fysieke locatie

Geeft de verdeling weer van alle gesprekken die zijn gestart en ontvangen door alle activa, ingedeeld op basis van de bijgehorende fysieke locatie. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor alle fysieke locaties en het bijbehorende gespreksaantal weergegeven. U kunt een fysieke locatie in de cirkelgrafiek selecteren en de overige kaarten van het Gespreksaantal worden op basis van dit filter bijgewerkt. Als de Unified CM-implementatie geen fysieke locatie heeft die voor de eindpunten is geconfigureerd, worden in de grafiek geen gegevens weergegeven.


 

Als voor een Unified CM-implementatie geen fysieke locaties zijn geconfigureerd voor de eind punten, worden in deze grafiek geen gegevens weer gegeven.

Gespreksclassificatie

Deze kaart laat de verdeling zien van alle gesprekken die zijn gemaakt en ontvangen met behulp van activa (eindpunten en hoofdtelefoons die zijn verbonden met de eindpunten) op basis van het type gespreksclassificatie (On-net en Off-net). Als een oorsprongs- of bestemmingseindpunt in een gesprek een trunk of gateway is, wordt deze geclassificeerd als ' On-net ' of 'Off-net ' (afhankelijk van de gespreksclassificatie-instellingen van de respectieve trunk- of gatewayconfiguratie in Unified CM), anders is deze geclassificeerd als Intern. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor het gespreksclassificatietype (On-net, Off-net en Intern) en het bijbehorende gespreksaantal weergegeven. U kunt het type Gespreksclassificatie selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de gespreksaantal kaarten worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt ook een gespreksclassificatietype in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Inkomend nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.

Gekozen nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.


 
 • Als het eindpunt met Cisco IP-telefoon 7900 Series een gesprek heeft start met Cisco IP-telefoon 8800 Series, wordt het gesprek meegeteld bij beide eindpuntmodellen. Als beide eindpunten hetzelfde zijn, wordt het gesprek tweemaal meegeteld omdat het gaat om het gebruik van het activum.

 • Als telefoon A in San José CAC-locatie een gesprek voert met telefoon B in New York CAC-locatie, dan wordt het gesprek geteld voor beide CAC-locaties. Als de oorsprongs- en bestemmingseindpunten tot dezelfde CAC-locatie behoren, worden deze als één gesprek beschouwd.

 • Dezelfde berekeningsformule geldt voor apparaatpool-, fysieke locatie en codec-grafieken. Als zowel oorsprongs- als bestemmingseindpunten een hoofdtelefoon van verschillende modellen gebruiken en de respectieve CMR de informatie van de hoofdtelefoon meeneemt, wordt het gesprek geteld bij beide hoofdtelefoonmodellen.

 • Als de hoofdtelefoonmodellen hetzelfde zijn, wordt het gesprek ook geteld voor beide hoofdtelefoonmodellen omdat het hoofdzakelijk om het gebruik van het activum gaat.

De details over de gespreksduur weergeven

De details over de gespreksduur weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op de kaart Gespreksduur om de grafieken weer te geven met informatie over de duur van gesprekken waarbij eindpunten en hoofdtelefoons zijn betrokken.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie Grafieken op de pagina Details voor de trend van de gespreksduur voor meer informatie.


 

Als u problemen ondervindt bij het weergeven van de grafieken, leest u de sectie Problemen met de Analyse-gebruikersinterface in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Key Performance Indices voor de trend gespreksduur

De volgende tabel beschrijft de kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor de trend Gespreksduur.

Veldtitel

Beschrijving

Totaal gespreksminuten

De totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gevoerd met de activa.

Minuten audiogesprek

De totale duur van alle audiogesprekken (minuten) die zijn gevoerd met de activa.

Minuten videogesprek

De totale duur van alle videogesprekken (minuten) die zijn gevoerd met de activa.

Grafieken op de pagina Details voor de trend gespreksduur

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die op elke kaart wordt weergegeven. Voor oproepen waarbij de ene kant een eindpunt is en het andere einde geen eindpunt is (bijvoorbeeld Trunk, Gateway of Conferentiebrug, enzovoort) worden de kenmerken zoals Apparaatpool, CAC-locatie, Fysieke locatie, Codecs en Videoresolutie niet meegenomen in de gedetailleerde weergave Gedetailleerde weergave Gespreksduur

Kaarttitel

Beschrijving

Verdeling per activum

Deze kaart geeft een trend weer van gesprekken die zijn gestart en ontvangen met activa (eindpunten en hoofdtelefoons die zijn verbonden met eindpunten) in een netwerk.

Trend gespreksduur

Deze kaart geeft een trend weer van alle gesprekken die zijn gestart en ontvangen met activa (eindpunten en hoofdtelefoons die zijn verbonden met de eindpunten) in een netwerk. Het bevat ook de totale duur van de gesprekken voor een bepaalde dag.


 

Deze grafiek is momenteel niet filterbaar.

Eindpuntmediamogelijkheden

Deze kaart geeft de verdeling weer van de gespreksminuten die zijn gemaakt of ontvangen met audio- en video-eindpunten. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor het aantal audio- en video-eindpunten en de bijbehorende gesprekduur weergegeven. U kunt een type mediacapaciteit selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten voor gespreksduur worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt een type mediamogelijkheid in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Mediatype gesprek

Geeft de verdeling weer van de totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gestart door activa, ingedeeld op basis van het type gespreksmedia (audio/video). Standaard wordt de cirkelgrafiek voor het mediatype gesprek (audio/video) en de corresponderende gespreksduur weergegeven. U kunt een mediatype voor gesprekken in de cirkelgrafiek selecteren en de overige kaartenn voor gespreksduur worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

U kunt een mediatype voor gesprekken in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntserie

Geeft een trend weer van de totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gestart door de activa, ingedeeld op basis van de eindpuntserie. Het bevat ook een telling van de totale duur van de gesprekken voor een bepaalde eindpuntserie.

Unified CM-cluster

Geeft de verdeling weer van de totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gestart door activa, ingedeeld op basis van het Unified CM-cluster. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor het Unified CM-cluster en de bijbehorende gespreksduur weergegeven. U kunt een Unified CM cluster in het cirkeldiagram selecteren. De rest van de kaarten voor gespreksduur worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt een Unified CM-cluster in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Verdeling op tijd

Deze kaart geeft een trend weer van de totale duur (minuten) van alle gesprekken die door de activa zijn gestart, met verschillende tijdsintervallen op een dag. Deze is gebaseerd op de oorspronkelijke tijdstempel van de CDR. De gesprekken worden verdeeld in zes tijdvakken met intervallen van 4 uur. Het geeft ook de gemiddelde gespreksduur voor een bepaald tijdsinterval in een dag.


 

Deze grafiek is momenteel niet filterbaar.

Gespreksclassificatie

Deze kaart geeft de verdeling weer van de totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gestart door activa, ingedeeld op basis van het type gespreksclassificatie. Als een oorsprongs- of doeleindpunt in een gesprek een trunk of gateway is, wordt deze geclassificeerd als On-net of Off-net (afhankelijk van de instellingen voor gespreksclassificatie van de respectieve trunk- of gatewayconfiguratie in Unified CM) en anders wordt deze geclassificeerd als Intern. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor het type gesprekclassificatie (On-net, Off-net en Intern) en de bijbehorende gespreksduur weergegeven. U kunt het type Gespreksclassificatie selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten voor gespreksduur worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt ook een gespreksclassificatietype in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Headsets per model

Deze kaart geeft een trend weer van de totale duur (minuten) van alle gesprekken die in een netwerk zijn gestart door de activa, ingedeeld op basis van het type hoofdtelefoonmodel. Gesprekken per hoofdtelefoon worden bepaald door de CMR die is ontvangen van het eindpunt waarop de hoofdtelefoon was aangesloten en deel uitmaakte van het gesprek. Het geeft ook de dagelijkse telling van de gespreksduur op basis van het type hoofdtelefoonmodel.


