Om rättslig kvark?ning

 • Rättslig kontroll är en del av Pro Pack för Control Hub. Mer information finns i Pro Pack för kontrollhubben.

 • Endast en efterlevnadsansvarig kan skapa ett ämne i rättslig kvar för att behålla data. En användare måste tilldelas rollen efterlevnadsansvarig innan de kan komma åt den juridiska åtkomsten i Control Hub. Mer information om rollen efterlevnadsansvarig finns i Tilldela kontoroller i Control Hub.

 • Som efterlevnadsansvarig kan du endast placera användare i din organisation i rättslig status och endast innehåll för Webex-apputrymmen och möten som ägs av din organisation placeras i det juridiska utrymmet.

 • När det juridiska ämnet är aktivt, sparas alla utrymmen och möten med användare som är knutna till det juridiska ämnet. Innehåll i utrymmen och mötesinnehåll som dessa användare tillhör bevaras, detta inkluderar utrymmen som användaren lämnar, nya utrymmen som de ansluter till eller skapar, eller även om användaren aldrig har publicerat något innehåll i utrymmet, samt inspelningar, transkänder och höjdpunkter i möten som användaren deltog i. Innehåll behålls även när en användare har lämnat organisationen.

  Typen av innehåll som behålls inkluderar:

  • Innehåll på platsen – meddelanden, filer och whiteboardinnehåll.

  • Mötesinnehåll – Inspelningar, transkriptioner och höjdpunkter.

 • När ämnet frisläpps behålls ingen information relaterad till ämnet.


 
 • Du kan sätta rättslig status på en aktiv användares innehåll. Du kan inte rättsligt behålla en borttagna användares innehåll.
 • Kontakta Ciscos support för hjälp om din organisation har flera möteswebbplatser och du vill använda rättslig hjälp.
 • Control Hub har inte stöd för rättslig hold för mötesinnehåll i Webex för myndigheter.

Skapa ett ämne för rättslig kvark?ning

Som efterlevnadsansvarig kan du skapa ett juridiskt kvarhållet ämne för att behålla användarens data i rättstvister.

1

Logga in på Control Hub på https:///admin.webex.comoch gå till Felsökning > Status > Visa eDiscovery.

2

Välj Juridiska ämnen och klicka sedan på Skapa ämne.

3

Ange ett namn och, om du vill, en Beskrivning.

4

Hämta CSV-mallen och lägg till användarnas e-postadresser för depårna i CSV-filen.

5

Klicka på Bläddra och välj den CSV-fil som du har skapat.

6

Klicka på Spara.

Frige ett ämne från rättsliga frågor

Som efterlevnadsansvarig kan du ge ut ett juridiskt ärende när rättstvisterna är klara. När ämnet frisläpps frisläpps alla data som behålls av ämnet eller tas bort baserat på din organisations lagringspolicy.

1

Logga in på Control Hub på https:///admin.webex.comoch gå till Felsökning > Status > Visa eDiscovery.

2

Klicka på Juridiska ämnen och välj sedan det ämne du vill ge ut.

3

Klicka på Släpp och klicka på Ja för att bekräfta.

Ta bort ett ämne för rättslig kvark?ning

Som efterlevnadsansvarig kan du ta bort ett juridiskt ämne om du har skapat ämnet av misstag. När ämnet tas bort släpps alla data som behålls av ämnet eller tas bort baserat på din organisations lagringspolicy.

1

Logga in på Control Hub på https:///admin.webex.comoch gå till Felsökning > status > Visa eDiscovery

2

Välj Juridiska ämnen och klicka sedan på det ämne du vill ta bort.

3

Klicka på Ta bort och klicka på Fortsätt.