Povoliť hlasovú schránku

Ak chcete prijímať hlasové a faxové správy a konfigurovať rôzne nastavenia hlasovej schránky, ako je odosielanie hovorov do hlasovej schránky, povolenie upozornení a nastavenie ukladania správ, musíte najskôr povoliť prepínanie hlasovej schránky.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Hlasová schránka.

2

Ísť do Hlasová schránka sekciu a zapnite prepínač.

Čo urobiť ďalej

Po zapnutí prepínania hlasovej schránky môžete nakonfigurovať rôzne nastavenia hlasovej schránky.

Posielajte hovory do hlasovej schránky s pozdravmi

Môžete nastaviť, kedy chcete posielať volajúcich do hlasovej schránky. Môžete napríklad chcieť poslať všetky hovory do hlasovej schránky, keď viete, že budete mimo kancelárie a nebudete prijímať telefónne hovory.

Môžete nastaviť pozdrav hlasovej schránky, čo je správa, ktorú volajúci počujú, keď sa dostanú do vašej hlasovej schránky. Existujú dva typy pozdravov hlasovej schránky – Zaneprázdnený a Bez odpovede. Pozdrav Zaneprázdnený sa prehrá, keď máte iný hovor a nemáte čakajúci hovor, a pozdrav Pri neodpovedaní sa prehrá, keď hovor neprijmete.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Hlasová schránka.

2

Ísť do Odosielajte hovory do hlasovej schránky a vyberte si z nasledujúcich možností:

 • Odoslať všetky hovory do hlasovej schránky —Táto možnosť presmeruje všetky hovory do hlasovej schránky.

 • Odosielajte hovory do hlasovej schránky, keď je linka obsadená—Táto možnosť presmeruje hovory do hlasovej schránky, keď už telefonujete. Začiarknite políčko a môžete si vybrať, či chcete nastaviť predvolený pozdrav alebo vlastný pozdrav.

  Ak chcete nastaviť predvolené pozdravy, vyberte položku Predvolená správa, keď je zaneprázdnený možnosť.

  Ak chcete nastaviť svoje vlastné prispôsobené pozdravy, vyberte položku Vlastná správa možnosť a kliknite na tlačidlo Nahrajte súbor nahrajte svoj zvukový súbor (WAV) alebo kliknite na Nahrať správu na zaznamenanie správy.

 • Odosielať hovory do hlasovej schránky, keď nikto neodpovedá –Táto možnosť presmeruje prichádzajúce hovory do hlasovej schránky po zadanom počte zvonení. Začiarknite políčko a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte počet zvonení pred prehratím pozdravov. Môžete si vybrať, či chcete nastaviť predvolený pozdrav alebo vlastný pozdrav.

  Ak chcete nastaviť predvolené pozdravy, vyberte položku Predvolená správa, keď žiadna odpoveď možnosť.

  Ak chcete nastaviť vlastné prispôsobené pozdravy, vyberte položku Vlastná správa možnosť a kliknite na Nahrajte súbor odovzdajte svoj zvukový súbor (WAV) alebo kliknite na Nahrať správu na zaznamenanie správy.


 

Po nahraní súboru alebo nahraní pozdravov ho môžete aktualizovať výberom Nahradiť súbor alebo nahrávanie inej správy. Nahranie novej správy alebo nahranie nového súboru prepíše predchádzajúce pozdravy.

Zvukový súbor (WAV) musí byť 8 kHz, 8-bitový mono, CCITT µ-law, maximálne 2 MB, formát súboru .wav.


 

Pozdravy je možné zaznamenať aj vytočením hlasového portálu z telefónu. Ďalšie informácie nájdete na stránke: Nastavte a spravujte svoj predĺžený pozdrav.


 

Ak vyberiete Pošlite všetky hovory do hlasovej schránky, nemôžete vybrať ďalšie dve možnosti. Môžete si vybrať smerovanie do hlasovej schránky pomocou oboch Odosielajte hovory do hlasovej schránky, keď je linka obsadená a Odosielajte hovory do hlasovej schránky, keď nikto neodpovedá možnosti sa vyberajú spoločne.

3

Kliknite Uložiť.

Uložte si hlasovú schránku a faxové správy

Môžete si vybrať, kam chcete ukladať hlasovú poštu a faxové správy – v používateľskom centre alebo na zadanú e-mailovú adresu ako súbor .tiff.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Hlasová schránka.

2

Ísť do Ukladanie správ a vyberte, kam chcete ukladať správy:

 • Použite internú poštovú schránku—Táto možnosť vám umožňuje prístup k hlasovej schránke z telefónu alebo z Nastavenia Webex Portál. Vyberte Použite indikátor novej správy na telefóne začiarknutím políčka aktivujete indikátor čakajúcej správy pre váš stolný telefón.

   
  Interná poštová schránka má nasledujúce obmedzenia úložiska:
  • Limit jednej správy je 10 minút

  • Celkový limit poštovej schránky je 100 minút

 • Použite externú poštovú schránku—Pomocou tejto možnosti môžete zadať e-mailovú adresu, na ktorú chcete posielať všetky hlasové správy. Ak vyberiete túto možnosť, hlasové správy nebudú dostupné z vášho telefónu, počítačovej aplikácie a používateľského portálu a nebudú sa prepisovať.
3

Kliknite Uložiť.

