Opprett en huntgruppe i Cisco Webex Control Hub

Før du starter

Du vil kanskje definere huntgrupper i følgende scenarier:
 • Et salgsteam som vil ha sekvensiell ruting. Et innkommende anrop ringer på én telefon, men hvis det ikke er noe svar, går samtalen til neste huntgruppemedlem i listen.

 • Et supportteam som vil at telefoner skal ringe på en gang, slik at det første tilgjengelige medlemmet kan ta samtalen.


For kunder i Asia-Stillehavsregionen fylles feltet Navn på oppringer-ID automatisk ut med brukernavnet. Du kan ikke endre feltet Navn på oppringer-ID.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Huntgruppe > Opprett huntgruppe.

3

I fanen Brunnleggende, skriv inn følgende informasjon:

 • Plassering– Velg en posisjon fra rullegardinmenyen.


   

  En plassering er en beholder med stedsspesifikk oppringingskonfigurasjon. Se Konfigurere Cisco Webex Calling for organisasjonen for mer informasjon.

 • Navn på huntgruppe– Skriv inn et navn på huntgruppen.

 • Telefonnummer– Tilordne et primært telefonnummer og/eller en internnummer til huntgruppen.

 • Oppringer-ID– Tilordne oppringer-IDen for huntgruppen. Innringer-ID brukes til samtaler som viderekobles utenfor denne huntgruppen.

 • Språk– Velg huntgruppespråket i rullegardinmenyen.

4

Klikk på Neste.

5

I fanen Samtaleruting, velg ett av følgende alternativer:

 • Sirkelformet (maks. 1000 agenter)– Dette alternativet blar gjennom alle medlemmer etter det siste medlemmet som tok en samtale. Den sender samtaler til neste tilgjengelige huntgruppemedlem.
 • Ovenfra og ned (maks. 1000 agenter)– Send samtalen gjennom køen av medlemmer i rekkefølge, fra toppen hver gang.
 • Lengste inaktiv (maks. 1000 agenter)– Sender anrop til medlemmet som har vært inaktiv lengst. Hvis de ikke svarer, gå videre til neste agent som har vært inaktiv nest lengst, og så videre til samtalen er besvart.
 • Vektet (maks. 100 agenter)– Sender anrop til inaktive medlemmer basert på prosenter du tilordner hvert medlem av huntgruppen (opptil 100 %).
 • Samtidig (maks. 50 agenter)– Sender anrop til alle medlemmer i en samtalekø samtidig.
6

Du kan merke avkrysningsboksen Gå fremover etter et angitt antall ringesignaler og bruke rullegardinlisten til å velge antall ringesignaler som skal brukes på samtalerutingsvalget, om nødvendig.

7

Klikk på Neste.

8

På fanen Rutingsinnstillinger kan du aktivere ett eller flere av følgende alternativer, om nødvendig:

 • Gå videre når de er opptatt– huntgruppen ringer ikke medlemmer når de er i en annen samtale, og går videre til neste medlem i huntgruppen. Hvis medlemmet har aktivert samtale venter og samtalen er avansert for dem, venter samtalen til medlemmet blir inaktiv igjen.
 • Videresend etter et angitt antall ringe –Ubesvarte anrop etter et definert antall ringeringer videresendes til et angitt nummer.
 • Avled anrop når de ikke kan nås– Ubesvarte anrop avledes til et definert telefonnummer. Dette kan gjelde for samtaler som ikke besvares på grunn av nettverksbrudd, eller fordi alle medlemmene i huntgruppen er opptatt og alternativet for videreføring mens opptatt er aktivert.

   

  For brukere som bare bruker en mobil enhet, blir ikke anrop omdirigert hvis det er et nettverksbrudd.

9

Klikk på Neste.

10

I fanen Velg brukere, legg til brukere eller arbeidsområder i anropslisten.


 

Avhengig av hvilket alternativ du valgte tidligere for samtaleruting, må du legge til ekstra informasjon, for eksempel legge til prosentvekting for brukere eller arbeidsområder, eller når det gjelder ruting av sirkulære samtaler, dra og slipp brukere og arbeidsområder i den rekkefølgen de har i køen.

