Преглед на опашката на повикванията и статистиката на агента

Можете да видите статистически данни за опашката и агента.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и намерете в списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

Щракнете върху иконата в колоната Действия до опашката на повикванията.

4

Изберете Статистика за опашката на повикванията

Получавате кръстосано изпращане към портала за администраторския портал на Calling, където можете да генерирате статистически отчет за опашка или агент.

Генериране на отчети за опашката на повикванията

Можете да генерирате отчети за опашката на повикванията с подробна информация за всички входящи повиквания, достигнали до опашката за обаждания.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията > Преглед на отчети.

Получавате кръстосано изпращане към портала за администраторския портал на Calling, където можете да генерирате статистически отчет за опашката на повикванията.