1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster > samtals > platser.

2

Välj en plats att redigera.

Information om platsen visas i fönstret.
3

Klicka på avancerade Samtals inställningar.

4

Klicka på musik som väntar.

5

Välj Håll eller samtalsparkering för att ljudet ska vara tillämpligt.

6

Välj förvald musik eller anpassad musik i musik som är inaktiv och klicka sedan på Spara.

  • Spela upp standard musik– systemet spelar upp musik för att fylla i ljudet och låter kunden se att de fortfarande är anslutna.
  • Spela upp anpassad musik– du måste överföra en ljudfil i . wav- format för att spela upp när en uppringning är spärrad.