U sledećoj tabeli prikazane su funkcije dostupne za različite načine usmeravanje poziva.

Funkcija

Automatski službenik

Red za čekanje poziva

Ciljana grupa

Deljena linijska grupa

Dodeljivanje broja ili lokala za direktno biranje (DID)

Dodeljivanje Webex Calling korisnika kao člana

Dodeljivanje virtuelne linije kao člana

Dodeljivanje radnog prostora kao člana

Ne

Dodavanje članova sa druge lokacije

Ne

Prikaz imena za dati ID pozivaoca kada se pozivi prosleđuju članovima

Ne

Prikaz broja telefona za dati ID pozivaoca kada se pozivi prosleđuju članovima

Ne

Ne

Ne

Omogućavanje odlaznih poziva sa funkcijom ID-a pozivaoca

Ne

Da

(korisnik ne može da izabere)

Dodavanje pozivaoca u red za čekanje

Ne

Ne

Ne

Dostavljanje interaktivnog glasovnog odgovora (IVR) pozivaocima za usmeravanje poziva odgovarajućem odeljenju/grupi

Ne

(Automatski telefonski sistem može se koristiti kao IVR)

Ne

(Automatski telefonski sistem može se koristiti kao IVR)

Ne

Usmeravanje dolaznih poziva na osnovu radnog vremena

Ne

Ne

Usmeravanje dolaznih poziva van radnog vremena

Ne

Ne

Usmeravanje dolaznih poziva na osnovu praznika

Ne

Ne

Automatsko preusmeravanje dolaznih poziva članovima na osnovu prioriteta i veštine

Ne

(nije zasnovano na veštinama)

Ne

Automatsko preusmeravanje dolaznih poziva na osnovu različitih opcija kao što su: svim članovima odjednom, redom svakom članu, najduže neaktivnom itd.

Ne

Ne

Usmeravanje svih dolaznih poziva do govorne pošte

Selektivno prosleđivanje dolaznih poziva na osnovu određenih kriterijuma

Dodavanje alternativnih brojeva

Ne

Postavljanje naročitog obrasca zvonjave za dolazne pozive

(samo kada je alternativni broj konfigurisan kao glavni broj)

(samo kada je alternativni broj konfigurisan kao glavni broj za red za čekanje poziva i ciljanu grupu)

Ne

Podešavanje jezika za zvučne najave i vremensku zonu

Obrađivanje neregistrovanih (overflow) poziva

Ne

Postavljanje poruke dobrodošlice za pozivaoce

Ne

Ne

Postavljanje utešne poruke, poruke za čekanje, muzike, najave poziva agentu

Ne

Ne

Ne

Postavljanje prilagođenih pozdrava i poruka

Ne

Ne

Omogućavanje opcije povratnog poziva za pozivaoce

Ne

Ne

Ne

Dodavanje supervizora za praćenje poziva

Ne

Ne

Ne

Prosleđivanje poziva ako na njih nije odgovoreno

Ne

Prikaz analitike i izveštaja o preuzimanju

Ne

Ne