Skapa en sökgrupp

Innan du börjar

Du kanske vill konfigurera sökgrupper i följande scenarier:
 • Ett försäljningsteam som vill ha sekventiell dirigering. Ett inkommande samtal ringer en telefon, men om du inte svarar går samtalet till nästa samtalsgruppsmedlem i listan.

 • Ett supportteam som vill att alla telefoner ska ringa på en gång så att den första tillgängliga medlemmen kan besvara samtalet.


 

För kunder i regionen Asien och Stillahavsområdet fyller fältet Inringar-ID-namn automatiskt i med användarnamnet. Du kan inte ändra fältet Inringar-ID-namn.


 
När ett samtal anländer till en sökgrupp och skickas till en agent fungerar inte funktionen för vidarebefordran av agentsamtal.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp > Skapa sökgrupp .

3

På fliken Grundläggande anger du följande information och klickar på Nästa.

 • Plats – Välj en plats i rullgardinsmenyn.


   

  En plats är en behållare med en platsspecifik samtalskonfiguration. Se Konfigurera Cisco Webex Calling för din organisation för mer information.

 • Sökgruppsnamn – Ange ett namn för sökgruppen.

 • Telefonnummer och anknytning – tilldela ett primärt telefonnummer och/eller en anknytning till sökgruppen.


   
  Om du lämnar anknytningsfältet tomt tilldelar systemet automatiskt de sista fyra siffrorna i telefonnumret som anknytning för den här sökgruppen. Om du vill ändra det, se avsnittet Redigera telefonnummer för sökgrupp.

  Skjut växlingsknappen så att agenter kan använda svarsgruppens nummer som inringar-ID.

 • Nummerpresentation – Tilldela samtals-ID för samtalsgruppen. Nummerpresentation används för samtal som vidarekopplas utanför den här samtalsgruppen.

 • Språk –Välj sökgruppens språk i listrutemeny.

4

På fliken Samtalsomkoppling väljer du ett av följande alternativ och klickar på Nästa.

 • Cirkulär (högst 1 000 ombud) – Det här alternativet bläddrar igenom alla medlemmar efter den senaste medlemmen som tog emot ett samtal. Den skickar samtal till nästa tillgängliga samtalsgruppmedlem.
 • Uppifrån och ner (max 1 000 agenter) – Skickar samtalet genom medlemmens kön i ordning, från och med början uppifrån varje gång.
 • Längsta inaktiva (max 1 000 agenter) – Skickar samtal till den medlem som har varit inaktiv längst. Om de inte svarar fortsätter du till nästa medlem som har varit passiv näst längsta och så vidare tills samtalet besvaras.
 • Viktad (max 100 agenter) – Skickar samtal till inaktiva medlemmar baserat på procentsatser som du tilldelar varje medlem i samtalsgruppen (upp till 100 %).
 • Samtidigt (max 50 agenter) – Skickar samtal till alla medlemmar i en samtalskö samtidigt.

   

  När en annan användare i svarsgruppen svarar på ett samtal får du en markering i händelsen SamtalssläpptNär en annan användare i svarsgruppen svarar på ett samtal.

Du kan markera kryssrutan Vidarekoppla efter ett inställt antal ringar och använda rullgardinsmenyn för att välja antal ringar som ska tillämpas på ditt val av samtalsomkoppling, om det behövs.

5

På fliken Routningsinställningar kan du aktivera ett eller flera av följande alternativ vid behov och klicka på Nästa.

 • Avancera vid upptagen – Sökgruppen ringer inte till medlemmar när de är i ett annat samtal, utan går vidare till nästa medlem i samtalsgruppen. Om medlemmen har Samtal väntar aktiverat och samtalet vidarekopplas till personen väntar samtalet tills medlemmen blir inaktiv igen.
 • Vidarekoppla efter ett visst antal signaler – Obesvarade samtal efter ett definierat antal signaler vidarekopplar till ett angivet nummer.
 • Vidarekoppla samtal när de inte kan nås – Obesvarade samtal vidarekopplar till ett definierat telefonnummer. Detta kan gälla telefonsamtal som inte besvaras på grund av ett nätverksavbrott eller att alla medlemmar i samtalsgruppen är upptagna och Avancera vid upptagen alternativet är också aktiverat.

   

  För användare som endast använder en mobil enhet omdirigeras inte samtal om det finns ett nätverksavbrott.

6

På fliken Välj agenter söker du och lägg till användare, arbetsytor eller virtuella linjer i samtalslistan och klicka på Nästa.


 

Beroende på alternativet samtalsomkoppling som du har valt lägger du till information som att lägga till procentuell viktning för användare, arbetsytor eller virtuella linjer. Dra och släpp användare, arbetsytor eller virtuella linjer i kön för cirkulär samtalsomkoppling.

7

I Granska fliken kan du granska dina sökgruppsinställningar för att se till att du har angett rätt uppgifter.

8

Klicka på Skapa för att skapa sökgruppen.

Titta på den här videodemonstrationen om hur du skapar en ny sökgrupp i Control Hub.

