Przegląd

Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury usługi UCM Calling integracja Webex Calling z usługą Microsoft Teams jest bardzo skutecznym narzędziem umożliwiającym współpracę i komunikację w ramach Microsoft Teams.

Integracja Cisco Webex Calling dla usługi Microsoft Teams to aplikacja działająca w ramach usługi Microsoft Teams, umożliwiająca użytkownikowi wykonywanie połączeń głosowych i połączeń wideo przy użyciu Menedżera połączeń. Pozwala ona uzyskać dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji Cisco Unified CM za pomocą jednego kliknięcia w interfejsie Microsoft Teams.


Obecnie obsługiwana jest tylko usługa Historia połączeń. Integracja poczty głosowej i funkcji obecności w trakcie połączenia dla usługi UCM zostanie dodana w nadchodzących wersjach.

Wymagania wstępne

 • Dostęp do Control Hub:

  Konfigurowanie usługi Webex Cloud-Connected UC na lokalnych urządzeniach

 • Konfiguracja Cisco Unified CM:

  Aby historia połączeń mogła zostać uzupełniona o nazwę użytkownika, numer linii w Cisco Unified CM musi być powiązany z identyfikatorem użytkownika.

  W portalu Cisco Unified — administracja CM wybierz kolejno opcje UrządzenieTelefon, wybierz telefon i kliknij opcję Nazwa urządzenia (linia), a następnie na panelu Powiązanie kliknij wymaganą linię, aby przejść do obszaru Użytkownik powiązany z linią.

 • Wersja Cisco Unified CM:

  12.5 SU7+

 • Użytkownicy zsynchronizowani z Control Hub:

  Użytkownicy muszą być zsynchronizowani z usługą Common Identity (CI) w Control Hub albo z lokalnej usługi Active Directory, albo z usługi AD w chmurze (takiej jak np. Azure).


  Aby ta integracja usługi MS z usługą połączeń UCM działała, wymagana jest aplikacja Webex.

 • Skonfiguruj aplikację Microsoft Teams:

  Administratorzy aplikacji Teams muszą skonfigurować aplikację Teams do Webex Calling. Patrz Konfigurowanie Webex Calling dla aplikacji Microsoft Teams aby uzyskać szczegółowe informacje.

Historia połączeń

Przegapiłeś połączenie i chcesz zobaczyć, kto to był? A może szukasz prostego sposobu, aby ponownie z kimś porozmawiać?

Aby włączyć historię połączeń:

 1. W widoku klienta w Control Hub przejdź do sekcji Usługi > Connected UC. Na karcie Zarządzanie UC kliknij pozycję Spis usługi.

  Zostanie wyświetlona lista grup klastrów z opisem, stanem, klastrami i węzłami.

 2. Kliknij przycisk Szczegóły obok grupy klastrów, w której chcesz włączyć przełącznik historii połączeń.

  Zostanie wyświetlona strona Spis usługi, a na niej lista klastrów należących do wybranej grupy klastrów.

 3. Kliknij przycisk Szczegóły obok klastra, do którego należy węzeł określonego produktu.

  Zostanie wyświetlona nazwa węzła z wersją, produktem i stanem.

 4. Kliknij ikonę trzech kropek obok pozycji Historia zdarzeń i wybierz opcję Zarządzanie usługami.

  Zostanie wyświetlona strona Zarządzanie usługami, a na niej lista usług.

 5. Użyj przycisku przełącznika, aby włączyć opcję Scentralizowana historia połączeń.


  Aby ta funkcja działała, musi być włączona usługa Analytics lub usługa Deployment Insights.

 6. Kliknij przycisk Przekaż.

 7. Jeśli zostanie wyświetlone okienko wyskakujące Potwierdzenie dotyczące zbierania danych, wyraź zgodę, zaznaczając odpowiednie pole wyboru i klikając przycisk Prześlij.

Znane problemy

Rekordy historii połączeń nie są wypełniane dla połączeń wykonanych na numery pilotażowe Hunt i odebranych przez agentów pilotażowych Hunt. Poniżej przedstawiono obecne zachowanie:

 • Alice dzwoni do pilota Hunt

  Agent1 odbiera połączenie. Alicja widzi zapis historii pilota Hunt. Jednak Agent1 nie widzi żadnego rekordu.

 • Alice dzwoni do pilota Hunt

  Program Hunt Pilot ma skonfigurowanych dwóch agentów (Agent1, Agent2) i żaden z nich nie odbiera połączenia. Alicja widzi dwa rekordy połączeń dla tego samego pilota poszukiwania. Jednak Agent1 lub Agent2 nie widzą żadnego rekordu.