De leidinggevende of leidinggevende assistentservices inschakelen

1

Ga vanuit de klant weergave in naar gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u de leidinggevende of https://admin.webex.comleidinggevende assistent wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen > geavanceerde gespreksinstellingen > leidinggevende/leidinggevende assistent.

3

Schakel de schakelaar van de leidinggevende/leidinggevende assistent in.

4

Kies of u de gebruiker wilt inschakelen voor de services van de leidinggevende of de leidinggevende assistent.


 

Leidinggevende en leidinggevende assistenten moeten telefoonnummers hebben, niet alleen toestelnummers, toegewezen aan hen.


 

Gebruikers kunnen de instellingen voor hun leidinggevende of leidinggevende assistent bijwerken in de gebruikersportal voor bellen. Ga naar en selecteer Bellen via Webex om naar de portal voor bellende gebruiker https://settings.webex.comtegaan. Zie dit artikel voor informatie over het bijwerken van de instellingen voor leidinggevende en leidinggevende assistent-services in de gebruikersportal voor bellen.

Optie voor het instellen van gedeelde lijn

De weergave van gedeelde lijn kan worden gebruikt samen met de leidinggevende service wanneer de gebruikers zich op dezelfde locatie bevinden. Door de weergave van gedeelde lijnen te configureren met de leidinggevende service wordt de functie eenvoudiger gebruikt. Voor meer informatie over het configureren van de weergave van gedeelde lijnen, zie Lijnen voor een MPP-telefoon toevoegen en opnieuw ordenen.