Een Hunt-groep maken in Cisco Webex Control Hub

Voordat u begint

Mogelijk wilt u Hunt-groepen instellen in de volgende scenario's:
 • Een verkoopteam dat wil dat gesprekken opeenvolgend worden omgeleid. Een binnenkomend gesprek wordt één telefoon overgaat, maar als er geen antwoord is, gaat het gesprek naar het volgende lid Hunt-groep de lijst.

 • Een ondersteuningsteam dat wil dat telefoons allemaal tegelijkertijd overgaan, zodat het eerste beschikbare lid de oproep kan doen.


Voor klanten in de regio Azië-Pacific wordt beller-id veld Naam automatisch ingevuld met de gebruikersnaam. U kunt het veld Naam beller-id niet wijzigen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies > functies.

2

Klik op Hunt-groep > Hunt-groep temaken.

3

Voer op het tabblad Basis de volgende informatie in:

 • Locatie- Selecteer een locatie in de vervolgkeuzekeuze.)


   

  Een locatie is een container met locatiespecifieke belconfiguratie. Zie Instellingen Cisco Webex Calling voor uw organisatie configureren voor meer informatie.

 • NaamHunt-groep - Voer een naam in voor de Hunt-groep.

 • Telefoonnummer :wijs een primair telefoonnummer en/of een toestel toe aan de Hunt-groep.

 • beller-id —Wijs het beller-id voor de Hunt-groep. beller-id wordt gebruikt voor gesprekken die buiten deze tijd Hunt-groep.

 • Taal: selecteer Hunt-groep in het vervolgkeuzemenu.

4

Klik op Volgende.

5

Kies op gespreksomleiding tabblad Een van de volgende opties:

 • Circulair (Max. 1000 agenten) - Deze optie cycli per lid na het laatste lid dateen oproep heeft gehad. Oproepen worden naar de volgende beschikbare Hunt-groep verzendt.
 • Top-down (Max. 1000 agenten) - Verzend het gesprek door de wachtrij van leden in bestelling, elke keervan boven naar boven.
 • langst inactief (Maximaal 1000 agenten) : verzendt gesprekken naar het lid dat het langstinactief is geweest. Als ze niet antwoorden, gaat u verder naar het volgende lid dat het langst inactief is geweest, totdat het gesprek wordt beantwoord.
 • Gewicht (max. 100 agenten) : verzendt oproep naar inactieve leden op basis van percentages die u toewijst aan elk lid van deHunt-groep (maximaal 100%).
 • Gelijktijdig (Max. 50 agenten) — Verzendt gesprekken naar alle ledenin gesprekswachtrij tegelijk.
6

U kunt het selectievakje Doorsturen na een ingesteld aantal belroutes in- en gebruiken om, indien nodig, het aantal belbellen te selecteren dat moet worden toegepast op uw keuze voor gespreksroutering.

7

Klik op Volgende.

8

Op het tabblad Routeringsinstellingen kunt u indien nodig een of meer van de volgende opties inschakelen:

 • Volgende wanneer bezet: de Hunt-groep belt geen leden wanneer ze in een ander gesprek zijn en gaat naar het volgendelid in Hunt-groep. Als het lid wachtlijst heeft ingeschakeld en de oproep naar hem of haar wordt omgeslagen, wacht de oproep totdat het lid weer inactief wordt.
 • Doorsturen na een ingesteld aantal belringen : onbeantwoorde gesprekken nadat een bepaald aantal beloproepen naareen opgegeven nummer is doorgestuurd.
 • Omleiding gesprekken indienonbereikbaar — Omleiding niet-beantwoorde gesprekken omgeleid door een opgegeven telefoonnummer. Dit kan van toepassing zijn op telefoongesprekken die niet worden beantwoord als gevolg van een netwerkstoring, of alle leden van de Hunt-groep bezet zijn en de optie Doorschakelen wanneer bezet ook is ingeschakeld.

   

  Voor gebruikers die alleen een mobiel apparaat gebruiken, worden gesprekken niet omgeleid, als er een netwerkstoring is.

9

Klik op Volgende.

10

Op het tabblad Gebruikers selecteren kunt u gebruikers of werkruimten aan de gesprekslijst toevoegen.


 

Afhankelijk van de optie die u eerder hebt gekozen, moet u extra informatie toevoegen, zoals het toevoegen van een percentagegewicht aan gebruikers of werkruimten, of bij circulair gespreksroutering, slepen en neerzetten van gebruikers en workspaces in de volgorde van de positie in de wachtrij. gespreksomleiding

11

Klik op Volgende.

