Kreiranje grupe za lov

Pre nego što počneš

Možda ćete želeti da podesite grupe za lov u sledećim scenarijima:
 • Prodajni tim koji želi sekvencijalni proizvodni postupak. Dolazni poziv zvoni jedan telefon, ali ako nema odgovora, poziv ide sledećem članu lovačke grupe na listi.

 • Tim za podršku koji želi da telefoni zvone odjednom kako bi prvi raspoloživi član mogao da preuzme poziv.


Za kupce u Azijsko-pacifičkom regionu, polje Ime ID-a pozivaoca se automatski popunjava korisničkim imenom. Polje "Ime ID-a pozivaoca" ne možete menjati.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme Lovačka grupa > Kreiraj grupu za lov.

3

Na kartici Osnove unesite sledeće informacije:

 • Lokacija– Izaberite lokaciju iz padajuće ćelije.


   

  Lokacija je kontejner sa konfiguracijom poziva specifičnom za lokaciju. Više informacija potražite u članku Konfigurisanje Cisco Webex pozivanja vaše organizacije.

 • Ime grupe zalov – Unesite ime grupe za lov.

 • Brojtelefona – Dodelite glavni broj telefona i/ili proširenje lovačkoj grupi.

 • IDpozivaoca – Dodelite ID pozivaoca za grupu za lov. ID pozivaoca se koristi za pozive koji se proslećuju izvan ove lovačke grupe.

 • Jezik– Izaberite jezik grupe za lov u padajućem meniju.

4

Kliknite na dugme Dalje.

5

Na kartici "Usmeravanje poziva" odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Cirkular (Max 1.000 agenata)– Ova opcija prolazi kroz sve članove nakon poslednjeg člana koji je primio poziv. Šalje pozive sledećem raspoloživom članu lovačke grupe.
 • Top Down (Max 1.000 agenata)– Pošaljite poziv kroz red članova redom, počevši od vrha svaki put.
 • Najduži stid (Max 1.000 agenata)– Šalje pozive članu koji je najduže u šče sližеju. Ako se ne odazovu, i dalje do sledećeg člana koji je najduže u žiži i tako dok se poziv ne odazove.
 • Težina (Max 100 agenata)– Šalje poziv dokonih članova na osnovu procenata koje dodeljujete svakom članu lovačke grupe (do 100%).
 • Istovremeni (Max 50 agenti)– Šalje pozive svim članovima u redu čekanja za pozive odjednom.
6

Možete da potvrdite izbor "Avansno" nakon skupa prstenova i da koristite padajuću listu da biste izabrali broj prstenova koji će se primeniti na izbor usmeravanja poziva, ako je potrebno.

7

Kliknite na dugme Dalje.

8

Na kartici "Postavke usmeravanja" možete da omogućite jednu ili više sledećih opcija ako je potrebno:

 • Napredujkada ste zauzeti – Lovačka grupa neće pozvati članove kada su na drugom pozivu i napreduje do sledećeg člana u lovačkoj grupi. Ako je članu omogućen poziv čekanja i poziv je njima prenaglašao, onda poziv čeka dok član ponovo ne postane u esnagi.
 • Prosledite unapred nakon određenog brojaprstenova – Neodgovorenih poziva nakon definisanog broja prstenova prosleđenih na određeni broj.
 • Preusmeri pozive kada nisumogu da se jave – neodgovoreni pozivi preusmeravaju na definisani broj telefona. Ovo se može primeniti na telefonske pozive na koje se ne odgovara zbog prekida rada mreže ili su svi članovi lovačke grupe zauzeti, a opcija "Avans" kada je opcija zauzeta takođe omogućena.

   

  Za korisnike koji koriste samo mobilni uređaj, pozivi neće biti preusmereni ako dođe do prekida rada mreže.

9

Kliknite na dugme Dalje.

10

Na kartici Izbor korisnika dodajte korisnike ili radni prostor na listu poziva.


 

U zavisnosti od opcije usmeravanja poziva koju ste prethodno odabrali, potrebno je da dodate dodatne informacije kao što je dodavanje procentualne težine korisnicima ili radnim prostorima ili u slučaju kružnog usmeravanja poziva, prevlačenja i otpuštanja korisnika i radnog prostora po redosledu položaja u redu čekanja.

