Vizualizarea statisticilor

Cloudul Cloud-Connected UC trimite datele pe care le colectează către interfața cu utilizatorul Statistici. Puteți vizualiza datele statisticilor pentru aplicațiile și dispozitivele locale în Control Hub.


 
 • Diagramele afișează datele în Greenwich Mean Time (GMT).

 • Diagramele corelate cu punctele finale nu pot afișa date pentru clusterele Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (Unified CM-SME).

 • Dacă versiunea Cisco Unified Communications Manager este actualizată de la versiunea X la versiunea Y, ambele versiuni sunt afișate în diagramele Analytics. Cele mai recente date sunt afișate sub Versiune Unified CM, lângă cea mai recentă versiune actualizată. Totuși, apelurile care sunt contorizate în versiunea anterioară continuă să fie afișate pentru durata selectată.

 • Când modificați ID-ul clusterului Unified CM, lista derulantă Cluster statistici afișează numele actualizat al clusterului, începând cu ziua următoare. Diagramele de vizualizare detaliată din diagrama Experiență serviciu și utilizare active Unified CM Cluster afișează cel mai recent nume de cluster. Numele clusterului mai vechi continuă să afișeze și să reprezinte numărul de apeluri procesate anterior.

 • Google Analytics acceptă acum filtrele utilizatorilor.

  • Puteți folosi filtre de utilizator, cum ar fi codul de utilizator, URI și numărul de telefon, pentru a filtra diferitele diagrame din Analytics. Dacă Acordul de colectare a datelor nu a fost încă acceptat prin niciun alt serviciu, făcând clic pe aceste filtre vă va oferi opțiunea de a revizui și accepta acordul.

  • Aceste informații sunt disponibile și în datele descărcate pentru diagramele Experiență în cadrul serviciului și Utilizare active .

  • Google Analytics acceptă acum și diagramele Număr apelant și Număr apelat .

 • Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce Vizualizați diagramele Statistici, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

nainte de a începe

Trebuie să activați serviciul Analytics din pagina Gestionare servicii pentru clusterul dorit. Pentru mai multe informații, consultați Activarea serviciilor UC conectate în cloud în Control Hub.

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

(Opțional) Pentru a vizualiza statisticile pentru datele de acces de la distanță mobile, activați comutatorul Numa date de acces mobile și de la distanță.

3

(Opțional) Selectați un cluster din lista derulantă de selecție a clusterului, din dreapta sus.

Setarea prestabilită este Toate clusterele.

4

Pentru a filtra datele din diagrame pe baza perioadei de timp, selectați o valoare din lista derulantă de selecție a perioadei de timp, din dreapta sus.

Intervalele de timp acceptate sunt:
 • Ieri

 • Ultimele 7 zile

 • Ultimele 30 de zile

 • Ultimele 90 de zile

 • Ultimele 12 luni

Puteți să vizualizați diagramele pentru perioada pe care ați selectat-o. Intervalul de timp prestabilit este Ultimele 30 de zile.


 

Dacă selectați Ieri din lista derulantă, tendințele în sus și în jos se bazează pe datele care sunt comparate cu cele două zile anterioare zilei precedente. În mod similar, dacă selectați Ultimele 7 zile, tendințele % în sus sau în jos sunt calculate pe baza comparației dintre datele din ultimele 7 zile cu datele din ultimele două săptămâni.

Panoul Experiență în cadrul serviciului vă ajută să analizați tendințele de distribuție a calității serviciului și tendințele de trafic pe baza numărului de apeluri, a locației sau a duratei apelului.


 

CMR trebuie să ofere valori Severely Concealed Seconds (SCS). Aceasta este o cerință obligatorie pentru clasificarea calității apelurilor.

Sursă de date

Detaliile dispozitivului sunt colectate de la Cisco Unified Communications Manager și detaliile de calitate a apelurilor sunt derivate din CMR și clasificate la nivel de CDR.

Vizualizarea detaliilor despre starea volumului de apeluri

Vizualizarea detaliilor despre starea volumului de apeluri

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Stare volum apeluri pentru a vizualiza informațiile despre finalizarea apelurilor, în termeni de apeluri încercate, reușite, eșuate și abandonate.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați Diagramele din pagina Detalii pentru starea volumului de apeluri.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Indici cheie de performanță pentru starea volumului de apeluri

Panoul de metrici din partea de sus a paginii de detalii afișează indicatorii de performanță cheie (KPI). Aceștia vă ajută să înțelegeți mai bine utilizarea Cloud-Connected UC în organizația dvs.

Următorul tabel descrie KPI-urile pentru starea volumului de apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Total apeluri încercate

Toate apelurile, inclusiv cele finalizate și eșuate.

Apeluri reuşite

Toate apelurile reușite, efectuate de la modelul punctului final respectiv.

Apeluri eșuate

Toate apelurile care au eșuat.

Apeluri abandonate

Apeluri eșuate, cu durată diferită de zero.

Diagramele din pagina de detalii pentru starea volumului de apeluri

Următorul tabel descrie informațiile care sunt afișate în diferitele diagrame.

Titlu card

Descriere

Distribuție stare apeluri

Acest card afișează tendința tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate. De asemenea, oferă numărul și un procent de apeluri în comparație cu numărul total de apeluri încercate.

Tendință stare apeluri

Acest card descrie tendința de implementare a tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea. De asemenea, oferă numărul de apeluri reușite, eșuate și abandonate pentru o anumită zi.

 • Încercate - toate apelurile sunt contorizate ca apeluri încercate.

 • Eșuate - când codul cauzei de origine și de finalizare al unui CDR nu este una dintre aceste valori - „0”, „1”, „2”, „3”, „16”, „17”, „31”, „126”, „127”, „393216”, „458752”, „262144”, este clasificat ca Eșuat.

 • Abandonate - apelurile eșuate cu durata mai mare ca 0 sunt clasificate ca Abandonate. Este un subset din Apeluri eșuate.

 • Reușite - toate apelurile finalizate cu succes, adică Apeluri încercate - Apeluri eșuate. Apelurile eșuate includ apelurile abandonate.

 • Dacă utilizați Unified CM versiune 12.5 sau o versiune anterioară, consultați tabelul Coduri de cauză de finalizare a apelurilor din Ghidul de administrare a înregistrărilor detaliate ale apelurilor pentru Cisco Unified Communications Manager.

 • Dacă utilizați Unified CM 12.5 SU(1) sau o versiune ulterioară, consultați tabelul Coduri de cauze de finalizare a apelurilor din Ghidul de administrare a raportării și facturării apelurilor pentru Cisco Unified Communications Manager.

Pentru a afișa numai tendința apelurilor reușite, în legendă faceți clic pe Eșuate pentru a deselecta, iar diagrama este actualizată în consecință.

Capacitate media puncte finale

Acest card descrie distribuția apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate sau recepționate utilizând punctele finale audio și video. În mod prestabilit, în diagrama circulară, se afișează capacitatea media și totalul volumului corespunzător de apeluri.

Tip media apel

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate dintr-o rețea pe baza tipului de media al apelului (audio sau video). În mod prestabilit, în diagrama circulară, se afișează tipul de media al apelurilor și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip media de apel (audio sau video) din diagrama circulară, iar restul cardurilor de stare a volumului de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Serie punct final

Acest card descrie toate apelurile încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza seriei punctului final. De asemenea, oferă totalul volumului de apeluri pentru fiecare serie de punct final.

Cluster Unified CM

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza clusterului Unified CM. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate clusterele și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un cluster din diagrama circulară, iar restul cardurilor din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Distribuție după timp

Acest card descrie toate apelurile încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și primite într-o rețea la intervale de timp diferite dintr-o zi. Acesta se bazează pe marca temporală de proveniență a CDR. Apelurile sunt distribuite în șase sloturi orare, cu intervale de 4 ore. De asemenea, oferă numărul de apeluri și procentul de apeluri eșuate în comparație cu apelurile încercate pentru un anumit interval de timp dintr-o zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Căști după model

Acest card descrie toate apelurile încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza tipului de model de căști. Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel.


 
 • Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel.

 • Dacă sunt primite mai multe CMR de la același punct final, dar cu modele de căști diferite pentru același CDR, unul dintre ele va fi luat în considerare pentru numărul de apeluri.

Set de dispozitive

Acest card descrie toate apelurile încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza numelui setului de dispozitive.

Versiune Unified CM

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza versiunii Unified CM. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate versiunile Unified CM și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați o versiune Unified CM din diagrama circulară, iar restul cardurilor din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați o versiune Unified CM din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Stare securitate apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate de toate punctele finale pe baza stării de securitate a apelurilor. Dacă un apel este autentificat sau criptat, atunci este clasificat ca Securizat. În caz contrar, este clasificat ca Nesecurizat. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru starea de securitate a apelurilor și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați tipul de profil de securitate din diagrama circulară, iar restul de carduri din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de profil de securitate din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza locației asociate de control al admisiei apelului (CAC). În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate locațiile CAC și totalul volumului corespunzător de apeluri.

Locaţie fizică

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza locației fizice asociate. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate locațiile fizice și totalul volumului corespunzător de apeluri.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locația fizică configurată pentru punctele finale, nu afișează date.

Analiză erori de apelare

Acest card descrie distribuția apelurilor în funcție de codurile cauzelor de finalizare a apelurilor pentru apelurile eșuate sau abandonate. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează codurile cauzelor de finalizare a apelurilor și totalul volumului corespunzător de apeluri.

 • Dacă utilizați UCM versiunea 12.5 sau o versiune anterioară, consultați tabelul Coduri de cauze de finalizare a apelurilor din Call Detail Records Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager.

 • Dacă utilizați UCM 12.5 SU(1) sau o versiune mai recentă, consultați tabelul Coduri de cauze de finalizare a apelurilor din Call Reporting and Billing Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager.