11

Klikk på Neste.

12

I fanen Se gjennom, får du muligheten til å gå gjennom innstillingene for huntgruppen for å sikre at du har skrevet inn de riktige detaljene.

13

Klikk på Neste og Ferdig for å bekrefte innstillingene for huntgruppen.

Deaktiver en huntgruppe i Cisco Webex Control Hub

Med denne fremgangsmåten kan du deaktivere en tidligere opprettet huntgruppe.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på huntgruppe, og velg deretter huntgruppen som skal deaktiveres, fra listen.

3

I sidepanelet slår du av og på Aktiver huntgruppe for å deaktivere huntgruppen.

4

Klikk på Lagre.

Rediger generelle innstillinger for Hunt-gruppen i Cisco Webex Control Hub

Rediger språk og Innringer-ID for hver huntgruppe.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på huntgruppe, og velg deretter huntgruppen du vil redigere.

3

På sidepanelet, ved siden av Generelle innstillinger, klikker du på Administrer.

4

Vis eller rediger Språk fra Språk i rullegardinfeltet.

5

Vis eller rediger Tidssone fra rullegardinfeltet Tidssone.

6

Vis eller rediger Innringer-IDen.


 

Innringer-ID brukes når viderekobling er aktivert, og samtaler viderekobles fra {{featureName}}.

7

Klikk på Lagre.

Rediger telefonnumre for Hunt-gruppen i Cisco Webex Control Hub

Rediger telefonnumre, alternative numre og tilordne særegne ringemønstre for huntgrupper i Control Hub.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på huntgruppe, og velg deretter huntgruppen du vil redigere.

3

I sidepanelet, klikk på nummeret som vises ved siden av Telefonnummer.

4

Rediger Telefonnummeret, Alternative numre og Særegne ringemønstre.


 

Du kan ha opptil 10 alternative numre.

5

Klikk på Lagre.

Rediger innstillinger for viderekobling av huntgruppe i Cisco Webex Control Hub

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på huntgruppe, og velg deretter huntgruppen du vil redigere.

3

Klikk på Viderekobling i sidepanelet.

4

Slå på funksjonen for Viderekobling.

5

Velg mellom ett av følgende alternativer:

 • Viderekoble anrop alltid– Viderekoble anrop alltid til et angitt nummer.
 • Viderekoble anrop selektivt– Viderekoble anrop til et angitt nummer, avhengig av vilkårsregler.

   

  Hvis du velger Viderekoble anrop selektivt, må du ha minst én regel for videresending for at viderekobling skal være aktiv.

6

Tilordne nummeret du vil videresende anrop til. Hvis du har valgt Viderekoble anrop alltid, klikker du Lagre.


 

Når du velger Viderekoble alltid eller Viderekoble selektivt, merker du avkrysningsboksen Send til telefonsvarer for å videresende alle anrop til en intern telefonsvarer. Avmerkingsboksen Send til telefonsvarer telefonsvarer er deaktivert når et eksternt nummer angis.

7

For Viderekoble samtaler selektivt, oppretter du en regel ved å klikke på Legg til når det skal viderekobles eller Legg til når du ikke skal viderekoble.

8

Opprett et regelnavn.

9

For Når det skal viderekobles velger du en Forretningsplan og Ferieplan fra rullegardinmenyen.

10

Under Viderekoble til, velger du minst ett alternativ fra Standard telefonnummer eller legger til et Annet telefonnummer.

11

For Anrop fra velger du Et hvilket som helst nummer eller Valgte numre med minst ett alternativ fra følgende:

 • Et hvilket som helst nummer– Viderekobler alle anrop i den angitte regelen.

 • Alle private numre– Viderekobler anrop fra private numre.

 • Alle utilgjengelige numre– Viderekobler anrop fra utilgjengelige numre.

 • Legg til spesifikke numre– Viderekobler anrop fra opptil 12 numre som du definerer.

