Om juridisk sperring

 • Juridisk sperring er en del av Pro Pack for Control Hub. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Pro Pack for Control Hub.

 • Kun den som er samsvarsansvarlig kan opprette en sak vedrørende datalagring i juridisk øyemed for å beholde dataene. En bruker må tilordnes rollen som samsvarsansvarlig før de får tilgang til datalagring i juridisk øyemed i Control Hub. Hvis du vil ha mer informasjon om rollen som compliance officer, kan du se Tilordne kontoroller i Kontrollhub.

 • Som samsvarsansvarlig kan du kun legge til brukere i organisasjonen for datalagring i juridisk øyemed. Kun innhold i Webex-appområder og møter som eies av organisasjonen, plasseres i datalagring for juridisk øyemed.

 • Når den juridiske saken er aktiv, beholdes alle rom og møter med brukere som er knyttet til den juridiske saken. Innhold i områder samt møteinnhold som disse brukerne tilhører, beholdes. Dette inkluderer områder brukeren forlater, nye områder som de blir med i eller oppretter, i tillegg til områder hvor brukeren ikke har lagt ut innhold samt opptak, transkripsjoner og høydepunkter fra møter som brukeren har deltatt på. Vi beholder innhold også etter at en bruker forlater organisasjonen.

  Innholdstypen som beholdes, inkluderer:

  • Områdeinnhold – Meldinger, filer og tavleinnhold.

  • Møteinnhold – Opptak, transkripsjoner og høydepunkter.

 • Når saken er frigitt, beholdes ingen informasjon knyttet til saken.


 
 • Du kan sette juridisk sperring på innholdet til en aktiv bruker. Du kan ikke sette juridisk sperring på innholdet til en slettet bruker.
 • Hvis organisasjonen har flere møteområder, og du ønsker å bruke juridisk sperring, kan du kontakte Ciscos kundestøtte for å få hjelp.
 • Control Hub støtter ikke juridisk sperring av møteinnhold i Webex for offentlige organisasjoner.

Opprett en sak for juridisk sperring

Som compliance-offiser kan du opprette en sak i juridisk sperring for å beholde brukerens data for rettssaker.

1

Logg på Control Hub på https:/ / admin.webex.com, og gå til Feilsøking > Status > Vis eDiscovery.

2

Velg Juridiske saker og klikk på Opprett sak.

3

Skriv inn et Navn og en eventuell Beskrivelse.

4

Last ned CSV-malen og legg til brukernes e-postadresser for voktere i CSV-filen.

5

Klikk på Bla gjennom og velg CSV-filen du opprettet.

6

Klikk på Lagre.

Frigi en sak fra juridisk sperring

Som samsvarsansvarlig kan du frigi en juridisk sak når den juridiske rettssaken er fullført. Når saken frigis, frigis eller slettes alle innsamlede data i saken, basert på organisasjonens oppbevaringspolicy.

1

Logg på Control Hub på https:/ / admin.webex.com, og gå til Feilsøking > Status > Vis eDiscovery.

2

Klikk juridiske saker, og velg deretter saken du vil frigi.

3

Klikk Frigi , og klikk Ja for å bekrefte.

Slett en sak for juridisk sperring

Som samsvarsansvarlig kan du slette en juridisk sak hvis du opprettet saken ved en feiltakelse. Når saken slettes, frigis eller slettes alle innsamlede data i saken, basert på organisasjonens oppbevaringspolicy.

1

Logg på Kontrollhub på https:/ / admin.webex.com, og gå til Feilsøking > Status > Vis eDiscovery

2

Velg Juridiske saker og klikk deretter på saken du vil slette.

3

Klikk på Slett og deretter på Fortsett.