Zobrazení statistik fronty hovorů a agenta

Můžete zobrazit statistiky fronty a agenta.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na tlačítko Fronta hovorů a vyhledejte frontu hovorů ze seznamu.

3

Klikněte na ikonu ve sloupci Akce vedle fronty hovorů.

4

Vyberte možnost Statistiky fronty hovorů.

Budete přesměrováni na portál pro správu hovorů, kde můžete vygenerovat zprávu o statistikách fronty nebo agenta.

Generování zpráv o frontě hovorů

Můžete generovat zprávy o frontě hovorů s informacemi o všech příchozích hovorech, které se dostaly do fronty hovorů.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na Fronta hovorů > Zobrazit zprávy.

Budete přesměrováni na správcovský portál pro volání, kde můžete vygenerovat zprávu o frontě hovorů.