Kända problem och begränsningar med webbplatsadministrationen

Märkning och anpassning

 • Med den nya Webex-rubriken kan sidhuvuden med märkning inte vara mindre än 75 pixlar. Om en webbplats med varumärke har ett sidhuvud som är mindre än 75 px och inte har anpassad HTML-kod för sidhuvudet ökar systemet automatiskt sidhuvudets höjd till 75 px.

 • Länkarna för inloggning till och utloggning från verktyget för webbplatsadministration syns inte om sidhuvudets navigeringsfärg är blå eller har en mörk färg.

Om du vill göra ändringar i ditt varumärke ska du kontakta Cisco-support.

Stöd för webbläsaren Safari

Webbläsaren Safari stöds inte av webbplatsadministrationen på Mac.

CMR Hybrid-möten (Webex-aktiverad TelePresence)

Följande problem gäller CMR Hybrid-möten (Webex-aktiverad TelePresence):

 • För att undvika bandbreddsproblem med video ska webbplatsadministratörer säkerställa att följande alternativ i webbplatsadministrationen är aktiverade för CMR Hybrid-användare:

  • Kontrollera att alternativet för Automatiskt krypterad UDP/TCP SSL alltid är markerat för Webex-internettelefoni (VoIP) och videoanslutning.

  • Välj Webbplatsinställningar > Webbplatsalternativ och kontrollera alternativet för maximal videobandbredd . Detta anger maximal bildrutehastighet för video inuti möten. Standardinställningen är 15 fps.

  • Säkerställ att ”Aktivera TelePresence bandbreddskontroll” är markerat under ”Alternativ för OneTouch TelePresence” såvida du inte rekommenderas att ändra det av Webex-supporten.

  • Säkerställ att Aktivera högupplöst video är aktiverat under ”Mötesalternativ” så att upplösningar över 360 p kan skickas.

  För ytterligare information om rekommenderade inställningar av bandbreddskonfiguration, se ”Förutsättningar” i konfigurationsguiden till Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguider för Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

 • Webbplatsadministratörer ska också se till att sessionstypen Webex Meetings PRO TelePresence är aktiverad på din webbplats:

  • Sessionstypen Webex Meetings PRO TelePresence ger användare ett annat användargränssnitt i Webex produktivitetsverktygsintegrering med Microsoft Outlook än i standardintegreringen av Webex med Outlook.

  • Om du vill att befintliga användare på din webbplats ska använda CMR Hybrid måste du gruppaktivera dem för sessionstypen Webex Meetings Pro TelePresence – den aktiveras inte för dem automatiskt.

  • När din webbplats har aktiverats för CMR Hybrid markeras kryssrutan ”Standard för nya användare” automatiskt bredvid webbplatsadministrationsalternativet för sessionstypen Webex Meetings PRO TelePresence. Om du inte vill att nya användare ska aktiveras för CMR Hybrid automatiskt ska du avmarkera kryssrutan Standard för nya användare.

  • Du kan dessutom skapa ytterligare anpassade sessionstyper baserat på sessionstypen Webex Meetings TelePresence.

 • Webbplatsadministratörer kan inte utföra några ändringar av CMR Hybrid-användargränssnitt för Webex produktivitetsverktyg. Administratörer kan till exempel inte ändra märkningen för mötesalternativpanelen för CMR Hybrid i Outlook-integreringen, inte dölja information i mötesalternativpanelen eller i dialogrutorna TelePresence eller Avancerade inställningar, samt kan inte begränsa antalet videomötesdeltagare med inringning som användaren kan ange.

 • Skärmdelning (tidigare kallat "skrivbordsdelning") och programdelning stöds i CMR Hybrid-möten, men vissa standarddelningsfunktioner som fildelning, kommentering och whiteboard-delning i CMR Hybrid-möten stöds inte.

 • Inspelning stöds för CMR Hybrid-möten, men detta har följande kända problem och begränsningar:

  • CMR Hybrid-mötesinspelningar sker i MP4-format. Video spelas in i 360 p.