 
 • Gesprekken per hoofdtelefoon worden bepaald door de CMR die is ontvangen van het eindpunt waar de hoofdtelefoon was aangesloten en deel uitmaakte van het gesprek.

 • Als meerdere CMR's van hetzelfde eindpunt zijn ontvangen, maar met verschillende hoofdtelefoonmodellen voor dezelfde CDR, wordt een daarvanin aanmerking genomen voor het aantal gesprekken.

Apparaatpool

Deze kaart geeft de totale duur (minuten) weer van alle oproepen die door de activa in een netwerk in de categorie worden gecategoriseerd op basis van de naam van de apparaatgroep. Ook wordt er een aantal weergegeven voor de totale duur van de gesprekken voor een bepaalde apparatengroep.

Unified CM-versie

Geeft de verdeling weer van de totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gestart door activa, ingedeeld op basis van de Unified CM-versie. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor de Unified CM-versie en de bijbehorende gespreksduur weergegeven. U kunt een Unified CM-versie selecteren in de cirkelgrafiek en de overige kaarten voor gespreksduur worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

U kunt een Unified CM-versietype in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Beveiligingsstatus gesprek

Deze kaart geeft de verdeling aan van de totale duur (minuten) van alle gesprekken die worden gemaakt door de eindpunten die in de categorie worden gecategoriseerd op basis van het beveiligingsprofiel. Standaard wordt het cirkeldiagram voor het beveiligingsprofiel (beveiligd en niet-beveiligd) met de bijbehorende gespreksduur weergegeven. U kunt een beveiligingsprofiel selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de gespreksduurkaarten worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt een beveiligingsprofieltype in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Videoresolutie

Deze kaart geeft de verdeling aan van de totale duur (minuten) van alle oproepen die worden gestart door de gecategoriseerd worden op basis van het type videoresolutie. Standaard wordt het cirkeldiagram voor het videoresolutietype en de bijbehorende gespreksduur weergegeven. U kunt een videoresolutietype selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten voor gespreksduur worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt op de legenda een videoresolutie selecteren of deselecteren door erop te klikken. De grafiek wordt dan dienovereenkomstig bijgewerkt.

Type video-inhoud

Deze kaart geeft de verdeling aan van de totale duur (minuten) van alle oproepen die worden gevoerd door de agent in de categorie op basis van het inhoudstype video. Standaard wordt het cirkeldiagram voor het inhoudstype Video en de bijbehorende gespreksduur weergegeven. U kunt een videoinhoudstype selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten voor Gespreksduur worden vervolgens op basis van dit filter bijgewerkt.

U kunt de selectie van een videoinhoudstype op de legenda selecteren of opheffen door erop te klikken. De grafiek wordt dan op de juiste manier bijgewerkt.

Codec

Deze kaart geeft de distributie aan van de totale duur (minuten) van alle oproepen die worden gemaakt door de activa die in de categorie worden gecategoriseerd op basis van het gesprekscodectype. Standaard wordt het cirkeldiagram voor het gespreks codectype en de bijbehorende gespreksduur weergegeven. U kunt het type Gespreks codec selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten voor gespreksduur worden dan ook dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

U kunt de selectie van een codectype op de legenda selecteren of opheffen door erop te klikken. De grafiek wordt dan ook dienovereenkomstig bijgewerkt.

CAC-locatie

Deze kaart geeft een verdeling weer van de totale duur (minuten) van alle gesprekken die zijn gestart door activa, ingedeeld op basis van de bijbehorende CAC-locatie (Call Admission Control). Standaard wordt de cirkelgrafiek voor de CAC-locatie (Call Admission Control) en de bijbehorende gespreksduur weergegeven. U kunt een locatie voor Gespreksbeheer (CAC) selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten voor gespreksduur worden op basis van dit filter dienovereenkomstig bijgewerkt.

Fysieke locatie

Deze kaart geeft de verdeling weer van de totale duur van alle gesprekken (minuten) die zijn gestart door activa, ingedeeld op basis van de fysieke locatie van het eindpunt. Standaard wordt de cirkelgrafiek van alle fysieke locaties en de bijbehorende totale gespreksduur weergegeven. U kunt een type fysieke locatie in de cirkelgrafiek selecteren en de overige kaarten voor gespreksduur worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter. Als de Unified CM-implementatie geen fysieke locatie heeft die voor de eindpunten is geconfigureerd, worden in de grafiek geen gegevens weergegeven.


 

Als voor een Unified CM-implementatie geen fysieke locaties zijn geconfigureerd voor de eind punten, worden in deze grafiek geen gegevens weer gegeven.

Inkomend nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer, berekend op basis van de duur van de gesprekken.

Gekozen nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer, berekend op basis van de duur van de gesprekken.


 
 • Als het eindpuntmodel Cisco IP-telefoon 7900 Series een gesprek voert met Cisco IP-telefoon 8800 Series, wordt de gespreksduur geteld voor beide eindpuntmodellen. Indien beide eindpuntmodellen hetzelfde zijn, dan wordt de gespreksduur voor beide eindpuntmodellen in aanmerking genomen, aangezien dit in de eerste plaats het gebruik van de activa is.

 • Als telefoon A in San José CAC-locatie een gesprek voert met telefoon B in New York CAC-locatie, wordt de gespreksduur voorbeide CAC-locaties in aanmerking genomen. Indien zowel het oorsprongs- als het bestemmingseindpunt tot dezelfde CAC-locatie behoren, wordt de duur eenmaal in aanmerking genomen voor de CAC-locatie.

 • Dezelfde berekeningsformule geldt voor apparaatpool-, fysieke locatie en codec-grafieken. Als zowel oorsprongs- als bestemmingseindpunten een hoofdtelefoon van verschillende modellen gebruiken en de respectieve CMR de informatie van de hoofdtelefoon meeneemt, wordt het gesprek geteld bij beide hoofdtelefoonmodellen.

 • Als beide hoofdtelefoonmodellen hetzelfde zijn, dan wordt het ook voor beide hoofdtelefoonmodellen meegeteld, omdat het in de eerste plaats om het gebruik van de activa gaat.

Filters op de pagina Details voor de trend gespreksduur

Het filterpaneel boven aan de detailpagina toont een vervolgkeuzelijst om gegevens uit te filteren en grafieken te genereren op basis van uw keuze. De beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst zijn de volgende:

 • Expressway Mobile en externe toegang

 • Gebruikers-id

 • URI

 • Telefoonnummer

 • Eindpuntmediamogelijkheden

 • Mediatype gesprek

 • Eindpuntserie

 • Unified CM-cluster

 • Gespreksclassificatie

 • Headsets per model

 • Apparaatpool

 • Unified CM-versie

 • CAC-locatie

 • Fysieke locatie

Details over de acceptatie van het eindpunt weergeven

Details over de acceptatie van het eindpunt weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik vanuit het geselecteerde UCM-cloudcluster op de kaart Eindpuntacceptatie om de grafieken weer te geven die gaan over eindpunten.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie Grafieken op de pagina Details voor het aannemen van eindpunten voor meer informatie.


 
 • Voor een doeltreffende planning raden wij u aan een langere periode (90 dagen of meer) te kiezen wanneer u de gegevens analyseert die in deze grafieken worden weergegeven.

 • Als u problemen ondervindt bij het weergeven van de grafieken, leest u de sectie Problemen met de Analyse-gebruikersinterface in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Key Performance Indices voor eindpuntadoptie

Voor een bepaalde duur worden de lijst van alle eindpunten en de bijbehorende gesprekken die door elk eindpunt worden gemaakt of ontvangen, als invoer genomen en door een percentielanalytische functie gevoerd. Op basis van de waarde die door deze functie wordt geretourneerd, worden de eindpunten geclassificeerd zoals is beschreven door de Key Performance Indices (KPI's) voor Eindpuntadoptie in de volgende tabel.

Veldtitel

Beschrijving

Geconfigureerde eindpunten

Het aantal eindpunten dat is geconfigureerd voor de geselecteerde duur.

