Visa statistik för samtalskö och agent

Du kan visa statistik för kö och agent.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalsköoch leta sedan reda på samtalskön i listan.

3

Klicka på -ikonen i kolumnen Åtgärder bredvid samtalskön.

4

Välj Statistik för samtalskö.

Du dirigeras till samtalsadministrationsportalen där du kan generera en statistikrapport för kö eller agent.

Skapa samtalskörapporter

Du kan skapa samtalskörapporter med information om alla inkommande samtal som nått samtalskön.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö > Visa rapporter.

Du dirigeras till samtalsadministrationsportalen där du kan skapa en samtalskörapport.