Codec

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza tipului de codec al apelului. În mod prestabilit, se afișează diagramele circulare pentru codecurile video și audio și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un codec din diagrama radială, iar restul de carduri din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Clasificare apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza tipului de clasificare a apelurilor. Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca În rețea sau În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară pentru tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Intern) și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor din diagrama circulară, iar restul cardurilor de stare a volumului de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Numărul apelului

Acest card afișează primele cinci numere de apelare dintr-o organizație.

Număr apelat

Acest card afișează primele cinci numere apelate dintr-o organizație.


 
 • Dacă modelul de punct final telefon Cisco IP seria 7900 efectuează un apel către un telefon Cisco IP seria 8800, acesta va fi contorizat pentru ambele modele. Dacă ambele modele de puncte finale sunt identice, va fi contorizat o singură dată.

 • Dacă telefonul A din locația CAC San Jose efectuează un apel către telefonul B din locația CAC New York, apelul este contorizat pentru ambele locații CAC.

 • Dacă atât punctele finale de origine și de destinați aparțin aceleiași locații CAC, se va contoriza un singur apel. Aceeași formulă de calcul se aplică pentru diagramele Set de dispozitive, Locație fizică și Codec.

 • Dacă ambele puncte finale de origine și de destinație utilizează căști de diferite modele și CMR-ul respectiv include informațiile despre căști, apelul va fi contorizat pentru ambele modele de căști. Dacă ambele modele de căști sunt identice, va fi contorizat ca un apel.

Filtrele din pagina de detalii pentru starea volumului de apeluri

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Accesul mobil și de la distanță

 • IDutilizator

 • URI

 • Număr de telefon

 • Distribuție stare apeluri

 • Capacitate media puncte finale

 • Tip media apel

 • Serie punct final

 • Cluster Unified CM

 • Căști după model

 • Set de dispozitive

 • Versiune Unified CM

 • Stare securitate apeluri

 • Locație CAC

 • Locaţie fizică

 • Analiză erori de apelare

 • Codec

 • Clasificare apeluri

Vizualizarea detaliilor despre calitatea audio a apelurilor

Vizualizarea detaliilor despre calitatea audio a apelurilor

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Calitate audio apeluri pentru a vizualiza informațiile despre calitatea apelurilor.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați Diagrame din pagina Detalii pentru calitatea audio a apelurilor.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Indici cheie de performanță pentru calitatea audio a apelurilor

Panoul de metrici din partea de sus a paginii de detalii afișează indicatorii de performanță cheie (KPI). Acestea vă ajută să înțelegeți mai bine utilizarea CCUC în organizația dvs.

Apelurile sunt clasificate pe baza procentului Severely Concealed Seconds Ratio (SCSR). Pentru detalii despre modul în care este clasificat un apel, consultați Unified CM Grade de calitate a apelurilor. Următorul tabel descrie KPI-urile pentru Calitatea audio apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Total apeluri

Numărul total de apeluri bune, acceptabile și slabe, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea.

Apeluri bune

Numărul de apeluri pentru care valoarea SCSR scade sub pragul SCSR de apel lung sau de apel scurt.

Apeluri slabe

Numărul de apeluri pentru care valoarea SCSR depășește pragul SCSR de apel lung și de apel scurt.

Apeluri acceptabile

Numărul de apeluri pentru care valoarea SCSR depășește pragul de apel lung, dar scade sub pragul SCSR de apel scurt.

Diagrame din pagina de detalii pentru calitatea audio a apelurilor

Următorul tabel descrie informațiile care sunt afișate în diferitele diagrame. Apelurile clasificate constau în apeluri bune, acceptabile și slabe.


 

Apelurile care nu sunt clasificate nu sunt incluse în niciuna dintre diagramele Calitate audio apeluri.

Titlu card

Descriere

Distribuție calitate audio apeluri (CAQ)

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor clasificate, care sunt efectuate și primite într-o rețea. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru clasele CAQ (bune și slabe) și numărul corespunzător de apeluri. Puteți selecta o clasă CAQ din diagrama radială, iar restul cardurilor de calitate audio a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.


 

Sunt clasificate numai apelurile care au CMR cu metrici SCS.

Pentru a afișa numai distribuția apelurilor bune, în legendă faceți clic pe Slabe pentru a le deselecta, iar diagrama este actualizată în consecință.

Tendință CAQ

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor clasificate dintr-o rețea.

În mod prestabilit, se afișează tendințele zilnice și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați sau să deselectați tipul de clasă al apelului din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Capacitate media puncte finale

Acest card descrie distribuția numărului de apeluri clasificate în care sunt implicate puncte finale audio și video. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează capacitatea media (audio și video) și numărul corespunzător de puncte finale care sunt implicate în apelurile clasificate.

Tip media apel

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor clasificate dintr-o rețea, pe baza tipului de media al apelului (audio/video). În mod prestabilit, în diagrama circulară sunt afișate tipurile media ale apelurilor (audio și video) și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați un tip media de apel (audio sau video) din diagrama circulară, iar restul cardurilor de calitate audio a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta Audio sau Video din legendă făcând clic pe opțiune, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card descrie tendința apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea pe baza seriei punctului final. În mod prestabilit, se afișează tendințele zilnice ale seriei punctului final și numărul corespunzător de apeluri clasificate.

Cluster Unified CM

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea pe baza clusterului Unified CM. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate clusterele Unified CM și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați un cluster din diagrama radială, iar restul cardurilor de calitate audio a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Distribuție după timp

Acest card descrie tendința apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea la intervale de timp diferite dintr-o zi. Acesta se bazează pe marca temporală de proveniență a CDR. Apelurile sunt distribuite în șase sloturi orare, cu intervale de 4 ore. De asemenea, cardul vă oferă numărul de apeluri care sunt efectuate și primite într-o rețea la un anumit interval de timp dintr-o zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Set de dispozitive

Acest card descrie o tendință a apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea pe baza numelui setului de dispozitive.

Versiune Unified CM

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite într-o rețea pe baza versiunii Unified CM. În mod prestabilit, în diagrama circulară sunt afișate versiunile Unified CM și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți selecta o versiune Unified CM din diagrama radială, iar restul cardurilor de calitate audio a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați o versiune Unified CM din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Stare securitate apeluri

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate care sunt efectuate și primite de toate punctele finale dintr-o rețea pe baza stării de securitate a apelurilor. Dacă un apel este autentificat sau criptat, atunci este clasificat ca Securizat. În caz contrar, este clasificat ca Nesecurizat. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru starea de securitate a apelurilor și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați un tip de profil de securitate din diagrama circulară, iar restul cardurilor de calitate audio a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de profil de securitate din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate, efectuate și primite într-o rețea pe baza locației asociate cu controlul admisiei apelului (CAC). În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează locația CAC și numărul corespunzător de apeluri clasificate asociate.

Locaţie fizică

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate, efectuate și primite într-o rețea pe baza locației fizice asociate. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează locația fizică și numărul corespunzător de apeluri clasificate.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locația fizică configurată pentru punctele finale, nu afișează date.

Codec

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate, efectuate și primite într-o rețea pe baza tipului de codec al apelului. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează tipurile de codecuri audio și video și numărul corespunzător de apeluri clasificate.

Clasificare apeluri

Acest card descrie apelurile clasificate, efectuate și primite într-o rețea pe baza tipului de clasificare a apelurilor. Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca În rețea sau În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Intern) și numărul corespunzător de apeluri clasificate. Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Intern) din diagrama circulară, iar restul cardurilor de calitate audio a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne) din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Numărul apelului

Acest card afișează primele cinci numere de apelare dintr-o organizație.

Număr apelat

Acest card afișează primele cinci numere apelate dintr-o organizație.


 
 • Dacă modelul de punct final telefon Cisco IP seria 7900 efectuează un apel către un telefon Cisco IP seria 8800, iar apelul este clasificat ca Bun, este contorizat pentru ambele modele. Dacă ambele modele de puncte finale sunt identice, este contorizat o singură dată.

 • Dacă telefonul A din locația CAC San Jose este utilizat pentru a apela telefonul B din locația CAC New York, apelul clasificat este contorizat pentru ambele locații CAC. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație aparțin aceleiași locații, este contorizat ca un singur apel. Aceeași formulă de calcul se aplică pentru Set de dispozitive, Locație fizică și Codec.

Filtrele din pagina de detalii pentru calitatea audio a apelurilor

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Accesul mobil și de la distanță

 • IDutilizator

 • URI

 • Număr de telefon

 • Distribuție calitate audio apeluri (CAQ)

 • Capacitate media puncte finale

 • Tip media apel

 • Serie punct final

 • Cluster Unified CM

 • Set de dispozitive

 • Versiune Unified CM

 • Stare securitate apeluri

 • Locație CAC

 • Locaţie fizică

 • Codec

 • Clasificare apeluri

Sistemul Unified CM generează înregistrări de gestionare a apelurilor (CMR) și înregistrări de detalii despre apeluri (CDR). Clasificarea calității apelurilor se poate face numai pentru punctele finale care acceptă CMR-uri. Informațiile dintr-un CDR sunt utilizate pentru a clasifica un apel ca bun, acceptabil sau slab.

Următorii termeni sunt utilizați pentru clasificarea apelurilor:

 • Disimulare - Vocea și toate celelalte date călătoresc în pachete prin IP rețele cu capacitate maximă fixă. Acest sistem poate fi mai predispus la pierderea datelor în prezența congestiei. Ascunderea este punctul final creat audio care este utilizat pentru a masca efectul pierderii pachetelor într-un flux de pachete vocale.

 • Secunde strict ascunse (SCS) - Numărul de secunde în care se observă o cantitate semnificativă de ascundere (mai mare de 50 de milisecunde). Dacă ascunderea observată este mai mare de 50 de milisecunde sau aproximativ 5%, atunci calitatea audio poate fi degradată.

 • Severely Concealed Seconds Ratio (SCSR) — Raportul dintre SCS și durata totală a apelului.