Niet-geregistreerde eindpunten

Het aantal eindpunten dat niet ten minste één keer is geregistreerd voor de geselecteerde duur.

Geregistreerd (0% gesprekken)

Het aantal eindpunten dat is geregistreerd voor de geselecteerde duur, maar niet is gebruikt voor het maken van gesprekken.

Geregistreerd (25% gesprekken)

Het aantal eindpunten dat is geregistreerd voor de geselecteerde duur en die zijn betrokken bij minder dan of gelijk aan 25 percentiel van de gesprekken.

Geregistreerd (50% gesprekken)

Het aantal eindpunten dat is geregistreerd voor de geselecteerde duur en is betrokken bij 25 – 50 percentiel van de gesprekken.

Geregistreerd (75% gesprekken)

Het aantal eindpunten dat is geregistreerd voor de geselecteerde duur en is betrokken bij een 50-75 percentiel van de gesprekken.

Geregistreerd (100% gesprekken)

Het aantal eindpunten dat is geregistreerd voor de geselecteerde duur en is betrokken bij een 75 – 100 percentiel van de gesprekken.

Percentileberekening voor eindpuntadoptie

Voor alle gesprekken met eindpunten worden de waarden voor de 0e, 25e, 50e, 75e en 100e percentile berekend. Nadat deze waarde beschikbaar is, wordt elk eindpunt gemarkeerd met een van deze percentielwaarden. Dit is afhankelijk van het aantal oproepen waarbij het eindpunt betrokken is voor de geselecteerde duur. Nadat alle eindpunten aan de corresponderende percentielwaarden zijn gemarkeerd, wordt het aantal eindpunten dat tot elke groep van procentuele waarden behoort, opgeteld en weergegeven als tellingen in de KPI.

De percentielberekening wordt in de volgende tabel beschreven.

Tabel 2. Percentileberekening

Gesprekken tot stand gebracht per eindpunt

Gespreksduur vastleggen

Percentileberekening voor eindpuntoproepen

Voorbeelden van percentielwaarden

Eindpunt A = 20 gesprekken

Bij gesprekken die zijn verbonden met Eindpunten wordt een waarde toegewezen.

> 0 tot 25 percentilegesprekken

> 25 tot 50 percentilegesprekken.

> 25 tot 50 percentilegesprekken.

> 50 tot 75 percentilegesprekken.

> 75 tot 100 percentilegesprekken

Eindpunt A = 75 percentile

Eindpunt B = 2 gesprekken

Eindpunt B = 25 percentile

Eindpunt C = 7 gesprekken

Eindpunt C = 50 percentile

Eindpunt D = 1 gesprek

Eindpunt D = 0 percentile

Eindpunt E = 34 gesprekken

Eindpunt E = 100 percentile

Grafieken op de pagina Details voor eindpuntadoptie

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die op elke kaart wordt weergegeven. Voor oproepen waarbij de ene kant een eindpunt is en het andere einde geen eindpunt is (bijvoorbeeld Trunk, Gateway of Conferentiebrug, enzovoort), worden kenmerken als Apparaatpool, CAC-locatie, Fysieke locatie, Codecs en Videoresolutie niet meegenomen in de gedetailleerde weergavegrafieken voor eindpuntadoptie .


 

Standaard worden in alle grafieken analyse gegevens weergegeven voor geconfigureerde eindpunten voor de geselecteerde duur. Kies de juiste filters om gegevens weer te geven voor niet-geregistreerde eindpunten en voor de geregistreerde eindpunten (ingedeeld op percentiel gespreksbetrokkenheid).

Kaarttitel

Beschrijving

Eindpuntacceptatie

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde eindpunten, eindpunten die niet geregistreerd zijn, en de verschillende hoeveelheden gespreksgebruik van geregistreerde eindpunten voor de geselecteerde duur in een organisatie.

Mediatype gesprek

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geregistreerde eind punten op basis van het type oproep media (audio en video).

U kunt een mediatype voor gesprekken in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Unified CM-cluster

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde eindpunten op basis van het Unified CM-cluster.

U kunt een Unified CM-cluster in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Gespreksclassificatie

Deze kaart geeft de geregistreerde eindpunten weer op basis van het type gespreksclassificatie (On-net, Off-net en Intern). Als een oorsprongs- of bestemmingseindpunt in een gesprek een trunk of gateway is, wordt deze geclassificeerd als ' On-net ' of 'Off-net ' (afhankelijk van de gespreksclassificatie-instellingen van de respectieve trunk- of gatewayconfiguratie in Unified CM), anders is deze geclassificeerd als Intern.

U kunt een type gespreksclassificatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Apparaatpool

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde eindpunten op basis van de naam van de apparaatpool.

U kunt de apparaatpool in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

CAC-locatie

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde eindpunten op basis van de bijbehorende CAC-locatie (Call Admission Control Control).

U kunt een CAC-locatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Fysieke locatie

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde eindpunten op basis van de bijbehorende fysieke locatie.


 

Als voor een Unified CM-implementatie geen fysieke locaties zijn geconfigureerd voor de eindpunten, worden in deze grafiek geen gegevens weergegeven.

U kunt een fysieke locatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntmediamogelijkheden

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde eindpunten op basis van de mediamogelijkheden voor eindpunten (hardware audio, hardware video en software video).

Op basis van de mediamogelijkheden worden eindpunten als volgt ingedeeld:

 • Eindpunt met hardware audio: op hardware gebaseerd eindpunt met audiomogelijkheden. Bijvoorbeeld Cisco IP-telefoon 7811.

 • Eindpunt met hardware video: op hardware gebaseerd eindpunt met videomogelijkheden. Bijvoorbeeld Cisco DX70.

 • Eindpunt met software video: op software gebaseerd eindpunt met videomogelijkheden. Bijvoorbeeld Webex Teams.

U kunt een eindpuntmediamogelijkheid in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntserie

Deze kaart geeft een trend aan van de geconfigureerde eindpunten, eindpunten op basis van de eindpuntserie.

Filters op de pagina Details voor eindpuntadoptie

Het filterpaneel boven aan de detailpagina toont een vervolgkeuzelijst om gegevens uit te filteren en grafieken te genereren op basis van uw keuze. De beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst zijn de volgende:

 • Expressway Mobile en externe toegang

 • Telefoonnummer

 • URI

 • Gebruikers-id

 • Eindpuntacceptatie

 • Mediatype gesprek

 • Unified CM-cluster

 • Gespreksclassificatie

 • Apparaatpool

 • CAC-locatie

 • Fysieke locatie

 • Eindpuntmediamogelijkheden

 • Eindpuntserie

Details over de acceptatie van hoofdtelefoons weergeven

Details over de acceptatie van hoofdtelefoons weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op de kaart Hoofdtelefoonacceptatie om de grafieken te bekijken met betrekking tot de hoofdtelefoons die zijn geconfigureerd voor de eindpunten in het geselecteerde Unified CM-cluster.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie Grafieken op de pagina Details voor hoofdtelefoonadoptie voor meer informatie.


 
 • Voor een doeltreffende planning raden wij u aan een langere periode (90 dagen of meer) te kiezen wanneer u de gegevens analyseert die in deze grafieken worden weergegeven.

 • Als u problemen ondervindt bij het weergeven van de grafieken, leest u de sectie Problemen met de Analyse-gebruikersinterface in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Key Performance-indexen voor hoofdtelefoonadering

Voor een bepaalde duur wordt de lijst met alle hoofdtelefoons en de bijbehorende gesprekken met verbonden hoofdtelefoons als invoer genomen en uitgevoerd via een percentielanalytische functie. Op basis van de waarde die deze functie oplevert, worden de headsets ingedeeld volgens de beschrijving door de KPI's (Key Performance Indices) voor Headsetadoptie in de volgende tabel.

Veldtitel

Beschrijving

Geconfigureerde hoofdtelefoons

Het aantal hoofdtelefoons dat is geconfigureerd voor de geselecteerde duur.

Niet-verbonden hoofdtelefoons

Het aantal hoofdtelefoons dat niet is verbonden met eindpunten die zijn betrokken bij gesprekken tijdens de geselecteerde duur.

