Greška:'Vaša e-adresa je povezana sa drugim WebEx nalogom' prilikom deljenja snimka

Greška:'Vaša e-adresa je povezana sa drugim WebEx nalogom' prilikom deljenja snimka.

Nije moguće deliti snimak spoljnom korisniku.

Ako je snimak obezbeđen i ima zahtevanje od korisnika da se prijave omogući, a kada domaćin deli snimak sa spoljnim korisnikom izvan njihovog preduzeća greška:Pojavi se 'Vaša e-adresa je povezana sa drugim WebEx nalogom'.

Da biste rešili ovaj problem:

  1. prijavite se na Svoju Webex lokaciju.
  2. Kliknite na karticu Snimci .
  3. Izaberite snimak, kliknite na dugme Izmeni .
  4. U okviru Postavke pristupa > bezbednost:> opozovite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da se prijave.
  5. Pomerite se nadole do dna stranice i kliknite na dugme Sačuvaj .
Napomena:Ako označite Zahtevaj od korisnika da se prijave, korisnici će morati da se prijave na vašu Webex veb-lokaciju pre pregleda ili preuzimanja snimka.Osobe koje nemaju nalog na vašoj Webex veb-lokaciji ne mogu da pregledaju ili preuzmu snimak.

Da li je ovaj članak bio koristan?