Wyświetlanie statystyk kolejki połączeń i agentów

Można wyświetlić statystyki kolejki i agentów.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie znajdź na liście kolejkę połączeń.

3

Kliknij ikonę w kolumnie Czynności obok kolejki połączeń.

4

Wybierz Statystyki kolejki połączeń.

Nastąpi przekierowanie do portalu administratora usługi Calling, w którym można wygenerować raport ze statystykami kolejki lub agentów.

Generowanie raportów kolejki połączeń

Można generować raporty kolejki połączeń ze szczegółami dotyczącymi wszystkich połączeń przychodzących, które zostały dodane do kolejki połączeń.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń > Wyświetl raporty.

Nastąpi przekierowanie do portalu administratora usługi Calling, w którym można wygenerować raport kolejki połączeń.