11

Kliknite na dugme Dalje.

12

Na kartici "Redigovanje" dobijate priliku da pregledate postavke grupe za lov da biste se uverili da ste uneli tačne detalje.

13

Kliknite na dugme"Dalje" i "Gotovo" da biste potvrdili postavke grupe za lov.

Onemogućavanje grupe za lov

Ovom procedurom možete onemogućiti prethodno kreiranu grupu za lov.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugme"Lovačka grupa", a zatim izaberite grupu za lov koju želite da onemogućite sa liste.

3

Na bočnoj tabli kliknite na preklopnik Enable Hunt Group da biste onemogućili lovačku grupu.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje opštih postavki grupe za lov

Uredite jezik i ID pozivaoca za svaku lovačku grupu.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugmeLovačka grupa , a zatim izaberite grupu za lov koju želite da uredite.

3

Na bočnoj tabli, pored opštih postavki, kliknite na dugme Upravljaj .

4

Prikažite ili uredite jezik sa jezika padajuće liste.

5

Prikažite ili uredite vremensku zonu iz padajuće liste Vremenske zone.

6

Prikažite ili uredite ID pozivaoca.


 

ID pozivaoca se koristi kada je omogućeno prosleđivanje poziva i pozivi se proslećuju iz ove lovačke grupe.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje brojeva telefona grupe za lov

Uredite brojeve telefona, alternativne brojeve i dodelite karakteristične obrasce prstenova za grupe lovaca u kontrolnom čvorištu.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugmeLovačka grupa , a zatim izaberite grupu za lov koju želite da uredite.

3

Na bočnoj tabli, pored brojatelefona , kliknite na prikazani broj.

4

Uredite telefonski broj, alternativne brojeve i karakteristične obrasce prstena.


 

Možete imati do 10 alternativnih brojeva.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Konfigurisanje prosleđivanja poziva za grupu za lov

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugmeLovačka grupa , a zatim izaberite grupu za lov koju želite da uredite.

3

Na bočnoj tabli izaberite stavku Prosleđivanje poziva.

4

Prebacite funkciju prosleđivanja poziva.

5

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Always Forward Calls– Uvek prosleđivanje poziva na određeni broj.
 • Selektivno prosleđivanjepoziva – Prosleđivanje poziva na određeni broj, u zavisnosti od pravila kriterijuma.

   

  Ako odaberete selektivno prosleđivanje poziva, moraćete da imate najmanje jedno pravilo za prosleđivanje primenjeno za prosleđivanje poziva da biste bili aktivni.

6

Dodelite broj kojem želite da prosledite pozive. Ako ste odabrali stavku "Uvek prosledi pozive",kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Kada birate opciju "Uvek napred" ili "Selektivnoprosleđivanje", proverite polje za potvrdu Pošalji govornoj pošti da biste prosledili sve pozive internoj govornoj pošti. Polje za potvrdu "Pošalji govornoj pošti" je onemogućeno kada se unese spoljni broj.

7

Za selektivno prosleđivanjepoziva kreirajte pravilo tako što ćete kliknuti na dugme "Dodaj kada se prosleđi" ili "Dodaj kada se neprosledi".

8

Kreirajte ime pravila.

9

Za opciju "Kadaproslediti" u padajućem meniju izaberite raspored poslovanja i praznični raspored.

10

Za opciju Proslediunapred izaberite najmanje jednu opciju sa podrazumevanog telefonskog broja ili dodajte drugi telefonski broj .

11

Za pozive odizaberite bilo koji brojili izabrane brojeve sa najmanje jednom opcijom iz sledećeg:

 • Bilo kojibroj – Prosleđivanje svih poziva u navedenom pravilu.

 • Svi privatni brojevi– Prosleđivanje poziva sa privatnih brojeva.

 • Svi nedostupni brojevi– prosleđivanje poziva sa nedostupnih brojeva.

 • Sabiranjeodređenih brojeva – Prosleđivanje poziva do 12 brojeva koje definišete.

