Błąd: „Twój adres e-mail jest powiązany z innym kontem Webex”

PROBLEM
Błąd „Twój adres e-mail jest powiązany z innym kontem Webex” występuje, gdy zabezpieczone nagranie włączyło opcję „Wymagaj zalogowania użytkowników”, a prowadzący udostępnia nagranie zewnętrznemu użytkownikowi spoza firmy.

ROZWIĄZANIE
Możesz wykonać poniższe czynności, aby wyłączyć opcję „Wymagaj zalogowania użytkowników”:

  1. Zaloguj się do swojej witryny Webex .
  2. Przejdź do karty Nagrania.
  3. Wybierz żądane nagranie i kliknij przycisk Edytuj.
  4. W obszarze Ustawienia dostępu > Zabezpieczenia usuń zaznaczenie opcji „Wymagaj zalogowania użytkowników”.
  5. Przewiń w dół do dołu strony i kliknij przycisk Zapisz.
PRZYCZYNA
Włączenie opcji „Wymagaj zalogowania użytkowników” ogranicza dostęp do użytkowników, którzy zalogowali się w witrynie Webex. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, osoby bez konta w witrynie Webex nie będą mogły wyświetlać ani pobierać nagrania.

Czy ten artykuł był pomocny?