12

Op het tabblad Controleren kunt u uw eigen instellingen Hunt-groep controleren om te controleren of u de juiste gegevens hebt ingevoerd.

13

Klik op Volgende en Klaar om uw accountinstellingen Hunt-groep te bevestigen.

Een Hunt-groep uitschakelen in Cisco Webex Control Hub

Met deze procedure kunt u een eerder gemaakte functie Hunt-groep.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies > functies.

2

Klik opHunt-groep en selecteer het Hunt-groep uit te schakelen in de lijst.

3

Klik in het zijpaneel op de schakelknop Hunt-groep inschakelen om de optie uit te schakelen Hunt-groep.

4

Klik op Opslaan.

Algemene instellingen Hunt-groep bewerken in Cisco Webex Control Hub

Bewerk de taal en beller-id voor elke Hunt-groep.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies > functies.

2

Klik opHunt-groep en selecteer Hunt-groep bestand dat u wilt bewerken.

3

Klik in het zijpaneel naast Algemene instellingenop Beheren.

4

Bekijk of bewerk de Taal in de vervolgkeuze een andere taal.

5

Bekijk of bewerk de Tijdzone in de Tijdzone voor video.

6

Bekijk of bewerk de beller-id.


 

beller-id wordt gebruikt wanneer gesprek doorschakelen is ingeschakeld en gesprekken worden doorgestuurd naar deze Hunt-groep.

7

Klik op Opslaan.

Hunt-groep Telefoonnummers in Cisco Webex Control Hub

Bewerk telefoonnummers en alternatieve nummers en wijs steed belpatronen toe voor Hunt-groepen in Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies > functies.

2

Klik opHunt-groep en selecteer het Hunt-groep dat u wilt bewerken.

3

Klik in het zijpaneel naast Telefoonnummer op het weergegevennummer.

4

Bewerk hettelefoonnummer, alternatieve nummers en het gebruik vanbelpatronen.


 

U kunt maximaal tien alternatieve nummers gebruiken.

5

Klik op Opslaan.

Instellingen voor groepsinstellingen gesprek doorschakelen Hunt-groep bewerken in Cisco Webex Control Hub

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies > functies.

2

Klik opHunt-groep en selecteer het Hunt-groep dat u wilt bewerken.

3

Klik in het zijpaneel op Gesprek doorsturen.

4

Schakel de functie Gesprek doorver forwarden in.

5

U kunt kiezen uit een van de volgende opties:

 • Gesprekken altijd doorsturen: gesprekken altijd doorsturen naar een toegewezen nummer.
 • Selectief gesprekkendoorsturen: gesprekken doorsturen naar een toegewezen nummer, afhankelijk van criteria.

   

  Als u Selectief gesprekken doorsturen kiest, moet u ten minste één regel voor doorsturen toepassen op het doorsturen van gesprekken om actief te zijn.

6

Wijs het nummer toe waar u gesprekken naar wilt doorsturen. Als u Gesprekken altijd doorsturen hebtgekozen, klikt u op Opslaan.


 

Als u Altijd doorsturen of Selectief doorsturen kiest, vink dan het selectievakje Verzenden naar voicemail aan om allegesprekken door te sturen naar een interne voicemail. Het selectievakje Verzenden naar voicemail wordt uitgeschakeld wanneer een extern nummer wordt ingevoerd.

7

Voor Selectief gesprekken doorsturen maakt u een regel door te klikken op Toevoegen wanneer u wilt doorsturen of toevoegen wanneer u niet moetdoorsturen.

8

Maak een regelnaam.

9

Voor Wanneer u wilt doorsturen, selecteert u een Zakelijke planning en Feestdagenplanning in het vervolgkeuzemenu.

10

Selecteer voorDoorsturen naar minimaal één optie in Standaardtelefoonnummer of voeg een ander telefoonnummer toe.

11

Voor gesprekken van selecteert u Een nummer of Geselecteerde nummers met ten minste één optie uit het volgende:

 • Elknummer: alle gesprekken in de opgegeven regel doorsturen.

 • Alleprivénummers: gesprekken doorsturen vanaf privénummers.

 • Onbeschikbarenummers: gesprekken doorsturen via niet-beschikbare nummers.

 • Specifieke nummerstoevoegen: gesprekken doorsturen vanaf maximaal 12 nummers die u definieert.

12

Voor Gesprekken naar worden gesprekken doorgestuurd wanneer een gesprek wordt ontvangen door een nummer of een alternatief nummer in uw organisatie dat u definieert.

