Kommandoer i Meetings-appen for Slack

Bruk disse kommandoene til å konfigurere Møter-appen til å bruke URL-adressen til teamets Webex-nettsted eller personlig rom:

Kommando

Beskrivelse

/webexconfig

Viser gjeldende URL-adresse for teamets Webex-nettsted, i tillegg til URL-adressen til det foretrukne Webex-nettstedet og ID-en for ditt personlige rom, hvis du har angitt dem.

/webexconfig set_Personal_Room [Personal_Room_ID]

Eksempel: /webexconfig set_Personal_Room acassidy

Angir ID-en for ditt personlige rom. Denne kommandoen er nødvendig hvis e-postadressen for Webex-kontoen din er forskjellig fra e-postadressen for Slack-kontoen din, og hvis Slack-ID-en din ikke samsvarer med ID-en for ditt personlige rom på Webex-nettstedet ditt.

/webexconfig reset_Personal_Room

Fjerner ID-en for ditt personlige rom.

/webexconfig set_preferred_site [preferred Webex site URL]

Eksempel: /webexconfig set_preferred_site preferredsite.webex.com

Angir ditt foretrukne Webex-nettsted. Du kan bruke denne kommandoen hvis organisasjonen din har flere Webex-nettsteder og du vil bruke et Webex-nettsted som er forskjellig fra Webex-nettstedet som er angitt for teamet. Når du deler en møtekobling eller planlegger et møte, brukes URL-adressen til det foretrukne Webex-nettstedet i stedet for URL-adressen til Webex-nettstedet for teamet.

/webexconfig reset_preferred_site

Fjerner URL-adressen til det foretrukne Webex-nettstedet ditt. Når du deler en møtekobling eller planlegger et møte, brukes URL-adressen til teamets Webex-nettsted.

Bruk disse kommandoene med Meetings-appen til å dele en Bli med på møtet -knappen med teamet ditt for Webex-møtet i personlig rom eller planlagt Webex-møte, planlegg et Webex-møte eller vis en liste over kommende møter.

Kommando

Beskrivelse

/webex

Deler en Bli med i møte-knapp for Webex-møte i personlig rom i kanalen, og har en Start møte-knapp som bare er synlig for deg.

Hvis du ikke har et Webex personlig rom, men du har en vertskonto i Meetings, planlegges et møte for neste 5-minutters intervall. Hvis du for eksempel bruker kommandoen kl. 10:16, planlegges et møte klokken 10:20 Kommandoen deler en Bli med i møte-knapp for et Webex-møte i kanalen, og inneholder en Start møte-knapp som bare er synlig for deg.

/webex [Personal Room host ID]

Deler en Bli med i møte-knapp for Webex-møtet i et personlig rom som er knyttet til den angitte ID-en for personlig rom, enten det er ID-en for ditt personlige rom eller noen andres.

/webex [meeting_number]

Deler en Bli med i møte-knapp for et planlagt Webex-møte som har det angitte møtenummeret.

/webex [@display name]

Deler en Bli med i møte-knapp for Webex-møtet i et personlig rom som er knyttet til Slack-teammedlemmets e-postadresse.

/webex recordings

Viser en liste over opptil ti tidligere opptak fra Webex-møter som du har vært vert for og tatt opp i skyen. Du kan spille av eller dele opptakene i en kanal. Listen inneholder opptak fra alle Webex-nettstedene du bruker.

/webexhelp

Viser tilgjengelige kommandoer for Møter-appen.

/webexhelp feedback

Viser dialogboksen Tilbakemelding der du kan sende tilbakemelding om en eksisterende funksjon eller be om en ny funksjon.

/webexhelp version

Viser gjeldende versjon av Meetings-appen, Meetings-tjenesteboten og Webex-nettsted.

/webexschedule

Viser dialogboksen Planlegg et Webex-møte, som lar deg planlegge et Webex-møte.

/webexschedule myroom

Viser dialogboksen Møte i personlig rom, som lar deg planlegge et møte i ditt personlige rom.

/webexschedule [myroom] <today tomorrow=""> <hh:mmAM PM="">

Planlegger et 30-minutters Webex-møte for i dag eller i morgen på det angitte tidspunktet, for eksempel /webexschedule today 10:00AM planlegger et Webex-møte i dag fra 10:00–10:30

Hvis myroom er inkludert, planlegges et møte i ditt personlige Webex-rom, for eksempel, /webexschedule myroom tomorrow 1:00PM planlegger et møte i ditt Webex Personal Room i morgen fra 13:00–13:30

Hvis du planlegger at møtet skal starte i løpet av de neste 10 minuttene, legges det inn en Start møte-knapp, som bare er synlig for deg, i samtalen.

/webexschedule liste [today/tomorrow/week/month]

Eksempel: /webexschedule list today

Viser en liste over kommende Webex-møter i dag, i morgen, de neste 7 dagene eller de neste 30 dagene. Du kan redigere, avlyse, starte eller bli med i et møte fra listen.

Hvis du ikke angir et tidsperiode, for eksempel, /webexschedule list, inkluderer listen kommende Webex-møter i løpet av de neste 30 dagene.

