Błąd: Nie można połączyć się z dźwiękiem lub wideo podczas dołączania do dźwięku lub wideo podczas spotkania

Błąd: Nie można połączyć się z dźwiękiem lub wideo podczas dołączania do dźwięku lub wideo w spotkaniu.

Błąd: Nie możesz połączyć się z dźwiękiem lub wideo, ponieważ nie możemy zweryfikować certyfikatu bezpieczeństwa dla Twojej witryny Webex.

Błąd: Ten błąd może wystąpić, ponieważ Twój certyfikat nie jest jeszcze ważny, Twój certyfikat wygasł lub został zmodyfikowany i utracił ważność.

 

Przyczyna:
Ten problem wystąpi, jeśli *.identrust.com nie jest dozwolone w sieci klienta. Zobacz komunikat o błędzie poniżej:


Obraz dodany przez użytkownika

Od 31 marca 2021 r. ta lista odwołanych certyfikatów jest obsługiwana przez IdenTrust i będzie wymagać dostępu do następującej domeny:
  • *.identrust.com

Aby rozwiązać ten problem:
  • Sprawdź, czy na komputerze znajduje się następujący certyfikat:
    • IdenTrust Komercyjny Główny Urząd certyfikacji 1
  • Jeśli brakuje któregokolwiek z tych certyfikatów, skontaktuj się z działem pomocy IT, aby uzyskać pomoc w dodawaniu tych certyfikatów.
  • Jeśli powyższe certyfikaty są obecne, administrator sieci musi zezwolić na:
    • *.identrust.com
Czy ten artykuł był pomocny?