Prikazivanje statistike reda poziva i agenta

Možete da prikažete statistiku reda i agenta.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red poziva, a zatim na listi pronađite dati red poziva.

3

Kliknite na ikonu u koloni Radnje pored reda poziva.

4

Izaberite stavku Statistika reda poziva.

Bićete premešteni na portal za administratore pozivanja na kom možete da generišete izveštaj o statistici reda ili agenta.

Generisanje izveštaja o redu poziva

Možete da generišete izveštaje za red poziva sa detaljima o svim dolaznim pozivima koji su stigli do reda poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red poziva > Prikaz izveštaja.

Bićete premešteni na portal za administratore pozivanja na kom možete da generišete izveštaj o redu poziva.