Greška: 'Vaša e-adresa je povezana sa drugim WebEx nalogom' dok delite snimak

Greška: 'Vaša e-adresa je povezana sa drugim WebEx nalogom' prilikom deljenja snimka.

Nije moguće deliti snimak spoljnom korisniku.

Ako je snimak obezbeđen i ima zahtevanje od korisnika da se prijave omogući, a kada domaćin deli snimak sa spoljnim korisnikom izvan njihovog preduzeća greška: Pojavi se 'Vaša e-adresa je povezana sa drugim WebEx nalogom'.

Da biste rešili ovaj problem:

  1. prijavite se na Webex lokaciju.
  2. Kliknite na karticu Snimci.
  3. Izaberite snimak, kliknite na dugme Izmeni.
  4. U okviru postavki programa Access > bezbednost: > Opozovi izbor u polju za potvrdu Zahtevaj od korisnika da se prijave.
  5. Pomerite se nadole do dna stranice i kliknite na dugme Sačuvaj.
Napomena: Ako proverite da li je potrebno da se korisniciprijave , od korisnika će se zahtevati da se prijave na vašu Webex lokaciju pre nego što pregledaju ili preuzmu snimak. Osobe koje nemaju nalog na Vašoj Webex lokaciji ne mogu da ga pregledaju ili preuzmu.

Da li je ovaj članak bio koristan?