Greška: 'Vaša e-adresa je povezana sa drugim Webex nalogom'

PROBLEM"Vaš e-adresa povezan sa drugim Webex nalogom" javlja se kada je obezbeđeni snimak omogućio opciju "Zahtevaj prijaviti se korisnika", a organizator deli snimak sa spoljnim korisnikom van njihove kompanije.


REZOLUCIJA

Možete da sledite dolenavedene korake da biste onemogućili opciju "Zahtevaj prijaviti se korisnika":

  1. Prijavite se u svoj Webex sajt.
  2. Idite do kartice "Snimci ".
  3. Izaberite željeni snimak i kliknite na dugme "Uredi".
  4. U okviru "Podešavanja > pristupa" opozovite izbor opcije "Zahtevaj prijaviti se korisnika".
  5. Pomerite se nadole do dna stranice i kliknite na "Sačuvaj ".
OMOGUĆAVANJE
"Zahtevaj od korisnika prijaviti se" ograničava pristup korisnicima koji su se prijavili na vaš Webex sajt. Ako je ova opcija označena, pojedinci bez naloga na Webex sajt neće moći da prikaže ili preuzmu snimak.

Da li je ovaj članak bio koristan?