12

For Anrop til, videresendes samtaler når en samtale mottas av et nummer eller et alternativt nummer i organisasjonen som du definerer.

13

Klikk på Lagre.

Hva nå?

Når en regel er opprettet, kan du aktivere eller deaktivere en regel ved hjelp av veksleknappen ved siden av regelen i tabellen. Du kan også endre eller slette en regel når som helst ved å klikke Rediger eller for å slette.

Legg til eller slett brukere og arbeidsområder i en eksisterende huntgruppe

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på huntgruppe, og velg deretter huntgruppen du vil redigere.

3

Ved siden av Agenter, klikk på Behandling.

4

Klikk på Legg til bruker eller arbeidsområde, og velg brukerne eller arbeidsområdene du vil legge til, eller søk etter brukere.


 
Du kan også slette medlemmer av huntgruppen ved å klikke på .
5

Klikk på Lagre når du har gjort endringene.

Rediger rutingsmønstre for hunt-gruppeanrop i Cisco Webex Control Hub

Endre mønsteret for den eksisterende huntgruppen fra tilgjengelige alternativer.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på huntgruppe, og velg deretter huntgruppen du vil redigere.

3

Klikk på Behandle ved siden av Samtalerutingsmønster.

4

Rediger følgende alternativer for Samtaleruting.


 
Hvis du endrer samtalerutingsmønsteret fra et mønster som til imøtekommer 1000 huntgruppemedlemmer til et mønster som bare tilberet 100 eller 50 medlemmer, beholdes bare de første 100 eller 50 medlemmene. Du blir bedt om å bekrefte dette når du gjør endringen.
 • Sirkelformet (maks. 1000 agenter)– Dette alternativet blar gjennom alle medlemmer etter det siste medlemmet som tok en samtale. Den sender samtaler til neste tilgjengelige huntgruppemedlem.
 • Ovenfra og ned (maks. 1000 agenter)– Send samtalen gjennom køen av medlemmer i rekkefølge, fra toppen hver gang.
 • Lengste inaktiv (maks. 1000 agenter)– Sender anrop til medlemmet som har vært inaktiv lengst. Hvis de ikke svarer, gå videre til neste medlem som har vært inaktiv nest lengst, og så videre til samtalen er besvart.
 • Vektet (maks. 100 agenter)– Sender anrop til inaktive medlemmer basert på prosenter du tilordner hvert medlem av huntgruppen (opptil 100 %).
 • Samtidig (maks. 50 agenter)– Sender anrop til alle medlemmer i samtalekøen samtidig.
5

Klikk på Legg til bruker eller arbeidsområde for å redigere listen over agenter.

6

Klikk på Lagre.

Rediger alternativer for ruting av hunt-gruppeanrop i Cisco Webex Control Hub

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på huntgruppe, og velg deretter huntgruppen du vil redigere.

3

Klikk på Behandle ved siden av Alternativer for samtaleruting.

4

Bruk veksleknappene til å angi hver av disse funksjonene eller av .

 • Gå videre etter angitt antall ringesignaler– Når dette alternativet er slått på, mottar ikke et medlem av huntgruppen et varsel om at en samtale står i kø for dem når du er i en samtale, og går videre til neste medlem etter et valgt antall ringesignaler. Når dette alternativet er slått av, mottar et medlem et varsel om at en samtale er i kø, men går videre til neste medlem etter et valgt antall ringesignaler.

 • Gå videre når de er opptatt– Huntgruppen ringer ikke medlemmer når de er i en annen samtale, og går videre til neste medlem i huntgruppen. Hvis medlemmet har aktivert samtale venter og samtalen er avansert for dem, venter samtalen til medlemmet blir inaktivt igjen.

 • Viderekoble etter sett med ringer– Ubesvarte anrop etter det definerte antall ringeringer fremover til et angitt nummer.

 • Avled anrop når de ikke kan nås– Ubesvarte anrop avledes til et definert telefonnummer. Dette kan gjelde for samtaler som ikke besvares på grunn av nettverksbrudd, eller fordi alle medlemmene er opptatt og alternativet Viderekoble når opptatt er også aktivert.