  SCSR(%)=(SCS/durata)*100

 • Apel lung - Un apel care durează 20 de secunde sau mai mult.

 • Apel scurt— Un apel care durează mai puțin de 20 de secunde.

Apelurile sunt clasificate pe baza procentului SCSR. Procentajul SCSR pentru un apel lung și un apel scurt au valori de prag diferite. Următorul tabel oferă detalii despre gradele apelurilor pe baza intervalelor procentuale SCSR.

Tabelul 1. Explicația clasificării apelurilor

Grad

Valori prag SCSR

Intervale SCSR de apel lung

Intervale SCSR apel scurt

Bun

Mai puțin de 3%

Mai puțin de 20%

Acceptabil

3%-7%

20%-30%

Săraci

Mai mare de 7%

Mai mare de 30%

Dacă SCSR pentru un apel cu o durată de 10 secunde este de 10%, atunci este de bună calitate.

Dacă SCSR pentru un apel cu o durată de 120 de secunde este de 8%, atunci este de slabă calitate.

Ce trebuie să faceți în continuare

Pentru informații despre statisticile CCUC, consultați Statistici pentru Cisco Webex Cloud-Connected UC.

Panoul Utilizare active afișează diagramele pentru utilizarea activelor (puncte finale și căști) din organizația dvs.

Sursă de date

CDR-urile, CMR-urile și detaliile dispozitivelor sunt colectate din Cisco Unified Communications Manager.

Apelurile care nu sunt efectuate utilizând un punct final nu sunt afișate și nici nu sunt incluse în diagramele de utilizare a activelor. De exemplu, trunchi la trunchi sau punte de conferință etc. Prin urmare, diagramele Utilizare active nu afișează date pentru tipul SME de clustere Unified CM.

Vizualizarea detaliilor despre tendința numărului de apeluri

Vizualizarea detaliilor despre tendința numărului de apeluri

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Tendință număr de apeluri pentru a vizualiza diagramele corelate cu punctele finale din clusterul Unified CM selectat.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați diagramele din pagina de detalii pentru tendința numărului de apeluri.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Indici cheie de performanță pentru tendința numărului de apeluri

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Tendință număr de apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Număr de apeluri puncte finale

De câte ori este implicat cel puțin un punct final într-un apel.

Număr de apeluri cu căști

De câte ori este implicată cel puțin o cască într-un apel.

Număr total de puncte finale din apeluri

De câte ori participă punctele finale la apeluri.


 

Un punct final poate participa la mai multe apeluri.

Număr total de căști din apeluri

De câte ori participă căștile la apeluri.

Diagramele din pagina de detalii pentru tendința numărului de apeluri

Următorul tabel descrie informațiile afișate în fiecare card. Apel în care un capăt este un punct final, iar celălalt capăt nu este un punct final (de exemplu, trunchi, gateway sau punte de conferință etc.), atunci atributele precum setul de dispozitive, locația CAC, locația fizică, codecurile, rezoluția video nu sunt luate în considerare din entitățile care nu sunt puncte finale în diagramele de vizualizare detaliată Număr de apeluri.

Titlu card

Descriere

Distribuție apeluri după activ

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și primite utilizând active (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) dintr-o rețea.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Tendință număr de apeluri

Acest card descrie o tendință a tuturor apelurilor efectuate și primite utilizând active (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) dintr-o rețea.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Capacitate media puncte finale

Acest card afișează numărul total de apeluri efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza tipului de capacitate media a punctului final (audio sau video).

Tip media apel

Acest card afișează numărul total de apeluri efectuate și recepționate de activele dintr-o rețea pe baza tipului de media al apelului (audio sau video). Puteți să selectați un tip media de apel din diagrama circulară, iar restul de carduri Număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip media de apel din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor care sunt efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza seriei punctului final.

Cluster Unified CM

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și recepționate de activele dintr-o rețea pe baza clusterului Unified CM. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru clusterul Unified CM și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un cluster de Unified CM din diagrama circulară, iar restul cardurilor cu număr de apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Distribuție după timp

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor care sunt efectuate și primite de activele dintr-o rețea la intervale de timp diferite dintr-o zi. Acesta este bazat pe marca temporală de proveniență a CDR. Apelurile sunt distribuite în șase sloturi orare, cu intervale de 4 ore. De asemenea, oferă numărul de apeluri pentru un anumit interval de timp dintr-o zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Căști după model

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza tipului de model de căști. Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel. De asemenea, oferă numărul zilnic de apeluri pe baza tipului de model de căști.


 
 • Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel.

 • Dacă mai multe CMR sunt primite de la același punct final, dar cu modele de căști diferite pentru același CDR, unul dintre ele este luat în considerare pentru numărul de apeluri.

Set de dispozitive

Acest card descrie tendința tuturor apelurilor care sunt efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza setului de dispozitive.

Versiune Unified CM

Acest card descrie toate apelurile care sunt efectuate și primite de activele dintr-o rețea pe baza versiunii Unfied CM. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară pentru versiunea Unified CM și numărul corespunzător de apeluri. Puteți selecta o versiune Unified CM din diagrama radială, iar restul cardurilor cu număr de apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta Unified CM versiune tip pe legenda făcând clic pe ea, și diagrama este actualizată în consecință.

Stare securitate apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și primite de toate punctele finale dintr-o rețea clasificate pe baza profilului de securitate. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru profilul de securitate (securizat și nesecurizat) și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un profil de securitate din diagrama radială, iar restul cardurilor cu număr de apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de profil de securitate din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Rezoluție video

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor video efectuate de toate materialele clasificate pe baza tipului de rezoluție video. În mod implicit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de rezoluție video și numărul corespunzător de apeluri. Puteți selecta un tip de rezoluție video din diagrama circulară, iar restul cardurilor cu număr de apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta un tip de rezoluție video din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Tip de conținut video

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor video efectuate de toate materialele clasificate în funcție de tipul de conținut video. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de conținut video și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip de conținut video din diagrama circulară, iar restul cardurilor cu număr de apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta un tip de conținut video din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Codec

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și primite de toate activele clasificate pe baza tipului de codec al apelului. În mod implicit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de codec de apel și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip de codec de apel din diagrama radială, iar restul cardurilor cu număr de apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta un tip de codec din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și recepționate de toate activele clasificate pe baza locației de control al admisiei apelului (CAC). În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru locația apelului de control al admisiei apelului (CAC) și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați o locație de control al admisiei apelului (CAC) din diagrama circulară, iar restul de carduri Număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați o locație CAC din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locaţie fizică

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și primite de toate activele clasificate pe baza locației fizice asociate. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru toate locațiile fizice și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați o locație fizică din diagrama circulară, iar restul de carduri Număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru. Dacă implementarea Unified CM nu are nicio locație fizică care este configurată pentru punctele finale, diagrama nu afișează date.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locații fizice configurate pentru punctele finale, această diagramă nu afișează date.

Clasificare apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor efectuate și primite utilizând activele (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) clasificate pe baza tipului de clasificare a apelurilor (În rețea și În afara rețelei). Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca fiind În rețea, fie În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară pentru tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne) și numărul corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor din diagrama circulară, iar restul cardurilor cu număr de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

De asemenea, puteți selecta sau deselecta un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Numărul apelului

Acest card afișează primele cinci numere de apelare dintr-o organizație.

Număr apelat

Acest card afișează primele cinci numere apelate dintr-o organizație.


 
 • Dacă modelul de punct final telefon Cisco IP seria 7900 efectuează un apel către un telefon Cisco IP seria 8800, acesta este contorizat pentru ambele modele de puncte finale. Dacă ambele modele de puncte finale sunt identice, apelul este contorizat de două ori, deoarece este vorba despre utilizarea activului.

 • Dacă telefonul A din locația CAC San Jose efectuează un apel către telefonul B din locația CAC New York, apelul este contorizat pentru ambele locații CAC. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație aparțin aceleiași locații CAC, este contorizat ca un singur apel.

 • Aceeași formulă de calcul se aplică pentru diagramele Set de dispozitive, Locație fizică și Codec. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație utilizează căști de modele diferite și CMR-ul respectiv include informații despre căști, apelul este contorizat pentru ambele modele de căști.

 • Dacă ambele modele de căști sunt identice, și apelul este contorizat pentru ambele modele de căști, deoarece este vorba, în primul rând, despre utilizarea activului.

Vizualizarea detaliilor despre durata apelurilor

Vizualizarea detaliilor despre durata apelurilor

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Durată apeluri pentru a vizualiza diagramele care oferă informații despre durata apelurilor în care au fost implicate puncte finale și căști.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați diagramele din pagina de detalii pentru tendința duratei apelurilor.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Indici cheie de performanță pentru tendința duratei apelurilor

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Tendință durată apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Total minute apeluri

Durata totală a tuturor apelurilor (în minute) care sunt efectuate utilizând activele.

Minute apeluri audio

Durata totală a tuturor apelurilor audio (în minute) care sunt efectuate utilizând activele.

Minute apeluri video

Durata totală a tuturor apelurilor video (în minute) care sunt efectuate utilizând activele.

Diagramele din pagina de detalii pentru tendința duratei apelurilor

Următorul tabel descrie informațiile afișate în fiecare card. Pentru apelurile în care un capăt este un punct final, iar celălalt capăt nu este un punct final (de exemplu, trunchi, gateway sau punte de conferință etc.), atributele cum ar fi setul de dispozitive, locația CAC, locația fizică, codecurile, rezoluția video nu sunt luate în considerare din entitățile care nu sunt puncte finale în diagramele de vizualizare detaliată durată apel

Titlu card

Descriere

Distribuție după activ

Acest card descrie o tendință a duratei în minutele de apeluri pentru apelurile efectuate și primite utilizând activele (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) dintr-o rețea.

