Juli 2020

Stereoinspelning

Med funktionen Stereoinspelning sparas nu både uppringarens och mottagarens ljudströmmar som två separata ljudkanaler i en enda inspelningsfil. Det här innebär att röstanalyser kan göras, vilket inte var möjligt med en monoljudfil där ljudet blandas i en enda ström.

Maj 2020

Paus- och återupptagningsfunktion

En agent kan aktivera inspelningshändelserna för paus och återupptagning från Agent Desktop under ett samtal. Händelserna sparas i kundens aktivitetspost (CAR). CAR görs tillgängligt av ett API till leverantörer av WFO/WFM. Om det uppstår en fördröjning bortom tidsgränsen som tillåts för att återuppta inspelningen så återupptas inspelningen automatiskt med funktionen för Privacy Shield (Sekretesskydd).

Augusti 2020

"Dela inte PII"-banderoll på skärmen E-postmall/Konfiguration

När administratörer skapar nya e-postmallar för sina organisationers agenter med hjälp av menyalternativet Create Process Article (Skapa processartikel) i hanteringsportalen visas en banderoll med ett varningsmeddelande om att inte dela personligt identifierbar information, finansiella uppgifter eller hälsouppgifter i e-postmeddelandets innehåll eller bilagor tillsammans med mallen. Det här meddelandet visas som en varning tillsammans med e-postmallen på Agent Desktop när en agent använder mallen för att svara en kund.

Ärendenummer

Beskrivning

CSCvr58653

I MM QMonitor visas inte alla ContactsInQ.

CSCvr86648

E-post skickas inte om e-postmeddelandet har en tom ämnesrad.

Ärendenummer

Beskrivning

CSCvr64907

Rapporter är inte tillgängliga för agenter som har migrerats från R9 till R10.

CSCvr64945

Inloggade agenter visas inte på TAM men visas på JACG

CSCvr64617

En jACG-instans (jACG [10.0.0.813]) hamnade i ett feltillstånd och orsakade misslyckade agentinloggningar.

CSCvr64598

Ändring av jACG-loggnivån kräver inte en omstart av tjänsten.

Ärendenummer

Beskrivning

CSCvr96219

Det går inte att hämta rapporten om kompetensprofil från hanteringsportalen för innehavare för R10-innehavaren OceanX.

CSCvr92052

Problem vid massöverföring av DN för EP från hanteringsportalen för innehavare för R10-innehavaren OceanX.

CSCvr59785

Det går inte att hämta routningsrapporten från instrumentbrädans post för Kafka/Uppgradering av portal.

CSCvr59620

Ändringar av tidszoner uppdateras inte för routningstrategier på innehavarnivå.

CSCvs11310

Historikrapporter för agenter som har migrerats från R9 till R10 är inte tillgängliga på den äldre instrumentbrädan för kunder.

Ärendenummer

Beskrivning

CSCvr78799

Det saknas flera agenter i tidsanalysrapporter genomförda i realtid.

CSCvr81129

Flera TemporalAggregationOrchestrator-fel i produktionen, nästan var femte sekund.