Ako je omogućeno, možete koristiti kod za pristup značajkama (FAC) na svom stolni telefon da odgovorite na tuđi telefonski poziv ili upadnete na poziv na koji su već odgovorili. Ovu značajku mora omogućiti vaš administrator. Da biste omogućili za korisnika, pogledajte Dopustite korisnicima da upadnu u telefonske pozive drugih ljudi .

1.

Unesite *33 na svom telefonu.

Ako je postaviti na ovaj način, čut ćete ton koji vas obavještava da sustav prepoznaje pristupni kôd kod.

2.

Unesite telefonski broj osobe na čiji poziv želite upasti.

Kada ste povezani, imate trosmjerni poziv.