Tendință durată apeluri

Acest card descrie o tendință a tuturor duratelor totale (în minute) ale tuturor apelurilor efectuate utilizând activele (puncte finale și căști care sunt conectate la puncte finale) dintr-o rețea. De asemenea, oferă durata totală a apelurilor pentru o anumită zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Capacitate media puncte finale

Acest card descrie distribuția minutelor de apeluri care sunt efectuate sau primite utilizând puncte finale audio și video. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru numărul de puncte finale audio și video și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un tip de capacitate media din diagrama circulară, iar restul cardurilor Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de capacitate media din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Tip media apel

Acest card descrie distribuția duratei totale a tuturor apelurilor (în minute) efectuate de activele clasificate pe baza tipului media al apelului (audio/video). În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de media al apelului (audio/video) și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un tip media de apel din diagrama circulară, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip media de apel din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card descrie tendința duratei totale a tuturor apelurilor (în minute) efectuate de activele clasificate pe baza seriei punctului final. De asemenea, oferă un total al duratei totale a apelurilor pentru o anumită serie de punct final.

Cluster Unified CM

Acest card descrie distribuția duratei totale a tuturor apelurilor (în minute) efectuate de activele clasificate pe baza clusterului Unified CM. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru clusterul Unified CM și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un cluster Unified CM din diagrama circulară, iar restul cardurilor Durată apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Distribuție după timp

Acest card descrie tendința duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de active la intervale diferite de timp dintr-o zi. Acesta se bazează pe marca temporală de proveniență a CDR. Apelurile sunt distribuite în șase sloturi orare, cu intervale de 4 ore. De asemenea, oferă numărul mediu al duratei apelurilor pentru un anumit interval de timp dintr-o zi.


 

Această diagramă nu poate fi filtrată momentan.

Clasificare apeluri

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele clasificate pe baza tipului de clasificare a apelurilor. Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca În rețea sau În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne) și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor din diagrama circulară, iar restul cardurilor de durată a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

De asemenea, puteți selecta sau deselecta un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Căști după model

Acest card descrie durata totală (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele dintr-o rețea clasificate pe baza tipului de model de căști. Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel. De asemenea, oferă numărul zilnic al duratei apelurilor pe baza tipului de model de căști.


 
 • Apelurile după căști sunt determinate de CMR-ul primit de la punctul final la care au fost conectate căștile și partea din apel.

 • Dacă sunt primite mai multe CMR de la același punct final, dar cu modele de căști diferite pentru același CDR, unul dintre ele va fi luat în considerare pentru numărul de apeluri.

Set de dispozitive

Acest card descrie durata totală (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele dintr-o rețea clasificate pe baza numelui setului de dispozitive. De asemenea, oferă un număr al duratei totale a apelurilor pentru un anumit set de dispozitive.

Versiune Unified CM

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele clasificate pe baza versiunii Unified CM. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru versiunea Unified CM și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați o versiune Unified CM din diagrama radială, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de versiune Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Stare securitate apeluri

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de punctele finale clasificate pe baza profilului de securitate. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru profilul de securitate (securizat și nesecurizat) și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un profil de securitate din diagrama radială, iar restul cardurilor de durată a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de profil de securitate din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Rezoluție video

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele clasificate pe baza tipului de rezoluție video. În mod implicit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de rezoluție video și durata corespunzătoare a apelului. Puteți să selectați un tip de rezoluție video din diagrama circulară, iar restul cardurilor Durată apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta o rezoluție video din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Tip de conținut video

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele clasificate pe baza tipului de conținut video. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de conținut video și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un tip de conținut video din diagrama radială, iar restul cardurilor Durata apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta un tip de conținut video din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Codec

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele clasificate pe baza tipului de codec al apelului. În mod implicit, se afișează diagrama circulară pentru tipul de codec de apel și durata corespunzătoare a apelului. Puteți să selectați un tip de codec de apel din diagrama circulară, iar restul cardurilor de durată a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți selecta sau deselecta un tip de codec din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card descrie distribuția duratei totale (în minute) a tuturor apelurilor efectuate de activele clasificate pe baza locației asociate cu controlul admisiei apelului (CAC). În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru locația cu controlul admisiei apelului (CAC) și durata corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați o locație de control al admisiei apelului (CAC) din diagrama circulară, iar restul cardurilor de durată a apelurilor sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Locaţie fizică

Acest card descrie distribuția duratei totale a tuturor apelurilor (în minute) efectuate de activele în uz, clasificate pe baza locației fizice a punctului final. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară a tuturor locațiilor fizice și durata totală corespunzătoare a apelurilor. Puteți să selectați un tip de locație fizică din diagrama circulară, iar restul de carduri Durată apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru. Dacă implementarea Unified CM nu are nicio locație fizică care este configurată pentru punctele finale, diagrama nu afișează date.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locații fizice configurate pentru punctele finale, această diagramă nu afișează date.

Numărul apelului

Acest card afișează primele cinci numere de apelare dintr-o organizație, calculate pe baza duratei apelurilor.

Număr apelat

Acest card afișează primele cinci numere apelate dintr-o organizație, calculate pe baza duratei apelurilor.


 
 • Dacă modelul de punct final telefon Cisco IP seria 7900 efectuează un apel către un telefon Cisco IP seria 8800, durata apelului va fi contorizatăpentru ambele modele de puncte finale. Dacă ambele modele de puncte finale sunt identice, durata apelului va fi luată în considerare pentru ambele modele de puncte finale, deoarece este vorba, în primul rând, de utilizarea activelor.

 • Dacă telefonul A din locația CAC San Jose efectuează un apel către telefonul B din locația CAC New York, durata apelului este luată în considerare pentru ambele locații CAC. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație aparțin aceleiași locații CAC, durata este luată în considerare odată pentru locația CAC.

 • Aceeași formulă de calcul se aplică pentru diagramele Set de dispozitive, Locație fizică și Codec. Dacă atât punctul final de origine, cât și cel de destinație utilizează căști de modele diferite și CMR-ul respectiv include informații despre căști, apelul este contorizat pentru ambele modele de căști.

 • Dacă ambele modele de căști sunt identice, și apelul va fi contorizat pentru ambele modele de căști, deoarece este vorba, în primul rând, despre utilizarea activului.

Filtrele din pagina de detalii pentru tendința duratei apelurilor

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Accesul mobil și de la distanță

 • IDutilizator

 • URI

 • Număr de telefon

 • Capacitate media puncte finale

 • Tip media apel

 • Serie punct final

 • Cluster Unified CM

 • Clasificare apeluri

 • Căști după model

 • Set de dispozitive

 • Versiune Unified CM

 • Locație CAC

 • Locaţie fizică

Vizualizarea detaliilor despre adoptarea punctelor finale

Vizualizarea detaliilor despre adoptarea punctelor finale

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Adoptare puncte finale pentru a vizualiza diagramele corelate cu punctele finale din clusterul Unified CM selectat.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați diagramele din pagina de detalii pentru adoptarea punctelor finale.


 
 • Pentru planificare eficientă, vă recomandăm să selectați o durată mai mare (90 de zile sau mai mult) când analizați datele afișate de aceste diagrame.

 • Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Indici cheie de performanță pentru adoptarea punctelor finale

Pentru o anumită durată, lista tuturor punctelor finale și apelurile corespunzătoare efectuate sau recepționate de fiecare punct final sunt preluate ca date de intrare și rulate prin intermediul unei funcții analitice bazate pe percentile. Pe baza valorii returnate de această funcție, punctele finale sunt clasificate așa cum este descris de indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru adoptarea punctelor finale din tabelul următor.

Titlu câmp

Descriere

Puncte finale configurate

Numărul de puncte finale care au fost configurate pentru durata selectată.

Puncte finale neînregistrate

Numărul de puncte finale care nu au fost înregistrate cel puțin o dată pentru durata selectată.

Înregistrate (0 % apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată, dar nu au fost utilizate pentru a efectua apeluri.

Înregistrate (25 % din apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată și au fost implicate în mai puțin sau în 25 de procente din apeluri.

Înregistrate (50 % din apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată și au fost implicate în 25-50 % din apeluri.

Înregistrate (75 % din apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată și au fost implicate în 50-75 % din apeluri.

Înregistrate (100 % din apeluri)

Numărul de puncte finale care au fost înregistrate pentru durata selectată și au fost implicate în 75-100 % din apeluri.

Calculul percentilei pentru adoptarea punctelor finale

Pentru toate apelurile care implică puncte finale, se calculează valorile percentilei 0, 25, 50, 75 și 100. După ce această valoare este disponibilă, fiecare punct final este marcat de oricare dintre aceste valori procentuale. Acest lucru depinde de numărul de apeluri în timpul cărora este implicat punctul final pentru durata selectată. După ce toate punctele finale sunt etichetate la valorile percentilei corespunzătoare, numărul de puncte finale aparținând fiecărui grup de valori percentile este însumat și indicat ca număr în KPI.

Calculul percentilei este descris în tabelul următor.

Tabelul 2. Calculul percentilei

Apeluri efectuate de puncte finale

Capturare durată apel

Calculul percentilei pentru apelurile la punctele finale

Exemple de valori procentuale

Punct final A = 20 apeluri

Apelurile conectate cu puncte finale atribuie o valoare.

> apelurile cu percentila 0-25

> apelurile cu percentila 25 - 50

> apelurile cu percentila 25 - 50

> apelurile cu percentila 50 - 75

> între 75 și 100 de procente de apeluri

Punct final A = percentilă 75

Punct final B = 2 apeluri

Criteriu final B = 25 percentile

Punctul final C = 7 apeluri

Criteriu final C = 50 percentilă

Punctul final D = 1 apel

Punct final D = 0 percentilă

Punct final E = 34 apeluri

Punct final E = 100 percentilă

Diagramele din pagina de detalii pentru adoptarea punctelor finale

Următorul tabel descrie informațiile afișate în fiecare card. Pentru apelurile în care un capăt este un punct final, iar celălalt capăt nu este un punct final (de exemplu, trunchi, gateway sau punte de conferință etc.), atributele cum ar fi setul de dispozitive, locația CAC, locația fizică, codecurile, rezoluția video nu sunt luate în considerare din entitățile care nu sunt puncte finale în diagramele de vizualizare detaliată Adoptare puncte finale.


