O pravnom zastoju

 • Pravna zadrška je deo Pro Pack-a za kontrolno čvorište. Više informacija potražite u članku Pro Pack za kontrolno čvorište.

 • Samo službenik za usaglašenost može da kreira stvar u pravnom zastoju da bi zadržao podatke. Korisniku mora biti dodeljena uloga službenika za usaglašenost da bi mogao da pristupi pravnom zastoju u kontrolnom čvorištu. Više informacija o ulozi službenika za usaglašenost potražite u članku Dodeljivanje uloga naloga u kontrolnom čvorištu.

 • Kao službenik za usaglašenost, korisnike u vašoj organizaciji možete da stavite samo na pravno čekanje, a samo sadržaj prostora aplikacija Webex i sastanaka u vlasništvu vaše organizacije stavlja se u pravnu zadršci.

 • Kada je pravna stvar aktivna, zadržavaju se svi prostori i sastanci sa korisnicima koji su povezani sa pravnom stvari. Sadržaj u prostorima i sadržajima sastanaka kojima ovi korisnici pripadaju se zadržava, to uključuje prostore koje korisnik ostavlja, nove prostore kojima se pridružuju ili kreiraju ili čak ako korisnik nikada nije objavio nijedan sadržaj u prostoru, kao i snimke, transkripte i istaknute sastanke kojima je korisnik prisustvovao. Sadržaj se takođe zadržava nakon što korisnik napusti organizaciju.

  Tip zadržanog sadržaja obuhvata:

  • Sadržaj razmaka – poruke, datoteke i sadržaj bele table.

  • Sadržaj sastanaka – Snimci, transkripti i istaknuti sadržaji.

 • Kada stvar bude objavljena, informacije vezane za to se ne zadržavaju.


 
 • Možete da stavite pravnu zadrška na sadržaj aktivnog korisnika. Ne možete staviti pravnu zadrška na sadržaj izbrisanog korisnika.
 • Ako vaša organizacija ima više lokacija za sastanke, a želite da koristite pravnu zadršku, obratite se podršci za pomoć za Cisco.
 • Kontrolno čvorište ne podržava pravnu zadršku o sadržaju sastanaka u Webexu za vladine organizacije.

Kreiranje pitanja za pravnu zadršu

Kao službenik za usaglašenost, možete da kreirate stvar u pravnom zastoju da biste zadržali podatke tog korisnika za parnicu.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište na adresi https:/ admin.webex.comi idite na adresu Rešavanje problema > Status > View eDiscovery.

2

Izaberite stavku Pravna pitanja, a zatim kliknite na dugme Kreiraj materiju.

3

Unesite ime i opcionalno opis.

4

Preuzmite CSV predložak i dodajte e-adrese korisnika za Čuvare u CSV datoteci.

5

Kliknite na dugme "Potraži " i odaberite CSV datoteku koju ste kreirali.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Oslobodite stvar iz pravnog zastoja

Kao službenik za usaglašenost, kada se pravna parnica završi, možete da objavite pravnu stvar. Kada stvar bude objavljena, svi podaci koje je stvar zadržala biće objavljeni ili izbrisani na osnovu smernica za zadržavanje vaše organizacije.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište na adresi https:/ admin.webex.comi idite na adresu Rešavanje problema > Status > View eDiscovery.

2

Izaberite stavku Pravna pitanja, a zatim izaberite stvar koju želite da objavite.

3

Kliknite na dugme Oslobodite i kliknite na dugme Da da biste potvrdili izbor.

Brisanje pitanja za pravnu zadršu

Kao službenik za usaglašenost, možete izbrisati pravnu stvar ako ste stvar kreirali greškom. Kada se stvar izbriše, svi podaci koje je ta stvar zadržala biće objavljeni ili izbrisani na osnovu smernica za zadržavanje vaše organizacije.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište na adresi https:/ / admin.webex.comi idite na rešavanje problema > status > View eDiscovery

2

Izaberite pravna pitanja , a zatim kliknite na stvar koju želite da izbrišete.

3

Kliknite na dugme Izbriši i kliknite na dugme Nastavi.