Pregled

Kod svakog pokrenutog Webex poziva biće vam obezbeđen poslovni CLID. Ovaj poslovni CLID može biti broj telefona u redu poziva ili broj telefona konfigurisan za agente. Agent može da odluči da obezbedi ove informacije tokom poziva putem trajne konfiguracije ili putem privremene konfiguracije.

Pre nego što počnete

 • Administrator kontrolnog čvorišta mora da omogući da agenti koriste broj telefona reda poziva kao odlazni broj telefona. Više informacija potražite u članku Omogućavanje brojeva telefona reda poziva.

 • Nakon što omogući broj telefona, administrator može da podesi odlazni broj telefona agenata sa određenim CLID-om reda u skladu sa trajnom konfiguracijom.

 • Agenti takođe mogu da izaberu privremenu konfiguraciju da bi koristili FAC kôd #80 za odlazni kontakt centar kao broj telefona prikazan kao CLID i #81 za odlazni poziv da bi se kao lični konfigurisani ID eksternog pozivaoca prikazao CLID.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite do stavke Korisnici i izaberite korisnika za koga želite da konfigurišete podešavanja agenta.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite Podešavanja agenta.

3

Izaberite ID agenta za reda poziva.

ID agenta za red poziva možete da postavite da bude konfigurisani ID pozivaoca ili da odredite broj/red poziva.
4

Konfigurišite ID agenta za red poziva pomoću sledećih opcija:

 • Konfigurisani ID pozivaoca – ID pozivaoca koji je već konfigurisan za agenta.

 • ID pozivaoca za red poziva – pretražite prema broju ili imenu reda i iz padajuće liste izaberite ID pozivaoca za red poziva.


   
  Kada izabrani agent nije deo reda poziva, ova opcija je podrazumevano onemogućena.

Pre nego što počnete

Administrator kontrolnog čvorišta mora da omogući da agenti koriste broj telefona reda poziva kao odlazni broj telefona. Više informacija potražite u članku Omogućavanje brojeva telefona reda poziva.

Korisnici koji primaju pozive iz reda su poznati kao agenti. Možete dodati ili izbrisati korisnike, radne prostore i virtuelne linije iz reda za čekanje poziva. Korisnici, radni prostori i virtuelne linije mogu se dodeliti većem broju redova za čekanje poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Agenti, kliknite na Upravljaj.

4

(Opcionalno) Ako agente dodajete na osnovu njihovih veština, izaberite podrazumevanu vrednost nivoa veštine za agente iz padajuće liste Dodeljeni nivo veštine.


 
Usmeravanje poziva se zasniva na nivou veštine i sposobnosti agenta. Najviši nivo veštine je „1“, a najniži „20“.
5

U padajuću listu "Dodaj korisnika" ili "Radni prostor" ili "Virtuelna linija", pretražite ili izaberite korisnike, radne prostore ili virtuelne linije koje ćete dodati u red za čekanje poziva.

6

(Opcionalno) Potvrdite polje za potvrdu ako želite da omogućite agentima na aktivnim pozivima da preuzimaju dodatne pozive.

7

(Opcionalno) Potvrdite polje za potvrdu ako želite da omogućite agentima da se pridružuju redu ili da ga napuštaju.

8

(Opcionalno) Uredite nivo veštine i preklopnik spoje za svakog korisnika, radni prostor ili virtuelnu liniju u redu za čekanje.

9

(Opcionalno) Da biste uklonili korisnika, radni prostor ili virtuelnu liniju, kliknite na ikonu pored korisnika, radnog prostora ili virtuelne linije.

10

(Opcionalno) Kliknite na dugme "Ukloni sve " da biste uklonili sve korisnike, radne prostore ili virtuelne linije iz reda za čekanje.

11

Kliknite na Sačuvaj.


 
 • Svi agenti se tokom kreiranja reda dodaju tako da vrednost polja za status „pridruženo“ bude TRUE.

 • Pozivi se ne usmeravaju ka agentu iako je agent dostupan kada je vrednost polja za status „pridruženo“ postavljen na FALSE.

Kontrolna tabla agenta omogućava administratoru da ima konsolidirani pregled svih agenata kroz pozive u redu čekanja. Kontrolna tabla prikazuje informacije o agentima i njihovo učešće u redu za čekanje poziva. Ovo omogućava administratoru da donese odgovarajuće odluke o osoblju reda za čekanje poziva, kao i da lako promeni status pridruživanja agenta.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Kliknite na Red poziva.

3

Izaberite karticu Agenti .

4

Izaberite agenta sa podrazumevane liste agenata prikazanih ili pretražite broja ime agenta ili primarnog broja ili lokala povezanog sa agentom.


 

Listu agenata možete da filtrirate na osnovu poziva u redu čekanja, lokacija u redu za čekanje i statusa pridruživanja/nepriduživanja.

Kontrolna tabla agenta u podrazumevanom skupom prikazu prikazuje se:

 • Ime agenta

 • Broj redova za čekanje poziva povezanih sa agentom – Prikazuje broj poziva na koje je agent povezan

 • Lokacije reda za čekanje poziva – Prikazuje broj lokacija na kojima su kreirani redovi za čekanje poziva

 • Primarni broj – primarni kontakt broj dodeljen agentu

 • Lokal ako je dostupan

 • Status pridruživanja/nepriduživanja – Prikazuje broj redova za čekanje koje se agent pridružio ili je prikucao prilikom skupljanja.

5

Kliknite > da biste proširili detalje o agentu.

Kontrolna tabla agenta se prikazuje:
 • Ime agenta

 • Broj redova za čekanje poziva povezanih sa agentom – Navodi imena reda za čekanje poziva sa koja je agent povezan

 • Lokacije reda za čekanje poziva – Navodi svaku lokaciju reda za čekanje poziva

 • Primarni broj – primarni kontakt broj dodeljen redu za čekanje poziva

 • Lokal ako je dostupan

 • Status pridruživanja/nepriduživanja – prikazuje status pridruživanja ili nepriduživanja.

6

Uključite ili isključite da biste se pridružili agentu ili ga pridružili određenom redu za čekanje poziva.

7

(Opcionalno) Kliknite na izvezi CSV datoteku da biste izvezli unakrsnu tabelu sa sveobuhvatnim detaljima agenta.

Koristite ovu tabelu da biste pronašli detalje u izvezenom CSV-u.

Kolona

Opis

Ime agenta

Prikazuje ime agenata za prikaz za nazive reda za čekanje poziva ID linije za pozivanje (CLID).

Prezime agenta

Prikazuje prezime agenata za prikaz za listu poziva u redu ID linije za pozivanje (CLID).

Broj telefona agenta

Prikazuje broj telefon agenta ekrana.

Proširenje agenta

Prikazuje proširenje agenta.

Ime reda za čekanje

Prikazuje ime reda za čekanje poziva.

Broj telefona reda za čekanje

Prikazuje listu redova za čekanje poziva broj telefona.

Lokal za čekanje

Prikazuje lokal za čekanje poziva.

Ime lokacije reda za čekanje

Prikazuje lokaciju reda za čekanje poziva.

Status pridruživanja redu za čekanje

Prikazuje pridruživanje ili pridruživanje redu za čekanje poziva.