 

În mod prestabilit, toate diagramele afișează date statistice pentru punctele finale configurate pentru durata selectată. Selectați filtrele corespunzătoare pentru a vizualiza datele pentru punctele finale neînregistrate și pentru punctele finale înregistrate (clasificate în implicarea în apeluri pe percentile).

Titlu card

Descriere

Adoptare puncte finale

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, a punctelor finale care nu sunt înregistrate și a diferitelor volume de utilizare a apelurilor pentru punctele finale înregistrate pentru durata selectată într-o organizație.

Tip media apel

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale înregistrate, pe baza tipului media de apel (audio și video).

Puteți să selectați sau să deselectați un tip media de apel din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Cluster Unified CM

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, pe baza clusterului Unified CM.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Clasificare apeluri

Acest card afișează punctele finale înregistrate, pe baza tipului de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne). Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca fiind În rețea, fie În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Set de dispozitive

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, pe baza numelui setului de dispozitive.

Puteți să selectați sau să deselectați un set de dispozitive din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, pe baza locației asociate cu controlul admisiei apelului (CAC).

Puteți să selectați sau să deselectați o locație CAC din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locaţie fizică

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configuratem pe baza locației fizice asociate.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locații fizice configurate pentru punctele finale, această diagramă nu afișează date.

Puteți să selectați sau să deselectați o locație fizică din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Capacitate media puncte finale

Acest card afișează o distribuție a punctelor finale configurate, pe baza tipului de capacitate media a punctelor finale (Audio hard, Video hard și Video soft).

Pe baza capacității media, punctele finale sunt clasificate după cum urmează:

 • Punct final audio hard - punct final bazat pe hardware, cu capacitate audio. De exemplu, telefonul Cisco IP 7811.

 • Punct final video hard - punct final bazat pe hardware, cu capacitate video. De exemplu, Cisco DX70.

 • Punct final video soft - punct final bazat pe software, cu capacitate video. De exemplu, Webex Teams.

Puteți să selectați sau să deselectați o capacitate media a punctelor finale din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card descrie o tendință a punctelor finale configurate, pe baza seriei punctului final.

Filtre din pagina de detalii pentru adoptarea punctelor finale

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Accesul mobil și de la distanță

 • Număr de telefon

 • URI

 • IDutilizator

 • Adoptare puncte finale

 • Tip media apel

 • Cluster Unified CM

 • Clasificare apeluri

 • Set de dispozitive

 • Locație CAC

 • Locaţie fizică

 • Capacitate media puncte finale

 • Serie punct final

Vizualizarea detaliilor despre adoptarea căștilor

Vizualizarea detaliilor despre adoptarea căștilor

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Adoptare căști pentru a vizualiza diagramele corelate cu căștile configurate pentru punctele finale din clusterul Unified CM selectat.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați diagramele din pagina de detalii pentru adoptarea căștilor.


 
 • Pentru planificare eficientă, vă recomandăm să selectați o durată mai mare (90 de zile sau mai mult) când analizați datele afișate de aceste diagrame.

 • Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Indici cheie de performanță pentru adoptarea căștilor

Pentru o anumită durată, lista tuturor căștilor și a apelurilor corespunzătoare care implică căștile conectate sunt preluate ca date de intrare și rulate prin intermediul unei funcții analitice bazate pe percentile. Pe baza valorii returnate de această funcție, căștile sunt clasificate așa cum este descris de indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru adoptarea căștilor din tabelul următor.

Titlu câmp

Descriere

Căști configurate

Numărul de căști care au fost configurate pentru durata selectată.

Căști deconectate

Numărul de căști care nu au fost conectate la punctele finale implicate în apeluri pe durata selectată.

Conectate (0 % apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la puncte finale care nu sunt implicate în apeluri pe durata selectată.

Conectate (25 % din apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la punctele finale implicate în mai puțin sau în 25 % din apeluri pe perioada selectată.

Conectate (50 % din apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la punctele finale implicate în 25-50 % din apeluri pe perioada selectată.

Conectate (75 % din apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la punctele finale implicate în 50-75 % din apeluri pe perioada selectată.

Conectate (100 % din apeluri)

Numărul de căști care au fost conectate la punctele finale implicate în 75-100 % din apeluri pe perioada selectată.

Calculul percentilei pentru adoptarea căștilor

Pentru toate apelurile care implică căști, se calculează valorile percentilei 0, 25, 50, 75 și 100. După ce această valoare este disponibilă, fiecare set de căști este marcat cu oricare dintre aceste valori procentuale. Acest lucru depinde de numărul de apeluri în timpul cărora căștile sunt implicate pe durata selectată. După ce toate căștile sunt etichetate la valorile percentilei corespunzătoare, numărul de căști aparținând fiecărui grup de valori procentuale este însumat și indicat ca număr în KPI.

Calculul percentilei descris în tabelul următor.

Tabelul 3. Calculul percentilei

Apeluri cu căștile conectate

Capturare durată apel

Calculul percentilei pentru apelurile cu căștile conectate

Exemple de valori procentuale

Căști A = 20 apeluri

Apelurile conectate cu căști atribuie o valoare.

> apelurile cu percentila 0-25

> apelurile cu percentila 25 - 50

> apelurile cu percentila 25 - 50

> apelurile cu percentila 50 - 75

> între 75 și 100 de procente de apeluri

Căști A = 75 procente

Căști B = 2 apeluri

Căști B = 25 procente

Căști C = 7 apeluri

Căști C = 50 percentilă

Căști D = 1 apel

Căști D = 0 percentilă

Căști E = 34 apeluri

Căști E = 100 percentile

Diagramele din pagina de detalii pentru adoptarea căștilor

Următorul tabel descrie informațiile afișate în fiecare card. Pentru apelurile în care un capăt este un punct final, iar celălalt capăt nu este un punct final (de exemplu, trunchi, gateway sau punte de conferință etc.), atributele cum ar fi setul de dispozitive, locația CAC, locația fizică, codecurile, rezoluția video nu sunt luate în considerare din entitățile care nu sunt puncte finale în diagramele de vizualizare detaliată Adoptare căști.


 

În mod prestabilit, toate diagramele afișează datele statistice pentru căștile configurate pe durata selectată. Selectați filtrele corespunzătoare pentru a vizualiza datele pentru căștile neconectate și pentru căștile conectate (clasificate ca implicare în apeluri pe percentile).

Titlu card

Descriere

Cluster Unified CM

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate pe baza clusterului Unified CM.

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster Unified CM din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locaţie fizică

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate pe baza locației fizice asociate.


 

Dacă o implementare Unified CM nu are locații fizice configurate pentru punctele finale, această diagramă nu afișează date.

Puteți să selectați sau să deselectați o locație fizică din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Adoptare căști

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate, a căștilor neconectate și a diferitelor volume de utilizare a căștilor conectate pe durata selectată dintr-o organizație.

Tip media apel

Acest card afișează o distribuție a căștilor conectate la punctele finale înregistrate, pe baza tipului media al apelului (audio și video).

Puteți să selectați sau să deselectați un tip media de apel din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Locație CAC

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate pe baza locației asociate de control al admisiei apelului (CAC).

Puteți să selectați sau să deselectați o locație CAC din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Clasificare apeluri

Acest card afișează o distribuție a căștilor conectate la punctele finale înregistrate, pe baza tipului de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Interne). Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca fiind În rețea, fie În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Set de dispozitive

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate pe baza numelui setului de dispozitive.

Puteți să selectați sau să deselectați un set de dispozitive din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Capacitate media puncte finale

Acest card afișează o distribuție a tipului de căști configurate (Audio hard, Video hard și Video soft).

Puteți să selectați sau să deselectați o capacitate media a punctelor finale din legendă făcând clic pe ea, iar diagrama este actualizată în consecință.

Serie punct final

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate, a căștilor neconectate și a diferitelor volume de utilizare a căștilor conectate pe baza seriei punctului final.

Serie model de căști

Acest card afișează o distribuție a căștilor configurate, a căștilor neconectate și a diferitelor volume de utilizare a căștilor conectate pe durata selectată dintr-o organizație, pe baza modelului căștilor.

Filtrele din pagina de detalii pentru adoptarea căștilor

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Accesul mobil și de la distanță

 • IDutilizator

 • URI

 • Număr de telefon

 • Cluster Unified CM

 • Locaţie fizică

 • Adoptare căști

 • Tip media apel

 • Locație CAC

 • Clasificare apeluri

 • Set de dispozitive

 • Capacitate media puncte finale

 • Serie punct final

 • Serie model de căști

Tabloul de bord Analiză trafic afișează diagramele corelate cu locațiile traficului de apeluri, analiza traficului de apeluri și analiza de utilizare a pilotului de vânătoare.

Diagramele Locații trafic apeluri afișează distribuția apelurilor care sunt tratate de active și sunt clasificate pe baza locației controlului de admisie a apelului (CAC).

Diagramele Analiză trafic apeluri afișează distribuția apelurilor care sunt tratate de active și sunt clasificate pe baza diferitelor tipuri de apeluri.

Diagramele de analiză a utilizării pilotului de vânătoare afișează utilizarea numerelor pilot de vânătoare și partițiile respective pentru apeluri.

Vizualizați detaliile despre locațiile traficului de apeluri

Vizualizați detaliile despre locațiile traficului de apeluri

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare Statistici.

2

Faceți clic pe cartela de trafic locații apel pentru a vizualiza distribuția de apeluri care sunt manipulate de active, clasificate pe baza de la locul de amplasare a scorului.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați Filtrele din pagina de detalii pentru locațiile traficului de apeluri.


