Planlegge møter fra et av områdene dine.

Antall personer som kan bli med i det planlagte Webex-gruppemøtet, kan variere, avhengig av kontotypen til personen som opprettet området. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Møtefunksjoner og møtesponsorer i Cisco Webex.

Velg planleggeren du vil bruke til å planlegge møter. Du kan planlegge møter fra et område ved hjelp av Microsoft Outlook, Google Kalender eller planleggeren i Webex-appen (hvis administratoren har konfigurert kontoen din med Cisco Webex-hybridkalendertjeneste).

Hvis administratoren ikke har konfigurert kontoen med hybridkalendertjenesten eller du bruker en annen kalender enn Microsoft Outlook eller Google Kalender, må du se instruksjonene i Andre kalendere.

1

Klikk på Tidsplan i området.


 

Hvis administratoren har konfigurert kontoen med hybridkalendertjenesten, finner du alle møtene som er planlagt i området, her.

2

Velg Planlegg et møte.

Webex åpner en kalenderinvitasjon i Microsoft Outlook som automatisk inkluderer e-postadresser for alle i området, områdenavnet som emne og «@webex:space» i Sted-feltet. Avhengig av oppsettet ditt kan invitasjonen også inneholde en kobling for å bli med i møtet, alternativer for å bli med via telefon og en videoadresse slik at folk kan bli med fra et hvilket som helst standardbasert videosystem.

3

Angi dato, klokkeslett og andre detaljer.

4

Legg til et Cisco Webex-rom eller -bordenhet ved å velge Planleggingsassistent > Legg til rom i Windows eller Planlegging eller Finn rom og deretter Legg til rom på Mac, og deretter legge til rom- eller bordenhetene du vil inkludere.

En Bli med-knapp vises på enheten 5 minutter før møtet starter.

 
Administratoren må konfigurere kontoen med hybridkalendertjenesten, slik at du kan planlegge romenheter på denne måten. Hvis du ikke kan legge til et rom eller en bordenhet, eller hvis du ikke ser Bli med før møtet, må du kontakte administrator.
5

Send møteinvitasjonen.

1

Klikk på Tidsplan i området.


 

Hvis administratoren har konfigurert kontoen med hybridkalendertjenesten, finner du alle møtene som er planlagt i området, her.

2

Velg Planlegg et møte.

Hvis du bruker Google Kalender med Microsoft Outlook, åpner Webex en kalenderinvitasjon i Microsoft Outlook. Ellers åpnes Google Kalender ved hjelp av standardnettleseren din. Invitasjonen har områdenavnet som møteemne, «@webex:space» i Sted-feltet, og inkluderer e-postadresser for personer i området. Avhengig av oppsettet ditt kan invitasjonen også inneholde en kobling for å bli med i møtet, alternativer for å bli med via telefon og en videoadresse slik at folk kan bli med fra et hvilket som helst standardbasert videosystem.

3

Angi dato, klokkeslett og andre detaljer.

4

Legg til et Cisco Webex-rom eller -bordenhet ved å velge Planleggingsassistent > Legg til rom i Windows eller Planlegging eller Finn rom og deretter Legg til rom på Mac, og deretter legge til rom- eller bordenhetene du vil inkludere.

En Bli med-knapp vises på enheten 5 minutter før møtet starter.

 
Administratoren må konfigurere kontoen med hybridkalendertjenesten, slik at du kan planlegge romenheter på denne måten. Hvis du ikke kan legge til et rom eller en bordenhet, eller hvis du ikke ser Bli med før møtet, må du kontakte administrator.
5

Send møteinvitasjonen.

1

Klikk på Tidsplan i området.

2

Velg Planlegg et møte.

3

(Valgfritt) Rediger navnet på møtet i Emne.

4

Velg dato og klokkeslett for møtet, og legg eventuelt til en beskrivelse for møtet.

5

Alle medlemmer av området inviteres automatisk til møtet. Legg til inviterte deltakere ved å skrive inn navn eller e-postadresse. Fjern inviterte deltakere ved å holde pekeren over navnet og klikke på Fjern.

I utgangspunktet vises Ukjent tilgjengelighetUkjent tilgjengelighet ved siden av navnet til hver person. Hvis personen er tilgjengelig for tidspunktet du valgte, oppdateres symbolet til Tilgjengelig Tilgjengelig. Hvis personen ikke er tilgjengelig, oppdateres symbolet til Utilgjengelig Utilgjengelig. Hvis vi ikke kan hente en persons tilgjengelighet, fortsetter Ukjent tilgjengelighetUkjent tilgjengelighet å vises ved siden av vedkommendes navn.


 

Hvis inviterte deltakere ikke er tilgjengelige, kan du endre møtetidspunktet for å se oppdateringer i tilgjengelighetsstatusen, eller så kan du klikke på en tidsluke i kalenderen til høyre på skjermen for å se tilgjengeligheten.

6

Klikk på Planlegg.

Møtet legges til i kalenderen. En e-postinvitasjon sendes til alle som er invitert til møtet.

Hva nå?

Hvis du må gjøre endringer, kan du oppdatere møtedetaljene eller avlyse møtet.

1

Klikk på Tidsplan i området.


 

Hvis administratoren har konfigurert kontoen med hybridkalendertjenesten, finner du alle møtene som er planlagt i området, her.

Klikk på Planlegg
2

Klikk på Møteinformasjon for område, velg Kopier, og gå deretter til kalenderen og lim inn møteinformasjonen i et møte.

Avhengig av oppsettet ditt kan møteinvitasjonen inneholde en kobling for å bli med i møtet, alternativer for å bli med via telefon og en videoadresse slik at folk kan bli med fra et hvilket som helst standardbasert videosystem.

3

Gå tilbake til Webex-appen og visningen Møteinformasjon for område. Velg Kopier ved siden av Personer, og gå deretter til kalenderen og lim inn e-postadressene i Til-delen av møtet.

4

Angi dato, klokkeslett og andre detaljer, og send deretter invitasjonen.

1

Gå til og trykk på Planlegg i området.

2

Trykk på Kopier e-postadresser, og gå deretter til kalenderen og lim inn e-postadressene i Til-delen av et møte.

3

Gå tilbake til Webex-appen.

4

Trykk på Kopier møteinformasjon, og gå deretter til kalenderen og lim inn møteinformasjonen i et møte.

Avhengig av oppsettet ditt kan møteinvitasjonen inneholde en kobling for å bli med i møtet, alternativer for å bli med via telefon og en videoadresse slik at folk kan bli med fra et hvilket som helst standardbasert videosystem.

5

Angi dato, klokkeslett og andre detaljer du vil inkludere, og send deretter invitasjonen.

1

Logg på Webex, og klikk på PlanleggTidsplan fra området ditt.

2

Ved siden av Møteinformasjon velger du Kopier, og deretter går du til kalenderen og limer inn møteinformasjonen i et møte. Avhengig av oppsettet ditt kan møteinvitasjonen inneholde en kobling for å bli med i møtet, alternativer for å bli med via telefon og en videoadresse slik at folk kan bli med fra et hvilket som helst standardbasert videosystem.

3

Gå tilbake til Webex-appen og visningen Møteinformasjon for område. Velg Kopier ved siden av Personer, og gå deretter til kalenderen og lim inn e-postadressene i Til-delen av møtet.

4

Angi dato, klokkeslett og andre detaljer du vil inkludere, og send deretter invitasjonen.