  • När användare spelar upp inspelningarna kan de se skärmdelning, programdelning, den aktiva talarens videokameraflöden, deltagaren, listor, chatt och omröstning. Om användare däremot hämtar inspelningar samlas skärmdelningen, programdelningen och ljuddelen i en enda MP4-fil som inte innehåller den aktiva talarens videokameraflöden, deltagarlistan, chatt eller omröstningar.

  Se Vanliga frågor om inspelning och uppspelning för mer information om inspelning av CMR Hybrid-möten i Vanliga frågor om Webex Meetings.
 • Om du inte har tillräcklig bandbredd kan delningen av dina presentationer och data i Webex-videokonferenser och CMR Hybrid-möten nedgraderas till XGA (1 024 x 768-upplösning) och 5 fps. I TelePresence-system ser användare ett ”brevlådeformat”. En upplösning på upp till 720 p stöds så länge alla Webex-deltagare har minst 2 Mbit/s och datadelningen kan täcka hela TelePresence-systemets skärm på TelePresence-system med både 4:3- och 16:9-format utan att beskära bilden. Med TelePresence Server 4.1 och Conductor XC 3.0 stöds 1 080 p-upplösning så länge alla Webex-deltagare har minst 3 Mbit/s. Om inte alla deltagare i mötet uppfyller det lägsta bandbreddskravet kommer alla deltagare att sänkas till den lägsta upplösningsnivån för datadelning. Om till exempel 720 p upplösning används, men en av deltagarna har en bandbredd som ligger under tröskeln, sänks upplösningen till 720 p för alla deltagare. Eller om TelePresence Server 4.1 och Conductor XC 3.0 används stöds normalt sett 1080 p, men om någon av deltagarna inte har minst 3 Mbps sänks upplösningen vid datadelning till 720 p för alla deltagare. Kvaliteten på presentationen och datadelningen mellan TelePresence-system ändras inte och upplösningen är baserad på inställningarna för TelePresence Server eller Cisco TelePresence MCU-serie. Delningskvaliteten på presentationer och data från Webex-program till Webex-program är god. Dessa kvalitetsbegränsningar vid presentationer och datadelning gäller inte Webex-exklusiva möten, vilka använder ett egenutvecklat datarenderingsformat.

  Se Kompatibilitet och stöd för Webex Meetings-video för en lista över kompatibla videosystem och -program

 • Skärmdelning (tidigare kallat "skrivbordsdelning") och programdelning stöds i CMR Hybrid-möten, men vissa standarddelningsfunktioner som fildelning, kommentering och whiteboard-delning stöds inte.

 • Från och med Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) version 14.4 kan administratörer konfigurera Cisco TMS så att TelePresence-deltagare tillåts att delta i ett CMR Hybrid-möte upp till 5 minuter innan den schemalagda starttiden. TelePresence börjar inte delta i mötet förrän den första TelePresence-mötesdeltagaren ringer in till mötet. Cisco TMS ringer inte ut till Webex före mötets schemalagda starttid. För mer information, se ”Konfiguration av Tillåt tidigt deltagande” under avsnittet ”Konfigurera konferensinställningar i Cisco TMS” i konfigurationsguiden till Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid på sidan Konfigurationsguider för Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

 • CMR Hybrid-möten har inte stöd för ”Endast VoIP”-ljud.

 • Schemaläggning av större CMR Hybrid-möten kräver att administratörer anger kapacitetsgränser. För att stänga av ljudet för alla förutom talaren måste ljudet stängas av för användare i både Webex och TelePresence:

  • Värden kan stänga av Webex-mötesdeltagares ljud i Webex-programmet.

  • I vissa TelePresence-system kan värden stänga av ljudet för andra TelePresence-deltagare. Annars kan administratören stänga av ljudet för TelePresence-deltagare via TelePresence Server.