Pregled

Za svaki pokrenuti Webex poziv dobit ćete poslovni CLID. CLID ove tvrtke može biti ili broj telefona reda čekanja poziva ili konfigurirani broj telefona agenta. Agent može odlučiti pružiti te informacije tijekom poziva putem trajne konfiguracije ili putem privremene konfiguracije.

Prije početka

 • Administrator okruženja Control Hub mora agentima omogućiti korištenje broja telefona reda čekanja kao odlaznog broja telefona. Za više informacija pogledajte Omogućavanje brojeva telefona reda čekanja poziva.

 • Nakon što je telefonski broj omogućen, administrator može postaviti odlazni broj telefona agenata s određenim CLID-om reda čekanja prema trajnoj konfiguraciji.

 • Agenti također mogu odabrati Privremenu konfiguraciju za korištenje FAC kȏda #80 za centar za odlazne pozive kao broj telefona prikazan kao CLID i #81 za odlazni poziv koji će se prikazati kao osobni konfigurirani ID vanjskog pozivatelja kao CLID.

1

U prikazu korisnika u https://admin.webex.com idite na Korisnici i odaberite korisnika za kojeg želite konfigurirati postavke agenta.

2

Odaberite Pozivanje, a zatim Postavke agenta.

3

Odaberite ID reda čekanja poziva agenta.

ID reda čekanja poziva agenta možete postaviti ili na konfigurirani ID pozivatelja ili navesti broj ili red čekanja poziva.
4

Konfigurirajte ID reda čekanja poziva agenta pomoću sljedećih opcija:

 • Konfigurirani ID pozivatelja – ID pozivatelja već je konfiguriran za agenta.

 • ID pozivatelja reda čekanja poziva – Pretražite prema broju ili nazivu reda čekanja i na padajućem popisu odaberite ID pozivatelja reda čekanja poziva.


   
  Kada agent kojeg ste odabrali nije dio reda čekanja poziva, prema zadanim postavkama ova je opcija onemogućena.

Korisnici koji primaju pozive iz reda čekanja poznati su kao agenti. Možete dodati ili izbrisati korisnike, radne prostore i virtualne linije iz reda poziva. Korisnici, radni prostori i virtualne linije mogu se dodijeliti više redova poziva.

1

U prikazu za korisnike u https://admin.webex.com idite na Usluge i odaberite Pozivanje > Značajke.

2

Kliknite na Red čekanja poziva, a zatim s popisa odaberite red čekanja poziva koji želite urediti.

3

Na bočnoj ploči pokraj Agenti kliknite na Upravljanje.

4

(Neobavezno) Odaberite zadanu vrijednost razine vještina za agente ako ih dodajete na temelju njihovih vještina s padajućeg popisa Dodijeljena razina vještina.


 
Preusmjeravanje poziva temelji se na razini kompetencija i vještina agenta. Najviša razina vještine je 1, a najniža 20.
5

Od Dodajte korisnika ili radni prostor ili virtualnu liniju padajući izbornik, pretražite ili odaberite korisnike, radne prostore ili virtualne linije koje želite dodati u red poziva.

6

(Neobavezno) Označite okvir ako agentima na aktivnim pozivima želite dopustiti primanje dodatnih poziva.

7

(Neobavezno) Označite okvir ako agentima želite dopustiti da se pridruže redu čekanja ili da se isključe iz reda čekanja.

8

(Neobavezno) Uredite razina vještine i Pridružio se prebacite za svakog korisnika, radni prostor ili virtualnu liniju u redu čekanja.

9

(Izborno) Da biste uklonili korisnika, radni prostor ili virtualnu liniju, kliknite na ikona pored korisnika, radnog prostora ili virtualne linije.

10

(Neobavezno) Kliknite Ukloni sve za uklanjanje svih korisnika, radnih prostora ili virtualnih linija iz reda čekanja.

11

Kliknite Spremi.


 
 • Svi agenti dodaju se s stanjem pridruženosti TRUE tijekom izrade reda čekanja.

 • Pozivi se ne preusmjeravaju agentu iako je agent dostupan kada je stanje pridruženosti agenta postavljeno na FALSE.

Nadzorna ploča agenta omogućuje administratoru da ima konsolidirani pregled svih agenata u redovima poziva. Nadzorna ploča prikazuje informacije o agentima i njihovo sudjelovanje u redu čekanja poziva. To omogućuje administratoru da donese odgovarajuće odluke o zapošljavanju u redu poziva i jednostavno promijeni status pridruživanja agentu.

1

U prikazu za korisnike u https://admin.webex.com idite na Usluge i odaberite Pozivanje > Značajke.

2

Kliknite na Red čekanja poziva.

3

Odaberite Agenti tab.

4

Odaberite agenta sa zadanog popisa prikazanih agenata ili potražite ime agenta ili primarni broj ili proširenje povezano s agentom.


 

Možete filtrirati popis agenata na temelju redova poziva, mjesta čekanja i statusa pridruživanja/oddruživanja.

Nadzorna ploča agenta u zadanom sažetom prikazu prikazuje:

 • Naziv agenta

 • Broj redova poziva povezanih s agentom - Prikazuje broj redova poziva s kojima je agent pridružen

 • Lokacije u redu čekanja poziva - Prikazuje broj lokacija na kojima se stvaraju redovi poziva

 • Primarni broj - primarni kontakt broj dodijeljen agentu

 • Proširenje ako je dostupno

 • Status pridruživanja/oddruživanja - prikazuje broj redova kojima se agent pridružio ili odvojio kada se skupi.

5

Kliknite > za proširenje pojedinosti o agentu.

Nadzorna ploča agenta prikazuje:
 • Naziv agenta

 • Broj redova poziva povezanih s agentom - navodi nazive reda poziva s kojima je agent pridružen

 • Lokacije u redu čekanja poziva - Navodi svaku lokaciju u redu čekanja poziva

 • Primarni broj - primarni broj kontakta dodijeljen redu čekanja poziva

 • Proširenje ako je dostupno

 • Status pridruživanja/oddruživanja - prikazuje status pridruživanja ili odustajanja.

6

Prebaci na pridružiti se ili odvojiti agenta na određeni red poziva.

7

(Neobavezno) Kliknite Izvezi CSV za izvoz proračunske tablice s opsežnim detaljima agenta.

Koristite ovu tablicu da biste pronašli pojedinosti u izvezenom CSV-u.

Stupac

Opis

Ime agenta

Prikazuje ime agenta za prikaz za ID pozivne linije .

Prezime agenta

Prikazuje prezime agenata za prikaz za ID pozivne linije .

Telefonski broj agenta

Prikazuje telefon agenta .

Proširenje agenta

Prikazuje ekstenziju agenta.

Naziv reda čekanja

Prikazuje naziv reda poziva.

Telefonski broj u redu

Prikazuje telefonski broj reda poziva.

Proširenje reda čekanja

Prikazuje proširenje reda poziva.

Naziv lokacije reda čekanja

Prikazuje lokaciju reda poziva.

Status pridruživanja u redu čekanja

Prikazuje pridruživanje ili odvajanje od reda poziva.