Konfiguracja szablonu czatu

w Cisco Webex Contact Center

Zanim rozpoczniesz

Przed skonfigurowaniem szablonu należy utworzyć wstępnie skonfigurowany punkt wejścia.

Punkty wejścia to początkowe miejsce lądowania połączeń, czatów lub wiadomości e-mail klientów w systemie Cisco Webex Contact Center. Połączenia, czaty i wiadomości e-mail są wysyłane do agentów w oparciu o strategie routingu ustawione w punktach wejścia.

Istnieje możliwość skonfigurowania jednego szablonu czatu dla każdego punktu wejścia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Punkt wejścia i kolejki.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com wybierz Usługi.

2

Wybierz Funkcje na karcie Customer Journey Platform.

3

Wybierz opcję Nowy, a następnie wybierz Szablon obsługi klienta.

4

Wybierz opcję Utwórz szablon czatu i nadaj mu nazwę.

5

Z listy rozwijanej wybrać punkt wejścia dla szablonu rozmowy.

6

Wybierz odpowiednie karty dostosowywania szablonów. Możesz wybrać wiele kart w zależności od tego, co chcesz, aby Twoi klienci zobaczyli, gdy zdecydują się na czat z Twoją organizacją.

Więcej informacji można znaleźć w części Atrybuty szablonu czatu Cisco Webex Contact Center.

7

Skonfiguruj formularz informacji o kliencie, wizualne wyświetlanie agentów oraz komunikaty stanu dla okna czatu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja wirtualnego asystenta klienta Cisco Webex Contact Center.

8

Wybierz przycisk Zakończ.


 
Po zakończeniu konfigurowania szablonu czatu pojawia się wstawka kodu. Aby użyć nowo skonfigurowanego szablonu czatu w witrynie internetowej organizacji , można skopiować i wkleić fragment kodu w znaczniku HTML <head> lub <body> pliku źródłowego strony internetowej.

Możesz zamknąć wycinek kodu, a następnie pobrać go ze strony funkcji Customer Journey Platform.

Atrybuty szablonu czatu

w programie Cisco Webex Contact Center

Popraw doświadczenia klienta, konfigurując następujące dodatkowe atrybuty dla swojego szablonu czatu:

  • Proaktywna podpowiedź: Okno dialogowe czatu, które pojawia się, gdy klient otwiera stronę internetową Twojej organizacji, można dostosować. Możesz ustawić czas, jaki klient ma odczekać, zanim zaproszenie zostanie wysłane do agenta na czat z klientem. Możesz również zmienić tytuł i domyślną wiadomość powitalną, która pojawia się na czacie klienta.

  • Wirtualny asystent klienta: wstępnie skonfigurowany bot czatu, który rozpoczyna rozmowę z klientem. Możesz wybrać spośród dostępnych wirtualnych asystentów i dodać wiadomość powitalną.

  • Poza godzinami pracy: Godziny poza pracą dla Twojej organizacji. Możesz ustawić dostępność wsparcia czatu poprzez ustawienie godzin pracy i strefy czasowej dla Twojej organizacji. Możesz również dodać wiadomość dla klientów.

  • Opinia: formularz opinii wyświetlany po zakończeniu rozmowy. Możesz dodać wiadomość zachęcającą klientów do wyrażenia opinii na temat ich doświadczeń z czatem.