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Indici cheie de performanță pentru locațiile traficului de apeluri

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Locații trafic apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Număr total de apeluri clasificate

Numărul total de apeluri din toate locațiile și categoriile.

Total apeluri în rețea

Numărul total de apeluri în rețea. Apelurile în rețea sunt apeluri non-PSTN.

Număr de apeluri în afara rețelei

Numărul total de apeluri în afara rețelei. Apelurile în afara rețelei sunt apeluri PSTN.

Număr de apeluri interne

Numărul total de apeluri efectuate în cadrul organizației. Apelurile interne sunt apeluri în cadrul companiei.

Diagramele din pagina de detalii pentru locațiile traficului de apeluri

Următorul tabel descrie informațiile care sunt afișate în diferitele diagrame.

Titlu card

Descriere

Locații trafic apeluri

Acest card afișează o tendință a apelurilor pentru primele cinci locații. De asemenea, cunoscut sub numele de locații CAC. Acestea sunt configurate în cadrul unui Manager de apeluri menit să limiteze numărul de apeluri simultane către sau de la un site la distanță.

Distribuție locații trafic apeluri

Acest card afișează distribuția apelurilor pentru primele cinci locații. De asemenea, cunoscut sub numele de CAC Locations Distribution. Acestea sunt configurate în cadrul unui Manager de apeluri menit să limiteze numărul de apeluri simultane către sau de la un site la distanță.

Clasificare apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza tipului de clasificare a apelurilor. Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca În rețea sau În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară pentru tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Intern) și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip de clasificare a apelurilor din diagrama circulară, iar restul cardurilor Locații trafic apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Tip media apel

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate dintr-o rețea pe baza tipului de media al apelului (audio sau video). În mod prestabilit, în diagrama circulară, se afișează tipul de media al apelurilor și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip media de apel (audio sau video) din diagrama circulară, iar restul cardurilor Locații trafic apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Direcție apeluri

Acest card descrie o distribuție a tuturor apelurilor primite și efectuate pentru toate apelurile reușite, abandonate și eșuate.

Distribuție apeluri după timp

Acest card descrie o tendință a tuturor apelurilor reușite, abandonate și eșuate, efectuate la intervale de timp diferite dintr-o zi.

Numărul apelului

Acest card afișează primele cinci numere de apelare dintr-o organizație.

Număr apelat

Acest card afișează primele cinci numere apelate dintr-o organizație.

Filtrele din pagina de detalii pentru locațiile traficului de apeluri

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Accesul mobil și de la distanță

 • IDutilizator

 • URI

 • Număr de telefon

 • Distribuție locații trafic apeluri

 • Clasificare apeluri

 • Tip media apel

 • Direcție apeluri

Vizualizarea detaliilor despre analiza traficului de apeluri

Vizualizarea detaliilor despre analiza traficului de apeluri

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Analiză trafic apeluri pentru a vizualiza informațiile despre analiza distribuției apelurilor pe baza tipurilor de apeluri. Tipurile de apeluri acceptate sunt P2P, TIC, SIP TRUNK, Conferință, MGCP, Poștă vocală, Grup de hunt, Webex întâlnire și apeluri hibride.


 
 • Pentru ca un apel să fie clasificat de tip ICT, modulul de telemetrie trebuie să fie instalat pe nodul destinație al trunchiului.

  Atunci când un apel nu este recunoscut ca oricare dintre tipurile de apeluri acceptate, acesta este marcat ca Neclasificat.

 • Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați Filtrele din pagina de detalii pentru analiza traficului de apeluri.

Indici cheie de performanță pentru analiza traficului de apeluri

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Analiză trafic apeluri.

Titlu câmp

Descriere

Număr total de apeluri

Numărul total de apeluri.

Total apeluri în rețea

Numărul total de apeluri în rețea. Apelurile în rețea sunt apeluri non-PSTN.

Număr de apeluri în afara rețelei

Numărul total de apeluri în afara rețelei. Apelurile în afara rețelei sunt apeluri PSTN.

Număr de apeluri interne

Numărul total de apeluri efectuate în cadrul organizației. Apelurile interne sunt apeluri în cadrul companiei.

Diagramele din pagina de detalii pentru analiza traficului de apeluri

Următorul tabel descrie informațiile care sunt afișate în diferitele diagrame.

Titlu card

Descriere

Analiză trafic apeluri

Acest card descrie distribuția apelurilor pe baza volumului de trafic primit pentru primele cinci tipuri de apeluri.

Distribuție analiză trafic apeluri

Acest card descrie tendința apelurilor pe baza volumului de trafic primit pentru primele cinci tipuri de apeluri.

Clasificare apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza tipului de clasificare a apelurilor. Dacă un punct final de origine sau de destinație dintr-un apel este un trunchi sau un gateway, este clasificat fie ca În rețea sau În afara rețelei (în funcție de setările de clasificare a apelurilor din configurația trunchiului sau gateway-ului respectiv din Unified CM); în caz contrar, este clasificat ca Intern. În mod prestabilit, este afișată diagrama circulară pentru tipul de clasificare a apelurilor (În rețea, În afara rețelei și Intern) și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți selecta un tip de clasificare a apelurilor din diagrama circulară, iar restul cardurilor de analiză a traficului de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Puteți să selectați sau să deselectați un tip de clasificare a apelurilor din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Tip media apel

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate dintr-o rețea pe baza tipului de media al apelului (audio sau video). În mod prestabilit, în diagrama circulară, se afișează tipul de media al apelurilor și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip media de apel (audio sau video) din diagrama circulară, iar restul cardurilor de analiză a traficului de apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.

Stare securitate apeluri

Acest card descrie distribuția apelurilor pentru toate tipurile de apeluri, pe baza profilului de securitate, efectuate și primite de toate punctele finale dintr-o rețea.

Distribuție apeluri după timp

Acest card descrie o tendință a tuturor apelurilor reușite, abandonate și eșuate, efectuate la intervale de timp diferite dintr-o zi.

Stare apel

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor reușite, abandonate și eșuate.

Apeluri OTT

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor OTT reușite, abandonate și eșuate. Aceste apeluri sunt denumite și Apeluri mobile și Remote Access.

Set de dispozitive

Acest card descrie toate apelurile încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza numelui setului de dispozitive.

Locație CAC

Acest card descrie distribuția apelurilor clasificate, efectuate și primite într-o rețea pe baza locației asociate cu controlul admisiei apelului (CAC). În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează locația CAC și numărul corespunzător de apeluri clasificate asociate.

Cluster Unified CM

Puteți să selectați sau să deselectați un cluster din legendă făcând clic pe el, iar diagrama este actualizată în consecință.

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate, care sunt efectuate și recepționate într-o rețea pe baza clusterului Unified CM. În mod prestabilit, în diagrama circulară se afișează toate clusterele și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un cluster din diagrama circulară, iar restul cardurilor din Stare volum apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Distribuție calitate audio apeluri (CAQ)

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor clasificate, care sunt efectuate și primite într-o rețea. În mod prestabilit, se afișează diagrama circulară pentru clasele CAQ (bune și slabe) și numărul corespunzător de apeluri. Puteți selecta o clasă CAQ din diagrama circulară, iar restul cardurilor de analiză a traficului de apeluri sunt actualizate în consecință pe baza acestui filtru.


 

Sunt clasificate numai apelurile care au CMR cu metrici SCS.

Pentru a afișa numai distribuția apelurilor bune, în legendă faceți clic pe Slabe pentru a le deselecta, iar diagrama este actualizată în consecință.

Numărul apelului

Acest card afișează primele cinci numere de apelare dintr-o organizație.

Număr apelat

Acest card afișează primele cinci numere apelate dintr-o organizație.

Filtrele din pagina de detalii pentru analiza traficului de apeluri

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Accesul mobil și de la distanță

 • IDutilizator

 • URI

 • Număr de telefon

 • Distribuție analiză trafic apeluri

 • Clasificare apeluri

 • Tip media apel

 • Stare securitate apeluri

 • Stare apel

 • Apeluri OTT

 • Set de dispozitive

 • Locație CAC

 • Cluster Unified CM

 • Distribuție calitate audio apeluri (CAQ)

Vizualizați analiza de utilizare pilot a vânătorii

Vizualizați analiza de utilizare pilot a vânătorii

Un pilot de vânătoare cuprinde un număr sau un model și un set de manipulări de cifre asociate care pot direcționa apelurile către un grup de telefoane sau numere de director dintr-un grup de linii.

Piloții de vânătoare lucrează împreună cu listele de vânătoare, care sunt liste prioritare de căi eligibile (grupuri de linie) pentru apelurile primite. Atunci când un apel este plasat către un DN pilot de vânătoare, sistemul oferă apelul către grupul de primă linie specificat în lista de vânătoare. Dacă nimeni din grupul de primă linie nu răspunde la apel, sistemul oferă apelul următorului grup de linii specificat în lista de vânătoare. Grupurile de linii controlează ordinea în care apelul este distribuit către telefoanele din cadrul grupului. Acestea indică extensii specifice, care sunt de obicei IP extensii de telefon sau porturi de mesagerie vocală.

Un pilot de vânătoare poate distribui apeluri către oricare dintre grupurile de linii atribuite, chiar dacă grupurile de linie și pilotul de vânătoare se află în partiții diferite. Un apel distribuit de pilotul de vânătoare suprascrie toate partițiile și restricțiile spațiului de căutare.

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Analiză utilizare Hunt Pilot pentru a vizualiza informațiile despre utilizarea numerelor pilot de vânătoare în organizația dvs.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru mai multe informații, consultați Filtre din pagina de detalii pentru analiza utilizării Hunt Pilot.

3

(Opțional) Puteți salva o combinație de filtre pe care doriți să le aplicați și să le reutilizați, creând un filtru particularizat. Pentru a crea un filtru particularizat, efectuați următorii pași:

 1. Din lista verticală Filtre . Alegeți filtrul sau combinația de filtre pe care doriți să o aplicați diagramelor.

 2. Dați clic pe Adăugați un filtru personalizat nou.

 3. În caseta de dialog Filtru particularizat nou, introduceți un nume pentru filtrul particularizat și faceți clic pe Salvare.