13

Klik op Opslaan.

De volgende stap

Zodra een regel is gemaakt, kunt u een regel in- of uitschakelen met behulp van de schakelaar naast de regel in de tabel. U kunt een regel ook op elk moment wijzigen of verwijderen door op Bewerken of verwijderen te klikken.

Gebruikers en workspaces in een bestaande Hunt-groep toevoegen of verwijderen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies > functies.

2

Klik opHunt-groep en selecteer het Hunt-groep dat u wilt bewerken.

3

Klik naast Agenten opBeheren.

4

Klik op Gebruiker of Workspace toevoegen en selecteer de gebruikers of workspaces die u wilt toevoegen, of zoek naar gebruikers.


 
U kunt Hunt-groep ook verwijderen door op te klikken.
5

Klik op Opslaan wanneer u uw wijzigingen hebt aangebracht.

Hunt-groeppatronen gespreksomleiding in de Cisco Webex Control Hub

Wijzig het patroon van uw bestaande Hunt-groep de beschikbare opties.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies > functies.

2

Klik opHunt-groep en selecteer het Hunt-groep dat u wilt bewerken.

3

Klik gespreksomleiding opBeheren naast Gespreksomleiding patroon.

4

Bewerk gespreksomleidingeen van de volgende opties.


 
Als u uw oproeprouteringspatroon wijzigt van een patroon dat 1.000 Hunt-groep-leden aan een patroon wijzigt dat slechts 100 of 50 leden ge accomodeert, worden alleen de eerste 100 of 50 leden bewaard. U wordt gevraagd dit te bevestigen wanneer u de wijziging aan brengen.
 • Circulair (Max. 1000 agenten) - Deze optie cycli per lid na het laatste lid dateen oproep heeft gehad. Oproepen worden naar de volgende beschikbare Hunt-groep verzendt.
 • Top-down (Max. 1000 agenten) - Verzend het gesprek door de wachtrij van leden in bestelling, elke keervan boven naar boven.
 • langst inactief (Maximaal 1000 agenten) : verzendt gesprekken naar het lid dat het langstinactief is geweest. Als ze niet antwoorden, gaat u verder naar het volgende lid dat het langst inactief is geweest, totdat het gesprek wordt beantwoord.
 • Gewicht (max. 100 agenten) : verzendt oproep naar inactieve leden op basis van percentages die u toewijst aan elk lid van deHunt-groep (maximaal 100%).
 • Gelijktijdig (Maximaal 50 agenten) — Alle leden worden tegelijkertijdgesprekswachtrij gebeld.
5

Klik op Gebruiker of Workspace toevoegen om de lijst met agenten te bewerken.

6

Klik op Opslaan.

Opties voor het bewerken gespreksomleiding Hunt-groep in Cisco Webex Control Hub

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies > functies.

2

Klik opHunt-groep en selecteer het Hunt-groep dat u wilt bewerken.

3

Klik gespreksomleiding op Beheren naast gespreksomleidingopties.

4

Gebruik de schakelaars om elk van deze functies in of uit te stellen.

 • Na het instellen van het aantal belringen — als dit is ingeschakeld, ontvangt een Hunt-groep-lid geen melding dat er een gesprek voor hen wordt gepland tijdens een gesprek en gaat er na een geselecteerd aantal belringen naar het volgende lidtoe. Als deze optie is uitgeschakeld, ontvangt een lid een melding dat een oproep in de wachtrij staat, maar wordt doorgeslagen naar het volgende lid nadat een geselecteerd aantal belberichten is geselecteerd.

 • Volgende wanneer bezet: de Hunt-groep belt geen leden wanneer ze in een ander gesprek zijn en gaat naar het volgendelid in Hunt-groep. Als het lid wachtlijst heeft ingeschakeld en de oproep naar hem of haar wordt omgeslagen, wacht de oproep totdat het lid weer inactief wordt.

 • Doorsturen na reeksbelgesprekken: niet-beantwoorde gesprekken nadat het opgegeven aantal belgesprekken naar een opgegeven nummer is doorgestuurd.

 • Omleiding gesprekken indienonbereikbaar — Omleiding niet-beantwoorde gesprekken omgeleid door een opgegeven telefoonnummer. Dit kan van toepassing zijn op telefoongesprekken die niet worden beantwoord als gevolg van uitval van het netwerk of wanneer alle leden bezet zijn en de optie Doorschakelen wanneer bezet ook is ingeschakeld.