Čo urobiť ďalej

Ak je vo vašej lokalite povolený prepis hlasovej schránky, možnosť Použite internú poštovú schránku a Kópiu hlasovej správy odošlite e-mailom Ak chcete prijímať prepisy hlasových správ, musí byť vybraté. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavte prepis hlasovej schránky oddiele.

Povoliť upozornenia hlasovej schránky

Môžete si nastaviť e-mailové ID na prijímanie upozornení pri prijatí novej hlasovej správy.
1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Hlasová schránka.

2

Ísť do Upozornenia a zapnite Prijímať upozornenia hlasovej schránky.

3

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ak chcete dostávať e-mailové upozornenia, vyberte Email a zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať upozornenia.
 • Ak chcete dostávať upozornenia na textové správy, vyberte Textová správa a zadajte telefónne číslo a vyberte poskytovateľa služieb.

   

  Ak chcete dostávať upozornenia prostredníctvom textovej správy, overte si u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb, či postupuje e-mailom.

4

Ak chcete odoslať hlasovú správu na e-mailovú adresu s priloženou správou, prejdite na Ďalšie nastavenia, zapnite Kópiu hlasovej správy odošlite e-mailoma zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať prepisy.


 

Táto možnosť nemusí byť dostupná, ak je vypnuté presmerovanie hlasovej schránky.

5

Kliknite Uložiť.

Čo urobiť ďalej

Ak je vo vašej lokalite povolený prepis hlasovej schránky, možnosť Použite internú poštovú schránku a Kópiu hlasovej správy odošlite e-mailom Ak chcete prijímať prepisy hlasových správ, musí byť vybraté. Ak potrebujete pomoc, pozrite si Nastavte prepis hlasovej schránky oddiele.

Nastavte prepis hlasovej schránky

Pomocou prepisu hlasovej schránky môžete prijať e-mail s prepisom hlasovej schránky v tele e-mailu a súbor .wav ako prílohu hlasovej schránky.

Predtým ako začneš

 • Podporované jazyky: Angličtina

 • Správca musí povoliť prepis hlasovej schránky pre vašu polohu.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Hlasová schránka.

2

Ísť do Ukladanie správ a vyberte Použite internú poštovú schránku.

3

Ísť do Ďalšie nastavenia a zapnite Kópiu hlasovej správy odošlite e-mailoma zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať prepisy.


 

Táto možnosť nemusí byť dostupná, ak je vypnuté presmerovanie hlasovej schránky.

4

Kliknite Uložiť.

Nasledujúci obrázok môžete použiť ako užitočný vizuál e-mailové upozornenie na prepis hlasovej schránky.

Môžete tiež vidieť prepis hlasovej schránky v aplikácii Webex.

Dôvody, prečo nie je k dispozícii prepis hlasovej schránky

Systém nevytvorí prepis, ak je celková kvalita alebo presnosť prepisu nízka. Môže sa to stať, ak bola kvalita zvuku zlá v dôsledku nasledujúcich obmedzení:

 • Hlučné pozadie

 • Slabá počuteľnosť

 • Neanglické slová prítomné v zvukovom alebo nepodporovanom jazyku


   

  Prepis hlasových správ je k dispozícii iba pre hlasové správy ponechané v angličtine.

 • Ťažký prízvuk

Umožnite volajúcim prepojiť sa z vášho pozdravu v hlasovej schránke

Môžete povoliť volajúcim, aby stlačili 0 a boli prepojení na iné telefónne číslo podľa vášho výberu, keď dostanú váš pozdrav v hlasovej schránke.


 

Ak je táto funkcia povolená, nezabudnite nahrať svoj pozdrav v hlasovej schránke s príslušnými pokynmi pre volajúceho. Napríklad: „Ak chcete kontaktovať môjho asistenta, stlačte 0.“

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Hlasová schránka.

2

Ísť do Ďalšie nastavenia a zapnite Preniesť na „0“ na iné telefónne čísloa zadajte telefónne číslo, na ktoré majú byť volajúci presmerovaní.

3

Kliknite Uložiť.

Nastavte príjem faxových správ

Faxové správy vám umožňujú prijímať priame prichádzajúce faxy zo služby hlasovej schránky.


 

Faxy sú uložené v zdieľanom úložnom priestore spolu s hlasovými správami. Kapacita úložiska je 100 minút hlasovej schránky alebo 1000 strán faxových správ. Dbajte na to, aby ste vyčlenili priestor pre nové faxové správy a múdro ich archivovali.

Predtým ako začneš

Možnosť odosielania faxových správ sa zobrazí iba v prípade, že vám túto funkciu povolil správca.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Hlasová schránka.

2

Ísť do Faxové správy a zapnite prepínač.

Ak správca povolil odosielanie faxových správ, prepínač je predvolene zapnutý.

Zobrazí sa vaše faxové číslo a klapka.

3

Kliknite Uložiť.