4

(Opțional) Pentru a aplica un filtru personalizat diagramelor, alegeți Filtre particularizate din lista verticală Filtre , apoi faceți clic pe filtrul particularizat dorit din lista disponibilă.

5

(Opțional) Pentru a edita un filtru personalizat, alegeți Filtre personalizate din lista verticală Filtre . Faceți clic pe Editare filtre, apoi faceți clic pe pictograma de editare corespunzătoare filtrului particularizat pe care doriți să îl editați. Efectuați modificările dorite la filtru, apoi faceți clic pe Salvare.

6

(Opțional) Pentru a șterge un filtru personalizat, alegeți Filtre personalizate din lista verticală Filtre . Faceți clic pe Editare filtre, apoi faceți clic pe pictograma de ștergere corespunzătoare filtrului particularizat pe care doriți să îl ștergeți.

7

(Opțional) Pentru a descărca combinația de filtre pe care ați aplicat-o diagramelor:

 1. Faceți clic pe pictograma de partajare.

 2. În fereastra Partajare filtru , faceți clic pe Descărcare filtru.

Setul de filtre pe care l-ați aplicat este descărcat ca fișier json în directorul de descărcare implicit al sistemului dvs. Puteți partaja acest fișier cu orice alt utilizator care dorește să aplice aceeași combinație de filtre diagramelor pe care le vizualizează.

8

(Opțional) Pentru a aplica aceeași combinație de filtre ca un alt utilizator, utilizând un fișier json pe care l-a partajat, efectuați următorii pași:

 1. Faceți clic pe pictograma de partajare.

 2. În fereastra Partajare filtru , faceți clic pe Încărcare filtru și apoi selectați fișierul json care conține detaliile combinației de filtre.

9

(Opțional) Pentru a exporta datele legate de utilizarea pilotului de vânătoare și utilizarea partiției într-un fișier Excel, faceți clic pe ... deasupra tabelului de pe fișa de analiză și alegeți una dintre următoarele opțiuni:

 • Descărcare totală — Creează un fișier Excel cu datele de utilizare ale pilotului de vânătoare și un al doilea fișier cu datele de utilizare a partiției.
 • Download Hunt Pilot (.csv) — Creează un fișier Excel cu datele de utilizare ale pilotului de vânătoare.
 • Download Partition (.csv) — Creează un fișier Excel cu datele de utilizare a partiției.

Indici cheie de performanță pentru analiza utilizării pilotului de vânătoare

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru analiza utilizării pilotului de vânătoare.

Titlu câmp

Descriere

Apeluri încercate

Toate apelurile pilot de vânătoare, inclusiv apelurile la care se răspunde și la care nu se răspunde.

Apeluri răspunse

Toate apelurile pilotului de vânătoare au răspuns de către agenți.

Apeluri abandonate de utilizatori

Toate apelurile pilot de vânătoare pe care un utilizator le-a deconectat înainte de a fi preluate.

Apeluri fără răspuns

Toate apelurile pilotului de vânătoare rămân fără răspuns din partea agenților.

Apeluri redirecționate fără răspuns

Toate apelurile pilot de vânătoare fără răspuns au fost redirecționate, dar au rămas încă fără răspuns.

Timpul mediu de răspuns

Durata medie a unui apel la care a răspuns un agent.

Timpul mediu abandonat

Durata medie necesară unui utilizator pentru a deconecta un apel înainte ca acesta să fie preluat.

Diagramele din pagina de detalii pentru analiza utilizării Hunt Pilot

Următorul tabel descrie informațiile care sunt afișate în diferitele diagrame.

Titlu card

Descriere

Distribuția utilizării partițiilor

Acest card afișează primele cinci partiții Unified CM care au primit numărul maxim de apeluri destinate numărului pilot de vânătoare pentru un cluster selectat în perioada de timp specificată.


 

Pentru a adăuga eticheta organizației la această diagramă, faceți clic pe ... , apoi Adăugați o etichetă pentru a adăuga o etichetă nouă.

Dacă doriți să eliminați eticheta organizației din diagramă, faceți clic pe ... , apoi Eliminare etichetă pentru a șterge numele etichetei.

Distribuția utilizării pilotului de vânătoare

Acest card afișează primele cinci numere pilot de vânătoare care au primit numărul maxim de apeluri pentru un cluster selectat în perioada de timp specificată.


 

Pentru a adăuga eticheta organizației la această diagramă, faceți clic pe ... , apoi Adăugați o etichetă pentru a adăuga o etichetă nouă.

Dacă doriți să eliminați eticheta organizației din diagramă, faceți clic pe ... , apoi Eliminare etichetă pentru a șterge numele etichetei.

Stare apel

Acest card afișează numărul absolut și procentual al apelurilor pilot de vânătoare în funcție de faptul dacă apelul a fost răspuns, abandonat (apel deconectat de un utilizator înainte de a fi preluat) sau fără răspuns pentru un cluster selectat în perioada de timp specificată.

Apeluri fără răspuns

Acest card afișează un număr de apeluri pilot de vânătoare fără răspuns, pe baza motivelor. Un apel efectuat către un număr pilot de vânătoare este clasificat ca—Apeluri fără răspuns din cauza lipsei de răspuns (nimeni nu a răspuns la apel), Apeluri fără răspuns din cauza liniei ocupate (linia a fost ocupată din cauza unui apel în curs) sau Apeluri fără răspuns din cauza altor persoane (alte motive decât cele două anterioare).

Tendință stare apeluri

Acest card afișează tendința apelurilor pilot de vânătoare în funcție de faptul dacă apelul a fost preluat, abandonat (apel deconectat de un utilizator înainte de a fi preluat) sau fără răspuns.

Tendința apelurilor fără răspuns

Acest card afișează tendința numărului total de apeluri pilot de vânătoare fără răspuns și tendința individuală a apelurilor pilot de vânătoare fără răspuns ale pe baza motivelor pentru un cluster selectat în perioada de timp specificată.

Apeluri preluate de agenți

Acest card afișează numărul absolut și procentual de apeluri pilot de vânătoare la care a răspuns fiecare agent pentru un cluster selectat în perioada de timp specificată.

Filtre în pagina de detalii pentru analiza utilizării Hunt Pilot

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Filtre personalizate

 • Accesul mobil și de la distanță

 • Distribuția utilizării partițiilor

 • Distribuția utilizării pilotului de vânătoare

 • Stare apel

 • Apeluri fără răspuns

Panoul Analiză capacitate afișează diagramele de statistici corelate cu utilizarea trunchiurilor.

Diagrama de statistici Utilizare trunchiuri afișează informații despre utilizarea trunchiurilor pentru primele cinci trunchiuri dintre toate tipurile de trunchiuri care sunt configurate în cadrul Unified CM.

Vizualizarea detaliilor despre utilizarea trunchiului

Vizualizarea detaliilor despre utilizarea trunchiului

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare Statistici.

2

Faceți clic pe cardul Utilizare trunchiuri pentru a vizualiza informațiile despre utilizarea trunchiurilor pentru toate tipurile de trunchiuri configurate în cadrul unui manager de apeluri.

În pagina care apare, puteți să selectați diverse filtre pentru a vizualiza diagramele pe baza selecției. Pentru informații suplimentare, consultați filtrele din pagina de detalii a tipurilor de trunchiuri din analiza capacității.

.

Utilizare trunchiuri afișează, de asemenea, tabelul Utilizare de vârf trunchiuri, în funcție de numărul de apeluri și de durata apelurilor. Puteți să selectați un trunchi și să faceți clic pe Setare număr maxim de apeluri concurente pentru a seta numărul maxim de apeluri concurente.

Utilizare de vârf trunchiuri

Puteți seta numărul max. de apeluri concurente pentru un anumit trunchi și pentru mai multe trunchiuri.

Pentru a seta numărul maxim de apeluri simultane pentru un anumit trunchi, faceți clic pe ... care reprezintă meniul de opțiuni din Acțiunile permise pentru trunchiul respectiv.

Pentru a seta numărul max. de apeluri concurente pentru mai multe trunchiuri, selectați trunchiurile și faceți clic pe Setare nr. max. de apeluri concurente pentru a seta valoarea pentru toate trunchiurile selectate.

Următoarele sunt câteva dintre cazurile de utilizare pentru setarea numărului maxim de apeluri simultane pentru trunchiuri:

 • MGCP Gateway: Capacitatea maximă poate fi setată pe baza terminațiilor de linie de pe gateway-uri.

  De exemplu, dacă gateway-ul MGCP este configurat cu T1 și toate cele 24 de porturi sunt configurate în CUCM, atunci capacitatea maximă poate fi setată la 24.

 • Intercluster trunk: Capacitatea maximă de apel a trunchiului poate fi setată pe baza capacității WAN, a benzii alocate pentru Audio/Video/Data, a codecului utilizat și așa mai departe.

 • SIP Trunk: Capacitatea maximă de apel a trunchiului poate fi setată pe baza limitei de apeluri achiziționate pentru trunchi, conform acordului.

  Expressway Trunk: Acesta este un tip de trunchi SIP. Capacitatea maximă de apel a acestui tip de trunchi poate fi setată pe baza capacității nodurilor sau clusterului Expressway.