Verbonden (0% gesprekken)

Het aantal hoofdtelefoons dat is verbonden met eindpunten die niet zijn betrokken bij gesprekken tijdens de geselecteerde duur.

Verbonden (25% gesprekken)

Het aantal hoofdtelefoons dat is verbonden met eindpunten die zijn betrokken bij minder dan of gelijk aan 25 percentiel van de gesprekken gedurende de geselecteerde duur.

Verbonden (50% gesprekken)

Het aantal hoofdtelefoons dat is verbonden met eindpunten die zijn betrokken bij een periode van 25 – 50 percentiel van de gesprekken gedurende de geselecteerde duur.

Verbonden (75% gesprekken)

Het aantal hoofdtelefoons dat is verbonden met eindpunten die zijn betrokken bij een 50 – 75 percentiel van de gesprekken gedurende de geselecteerde duur.

Verbonden (100% gesprekken)

Het aantal hoofdtelefoons dat is verbonden met eindpunten die zijn betrokken bij 75 - 100 percentiel van de gesprekken gedurende de geselecteerde duur.

Percentielberekening voor headsetadoptie

Voor alle gesprekken met headsets worden waarden berekend voor de 0e, 25e, 50e, 75e en 100e percentile. Als deze waarde beschikbaar is, wordt elke headset gemarkeerd met een van deze percentielwaarden. Dit is afhankelijk van het aantal gesprekken waarbij de headset betrokken is voor de geselecteerde duur. Nadat alle headsets zijn gemarkeerd aan de corresponderende percentielwaarden, wordt het aantal headsets van elke procentuele waarde opgeteld en weergegeven als tellingen in de KPI.

De percentielberekening die in de volgende tabel wordt beschreven.

Tabel 3. Percentileberekening

Gesprekken waarbij headsets zijn aangesloten

Gespreksduur vastleggen

Percentageberekening voor gesprekken waarbij headsets zijn aangesloten

Voorbeelden van percentielwaarden

Headset A = 20 gesprekken

Gesprekken die zijn verbonden met headsets, wijzen een waarde toe.

> 0 tot 25 percentilegesprekken

> 25 tot 50 percentilegesprekken.

> 25 tot 50 percentilegesprekken.

> 50 tot 75 percentilegesprekken.

> 75 tot 100 percentilegesprekken

Headset A = 75 percentile

Headset B = 2 gesprekken

Headset B = 25 percentile

Headset C = 7 gesprekken

Headset C = 50 percentile

Headset D = 1 gesprek

Headset D = 0 percentile

Headset E = 34 gesprekken

Headset E = 100 percentile

Grafieken op de pagina Details voor de headsetadoptie

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die op elke kaart wordt weergegeven. Voor oproepen waarbij de ene kant een eindpunt is en een ander einde geen eindpunt is (bijvoorbeeld Trunk, Gateway of Conferentiebrug, enzovoort), worden kenmerken als Apparaatpool, CAC-locatie, Fysieke locatie, Codecs en Videoresolutie niet meegenomen in de gedetailleerde weergavegrafieken voor headsetoproepen .


 

Standaard worden in alle grafieken analysegegevens weergegeven voor geconfigureerde hoofdtelefoons voor de geselecteerde duur. Kies de juiste filters om gegevens weer te geven voor niet-verbonden hoofdtelefoons en voor de verbonden hoofdtelefoonsd (gecategoriseerd op percentiel gespreksbetrokkenheid).

Kaarttitel

Beschrijving

Unified CM-cluster

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde hoofdtelefoons op basis van het Unified CM-cluster.

U kunt een Unified CM-cluster in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Fysieke locatie

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde hoofdtelefoons op basis van de bijbehorende fysieke locatie.


 

Als voor een Unified CM-implementatie geen fysieke locaties zijn geconfigureerd voor de eindpunten, worden in deze grafiek geen gegevens weergegeven.

U kunt een fysieke locatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Hoofdtelefoonacceptatie

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde hoofdtelefoons, niet-verbonden hoofdtelefoons en de verschillende gebruikshoeveelheden van verbonden hoofdtelefoons voor de geselecteerde duur in een organisatie.

Mediatype gesprek

Deze kaart geeft een verdeling weer van de hoofdtelefoons die zijn verbonden met geregistreerde eindpunten op basis van het gespreksmediatype (audio en video).

U kunt een mediatype voor gesprekken in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

CAC-locatie

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde hoofdtelefoons op basis van de bijbehorende CAC-locatie (Call Admission Control Control).

U kunt een CAC-locatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Gespreksclassificatie

Deze kaart geeft een verdeling weer van de hoofdtelefoons die zijn verbonden met geregistreerde eindpunten op basis van het gespreksclassificatietype (On-net, Off-net en Intern). Als een oorsprongs- of bestemmingseindpunt in een gesprek een trunk of gateway is, wordt deze geclassificeerd als ' On-net ' of 'Off-net ' (afhankelijk van de gespreksclassificatie-instellingen van de respectieve trunk- of gatewayconfiguratie in Unified CM), anders is deze geclassificeerd als Intern.

U kunt een type gespreksclassificatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Apparaatpool

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde hoofdtelefoons op basis van de naam van de apparaatpool.

U kunt de apparaatpool in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntmediamogelijkheden

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde hoofdtelefoons (hardware audio, hardware video en software video).

U kunt een eindpuntmediamogelijkheid in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eindpuntserie

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde hoofdtelefoons, niet-verbonden hoofdtelefoons en de verschillende gebruikshoeveelheden voor verbonden hoofdtelefoons op basis van de eindpuntserie.

Serie headsets

Deze kaart geeft een verdeling weer van de geconfigureerde hoofdtelefoons, niet verbonden hoofdtelefoons en de verschillende gebruikshoeveelheden voor verbonden hoofdtelefoons voor de geselecteerde duur in een organisatie op basis van het model van de hoofdtelefoon.

Filters op de pagina Details voor hoofdtelefoonadoptie

Het filterpaneel boven aan de detailpagina toont een vervolgkeuzelijst om gegevens uit te filteren en grafieken te genereren op basis van uw keuze. De beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst zijn de volgende:

 • Expressway Mobile en externe toegang

 • Gebruikers-id

 • URI

 • Telefoonnummer

 • Unified CM-cluster

 • Fysieke locatie

 • Hoofdtelefoonacceptatie

 • Mediatype gesprek

 • CAC-locatie

 • Gespreksclassificatie

 • Apparaatpool

 • Eindpuntmediamogelijkheden

 • Eindpuntserie

 • Serie headsets

In het dashboard Verkeersanalyse worden de grafieken weergegeven die samenhangen met oproepverkeerlocaties, oproepverkeeranalyse en Pilot-gebruiksanalyse van de speurlijst.

De grafieken met locaties oproepverkeer geven de distributie weer van gesprekken die door activa zijn afgehandeld en worden gecategoriseerd op basis van de CAC-locatie (Call Admission Control).

De Analyse oproepverkeergrafieken geven de distributie weer van gesprekken die zijn afgehandeld per activa en zijn gecategoriseerd op basis van verschillende oproeptypen.

De grafieken van Gebruikersanalyse speur pilot tonen het gebruik van pilotnummers voor de speurlijst en de bijbehorende partities voor gesprekken.

De details over de Locaties van Gespreksverkeer weergeven

De details over de Locaties van Gespreksverkeer weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op de kaart Locaties gespreksverkeer om de verdeling weer te geven van gesprekken die zijn afgehandeld door activa, ingedeeld op basis van de CAC-locatie.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Raadpleeg Filters op de pagina Details voor gespreksverkeerlocaties voor meer informatie.


 

Als u problemen ondervindt bij het weergeven van de grafieken, leest u de sectie Problemen met de Analyse-gebruikersinterface in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Key Performance Indices voor oproepverkeerlocaties

De volgende tabel beschrijft de kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor de Locaties Gespreksverkeer.

Veldtitel

Beschrijving

Totaal aantal geheime gesprekken

Totaal aantal gesprekken uit alle locaties en categorieën.