Inaktivera en sökgrupp

Med den här proceduren kan du inaktivera en tidigare skapad sökgrupp.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan den sökgrupp som du vill inaktivera i listan.

3

Klicka på reglaget på sidopanelen Aktivera sökgrupp till av för att inaktivera sökgruppen.

4

Klicka på Spara.

Redigera allmänna inställningar för sökgrupp

Redigera språk och inringar-ID för varje samtalsgrupp.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan den sökgrupp som du vill redigera.

3

I sidopanelen, bredvid Allmänna inställningar , klicka Hantera .

4

Visa eller redigera Språk från Språk från rullgardinsmenyn.

5

Visa eller redigera Tidszon från Tidszon rullgardinsmenyn.

6

Visa eller redigera Nummerpresentation .


 

Nummerpresentation används när samtalskoppling är aktiverad och samtal vidarekopplas utanför den här samtalsgruppen.

7

Klicka på Spara.

Redigera sökgrupps telefonnummer

Redigera telefonnummer, alternativa nummer och tilldela distinkta ringsignaler för samtalsgrupper i Control Hub .

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

I sidopanelen, bredvid Telefonnummer klickar du på siffran som visas.

4

Redigera telefonnummer, anknytning, alternativa nummer och distinkta ringmönster.


 
Om du har lämnat anknytningsfältet tomt när du skapade sökgruppen tilldelar systemet automatiskt de sista fyra siffrorna i telefonnumret som en anknytning för den här sökgruppen.

Skjut växlingsknappen så att agenter kan använda svarsgruppens nummer som inringar-ID.


 

Du kan ha upp till 10 alternativa nummer.

5

Klicka på Spara.

Konfigurera agentinställningar för användare

Innan du börjar

 • Med Control Hub-administratören kan telefonnumret användas som utgående telefonnummer för agenterna i samtalskö-/svarsgruppen.

 • När du aktiverar telefonnumret kan administratören ställa in agenternas utgående telefonnummer med den specifika kö-/sökgruppen CLID enligt Beständig konfiguration.

 • Agenterna kan även ställa in en tillfällig CLID-konfiguration genom att använda FAC-koden #80 för att använda telefonnumret för samtalskö/svarsgrupp som CLID som visas för utgående samtal eller #81 för utgående standarduppringnings-ID som telefonnumret som visas som CLID”.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com gå till Hantering > Användare.

2

Välj en användare som du vill konfigurera agentinställningen för.

3

Välj Samtal och sedan Agentinställningar.

4

Välj agentens inringar-ID.

Du kan ställa in agentens inringar-ID som antingen agentens eget inringar-ID eller en specifik kö-/sökgrupp.

5

Konfigurera agentens samtalskö/svarsgrupp-ID från följande alternativ:

 • Konfigurerat inringar-ID – det inringar-ID som redan har konfigurerats för agenten.

 • Samtalskö- eller svarsgruppens inringar-ID – Sök efter nummer eller könamn och välj samtalskö- eller svarsgruppens inringar-ID i listrutan


   

  När agenten som du har valt inte ingår i samtalskön eller sökgruppen är det här alternativet inaktiverat som standard.

Konfigurera samtalskoppling för en samtalsgrupp

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

Klicka på Samtalsvidarekoppling i sidopanelen.

4

Aktivera funktionen Samtalsvidarekoppling.

5

Välj något av följande alternativ:

 • Vidarekoppla alltid samtal– Vidarebefordra alltid samtal till ett anvisat nummer.
 • Selektiv vidarekoppling av samtal – Vidarekoppla samtal till ett angivet nummer, beroende på kriterierna regler.

   

  Om du väljer Vidarekoppla samtal selektivt måste du ha minst en regel för vidarekoppling som gäller för att vidarekoppling ska vara aktiv.

6

Tilldela numret som du vill vidarebefordra samtal till. Om du har valt Vidarekoppla alltid samtal klickar du på Spara.


 

När du väljer Vidarekoppla alltid eller Vidarekoppla selektivt markerar du kryssrutan Skicka till röstbrevlåda för att vidarebefordra alla samtal till en intern röstbrevlåda. Kryssrutan Skicka till röstbrevlåda inaktiveras när ett externt nummer anges.

7

För Selektiv vidarekoppling av samtal skapar du en regel genom att klicka på Lägg till Vid vidarebefordran eller Lägg till när inte för att vidarebefordra .

8

Skapa ett regelnamn.

9

För När ska vidarebefordras väljer du en Schema för företag och Schema för helgdagar från listrutemeny.


 
Det är obligatoriskt att skapa en ny regel specifik för helgdagar.
10

För Vidarekoppla till väljer du minst ett alternativ från Standardtelefonnummer eller lägger till ett annat telefonnummer.

11

För Samtal från väljer du Valfritt telefonnummer eller Valda nummer med minst ett av följande alternativ:

 • Valfritt telefonnummer– Vidarebefordrar alla samtal i den angivna regeln.

 • Valfria privata nummer– Vidarebefordrar samtal från privata nummer.

