Rozpoczynanie lub planowanie spotkań

Aplikacja Webex musi być zainstalowana przez administratora Jira, aby mogli połączyć Twoją witrynę Webex.


Administrator witryny webex może ograniczyć integrację na koncie, którego używasz do logowania się do Jira. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie. Konta hostów muszą mieć włączone pokoje osobiste, aby rozpoczynać, planować spotkania i dołączać do nich z jira.

Jeśli administrator witryny włączył integracje dla Jira, możesz uruchamiać, planować i dołączać do spotkań Webex Personal Room z Jira Software lub Service Management.

Jeśli chcesz od razu spotkać się z osobami pracującymi nad Twoim problemem, możesz rozpocząć spotkanie.

1

W problemie z Jira kliknij Pokaż więcej > Otwórz Webex w prawej części strony.

2

Kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie.


 

Po rozpoczęciu niezaplanowanego spotkania przycisk Rozpocznij spotkanie i link są widoczne wpanelu Webex przez pierwszą godzinę.

Spotkanie jest wyświetlane w dzienniku aktywności zadania jako komentarz, dzięki czemu wszyscy obserwujący problem są powiadamiani o spotkaniu i mogą do niego dołączyć, gdy nadszedł czas. W zależności od ustawień Jira możesz również otrzymać wiadomość e-mail z zaproszeniem na spotkanie.
Jeśli chcesz spotkać się o określonej godzinie, możesz zaplanować spotkanie. Po rozpoczęciu zaplanowanego spotkania przycisk Rozpocznij spotkanie i łącze są widoczne przez cały czas trwania spotkania.

Każdy bilet może mieć tylko jedno zaplanowane spotkanie na raz.

1

W problemie z Jira kliknij Pokaż więcej > Otwórz Webex w prawej części strony.

2

Kliknij zaplanuj spotkanie.

3

Wprowadź tematspotkania, Datę,Godzinę i Czas trwania.

4

Kliknij pozycję Zaplanuj.

Spotkanie jest wyświetlane w dzienniku aktywności zadania jako komentarz, dzięki czemu wszyscy obserwujący problem są powiadamiani o spotkaniu i mogą do niego dołączyć, gdy nadszedł czas.

Co dalej?

Gdy nadszedł czas rozpoczęcia spotkania, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie w panelu Webex.

Jeśli obserwujesz zgłoszenie, a ktoś rozpoczął spotkanie błyskawiczne lub zaplanował spotkanie dla tego biletu, zobaczysz komunikat ze szczegółami spotkania w dzienniku aktywności biletu. Kliknij link Rozpocznij spotkanie, aby dołączyć.

W zależności od ustawień Jira być może otrzymałeś również zaproszenie e-mailem.


Po rozpoczęciu zaplanowanego spotkania przycisk Rozpocznij spotkanie i link są widoczne wpanelu Webex na czas trwania spotkania. Niezaplanowane spotkania są widoczne przez pierwszą godzinę.

Jeśli zaplanowano spotkanie, ale nie trzeba się już spotykać, można je anulować.

1

W problemie z Jira kliknij Pokaż więcej > Otwórz Webex w prawej części strony.

2

Kliknij przycisk Anuluj spotkanie.

Gdy anulujesz spotkanie, komentarz powiadamia użytkowników o anulowaniu spotkania.

Jeśli administrator witryny włączył integracje dla konta Jira Service Management, możesz skojarzyć określony problem z obszarem aplikacji Webex. Jeśli potrzebnych jest wiele konwersacji, skojarz wiele przestrzeni z odpowiednimi współpracownikami i łatwo uzyskaj dostęp do właściwej rozmowy za każdym razem. Dostęp do historii przestrzeni można uzyskać nawet po jej zarchiwizowaniu, a problem zostanie zamknięty, na wypadek, gdybyś kiedykolwiek jej potrzebował.

Utwórz jedną przestrzeń dla wszystkich lub utwórz wiele przestrzeni dla oddzielnych dyskusji. Połączenie ich z jednym biletem ułatwia dostęp do nich z jednego miejsca.

1

W problemie z Jira kliknij Pokaż więcej > Otwórz Webex w prawej części strony.

2

W obszarze Przestrzeniekliknij pozycję Utwórz spację.

3

Wprowadź nazwę obszaru, a następnie kliknij pole wyszukiwania, aby dodać osoby.

4

Kliknij Dodaj wszystkich współpracowników lub wybierz osoby z listy.

5

Kliknij przycisk Utwórz.

6

Kliknij nowe miejsce, aby otworzyć widżet przestrzeni w panelu Webex.


 

Najedź kursorem na ikonę informacji, aby zobaczyć, kto należy do obszaru.

Możesz teraz wysyłać wiadomości lub udostępniać zawartość w przestrzeni.

Omawiasz już bilet w istniejącej przestrzeni? Skojarz go ze zgłoszeniem i kontynuuj rozmowę bez konieczności przechodzenia do nowej.

1

W problemie z Jira kliknij Pokaż więcej > Otwórz Webex w prawej części strony.

2

W obszarze Przestrzeniekliknij pozycję Połącz istniejącą przestrzeń.

3

Wprowadź nazwę spacji w polu wyszukiwania.

Zostaną wyświetlone przefiltrowane wyniki; z wyłączeniem wszelkich spacji już połączonych.
4

Wybierz żądane miejsce i kliknij przycisk Połącz.


 

Najedź kursorem, aby zobaczyć, kto należy do przestrzeni.

Połączone miejsce zostanie dodane do listy.

Jeśli spacja nie jest już istotna dla problemu, można odłączyć spację.

1

W problemie z Jira kliknij Pokaż więcej > Otwórz Webex w prawej części strony.

2

W obszarze Spacjekliknij obok spacji.

3

Kliknij Odłącz > Odłącz .