Aantal gesprekken binnen het netwerk

Totaal aantal gesprekken binnen het netwerk. Gesprekken binnen het netwerk zijn niet-PSTN-gesprekken.

Aantal gesprekken buiten het netwerk

Totaal aantal gesprekken buiten het netwerk. Gesprekken buiten het netwerk zijn PSTN-gesprekken.

Aantal interne gesprekken

Totaal aantal gesprekken dat binnen de organisatie heeft plaatsgevonden. Interne gesprekken zijn gesprekken tussen bedrijven.

Grafieken op de pagina Details voor oproepverkeerlocaties

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die in de verschillende grafieken wordt weergegeven.

Kaarttitel

Beschrijving

Locaties gespreksverkeer

Deze kaart geeft een trend weer van gesprekken voor de belangrijkste vijf locaties. Ook wel CAC-locaties genoemd. Ze zijn geconfigureerd binnen een Call Manager om het aantal gelijktijdige oproepen van of naar een externe locatie te beperken.

Verdeling van de locaties gespreksverkeer

Deze kaart geeft de verdeling van gesprekken weer voor de belangrijkste vijf locaties. Wordt ook wel de verdeling van CAC-locaties genoemd. Ze zijn geconfigureerd binnen een Call Manager om het aantal gelijktijdige oproepen van of naar een externe locatie te beperken.

Gespreksclassificatie

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en verbroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op het type gespreksclassificatie. Als een oorsprongs- of doeleindpunt in een gesprek een trunk of gateway is, wordt deze geclassificeerd als On-net of Off-net (afhankelijk van de instellingen voor gespreksclassificatie van de respectieve trunk- of gatewayconfiguratie in Unified CM) en anders wordt deze geclassificeerd als Intern. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor het type oproepclassificatie (On-net, Off-net en Intern) en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt het type Gespreksclassificatie selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten met Gespreksverkeerlocaties worden op basis van dit filter dienovereenkomstig bijgewerkt.

U kunt een type gespreksclassificatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Mediatype gesprek

Deze kaart geeft een verdeling weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken in een netwerk op basis van het type gespreksmedia (audio/video). Standaard worden in de cirkelgrafiek het type gespreksmedia en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt een gespreksmediatype (video of audio) selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten voor gespreksverkeerlocaties worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

Gespreksrichting

Deze kaart toont een verdeling van alle inkomende en uitgaande gesprekken voor alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken.

Gespreksverdeling op tijd

Deze kaart toont een trend van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken die binnen verschillende tijdsintervallen op een dag zijn gestart.

Inkomend nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.

Gekozen nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.

Filters op de pagina Details voor oproepverkeerlocaties

Het filterpaneel boven aan de detailpagina toont een vervolgkeuzelijst om gegevens uit te filteren en grafieken te genereren op basis van uw keuze. De beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst zijn de volgende:

 • Expressway Mobile en externe toegang

 • Gebruikers-id

 • URI

 • Telefoonnummer

 • Verdeling van de locatie gespreksverkeer

 • Gespreksclassificatie

 • Mediatype gesprek

 • Gespreksrichting

De details over analyse van gespreksverkeer weergeven

De details over analyse van gespreksverkeer weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op de kaart Analyse gespreksverkeer om informatie over gespreksverdelingsanalyse te bekijken op basis van oproeptypen. De ondersteunde oproeptypen zijn P2P, ICT, SIP Trunk, Vergadering, MGCP, Voicemail, Zoekgroep, Webex Meeting en Hybride gesprekken.


 
 • Om een gesprek te classificeren als ICT-type, moet de telemetriemodule zijn geïnstalleerd op het bestemmingsknooppunt van de trunk.

  Wanneer een gesprek niet wordt herkend als een van de ondersteunde oproeptypen, wordt het gemarkeerd als Niet-geclassificeerd.

 • Als u problemen ondervindt bij het weergeven van de grafieken, leest u de sectie Problemen met de Analyse-gebruikersinterface in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Raadpleeg Filters op de pagina Details voor Analyse gespreksverkeer voor meer informatie.

Key Performance Indices voor Call Traffic Analysis (oproepverkeeranalyse)

De volgende tabel beschrijft de kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor de Analyse van Gespreksverkeer.

Veldtitel

Beschrijving

Totaal aantal gesprekken

Totaal aantal gesprekken

Aantal gesprekken binnen het netwerk

Totaal aantal gesprekken binnen het netwerk. Gesprekken binnen het netwerk zijn niet-PSTN-gesprekken.

Aantal gesprekken buiten het netwerk

Totaal aantal gesprekken buiten het netwerk. Gesprekken buiten het netwerk zijn PSTN-gesprekken.

Aantal interne gesprekken

Totaal aantal gesprekken dat binnen de organisatie heeft plaatsgevonden. Interne gesprekken zijn gesprekken tussen bedrijven.

Grafieken op de pagina Details voor Oproepverkeeranalyse

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die in de verschillende grafieken wordt weergegeven.

Kaarttitel

Beschrijving

Analyse gespreksverkeer

Deze kaart geeft de verdeling van de gesprekken weer op basis van het verkeersvolume dat is ontvangen voor de vijf belangrijkste oproeptypen.

Verdeling analyse gespreksverkeer

Deze kaart geeft de gesprekstrends weer op basis van het verkeersvolume dat is ontvangen voor de vijf belangrijkste oproeptypen.

Gespreksclassificatie

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en verbroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op het type gespreksclassificatie. Als een oorsprongs- of doeleindpunt in een gesprek een trunk of gateway is, wordt deze geclassificeerd als On-net of Off-net (afhankelijk van de instellingen voor gespreksclassificatie van de respectieve trunk- of gatewayconfiguratie in Unified CM) en anders wordt deze geclassificeerd als Intern. Standaard wordt de cirkelgrafiek voor het type oproepclassificatie (On-net, Off-net en Intern) en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt het type Gespreksclassificatie selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de gespreksverkeeranalysekaarten worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

U kunt een type gespreksclassificatie in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Mediatype gesprek

Deze kaart geeft een verdeling weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken in een netwerk op basis van het type gespreksmedia (audio/video). Standaard worden in de cirkelgrafiek het type gespreksmedia en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt een gespreksmediatype (video of audio) selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de gespreksanalysekaarten worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.

Beveiligingsstatus gesprek

Deze kaart geeft de verdeling weer van oproepen voor alle oproeptypen, op basis van het beveiligingsprofiel, gemaakt en ontvangen door alle eindpunten in een netwerk.

Gespreksverdeling op tijd

Deze kaart toont een trend van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken die binnen verschillende tijdsintervallen op een dag zijn gestart.

Status gesprek

Deze kaart geeft de distributie weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte gesprekken.

OTT-gesprekken

Deze kaart geeft de distributie weer van alle geslaagde, verbroken en mislukte OTT-gesprekken. Deze gesprekken worden ook wel mobiele en externe oproepen genoemd.

Apparaatpool

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen gebaseerd op de naam van de apparaatpool.

CAC-locatie

Geeft een verdeling weer van de geclassificeerde (goede, acceptabele en slechte) gesprekken die in een netwerk zijn gestart en ontvangen, op basis van de bijbehorende CAC-locatie (Call Admission Control). Standaard worden in de cirkelgrafiek de CAC-locatie en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven.

Unified CM-cluster

U kunt een cluster in de legenda selecteren of deselecteren door erop te klikken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Deze kaart geeft de implementatietrend weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen. Standaard worden in de cirkelgrafiek alle clusters en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt een cluster selecteren in de cirkelgrafiek en de rest van de kaarten voor de status van het gespreksvolume worden dienovereenkomstig bijgewerkt op basis van dit filter.

Verdeling geluidskwaliteit in gesprek (CAQ)

Deze kaart laat de verdeling van alle geclassificeerde gesprekken zien die in een netwerk worden gemaakt en ontvangen. Standaard wordt in de cirkelgrafiek voor de CAQ-classificaties (goed en slecht) en het bijbehorende aantal gesprekken weergegeven. U kunt een CAQ-klasse selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de oproepverkeeranalysekaarten worden op basis van dit filter overeenkomstig bijgewerkt.


