Kjente problemer og begrensninger for nettstedsadministrasjon

Varemerking og tilpasning

 • Den nye Webex-toppteksten tillater ikke at varemerkede topptekster er mindre enn 75 piksler. Dersom et varemerket område har en toppteksthøyde på mindre enn 75 piksler og ikke har tilpasset HTML-kode for topptekst, øker systemet automatisk toppteksthøyden til 75 piksler.

 • Koblingene for å logge på og logg av verktøyet for nettstedsadministrasjon er ikke synlige hvis navigeringsfargen i toppteksten er blå eller en mørk farge.

Hvis du vil gjøre endringer i merkevarebyggingen, bør du kontakte Cisco-støtte.

Nettleserstøtte for Safari

Safari-nettleseren støttes ikke for nettstedsadministrasjon på Mac.

CMR-hybridmøter (Webex-aktivert TelePresence)

Følgende problemer gjelder for CMR-hybridmøter (Webex-aktivert TelePresence):

 • For å redusere muligheten for båndbreddeproblemer ved video, må nettstedsadministratorer påse at følgende alternativer nettstedsadministrasjon er angitt for CMR-hybridbrukere:

  • Kontroller at alternativet Automatisk kryptert UDP/TCP SSL alltid er valgt for Webex VoIP og videotilkobling.

  • Velg Nettstedinnstillinger > Alternativer for nettsted, og velg alternativet for maksimal videobåndbredde. Dette angir maksimal bildefrekvens for video i møtet. Standardinnstillingen er 15 fps.

  • Under «OneTouch-alternativer for TelePresence» må du kontrollere at du har merket av for Aktiver TelePresence-båndbreddekontroll, med mindre Webex-støtte anbefaler å endre det.

  • Under «Møtealternativer» må du kontrollere at Slå på høydefinisjonsvideo er slått på, slik at oppløsning på over 360p kan sendes.

  Hvis du vil ha mer informasjon om anbefalte konfigurasjonsinnstillinger for båndbredde ved CMR-hybridmøter, kan du se «Forutsetninger» i Hybridkonfigurasjonsveiledning for Cisco Møterom for samarbeid (CMR) på siden Konfigurasjonsveiledninger for Cisco TelePresence Management Suit (TMS).

 • Nettstedadministratorer må også sørge for at økttypen Webex Meetings PRO TelePresence er aktivert for nettstedet:

  • Økttypen Webex Meetings PRO TelePresence gir brukere et annet brukergrensesnitt i integrasjon av Webex-produktivitetsverktøy i Microsoft Outlook enn standard Webex-integreringen med Outlook.

  • Dersom du ønsker at eksisterende brukere på nettstedet ditt skal bruke CMR-hybrid, må du aktivere gruppen deres for økttypen Webex Meetings Pro TelePresence – den aktiveres ikke for dem automatisk.

  • Når nettstedet ditt er aktivert for CMR-hybrid, merkes avmerkingsboksen Standard for nye brukere automatisk ved siden av nettstedsadministrasjonsalternativet Webex Meetings PRO TelePresence-økttype. Hvis du ikke vil at nye brukere skal aktiveres automatisk for CMR-hybrid, fjerner du merket ved Standard for nye brukere.

  • Du kan også opprette flere tilpassede økttyper basert på Webex Meetings TelePresence-økttypen.

 • Nettstedadministratorer kan ikke gjøre endringer i CMR-hybridbrukergrensesnitt for Webex-produktivitetsverktøy. Administratorer kan for eksempel ikke endre varemerkingen for panelet for CMR-hybridmøtealternativer i Outlook-integreringen, de kan ikke skjule informasjon i panelet for møtealternativer eller i dialogboksene Avanserte innstillinger for TelePresence eller Webex, og de kan ikke begrense antall deltakere som kan ringe inn video som brukeren kan angi.

 • Selv om skjermdeling (tidligere kalt «skrivebordsdeling») og programdeling er støttet i CMR-hybridmøter, er det ikke støtte for visse standard delingsfunksjoner, for eksempel fildeling, merknad og tavledeling, i CMR-hybridmøter.