Tabelul Utilizare de vârf trunchiuri afișează următoarele detalii:

Tabelul 4. Utilizarea vârfului trunchiului

Detalii trunchi

Descriere

Nume trunchi

Numele trunchiului

Număr total de apeluri/total minute apeluri

Numărul total de apeluri/durata totală a apelurilor, în minute

Număr de apeluri audio/minute apeluri audio

Numărul total de apeluri audio/durata totală a apelurilor audio, în minute

Număr de apeluri video/minute apeluri video

Numărul total de apeluri video/durata totală a apelurilor video, în minute

Număr de apeluri eșuate

Numărul total de apeluri eșuate

Apeluri de vârf

Apelul de vârf este calculat ca numărul maxim de apeluri plasate într-o oră pentru intervalul de date selectat. Marcajul temporal afișează ziua în care au avut loc apelurile de vârf. De exemplu, pentru intervalul de date selectat între 23 iunie și 30 iunie, dacă 100 de apeluri care sunt inițiate pe trunchiul 1 la ora 10 a.m. pe 23 iunie și 200 de apeluri pe trunchiul 1 la ora 10 p.m. pe 24 iunie, atunci apelul de vârf este 200 pentru intervalul de date selectat și marcajul temporal corespunzător afișează acea dată ca 24 iunie.

Setare nr. max de apeluri concurente

Pentru a seta numărul maxim de apeluri concurente

% utilizare de vârf

Utilizarea de vârf, în procente. Utilizarea de vârf este calculată ca raport dintre numărul de apeluri de vârf și numărul maxim de apeluri concurente.

Acțiuni

Opțiunile permise pentru trunchi


 

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce vizualizați diagramele, consultați secțiunea Probleme ale interfeței cu utilizatorul Statistici, din Depanarea Webex Cloud-Connected UC.

Indici cheie de performanță pentru tipurile de trunchiuri din analiza capacității

Următorul tabel descrie indicatorii de performanță cheie (KPI) pentru Analiză capacitate.

Titlu câmp

Descriere

Număr total de apeluri

Numărul total de apeluri.

SIP

Numărul total de apeluri de la SIP Trunk.

MGCP

Numărul total de apeluri de la MGCP Trunk.

ICT

Numărul total de apeluri de la ICT Trunk.

Diagramele din pagina de detalii a tipurilor de trunchiuri din analiza capacității

Următorul tabel descrie informațiile care sunt afișate în diferitele diagrame.

Titlu card

Descriere

Distribuție utilizare trunchiuri

Acest card afișează distribuția utilizării trunchiului pentru primele cinci trunchiuri care sunt configurate în cadrul unui CallManager.

Tendință de utilizare trunchiuri

Acest card afișează tendința de utilizare a trunchiurilor pentru primele cinci trunchiuri care sunt configurate în cadrul unui CallManager.

Distribuție tip de trunchi

Acest card afișează distribuția utilizării trunchiului între tipurile de trunchiuri care sunt configurate în cadrul unui CallManager.

Tendință tip de trunchi

Acest card afișează tendința de utilizare a trunchiurilor pentru toate tipurile de trunchiuri care sunt configurate în cadrul unui CallManager.

Tip media apel

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor încercate, reușite, eșuate și abandonate dintr-o rețea pe baza tipului de media al apelului (audio sau video). În mod prestabilit, în diagrama circulară, se afișează tipul de media al apelurilor și totalul volumului corespunzător de apeluri. Puteți să selectați un tip media de apel (audio sau video) din diagrama circulară, iar restul cardurilor de stare a volumului de apeluri sunt actualizate în mod corespunzător pe baza acestui filtru.

Direcție apeluri

Acest card descrie distribuția tuturor apelurilor primite și efectuate cu succes, eșuate și abandonate.

Numărul apelului

Acest card afișează primele cinci numere de apelare dintr-o organizație din apelurile care implică un trunchi sau un gateway.

Număr apelat

Acest card afișează primele cinci numere apelate dintr-o organizație din apelurile care implică un trunchi sau un gateway.

Filtrele din pagina de detalii a tipurilor de trunchiuri din analiza capacității

Panoul de filtrare din partea de sus a paginii de detalii afișează lista derulantă pentru filtrarea datelor și generarea diagramelor pe baza opțiunii dvs. Opțiunile disponibile din lista derulantă sunt următoarele:

 • Accesul mobil și de la distanță

 • IDutilizator

 • URI

 • Număr de telefon

 • Distribuție utilizare trunchiuri

 • Distribuție tip de trunchi

 • Tip media apel

 • Direcție apeluri

Accesul mobil și la distanță permite ca punctele finale să aibă serviciile lor de înregistrare, control al apelurilor, setare, mesagerie și prezență, furnizate de Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) când punctul final este în afara rețelei întreprinderii.

În Cloud-Connected UC, punctele finale cu acces mobil și de la distanță sunt determinate din CUCM pe baza analizei adresei IP a punctelor finale înregistrate, care acceptă acces mobil și de la distanță. Pentru mai multe informații despre modul de vizualizare a statisticilor pentru aceste puncte finale, consultați vizualizarea statisticilor.

Puteți exporta datele care sunt afișate în diagrame într-un fișier Excel, utilizând butonul Descărcare.


 

Pentru diagramele Experiență în cadrul serviciului, următorul tabel listează coloanele din rapoartele descărcate care corespund numelor de câmpuri CDR.

Nume câmp în raportul descărcat

Nume câmp CDR

ID utilizator apelant

callingPartyUnicodeLoginUserID

ID utilizator apelat

finalCalledPartyUnicodeLoginUserID

Apelant URI

callingPartyNumber_uri

Numit URI

finalCalledPartyNumber_uri

Număr apelant

apelareNumăr partid

Număr apelat

finalCalledPartyNumber


 
 • Pentru diagramele Utilizare active, următorul tabel listează coloanele din rapoartele descărcate. Raportul conține coloanele User ID, URI și Dir Number bazate pe configurația Unified CM. Numărul maxim de valori pentru coloanele din raport este limitat la 10.

 • Câmpul ID utilizator din raportul de descărcare Utilizare asst ar fi necompletat pentru dispozitivele care sunt configurate cu proprietarul ca anonim (spațiu public/partajat) în Unified CM și niciun utilizator final nu este asociat cu acest dispozitiv.

Nume câmp în raportul descărcat

Nume câmp sursă

IDutilizator

Numele câmpurilor sursă sunt conform configurației de pe serverul Unified CM.

URI

Număr dir

1

Din vizualizarea clientului din Cisco Webex Control Hub, accesați Analytics > Connected UC.

Apare pagina Connected UC.

2

(Opțional) Pentru a vizualiza statisticile pentru datele MRA, activați comutatorul Numai date MRA.

3

(Opțional) Selectați un cluster din lista derulantă de selecție a clusterului din stânga sus.

Setarea prestabilită este Toate clusterele.

4

Pentru a filtra datele din diagrame pe baza perioadei de timp, faceți clic pe lista derulantă din dreapta sus.

Intervalele de timp acceptate sunt Ieri, Ultimele 7 zile, Ultimele 30 de zile, Ultimele 90 de zile și Ultimele 12 luni.

Puteți să vizualizați diagramele pentru perioada pe care ați selectat-o. Intervalul de timp prestabilit este Ultimele 30 de zile.

5

Dați clic pe cardul pentru care doriți să descărcați rapoarte.

Apare pagina Detalii pentru categoria selectată de diagramă.

6

În pagina care apare, dați clic pe Descărcați afișat în dreapta sus.


 

Clientul Webex trimite adresa MAC criptată a calculatorului. Deci, în raportul de descărcare pentru diagramele Experiență în cadrul serviciului, nu puteți vizualiza adresa MAC reală a calculatorului.

Uneori, din cauza pierderii unor date de telemetrie, diagramele Statistici afișează date incomplete. Dacă din orice diagramă lipsesc date, acest lucru este indicat printr-o pictogramă sub formă de fulger, afișată în partea dreaptă a listei derulante de selecție a perioadei de timp din pagina Statistici . Acest lucru vă ajută să știți dacă există vreo neconcordanță cu privire la datele afișate în diagrame.


 

Dacă nu există pierderi de date în ultimele șapte zile, pictograma sub formă de fulger nu este afișată.

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare Statistici.

2

Faceţi clic pe .

Apare fereastra Eveniment de date lipsă. Fereastra listează Ora creării evenimentului, Nume cluster, Nume nod și Detalii. Numărul de pe pictogramă este numărul notificărilor de date lipsă de la ultima conectare. Acest număr este resetat după ce verificați notificările.

3

Dacă doriți să căutați anumite evenimente de date lipsă, utilizați caseta de căutare din partea din stânga sus a ferestrei.

Puteți efectua o căutare pe baza următoarelor: Ora creării evenimentului, Nume cluster, Nume nod și Detalii.

În pagina Statistici, puteți să modificați secvența diagramelor care aparțin aceleiași categorii. Acest lucru vă permite să vă personalizați vizualizarea cardurilor.


 
 • Puteți să amestecați secvența diagramelor în paginile de prezentare generală și de detalii.

 • Preferințele pe care le setați sunt salvate pentru toate sesiunile viitoare cu informațiile de conectare și pe diferite browsere.

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Faceți clic pe cardul care conține diagrama pe care doriți s-o mutați. Apoi trageți și plasați cardul în locația în care doriți să-l vedeți afișat.


 

Dacă trageți cardul în afara limitelor paginii, nu-l puteți reordona.

În pagina Statistici, puteți să ascundeți o diagramă care nu este relevantă pentru dvs. De asemenea, puteți să reafișați o diagramă pe care ați ascuns-o anterior. Acest lucru vă permite să vă personalizați vizualizarea cardurilor.


 
 • Preferințele pe care le setați sunt salvate pentru toate sesiunile viitoare cu informațiile de conectare și pe diferite browsere.

 • Când ascundeți o diagramă, aceasta dispare din lista derulantă Filtre.

1

Din vizualizarea clientului din Control Hub, accesați Statistici > Connected UC.

Apare pagina Statistici.

2

Pentru a ascunde o diagramă, faceți clic pe ... din card și selectați Eliminare card.

3

Pentru a reafișa o diagramă, faceți clic pe .

4

În fereastra Adăugare diagrame, selectați diagramele pe care doriți să le reafișați și faceți clic pe Adăugare diagrame.


 

Puteți să selectați mai multe carduri din diferite categorii simultan și să le reafișați.