 

Alleen gesprekken die zijn afgehandeld in CMR met SCS-meetwaarden worden geclassificeerd.

Om alleen de verdeling van goede gesprekken weer te geven, klikt u in de legenda op Slecht om de selectie ongedaan te maken en de grafiek wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Inkomend nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.

Gekozen nummer

Deze kaart geeft de top vijf van gebelde nummers in een organisatie weer.

Filters op de pagina Details voor Analyse oproepverkeer

Het filterpaneel boven aan de detailpagina toont een vervolgkeuzelijst om gegevens uit te filteren en grafieken te genereren op basis van uw keuze. De beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst zijn de volgende:

 • Expressway Mobile en externe toegang

 • Gebruikers-id

 • URI

 • Telefoonnummer

 • Verdeling analyse gespreksverkeer

 • Gespreksclassificatie

 • Mediatype gesprek

 • Beveiligingsstatus gesprek

 • Status gesprek

 • OTT-gesprekken

 • Apparaatpool

 • CAC-locatie

 • Unified CM-cluster

 • Verdeling geluidskwaliteit in gesprek (CAQ)

Gebruiksanalyse speureur pilot weergeven

Gebruiksanalyse speureur pilot weergeven

Een speur pilot bevat een getal of patroon en een reeks bijbehorende cijferbewerkingen waarmee gesprekken kunnen worden gerouteerd naar een groep telefoons of telefoonlijstnummers in een lijngroep.

Pilots voor speurgesprekken werken samen met speurlijsten, die voorrangslijsten met in aanmerking komende padden (lijngroepen) vormen voor inkomende oproepen. Wanneer een gesprek wordt geplaatst naar een speur pilot-DN, biedt het systeem het gesprek aan de eerste lijnsgroep die in de speurlijst is opgegeven. Als niemand in de eerste lijn het gesprek beantwoordt, biedt het systeem het gesprek aan de volgende lijngroep die in de speurlijst is opgegeven. Lijngroepen bepalen de volgorde waarin het gesprek naar telefoons binnen de groep wordt gedistribueerd. Deze duiden op specifieke toestelnummers. Dit zijn doorgaans IP-toestelnummers of voicemailpoorten.

Een speur pilot kan gesprekken distribueren naar een van de toegewezen lijngroepen, zelfs als de lijngroepen en de speur pilot zich in verschillende partities bevinden. Een oproep die wordt gedistribueerd door de pilot voor de speurfunctie, overschrijft alle partities en de beperkte zoekruimte.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op de kaart Gebruiksanalyse speur pilot om de informatie weer te geven over het gebruik van pilotnummers voor de speurjacht in uw organisatie.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Raadpleeg Filters op de pagina Details voor pilotgebruiksanalyse van speurjacht voor meer informatie.

3

(Optioneel) U kunt een combinatie van de filters die u wilt toepassen en opnieuw gebruiken, opslaan door een aangepast filter te maken. Voer de volgende stappen uit om een aangepast filter te maken:

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Filters het filter of de combinatie van filters die u op de grafieken wilt toepassen.

 2. Klik op Nieuw aangepast filter toevoegen.

 3. Voer in het dialoogvenster Nieuw aangepast filter een naam voor het aangepaste filter in en klik op Opslaan.

4

(Optioneel) Als u een aangepast filter wilt toepassen op de grafieken, kiest u Aangepaste filters in de vervolgkeuzelijst Filters en klikt u vervolgens op het gewenste aangepaste filter in de lijst Beschikbaar.

5

(Optioneel) Als u een aangepast filter wilt bewerken, kiest u Aangepaste filters in de vervolgkeuzelijst Filters . Klik op Filters bewerken en klik vervolgens op het pictogram Bewerken dat overeenkomt met het aangepaste filter dat u wilt bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan in het filter en klik op Opslaan.

6

(Optioneel) Als u een aangepast filter wilt verwijderen, kiest u Aangepaste filters in de vervolgkeuzelijst Filters . Klik op Filters bewerken en klik vervolgens op het pictogram Verwijderen dat overeenkomt met het aangepaste filter dat u wilt verwijderen.

7

(Optioneel) Ga als volgende te werk om de combinatie van filters die u op de grafieken hebt toegepast, te downloaden:

 1. Klik op het pictogram Delen.

 2. Klik in het venster ShareFilter op Filter downloaden.

De set filters die u hebt toegepast, wordt als een json-bestand gedownload in de standaardmap van uw systeem. U kunt dit bestand delen met andere gebruikers die dezelfde combinatie van filters willen toepassen op de grafieken die ze weergeven.

8

(Optioneel) Om dezelfde combinatie van filters als een andere gebruiker toe te passen met een json-bestand dat deze heeft gedeeld, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op het pictogram Delen.

 2. Klik in het venster Share Filter op Filter uploaden en selecteer vervolgens het json-bestand met de details van de filtercombinatie.

9

(Optioneel) Als u de gegevens die samenhangen met het pilotgebruik van de speurlijst en het partitiegebruik wilt exporteren naar een Excel-bestand, klikt u op ... boven de tabel op de analysekaart en kies een van de volgende opties:

 • Alle downloaden: hiermee maakt u een Excel-bestand met de pilotgebruiksgegevens van de speur en een tweede bestand met de gebruiksgegevens voor de partitie.
 • Speur pilot downloaden (.csv): hiermee maakt u een Excel-bestand met de gebruiksgegevens van de speur pilot.
 • Downloadpartitie (.csv): maakt een Excel-bestand met de gegevens voor het partitiegebruik.

Key Performance Indices voor Hunt Pilot Usage Analysis

In de volgende tabel worden de KPI's (Key Performance Indices) voor Speur pilot gebruiksanalyse beschreven.

Veldtitel

Beschrijving

Gesprekspogingen die zijn ondernomen

Alle pilotgesprekken zoeken, inclusief de beantwoorde en niet-beantwoorde gesprekken.

Beantwoorde gesprekken

Alle pilotgesprekken van de speurlijst die door agenten zijn beantwoord.

Door gebruiker verlaten gesprekken

Alle pilotoproepen die een gebruiker heeft verbroken voordat deze werd aangenomen.

Onbeantwoorde gesprekken

Alle pilotgesprekken van de speurlijst die niet door agenten worden beantwoord.

Omgeleide, onbeantwoorde gesprekken

Alle onbeantwoorde pilotoproepen die zijn omgeleid, maar nog niet zijn beantwoord.

Gem. beantwoorde tijd

Gemiddelde duur van een gesprek dat door een agent is beantwoord.

Gem. tijd verlaten

De gemiddelde tijd die een gebruiker had genomen om een gesprek te verbreken voordat het werd aangenomen.

Grafieken op de pagina Details voor Gebruiksanalyse speur pilot

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die in de verschillende grafieken wordt weergegeven.

Kaarttitel

Beschrijving

Verdeling partitiegebruik

Deze kaart geeft de bovenste vijf Unified CM partities weer die het maximum aantal gesprekken hebben ontvangen dat is bestemd voor het pilotnummer van de speurlijst voor een geselecteerd cluster tijdens de opgegeven periode.


 

Als u uw organisatielabel aan deze grafiek wilt toevoegen, klikt u op ... en vervolgens Label toevoegen om een nieuw label toe te voegen.

Als u het organisatielabel in de grafiek wilt verwijderen, klikt u op ... en vervolgens label verwijderen om de labelnaam te verwijderen.

Pilot-gebruiksdistributie speur zoeken

Deze kaart geeft de bovenste vijf pilotnummers voor de speurlijst weer die het maximumaantal gesprekken voor een geselecteerd cluster hebben ontvangen tijdens de opgegeven periode.


 

Als u uw organisatielabel aan deze grafiek wilt toevoegen, klikt u op ... en vervolgens Label toevoegen om een nieuw label toe te voegen.

Als u het organisatielabel in de grafiek wilt verwijderen, klikt u op ... en vervolgens label verwijderen om de labelnaam te verwijderen.

