Omówienie

Zarządzanie połączeniami grupowymi to zaawansowana funkcja kolejki połączeń, która sprawia, że obsługa dużej liczby połączeń i usług obsługi połączeń zespołowych jest łatwa i niedroga w ramach usługi Webex Calling. Dodaje ona kluczowe funkcje, które zwiększają możliwości nadzorcy, ulepsza zasady kolejek w celu określenia przekierowywania połączeń na podstawie godzin pracy, zapewnia przekierowywanie oparte na umiejętnościach, zapewnia klientom możliwości oddzwaniania oraz generuje raporty i analizy dla administratorów. Zarządzanie połączeniami grupowymi to gotowy zestaw funkcji w ramach usługi Webex Calling.

Zarządzanie połączeniami grupowymi odnosi się do zbioru funkcji przeznaczonych do współpracy w celu wspierania zarządzania zespołami sprzedaży i wsparcia o dużej liczbie połączeń przekierowywanych do kolejki połączeń. Funkcje te obejmują:

 • Dodawanie połączeń do kolejki

 • Przekierowywanie oparte na umiejętnościach

 • Przekazywania klientom próśb o oddzwonienie (dla dzwoniących w kolejce)

 • Ulepszone zasady dodawania do kolejki w przypadku obsługi nocnej, obsługi w dni wolne, wymuszania przekierowywania czy połączeń opuszczonych

 • Dodatkowe funkcje IVR: komunikaty szeptane i pomijanie wstrzymania

 • Logowanie/wylogowywanie agenta z kolejek połączeń

 • Zarządzanie stanem agentów

 • Przypisywanie pracowników do kolejek połączeń

 • Przypisywanie nadzorców do agentów

 • Monitorowanie / szkolenie / wtrącanie / przejmowanie kontroli nad połączeniami (funkcje nadzorcy)

 • Pulpity nawigacyjne raportowania i analityki kolejki połączeń

Zarządzanie połączeniami grupowymi jest zalecane w przypadku kolejek połączeń do 50 agentów. Klientom, którzy wymagają zaawansowanych funkcji angażowania klientów, routingu wielokanałowego lub wdrożeń na dużą skalę i dużej liczbie połączeń, zalecamy Webex Contact Center.

Korzyści

Kluczowe funkcje zapewniają wartość wszystkim stronom w łańcuchu usług połączeń grupowych.

 • Dla dzwoniących

  • Komunikat powitalny

  • Komunikat podczas wstrzymania (Wkrótce się z Tobą połączymy)

  • Prośba o oddzwonienie (dzwoniący, zamiast czekać w kolejce, może ustawić numer połączenia zwrotnego)

  • Ulepszone zasady przekierowywania do kolejki (w przypadku obsługi nocnej, obsługi w dni wolne i wymuszania przekierowywania)

 • Dla pracowników

  • Jednoetapowe logowanie/wylogowanie z kolejki

  • Zarządzanie stanem gotowości osobistej

  • Obsługa wielu kolejek

  • Intuicyjne opcje interfejsu użytkownika telefonu biurkowego i aplikacji Webex

 • Dla nadzorców i administratorów

  • Monitorowanie / szkolenie / wtrącanie / przejmowanie kontroli nad aktywnymi połączeniami

  • Pulpit nawigacyjny raportowania i analityki kolejki połączeń

  • Przypisywanie personelu kolejki połączeń do każdej kolejki

  • Przypisywanie ocen przekierowywania na podstawie umiejętności personelu dla poszczególnych kolejek

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z tych funkcji, zobacz:

 1. Tworzenie kolejki połączeń i zarządzanie nią

 2. Zarządzanie połączeniami w kolejce połączeń

 3. Zarządzanie zasadami kolejki połączeń

 4. Zarządzanie komunikatami kolejki połączeń

 5. Zarządzanie agentami kolejek połączeń

 6. Zarządzanie nadzorcami kolejki połączeń

 7. Analiza kolejki połączeń

 8. Raporty kolejki połączeń