 • Opptak støttes for CMR-hybridmøter. Det har imidlertid følgende kjente problemer og begrensninger:

  • CMR-hybridmøteopptak vil være i MP4-format. Video vil bli tatt opp i 360p.

  • Når brukere spiller av opptaket, kan de se skjermdeling, programdeling, aktive videokamerafeeder for aktiv taler, deltakeren, listen, chatten og avstemningen. Hvis brukere imidlertid laster ned opptakene, er skjermdelingen, programdelingen og lyddelen i én MP4-fil og inneholder ikke videokamerafeed av aktiv taler, deltakerlisten, chat og avstemning.

  Hvis du vil ha mer informasjon om opptak av CMR-hybridmøter, kan du se Vanlige spørsmål om opptak og avspilling i Vanlige spørsmål for Webex Meetings.
 • Hvis du ikke har tilstrekkelig båndbredde, kan presentasjonen og datadelingen i Webex-videokonferanser og CMR-hybridmøter bli redusert til XGA (1024 x 768 oppløsning) og 5 fps. På TelePresence-systemer ser brukerne et «letterbox»-format. Opptil 720p oppløsning støttes så lenge alle Webex-deltakere har minst 2 Mbps, og datadelingen kan dekke hele TelePresence-systemskjermen i både 4:3 og 16:9 TelePresence-systemer uten beskjæring. TelePresence-server 4.1 og Conductor XC 3.0 støtter 1080p-oppløsning så lenge alle Webex-deltakere har minst 3 Mbps. Hvis noen av deltakerne i møtet ikke har minimumsbåndbredden, går alle deltakerne til det nest laveste oppløsningsnivået for datadeling. Hvis for eksempel 720p oppløsning ble brukt, men én deltaker har båndbredde som er under terskelen, faller møteløsningen til 720p for alle deltakere. Eller, ved bruk av TelePresence-server 4.1 og Conductor XC 3.0, vil 1080p vanligvis støttes, men hvis én deltaker ikke har minst 3 Mbps, faller oppløsningen for datadeling til 720p for alle deltakere. Kvaliteten på presentasjonen og datadeling fra TelePresence-system til TelePresence-system endres ikke, og oppløsningen er basert på innstillingene for TelePresence-serveren eller Cisco TelePresence MCU-serien. Kvaliteten på presentasjonen og datadelingen fra Webex-programmet til Webex-programmet er av god kvalitet. Disse kvalitetsbegrensningene for presentasjoner og datadeling gjelder ikke for rene Webex-møter, som bruker et rettighetsbeskyttet datagjengivelsesformat.

  For en liste over kompatible videosystemer og programmer, se Videokompatibilitet og støtte for Webex Meetings

 • Skjermdeling (tidligere kalt «skrivebordsdeling») og programdeling er støttet i CMR-hybridmøter, er det ikke støtte for visse standard innholdsdelingsfunksjoner, for eksempel fildeling, merknad og tavledeling, i CMR-hybridmøter.

 • Fra og med Cisco TelePresence Management Suit (Cisco TMS) versjon 14.4, kan administratorer konfigurere Cisco TMS slik at deltakerne i TelePresence kan delta i et CMR-hybridmøte opptil 5 minutter før den planlagte starttiden. TelePresence blir ikke med på møtet før den første TelePresence-deltakeren ringer inn til møtet. Cisco TMS ringer ikke til Webex før den planlagte starttiden for møtet. Hvis du vil ha mer informasjon, se «Konfigurere tillat tidlig deltaking» i avsnittet «Konfigurer konferanseinnstillinger i Cisco TMS» på i konfigurasjonsveiledningen for Cisco-hybridmøterom for samarbeid (CMR) på siden konfigurasjonsveiledning for Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

 • CMR-hybridmøter støtter ikke «Kun VoIP»-lyd.

 • Planlegging av store CMR-hybridmøter krever at administratorer angir kapasitetsgrenser. For å dempe alle unntatt talende, må deltakerne dempes i både Webex og TelePresence:

  • Verten kan dempe Webex-deltakere fra Webex-programmet.

  • I noen TelePresence-systemer kan verten dempe andre TelePresence-deltakere. Ellers kan administratoren dempe TelePresence-deltakere gjennom TelePresence-serveren.