Pregled


BETA NACRT – POVERLJIVE INFORMACIJE KOMPANIJE CISCO

Funkcija opisana u ovom dokumentu je dostupna samo onima koji su prihvatili UGOVOR O BETA TESTIRANJU USLUGE WEBEX. Ovo je nacrt dokumenta i zbog toga mogu da postoje nepotpuni opisi softvera ili poznata ograničenja. Za primenu funkcije i podršku pogledajte UGOVOR O BETA TESTIRANJU USLUGE WEBEX.

Dostupnost ovog BETA nacrta dokumenta ne ukazuje na to da će ova funkcija biti objavljena (opšta dostupnost) u budućnosti niti na obavezivanje u pogledu vremenskih rokova. Dokument može da se promeni ili ukloni sa ove veb-lokacije u bilo kom trenutku po sopstvenom nahođenju kompanije Cisco.

Zasnovana na postojećoj infrastrukturi za UCM Calling, integracija Webex Calling sa uslugom Microsoft Teams predstavlja moćan način saradnje i komunikacije u okviru usluge Microsoft Teams.

Cisco Webex Calling integracija za Microsoft Teams je aplikacija u okviru usluge Microsoft Teams koja omogućava korisnicima da upućuju glasovne i video pozive pomoću upravljača pozivima. Jednim klikom iz interfejsa usluge Microsoft Teams možete da pristupite svim naprednim mogućnostima pozivanja usluge Cisco Unified CM.


Trenutno je podržana samo usluga istorije poziva. Integracija govorne pošte i prisustva tokom poziva za UCM će se dodati u narednim izdanjima.

Preduslovi

 • Pristup portalu Control Hub:

  Podesite Webex Cloud-Connected UC za lokalne uređaje

 • Konfiguracija usluge Cisco Unified CM:

  Broj linije u usluzi Cisco Unified CM treba da bude povezan sa ID-om korisnika da bi se istorija poziva popunila korisničkim imenom.

  U administraciji usluge Cisco Unified CM koristite opciju UređajTelefon, izaberite telefon i kliknite na opciju Ime uređaja (linije), a zatim kliknite na potrebnu liniju na panelu Povezivanje da biste pristupili opciji Korisnik povezan sa linijom.

 • Verzija usluge Cisco Unified CM:

  12.5 SU7+

 • Korisnici sinhronizovani sa portalom Control Hub:

  Korisnici moraju da se sinhronizuju bilo iz lokalnog Active Directory-a ili sa Cloud AD-a, kao što je Azure na Control Hub Common Identity (CI).


  Aplikacija Webex je potrebna da bi ova MS integracija sa uslugom UCM Calling funkcionisala.

Istorija poziva

Propustili ste poziv i želite da znate ko vas je zvao? Ili možda prosto tražite jednostavan način da uzvratite poziv osobi sa kojom ste ranije razgovarali.

Da biste omogućili istoriju poziva:

 1. Iz prikaza klijenta u na platformi Control Hub idite do stavki Usluge > Connected UC. Na kartici Upravljanje uslugom UC kliknite na Inventar.

  Pojaviće se lista grupa klastera sa opisom, statusom, klasterima i čvorovima.

 2. Kliknite na dugme Detalji pored grupe klastera u kojoj želite da omogućite preklopnik istorije poziva.

  Pojaviće se stranica „Inventar” na kojoj je prikazana lista klastera koji pripadaju izabranoj grupi klastera.

 3. Kliknite na dugme Detalji pored klastera kojem pripada određeni čvor proizvoda.

  Prikazuje se naziv klastera sa verzijom, proizvodom i statusom.

 4. Kliknite na ikonu tri tačke pored stavke Istorija događaja i odaberite stavku Upravljanje uslugom.

  Stranica „Upravljanje uslugom” se pojavljuje sa listom usluga.

 5. Koristite dugme preklopnika da biste omogućili Centralizovanu istoriju poziva.


  Za ovu funkciju mora da bude omogućena analitika ili uvidi za razmeštanje.

 6. Kliknite na dugme Pošalji.

 7. Ako se prikaže iskačući prozor za potvrdu prikupljanja podataka, složite se sa tim tako što ćete omogućiti polje za potvrdu i kliknuti na dugme Pošalji.

Poznati problemi sa BETA-om

Zapisi istorije poziva se ne popunjavaju ako su čvorovi upravljača pozivima instalirani pomoću IP adresa a ne imena hostova.

Da biste potvrdili to, na portalu za administraciju usluge Cisco Unified CM koristite opciju Sistem > Server. Čvorovi usluge Cisco Unified CM treba da budu navedeni kao imena hosta a ne IP adrese.