Status gesprek

Deze kaart geeft het absolute en het percentage nummer weer van de pilotgesprekken op basis van of het gesprek is beantwoord, verlaten (gesprek is door een gebruiker niet verbonden voordat het werd opgenomen) of niet beantwoord voor een geselecteerd cluster gedurende de opgegeven periode.

Onbeantwoorde gesprekken

Deze kaart geeft het aantal van de onbeantwoorde pilotgesprekken voor de speureur weer op basis van de redenen. Een gesprek dat naar een pilotnummer voor de speurlijst wordt gevoerd, is geclassificeerd als: Onbeantwoorde gesprekken vanwege Geen antwoord (niemand beantwoordde het gesprek), Onbeantwoorde gesprekken als gevolg van de bezette lijn (de lijn was bezet vanwege een doorgaand gesprek) of Onbeantwoorde gesprekken vanwege anderen (redenen die anders zijn dan de vorige twee).

Trend gespreksstatus

Deze kaart geeft de trend van de pilotgesprekken voor de speurlijst weer op basis van of de oproep is beantwoord, verlaten (gesprek is door een gebruiker verbroken voordat het werd opgenomen) of niet beantwoord.

Trend onbeantwoorde gesprekken

Deze kaart geeft de trend weer van het totale aantal onbeantwoorde pilotgesprekken voor de speurlijst en de afzonderlijke trend van de onbeantwoorde pilotgesprekken voor de speureur van de groep op basis van de redenen voor een geselecteerd cluster tijdens de opgegeven periode.

Gesprekken beantwoord door agenten

Deze kaart geeft het absolute en percentage aantal pilotgesprekken weer dat door elke agent voor een geselecteerd cluster tijdens de opgegeven periode is beantwoord.

Filters op de pagina Details voor gebruiksanalyse van de speurlijst

Het filterpaneel boven aan de detailpagina toont een vervolgkeuzelijst om gegevens uit te filteren en grafieken te genereren op basis van uw keuze. De beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst zijn de volgende:

 • Aangepaste filters

 • Expressway Mobile en externe toegang

 • Verdeling partitiegebruik

 • Pilot-gebruiksdistributie speur zoeken

 • Status gesprek

 • Onbeantwoorde gesprekken

Op het dashboard Capaciteitsanalyse worden de analysediagrammen weergegeven die zijn gerelateerd aan Trunkgebruik.

Het analysediagram Trunkgebruik geeft informatie weer over Trunkgebruik voor de top vijf trunks van alle Trunk-typen die zijn geconfigureerd in een Unified CM.

Details over trunkgebruik weergeven

Details over trunkgebruik weergeven

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op de kaart Trunkgebruik om de informatie over Trunkgebruik te bekijken voor alle Trunktypen die in Call Manager zijn geconfigureerd.

Op de pagina die wordt weergegeven, kunt u verschillende filters selecteren om de grafieken te visualiseren op basis van uw selectie. Zie Filters op de pagina Details van trunktypen in capaciteitsanalyse voor meer informatie.

.

Trunkgebruik geeft ook de tabel Trunk-piekgebruik transmissielijn weer volgens het aantal gesprekken en de gespreksduur. U kunt een trunk selecteren en op Max. gesprekken instellen klikken om het maximale gelijktijdige gesprek in te stellen.

Trunk-piekgebruik

U kunt het maximale aantal gelijktijdige gesprekken instellen voor een bepaalde trunk en meerdere trunks.

Als u maximaal gelijktijdige gesprekken voor een bepaalde trunk wilt instellen, klikt u op ... die het optiemenu in de bewerkingen vertegenwoordigen die zijn toegestaan voor die trunk.

Om het maximum aantal gelijktijdige gesprekken voor meerdere trunks in te stellen, selecteert u de trunks en klikt u op Max aant. gelijktijdige gesprekken instellen om de waarde voor alle geselecteerde trunks in te stellen.

Hieronder ziet u enkele gebruiksscenario's voor het instellen van Max. gelijktijdige gesprekken voor trunks:

 • MGCP-gateway: de maximumcapaciteit kan worden ingesteld op basis van de lijnafsluitingen voor de gateways.

  Als de MGCP gateway bijvoorbeeld is geconfigureerd met T1 en alle 24 poorten zijn geconfigureerd in CUCM, kan de maximumcapaciteit worden ingesteld op 24.

 • Intercluster-trunk: de maximale oproepcapaciteit van de trunk kan worden ingesteld op basis van de WAN-capaciteit, de toegewezen bandwith voor Audio/Video/Data, de codec in gebruik, enzovoort.

 • SIP trunk: de maximale belcapaciteit van de trunk kan worden ingesteld op basis van de aangekochte bellimiet voor de trunk volgens de overeenkomst.

  Expressway Trunk: Dit is een type SIP trunk. De maximale oproepcapaciteit van dit type trunk kan worden ingesteld op basis van de capaciteit van Expressway-knooppunten of het cluster.

De tabel Trunk-piekgebruik geeft de volgende details weer:

Tabel 4. Trunk piekgebruik

Trunkdetails

Beschrijving

Trunknaam

Naam van de trunk

Totaal aantal gesprekken/Totaal aantal belminuten

Totaal aantal gesprekken /Totale duur van gesprekken in minuten

Aantal audiogesprekken / minuten audiogesprek

Totaal aantal audiogesprekken / totale duur van audiogesprekken in minuten

Aantal videogesprekken / minuten videogesprek

Totaal aantal videogesprekken / totale duur van videogesprekken in minuten

Aantal oproepen mislukt

Totaal aantal mislukte oproepen

Piekgesprekken

Piekoproepen worden berekend als het maximumaantal oproepen dat binnen een uur is geplaatst binnen het geselecteerde datumbereik. Tijdstempel geeft de dag weer waarop piekoproepen plaatsvonden. Als er bijvoorbeeld voor het geselecteerde datumbereik tussen 23 juni en 30 juni 30 juni 100 oproepen zijn gestart op trunk 1 om 10 uur 's avonds op 23 juni en 200 oproepen op trunk 10 uur op 24 juni, is de piekoproep 200 voor het geselecteerde datumbereik en geeft de bijbehorende tijdstempel die datum weer op 24 juni.

Maximum con. gesprekken instellen

Maximum aantal gelijktijdige gesprekken instellen

Trunk-piekgebruik %

Piekgebruik in percentage. Piekgebruik wordt berekend als de verhouding tussen Piekgesprekken en maximum aantal gelijktijdige gesprekken.

Acties

Toegestane opties voor de trunk


 

Als u problemen ondervindt bij het weergeven van de grafieken, leest u de sectie Problemen met de Analyse-gebruikersinterface in Problemen met Webex Cloud-Connected UC oplossen.

Belangrijke prestatie-indexen voor trunktypen in capaciteitsanalyse

De volgende tabel beschrijft de kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor de Capaciteitsanalyse.

Veldtitel

Beschrijving

Totaal aantal gesprekken

Totaal aantal gesprekken

SIP

Totaal aantal gesprekken van SIP trunk.

MGCP

Totaal aantal gesprekken van MGCP-trunk.

ICT

Totaal aantal gesprekken van ICT-trunk.

Grafieken op de pagina Details van de pagina Capaciteitsanalyse van trunktypen

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die in de verschillende grafieken wordt weergegeven.

Kaarttitel

Beschrijving

Trunkgebruiksverdeling

Deze kaart geeft de verdeling van Trunkgebruik weer voor de top vijf trunks die zijn geconfigureerd binnen een CallManager.

Trunk-gebruikstrend

Deze kaart geeft de trend van Trunkgebruik weer voor de top vijf trunks die zijn geconfigureerd binnen een CallManager.

Verdeling van het type trunk

Deze kaart geeft de verdeling van het trunkgebruik weer voor de belangrijkste vijf trunks die zijn geconfigureerd binnen een Call Manager.

Trend van trunktype

Deze kaart geeft de trend in het trunkgebruik weer voor alle trunktypen die zijn geconfigureerd in een Call Manager.