Starte og bli med i møter

Du kan starte Webex-møter som du planlegger i Slack.

1

Type /webexschedule list today i en kanal eller direktemelding for å vise en liste over kommende møter for i dag.

2

Klikk på Start under navnet på møtet du vil starte, i listen over møter.

Start-knappen vises opptil 15 minutter før det planlagte møtet.

Møtet åpnes i et nytt nettleservindu.
Du kan bruke personlig rom i Webex til å starte umiddelbare møter. Hvis du ikke har et personlig rom i Webex, men du har en vertskonto i Webex Meetings, planlegges det et hurtigmøte.

Møtet er planlagt for det nærmeste 5-minuttersintervallet. Hvis du for eksempel klikker på Ring kl. 10:16, planlegges et møte kl. 10:20.

Gå til kanalen eller samtalen du vil ha for det hurtigmøtet, og velg ett av følgende:

 • Type /webex.
 • Velg Snarveier > Start Webex-møte, og velg samtalen eller kanalen for møtet.

 • Klikk på Ring.

   

  Teameieren eller administrator må aktivere anrop i Slack ved hjelp av Meetings for dette alternativet.

Møtekoblingen vises i kanalen eller samtalen du valgte.

1

Type /webexschedule list today i en kanal eller direktemelding for å vise en liste over kommende planlagte Webex-møter for i dag. Klikk på Bli med under navnet på møtet du vil bli med i.

Når et Webex-møte starter i en kanal du er i, legges det inn et møtevarsel i samtalen. Du kan klikke på Bli med i møtevarselet for å bli med i møtet.

Bli med-knappen vises opptil 15 minutter før det planlagte møtet.

2

Klikk på Bli med på siden som åpnes i et nytt nettleservindu.

Planlegge og administrere møter

Før du starter


 

Du kan planlegge Webex-møter og møter i personlige rom i Slack hvis Webex-administratoren har aktivert Slack-integrasjon.

Denne funksjonen krever versjon 2.0.2.0 eller nyere for Meetings-appen. Du kan bruke /webexhelp version kommandoen for å sjekke appversjonen din. Hvis appversjonen din ikke er oppdatert nok, kontakter du administrator for Slack-arbeidsområdet for å oppgradere Meetings-appen for Slack ved å installere den på nytt.

1

Gjør én av følgende:

 • Standard Webex-møte – i en Slack-kanal eller direktemelding skriver du inn /webexschedule.

  Hvis du foretrekker å bruke snarveier, klikker du på Snarveier > Planlegg møte og velger en samtale eller kanal for møtet.

 • Møte i personlig rom – i en Slack-kanal eller direktemelding skriver du inn /webexschedule myroom.

2

Skriv inn den nødvendige informasjonen for møtet i dialogboksen Planlegg et Webex-møte eller Møte i personlig rom, og klikk på Planlegg.

Møteinformasjonen legges til i kanalen eller direktemeldingen, slik at andre kan se detaljene.

Det vises et varsel i kanalen eller direktemeldingen når møtet starter, når noen blir med i eller forlater møtet, og når møtet avsluttes.

Med Outlook Calendar- eller Google Calendar-appen i Slack kan du planlegge personlige møter i Webex og få dem til å vises i Slack i tillegg til Outlook- eller Google-kalenderen.

Før du starter

Du må ha en Microsoft Outlook-, Microsoft 365- eller Google-konto og installere Outlook Calendar- eller Google Calendar-appen fra Slack Apps-katalogen.

Du må også installere Webex-appen for Slack og angi Webex-nettstedet for arbeidsområdet.

1

Klikk på Opprett hendelse i Outlook Calendar- eller Google Calendar-appen i Slack.

2

Skriv inn ønsket møteinformasjon, inkludert møtetittelen, hvem du vil invitere og dato og klokkeslett.

3

Klikk på menyen under Videokonferanser og velg Webex Meetings .


 

En kobling til ditt personlige rom legges til i hendelsen.

4

(Valgfritt) Merk av for Del dette møtet med, og velg en kanal, direktemelding eller Slack-app du vil dele møtet med.

5

Klikk på Opprett.

Du kan redigere eller avlyse Webex-møter du har planlagt. Du avlyser, men redigerer ikke møter i personlig rom som du har planlagt.

Finn det planlagte Webex-møtet du vil redigere eller avlyse. Du kan skrive /webexschedule list i en kanal eller direktemelding for å vise en liste over kommende møter.

 • Redigere et møte – klikk på Rediger ved siden av møtet, rediger den nødvendige informasjonen og klikk på Lagre.

  Dialogboksen Rediger Webex-møte
 • Avlyse et møte – klikk på Avbryt under navnet på møtet du vil avlyse, og klikk deretter på OK.

Du kan vise en liste over kommende planlagte Webex-møter for i dag, i morgen, de neste 7 dagene eller de neste 30 dagene.

Gjør én av følgende:

 • Type /webexschedule list[ today/ tomorrow/ week/ month] i en kanal eller direktemelding.