 • Valfria otillgängliga nummer– Vidarebefordrar samtal från otillgängliga nummer.

 • Lägg till specifika nummer– Vidarebefordrar samtal från upp till 12 nummer som du definierar.

12

För Samtal till , samtal vidarekopplas när ett samtal tas emot av ett nummer eller alternativa nummer i din organisation som du definierar.

13

Klicka på Spara.

Reglerna som skapas för selektivt vidarekoppling av samtal behandlas baserat på följande kriterier:
 • Reglerna sorteras i tabellen efter regel namntecken. Exempel: 00_rule, 01_rule och så vidare.

 • Regeln ”Inte att gå vidare” har alltid företräde framför regeln ”Framåt”.

 • Reglerna bearbetas baserat på den ordning de anges i tabellen.

 • Du kan skapa flera regler. Om en regel är uppfylld kontrollerar systemet inte längre nästa regel. Om du vill att den specifika regeln ska kontrollera först föreslår vi att du uppdaterar regelnamnet med nummer. Till exempel: Om du vill att semesterregeln ska kontrollera innan regeln om stängda tider för verksamheten ska du ange regeln som 01-Semester och 02-Stängd.

Mer information om grundläggande funktioner och exempel på selektivt vidarekoppling finns i Konfigurera selektiv samtalskoppling för Webex Calling.

Nästa steg

När en regel väl har skapats kan du aktivera eller inaktivera en regel genom att använda växlingsknappen bredvid regeln i tabellen. Du kan också ändra eller ta bort en regel när som helst genom att klicka på Redigera elleratt ta bort.

Lägg till eller ta bort användare, arbetsytor och virtuella linjer i en befintlig sökgrupp

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

Bredvid Agenter , klicka Hantera .

4

Klicka på listrutan Lägg till användare eller arbetsyta eller virtuell linje och välj de användare, arbetsytor eller virtuella linjer som du vill lägga till.


 
Du kan ta bort medlemmar i sökgruppen genom att klicka på.
5

Klicka på Spara när du har gjort dina ändringar.

Redigera dirigeringsmönster för samtalsgrupp

Ändra mönstret för din befintliga sökgrupp från de tillgängliga alternativen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

Bredvid Mönster för samtalskoppling , klicka Hantera .

4

För Samtalskoppling redigerar du följande alternativ.


 
Om du ändrar ditt dirigeringsmönster från ett mönster som rymmer 1 000 samtalsgruppmedlemmar till ett mönster som endast rymmer 100 eller 50 medlemmar, behålls endast de första 100 eller 50 medlemmarna. Du blir ombedd att bekräfta detta när du gör ändringen.
 • Cirkulär (högst 1 000 ombud) – Det här alternativet bläddrar igenom alla medlemmar efter den senaste medlemmen som tog emot ett samtal. Den skickar samtal till nästa tillgängliga samtalsgruppmedlem.
 • Uppifrån och ner (max 1 000 agenter) – Skickar samtalet genom medlemmens kön i ordning, från och med början uppifrån varje gång.
 • Längsta inaktiva (max 1 000 agenter) – Skickar samtal till den medlem som har varit inaktiv längst. Om de inte svarar fortsätter du till nästa medlem som har varit passiv näst längsta och så vidare tills samtalet besvaras.
 • Viktad (max 100 agenter) – skickar samtal till passiva medlemmar baserat på procentandelen som du tilldelar till varje medlem i sökgruppen (upp till 100 %).
 • Samtidigt (max 50 agenter) – Skickar samtal till alla medlemmar i samtalskön samtidigt.
5

Klicka på Lägg till användare eller arbetsyta eller virtuell linje för att redigera listan över agenter.

6

Klicka på Spara.

Redigera dirigeringsalternativ för samtalsgrupp

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

Bredvid Alternativ för samtalskoppling , klicka Hantera .

4

Använd reglagen för att ställa in var och en av dessa funktioner eller av .

 • Avancera efter inställt antal ringsignaler – När den är aktiverad får en samtalsmedlem inte ett meddelande om att ett samtal är köat till dem under ett samtal, och går vidare till nästa medlem efter ett visst antal signaler. När den är avstängd får en medlem ett meddelande om att ett samtal är i kö, men går vidare till nästa medlem efter ett visst antal signaler.

 • Avancera vid upptagen – Sökgruppen ringer inte till medlemmar när de är i ett annat samtal, utan går vidare till nästa medlem i samtalsgruppen. Om medlemmen har Samtal väntar aktiverat och samtalet vidarekopplas till personen väntar samtalet tills medlemmen blir inaktiv igen.

 • Vidarekoppla efter uppsättning ringar – Obesvarade samtal efter angivet antal signaler vidarekoppla till ett angivet nummer.

 • Vidarekoppla samtal när de inte kan nås – Obesvarade samtal vidarekopplar till ett definierat telefonnummer. Detta kan gälla telefonsamtal som inte besvaras på grund av nätverksavbrott eller att alla medlemmar är upptagna och Avancera vid upptagen alternativet är också aktiverat.