12

Za pozivese pozivi proslećuju kada se poziv primi na broj ili alternativni broj u vašoj organizaciji koji definišete.

13

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Šta dalje

Kada kreirate pravilo, možete da omogućite ili onemogućite pravilo koristeći preklopnik pored pravila u tabeli. Pravilo možete da promenite ili izbrišete u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti na dugme "Uredi" ili izbrisati.

Dodavanje ili brisanje korisnika i radnog prostora u postojećoj grupi za lov

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugmeLovačka grupa , a zatim izaberite grupu za lov koju želite da uredite.

3

Pored agenata, kliknite na dugme Upravljaj.

4

Kliknite na dugme Dodaj korisnika ili radni prostor i izaberite korisnike ili radni prostor koji želite da dodate ili potražite korisnike.


 
Članove lovačke grupe možete izbrisati i klikom na dugme .
5

Kliknite na dugme Sačuvaj kada izvršite promene.

Uređivanje obrasca usmeravanja poziva lovačke grupe

Promenite obrazac postojeće lovačke grupe u odnosu na dostupne opcije.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugmeLovačka grupa , a zatim izaberite grupu za lov koju želite da uredite.

3

Pored obrasca usmeravanja poziva, kliknite na dugme Upravljaj.

4

Za usmeravanje pozivauredite sledeće opcije.


 
Ako promenite obrazac usmeravanja poziva iz obrasca koji udomi 1.000 članova lovačke grupe u obrazac koji ima samo 100 ili 50 članova, čuva se samo prvih 100 ili 50 članova. Od vas se traži da to potvrdite kada napravite promenu.
 • Cirkular (Max 1.000 agenata)– Ova opcija prolazi kroz sve članove nakon poslednjeg člana koji je primio poziv. Šalje pozive sledećem raspoloživom članu lovačke grupe.
 • Top Down (Max 1.000 agenata)– Pošaljite poziv kroz red članova redom, počevši od vrha svaki put.
 • Najduži stid (Max 1.000 agenata)– Šalje pozive članu koji je najduže u šče sližеju. Ako se ne odazovu, i dalje ka sledećem članu koji je najduže u žiži i tako dok se poziv ne odazove.
 • Težina (Max 100 agenata)– Šalje poziv dokonih članova na osnovu procenata koje dodeljujete svakom članu lovačke grupe (do 100%).
 • Istovremeni (Max 50 agenti)– Šalje pozive svim članovima u redu čekanja za pozive odjednom.
5

Kliknite na dugme "Dodaj korisnika" ili "Radni prostor" da biste uredili listu agenata.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uređivanje opcija usmeravanja poziva lovačke grupe

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Kliknite na dugmeLovačka grupa , a zatim izaberite grupu za lov koju želite da uredite.

3

Pored opcija usmeravanja poziva , kliknitena dugme Upravljaj.

4

Koristite preklopnike da biste svaku od ovih funkcija podesili na ili isključivanje.

 • Napredovanje nakon postavljenog broja prstenova – Kada je uključen, član lovačke grupe neće dobiti obaveštenje da je poziv stavljen u red za njih kada je na pozivu i da se nakon odabranog broja prstenovaprelama u sledeći član. Kada je isključen, član dobija obaveštenje da je poziv u redu čekanja, ali se nakon izbora broja prstenova prelama na sledeći član.

 • Napredujkada ste zauzeti – Lovačka grupa neće pozvati članove kada su na drugom pozivu i napreduje do sledećeg člana u lovačkoj grupi. Ako je članu omogućen poziv čekanja i poziv je njima prenaglašao, onda poziv čeka dok član ponovo ne postane u esnagi.

 • Prosledite posle skupaprstenova – Neodgovorenih poziva nakon definisanog broja prstenova prosleđenih na određeni broj.

 • Preusmeri pozive kada nisumogu da se jave – neodgovoreni pozivi preusmeravaju na definisani broj telefona. Ovo se može primeniti na telefonske pozive na koje se ne odgovara zbog prekida rada mreže ili su svi članovi zauzeti, a opcija "Avansi" kada je omogućena i opcija "Avans".