Dodavanje i uređivanje agenata

Korisnici koji primaju pozive iz reda su poznati kao agenti.Korisnike i radne prostore možete da dodate ili izbrišete iz reda poziva.Korisnici i radni prostori mogu da se dodele u više redova poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Agenti, kliknite na Upravljaj.

4

(Opcionalno) Ako agente dodajete na osnovu njihovih veština, izaberite podrazumevanu vrednost nivoa veštine za agente iz padajuće liste Dodeljeni nivo veštine.


 
Usmeravanje poziva se zasniva na nivou veštine i sposobnosti agenta.Najviši nivo veštine je „1“, a najniži „20“.
5

Izaberite korisnika ili radni prostor iz padajuće liste Dodavanje korisnika ili radnog prostora.

6

Koristite alatku za pretragu da biste dodali korisnike ili radni prostor.

7

(Opcionalno) Potvrdite polje za potvrdu ako želite da omogućite agentima na aktivnim pozivima da preuzimaju dodatne pozive.

8

(Opcionalno) Potvrdite polje za potvrdu ako želite da omogućite agentima da se pridružuju redu ili da ga napuštaju.

9

(Opcionalno) Uredite nivo veštine i preklopno dugme Pridruženo za svakog korisnika ili radni prostor u redu.

10

(Opcionalno) Da biste uklonili korisnika ili radni prostor, kliknite na pored korisnika ili radnog prostora.

11

(Opcionalno) Kliknite na Ukloni sve da biste uklonili sve korisnike ili radne prostore iz reda.

12

Kliknite na Sačuvaj.


 
 • Svi agenti se tokom kreiranja reda dodaju tako da vrednost polja za status „pridruženo“ bude TRUE.
 • Pozivi se ne usmeravaju ka agentu iako je agent dostupan kada je vrednost polja za status „pridruženo“ postavljen na FALSE.

Kod svakog pokrenutog Webex poziva biće vam obezbeđen poslovni CLID.Ovaj poslovni CLID može biti broj telefona u redu poziva ili broj telefona konfigurisan za agente.Agent može da odluči da obezbedi ove informacije tokom poziva putem trajne konfiguracije ili putem privremene konfiguracije.

Pre nego što počnete

 • Administrator kontrolnog čvorišta mora da omogući da agenti koriste broj telefona reda poziva kao odlazni broj telefona.Više informacija potražite u članku „Omogućavanje brojeva telefona reda poziva“.
 • Nakon što omogući broj telefona, administrator može da podesi odlazni broj telefona agenata sa određenim CLID-om reda u skladu sa trajnom konfiguracijom.
 • Agenti takođe mogu da izaberu privremenu konfiguraciju da bi koristili FAC kôd #80 za odlazni kontakt centar kao broj telefona prikazan kao CLID i #81 za odlazni poziv da bi se kao lični konfigurisani ID eksternog pozivaoca prikazao CLID.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite do stavke Korisnici i izaberite korisnika za koga želite da konfigurišete podešavanja agenta.

2

Izaberite stavku Pozivanje i odaberite Podešavanja agenta.

3

Izaberite ID agenta za reda poziva.

ID agenta za red poziva možete da postavite da bude konfigurisani ID pozivaoca ili da odredite broj/red poziva.
4

Konfigurišite ID agenta za red poziva pomoću sledećih opcija:

 • Konfigurisani ID pozivaoca – ID pozivaoca koji je već konfigurisan za agenta.
 • ID pozivaoca za red poziva – pretražite prema broju ili imenu reda i iz padajuće liste izaberite ID pozivaoca za red poziva.

   
  Kada izabrani agent nije deo reda poziva, ova opcija je podrazumevano onemogućena.

Pre nego što počnete

Administrator kontrolnog čvorišta mora da omogući da agenti koriste broj telefona reda poziva kao odlazni broj telefona.Više informacija potražite u članku Omogućavanje brojeva telefona reda poziva.