Mediatype gesprek

Deze kaart geeft een verdeling weer van alle geprobeerde, geslaagde, mislukte en afgebroken gesprekken in een netwerk op basis van het type gespreksmedia (audio/video). Standaard worden in de cirkelgrafiek het type gespreksmedia en het bijbehorende gespreksvolume weergegeven. U kunt een gespreksmediatype (audio of video) selecteren in het cirkeldiagram. De rest van de kaarten met de status gespreksvolume worden op basis van dit filter dienovereenkomstig bijgewerkt.

Gespreksrichting

Deze kaart toont de verdeling van alle inkomende en uitgaande geslaagde, mislukte en verbroken gesprekken.

Inkomend nummer

Deze kaart geeft de vijf belangrijkste inkomende telefoonnummers in een organisatie weer van de gesprekken waarbij een trunk of gateway is betrokken.

Gekozen nummer

Deze kaart geeft de vijf belangrijkste uitgaande telefoonnummers in een organisatie weer van de gesprekken waarbij een trunk of gateway is betrokken.

Filters op de pagina Details van Capaciteitsanalyse van trunktypen

Het filterpaneel boven aan de detailpagina toont een vervolgkeuzelijst om gegevens uit te filteren en grafieken te genereren op basis van uw keuze. De beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst zijn de volgende:

 • Expressway Mobile en externe toegang

 • Gebruikers-id

 • URI

 • Telefoonnummer

 • Trunkgebruiksverdeling

 • Verdeling van het type trunk

 • Mediatype gesprek

 • Gespreksrichting

Dankzij Mobile and Remote Access kunnen eindpunten beschikken over hun registratie-, gespreksbeheer-, inrichtings-, berichten- en aanwezigheidsservices die worden geleverd door Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) wanneer het eindpunt zich buiten het bedrijfsnetwerk bevindt.

In Cloud-Connected UC worden Mobile en Remote Access-eindpunten bepaald vanuit CUCM op basis van de analyse van geregistreerde Mobile en Remote Access-ondersteunde IP-adressen van eindpunten. Zie Analyse weergeven voor meer informatie over het weergeven van de analyse voor dergelijke eindpunten.

U kunt de gegevens die in de grafieken worden weergegeven, exporteren naar een Excel-bestand met de knop Downloaden.


 

Voor Service-ervaringsgrafieken worden in de volgende tabel de kolommen in de gedownloade rapporten weergegeven die overeenkomen met de CDR-veldnamen.

Veldnaam in gedownload rapport

CDR-veldnaam

Gebruikers-ID beller

bellenPartyUnicodeLoginUserID

Gebruikers-ID beller

definitiefOproepenPartyUnicodeLoginUserID

Beller-URI

callingPartyNumber_uri

Beller-URI

finalCalledPartyNumber_uri

Caller Number

bellenPartyNummer

Gekozen nummer

definitiefGebeldePartyNummer


 
 • Voor de diagrammen voor Activagebruik worden in de volgende tabel de kolommen in de gedownloade rapporten weergegeven. Het rapport bevat kolommen met de Gebruikers-ID, URI en DIR-nummers die zijn gebaseerd op de Unified CM-configuratie. Het maximumaantal waarden voor de kolommen in het rapport is beperkt tot 10.

 • Het veld Gebruikers-ID in het downloadrapport van Activagebruik zou leeg zijn voor de apparaten die zijn geconfigureerd als de eigenaar Anoniem (openbare/gedeelde ruimte) is in Unified CM en er geen eindgebruiker aan dit apparaat is gekoppeld.

Veldnaam in gedownload rapport

Naam van bronveld

Gebruikers-id

De namen van bronvelden zijn afhankelijk van de configuratie op de Unified CM-server.

URI

Nummer telefoonlijst

1

Ga vanuit de klantweergave in Cisco Webex Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Connected UC wordt weergegeven.

2

(Optioneel) Als u de analyse voor MRA-gegevens wilt weergeven, schakelt u de schakelaar Alleen MRA-gegevens in.

3

(Optioneel) Kies een cluster in de vervolgkeuzelijst voor clusterselectie in de linkerbovenhoek.

De standaardinstelling is Alle clusters.

4

Als u de gegevens in de grafieken wilt filteren op basis van de tijdsperiode, klikt u op de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek.

Ondersteunde tijdsbereiken zijn gisteren, afgelopen 7 dagen, afgelopen 30 dagen, afgelopen 90 dagen en afgelopen 12 maanden.

U kunt de grafieken voor de door u geselecteerde periode weergeven. Het standaardtijdsbereik is Afgelopen 30 dagen.

5

Klik op de kaart waarvan u rapporten wilt downloaden.

De pagina Details voor de geselecteerde grafiekcategorie wordt weergegeven.

6

Klik op de pagina die wordt weergegeven op Downloaden rechtsboven.


 

Webex-client verzendt het gecodeerde MAC-adres van de PC. In het downloadrapport voor Service Experience-grafieken kunt u dus niet het echte MAC-adres van de PC zien.

Soms geven de analysegrafieken onvolledige gegevens weer vanwege verlies van bepaalde telemetriegegevens. Als er gegevens ontbreken in een grafiek, wordt dat aangegeven door een onweerstaand pictogram aan de rechterkant van de vervolgkeuzelijst voor selectie van perioden op de pagina Analytics . Op deze manier weet u of er niet-overeenkomende gegevens zijn met betrekking tot de gegevens die in de grafieken worden weergegeven.


 

Als er geen gegevens verloren zijn gegaan in de afgelopen zeven dagen, wordt het bliksempictogram niet weergegeven.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op .

Het venster Gebeurtenis ontbrekende gegevens verschijnt. In het venster worden Tijd gebeurtenis gemaakt, Clusternaam, Knooppuntnaam en Details weergegeven. Het nummer op het pictogram is het aantal ontbrekende gegevensmeldingen sinds de laatste aanmelding. Dit aantal wordt opnieuw ingesteld nadat u de meldingen hebt gecontroleerd.

3

Als u wilt zoeken naar specifieke gebeurtenissen van ontbrekende gegevens, gebruikt u het zoekvak in de linkerbovenhoek van het venster.

U kunt een zoekopdracht uitvoeren op basis van de Tijd gebeurtenis gemaakt, Clusternaam, Knooppuntnaam en Details .

Op de pagina Analyse kunt u de volgorde wijzigen van de grafieken die bij dezelfde categorie horen. Op deze manier kunt u de weergave van de kaarten aanpassen.


 
 • U kunt de volgorde van de grafieken op de pagina's Overzicht en Details wijzigen.

 • De voorkeuren die u instelt, worden opgeslagen voor alle toekomstige sessies met uw aanmeldingsgegevens en in verschillende browsers.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Klik op de kaart met de grafiek die u wilt verplaatsen. Sleep de kaart en zet deze neer op de locatie waar u deze wilt weergeven.


 

Als u de kaart buiten de grenzen van de pagina sleept, kunt u deze niet meer in een andere volgorde zetten.

Op de pagina Analyse kunt u een grafiek verbergen die niet relevant is voor u. U kunt de eerder verborgen grafiek ook weer zichtbaar maken. Op deze manier kunt u de weergave van de kaarten aanpassen.


 
 • De voorkeuren die u instelt, worden opgeslagen voor alle toekomstige sessies met uw aanmeldingsgegevens en in verschillende browsers.

 • Wanneer u een grafiek verbergt, verdwijnt deze uit de vervolgkeuzelijst Filters.

1

Ga vanuit de klantweergave in Control Hub naar Analyse > Connected UC.

De pagina Analyse wordt weergegeven.

2

Als u een grafiek wilt verbergen, klikt u op ... op de kaart en selecteert u Kaart verwijderen.

3

Als u een grafiek weer wilt weergeven, klikt u op .

4

Selecteer in het venster Grafieken toevoegen de grafieken die u zichtbaar wilt maken en klik op Grafieken toevoegen.


 

U kunt meerdere kaarten van verschillende categorieën tegelijk selecteren en deze zichtbaar maken.