Ak je táto možnosť povolená, môžete použiť prístupový kód k funkciám (FAC) na svojom stolnom telefóne, aby ste odpovedali na telefónny hovor niekoho iného alebo sa pripojili k hovoru, ktorý už prijal. Túto funkciu musí povoliť váš správca. Ak chcete povoliť používateľovi, pozrite si Umožnite používateľom pripájať sa k telefónnym hovorom iných ľudí.
1

Zadajte do telefónu *33.

Ak je nastavený týmto spôsobom, budete počuť tón, ktorý vám oznámi, že systém rozpozná prístupový kód.

2

Zadajte telefónne číslo osoby, ktorej hovor sa chcete pripojiť.

Po pripojení prebieha trojstranný hovor.