Přidání a úprava agentů

Uživatelé, kteří přijímají volání z fronty, jsou označováni jako agenti.Můžete přidávat nebo odstraňovat uživatele a pracovní prostory z fronty hovorů.Uživatele a pracovní prostory lze přiřadit k několika frontám hovorů.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Agenti klikněte na možnost Spravovat.

4

(Nepovinné) Pokud přidáváte agenty na základě jejich dovedností, vyberte z rozevíracího seznamu Přiřazená úroveň dovedností výchozí hodnotu úrovně dovednosti.


 
Směrování hovorů je založeno na úrovni dovedností a kompetencí agenta.Nejvyšší úroveň dovedností je „1“ a nejnižší „20“.
5

Z rozevíracího seznamu Přidat uživatele nebo pracovní prostor vyberte uživatele nebo pracovní prostor.

6

Pomocí vyhledávacího nástroje přidejte uživatele nebo pracovní prostory.

7

(Nepovinné) Pokud chcete povolit agentům v aktivních hovorech přijímat další hovory, zaškrtněte políčko.

8

(Nepovinné) Pokud chcete agentům povolit připojení nebo odpojení z fronty, zaškrtněte políčko.

9

(Nepovinné) Upravte úroveň dovedností a přepínač Připojeno pro každého uživatele nebo pracovní prostor ve frontě.

10

(Nepovinné) Chcete-li odebrat uživatele nebo pracovní prostor, klikněte na ikonu vedle uživatele nebo pracovního prostoru.

11

(Nepovinné) Kliknutím na možnost Odebrat vše odeberte z fronty všechny uživatele nebo pracovní prostory.

12

Klikněte na možnost Uložit.


 
 • Během vytváření fronty jsou všichni agenti přidáni se stavem připojení s hodnotou PRAVDA.
 • Když je stav připojení agenta nastaven na hodnotu NEPRAVDA, nebudou volání směrována na agenta, ani když je tento agent k dispozici.

Pro každý zahájený hovor služby Webex vám bude poskytnuto firemní CLID (ID linky volajícího).Toto firemní CLID může být telefonní číslo fronty hovorů nebo telefonní číslo nakonfigurované agenty.Agent se může rozhodnout, zda tyto informace poskytne během volání prostřednictvím trvalé, nebo dočasné konfigurace.

Než začnete

 • Správce prostředí Control Hub musí povolit, aby agenti používali telefonní číslo fronty jako odchozí telefonní číslo.Další informace naleznete v části Povolení telefonních čísel fronty hovorů.
 • Po povolení telefonního čísla může správce nastavit odchozí telefonní číslo agentů s konkrétním identifikátorem CLID fronty podle trvalé konfigurace.
 • Agenti mohou také vybrat dočasnou konfiguraci a použít kód FAC #80 pro odchozí call centrum jako telefonní číslo zobrazené jako CLID a #81 pro odchozí hovor, který se zobrazí jako osobní nakonfigurované ID externího volajícího jako CLID.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na možnost Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete konfigurovat nastavení agenta.

2

Vyberte možnost Volání a zvolte Nastavení agenta.

3

Vyberte ID fronty hovorů agentů.

ID fronty hovorů agentů můžete nastavit na nakonfigurované ID volajícího, nebo zadat číslo nebo frontu hovorů.
4

Nakonfigurujte ID fronty hovorů agentů z následujících možností:

 • Nakonfigurované ID volajícího – ID volajícího už je pro agenta nakonfigurované.
 • ID volajícího ve frontě hovorů – hledejte podle čísla nebo názvu fronty a z rozevíracího seznamu vyberte ID volajícího ve frontě hovorů.

   
  Pokud vybraný agent není součástí fronty hovorů, je tato možnost ve výchozím nastavení zakázána.

Než začnete

Správce prostředí Control Hub musí povolit, aby agenti používali telefonní číslo fronty jako odchozí telefonní číslo.Další informace naleznete v části Povolení telefonních čísel fronty hovorů.