  Hvis du for eksempel vil vise en liste over kommende møter i morgen, skriver du inn /webexschedule list tomorrow.

  Hvis du ikke angir en tidsperiode, for eksempel hvis du skriver /webexschedule list, viser appen vår en liste over kommende møter for de neste 30 dagene.

 • Velg Snarveier > Vis kommende møter, og velg kanalen eller samtalen for å vise møtelisten.

Møtevarsler og brukerstatus

Finn ut mer om varslene og påminnelsene du får for Webex-møtene dine i Slack.


 

Hvis du vil bruke funksjonene for møtepåminnelser og pågående varsler, må du sørge for at du har installert en versjon av Meetings-appen for Slack fra 1. august 2019 eller senere. Hvis du installerte appen før denne datoen, kontakter du administrator for Slack-arbeidsområdet for å oppgradere Meetings-appen for Slack ved å installere den på nytt.

Du mottar en møtepåminnelse når du er vert for eller inviteres til et Webex-møte som er planlagt i en kanal. Påminnelsen vises i kanalen 10 minutter før møtet er planlagt å starte.


 

Møtepåminnelser vises bare for møter som er planlagt i kanaler. De vises ikke for møter som er planlagt i direktemeldinger.

Hvis møtet ble planlagt mindre enn 10 minutter før starttidspunktet, får du ingen møtepåminnelse, i stedet får du en privat melding.

Når et Webex-møte starter i en kanal du er i, legges det inn et møtevarsel i samtalen. Du kan klikke på Bli med i møtevarselet for å bli med i møtet. Varselet oppdateres i sanntid for å vise varigheten av møtet og profilbildet til hver person som blir med i møtet.

Når møtet er avsluttet, oppdateres varselet slik at det viser når møtet ble avsluttet, møtevarigheten og hvor mange personer som ble med i møtet.

Varsler vises for Webex-møter og møter i personlige rom som startes ved hjelp av Ring knappen eller /webex kommandoen eller planlegges ved hjelp av /webexschedule kommandoen.


 

Denne funksjonen krever versjon 2.0.4.0 eller nyere for Meetings-appen. Du kan bruke /webexhelp version kommandoen for å sjekke appversjonen din. Hvis appversjonen din ikke er oppdatert nok, kontakter du administrator for Slack-arbeidsområdet for å oppgradere Meetings-appen for Slack ved å installere den på nytt.

Denne funksjonen er tilgjengelig for arbeidsområder som har en betalt plan.

I Slack kan du se når medlemmer av arbeidsområdet er i et Webex-møte som ble startet fra Slack. Dette gjør det enkelt å vite om andre er tilgjengelige for å svare på meldinger.

I sidefeltet indikerer telefonmottaker-emojien ved siden av noens visningsnavn at de er i et Webex-møte som ble startet fra Slack.

I en samtale vises uttrykket « I et Webex-møte» ved siden av noens visningsnavn når de er i et Webex-møte som ble startet fra Slack.


 

Hovedeieren må installere Meetings-appen for å se når alle medlemmene av arbeidsområdet, inkludert arbeidsområdeadministratorer, er i et møte.

Hvis du angir statusen i Slack, erstatter uttrykket « I et Webex-møte» denne statusen under møtet. Når du forlater møtet, tilbakestilles statusen til hva den var før møtet.

Spill av og del opptak


 

Denne funksjonen krever versjon 2.0.2.0 eller nyere for Meetings-appen. Du kan bruke /webexhelp version kommandoen for å sjekke appversjonen din. Hvis appversjonen din ikke er oppdatert nok, kontakter du administrator for Slack-arbeidsområdet for å oppgradere Meetings-appen for Slack ved å installere den på nytt.

Når møteverten tar opp et Webex-møte planlagt fra Slack, legges det ut et opptaksvarsel i samtalen en gang etter at møtet er avsluttet. Varselet inkluderer møteemnet, dato, klokkeslett, varighet og en Spill av opptak-knapp.

Du kan få tilgang til listen over opptak på to måter:

 • Du kan bruke /webex recordings kommandoen i en kanal eller samtale.

 • Du kan bruke snarveien ved å klikke på Snarveier > Liste over opptak og velge en kanal eller samtale for å vise listen.

Begge valgene viser en liste over opptil 10 tidligere opptak fra Webex-møter som du har vært vert for og tatt opp i skyen de siste 10 dagene. Fra denne listen kan du spille av et opptak eller dele det i en kanal. Listen er bare synlig for deg og inneholder opptak fra alle Webex-nettstedene du bruker.

1

For å spille av et opptak gjør du ett av følgende:

 • Velg Spill av opptak i opptaksvarselet når det legges inn i samtalen.
 • Velg Spill av opptak under tittelen på opptaket du vil spille av fra opptakslisten.
Opptaket åpnes i et nytt nettleservindu.
2

Dele et opptak:

 1. Velg Del opptak under tittelen på opptaket du vil dele fra opptakslisten.

 2. Velg eller skriv inn kanalen der du vil dele opptaket, og velg Del.