För att läsa om nyheter i Cisco Webex Contact Center ska du klicka här.

För att läsa om nyheter i Cisco Customer Journey Platform (R10) sak du klicka här.

den 11 februari 2022

Alternativ för datumformat för intervallfält

Standarddatumformatet för fältet Intervall i analysatorrapporterna är mm/dd/åå. Med den nya förbättringen tillåter analysatorn användare att välja olika datumformat för fältet Intervall , liknande andra fält i rapporterna.

Anpassning av datumformat var tidigare endast tillgängligt för profilvariabler.

Mer information finns i Ändra datumformat för intervallfältet i användarhandboken förCisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

den 22 december 2021

Behåll instrumentpanelfilter i APS och hanteringsportalen

Webex Contact Center lagrar filtren som har ställts in på varje flik i agentprestandastatistiken (APS) i agentskrivbordet och hanteringsportalen, i webbläsarens cacheminne. Genom att cachelagra filtren på varje flik sparar agenterna tid på att ange filter varje gång de byter flik, vilket ger dem en bättre användarupplevelse.

De filterändringar som görs av en användare lagras i webbläsarens cacheminne på användarens dator för det specifika användar-ID:t. Filtren som användaren ställer in förblir desamma även om användaren uppdaterar webbläsaren eller loggar in på Webex Contact Center igen med samma webbläsare. Användaren kan återställa filtren till standardvärdena genom att rensa webbläsarens cacheminne.

Mer information finns i Sammanfattningsrapport, Agentstatistik – historikrapport och Agentstatistik efter tillstånd – historisk rapport i Cisco Webex Contact Center 1.0 Agent Desktop Användarhandbok.


 

Den här förbättringen gäller för agentskrivbordet och hanteringsportalen, men inte för analysatorrapporterna.

Behålla kolumnbredd i tabellrapporter

Analysatoranvändare kan ändra kolumnbredden i tabellrapporter dynamiskt när de kör rapporter. Den ändrade kolumnbredden behölls dock inte tidigare när rapporterna uppdaterades, vilket gjorde det nödvändigt för användarna att ändra storlek på kolumnerna igen.

Med den nya förbättringen lagrar Webex Contact Center den ändrade kolumnbredden i webbläsarens cacheminne på användarens dator, för det specifika användar-ID:t. Den ändrade kolumnbredden förblir densamma även om användaren uppdaterar webbläsaren eller loggar ut och loggar in igen på Webex Contact Center med samma webbläsare. Användaren kan återställa kolumnbredden till standardstorleken genom att rensa webbläsarens cacheminne om det behövs.

Mer information finns i Ändra rapportkolumnbredd i användarhandboken förCisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.


 

Den här förbättringen gäller inte för avsnittet Tröskelaviseringar .

Heltalsformat för hanterade kontakter

Tabellrapporter i analysatorn har förbättrats för att visa antalet kontakter som hanteras, i heltalsformat. Detta gäller följande kolumner:

 • Hanterade kontakter

 • Antal hanterade inkommande kontakter

 • Ring upp kontakter som hanterats

Data i decimalformat visades tidigare i rapporterna.

18 oktober 2021

Få åtkomst till rapporter och instrumentbrädor via webbläsarlänkar

Standardagenter och premiumagenter som inte har åtkomst till Analyzer för att visa och köra instrumentbrädor och rapporter, kan åtkomst till instrumentbrädor och rapporter med hjälp av webbläsarlänkar.

Funktionen Öka detaljnivån är inte tillgänglig för rapporter som öppnas via webbläsarlänkar.

Mer information finns i avsnittet Få åtkomst till rapporter och instrumentbrädor via webbläsarlänkar i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

den 20 september 2021

Rapporterna Kontakter i kö och Tillgängliga agenter

Två nya realtidsbaserade standardrapporter införs i Analyzer – Kontakter i kö och Tillgängliga agenter. Dessa rapporter visas som kort i Contact Center Overview - Real-time Dashboard i analysatorn och även på fliken Sammanfattning på sidan Agent Performance Statistics i Agent Desktop.

Med de här nya rapporterna kan användare visa information om kontakter som väntar i kö och tillgängligheten för agenter i specifika team utan att behöva leta efter den här informationen i tabellrapporter.

Mer information om rapporterna finns i Contact Center-översikt – Realtidsinstrumentbräda, i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

Definiera kolumnsammanfattning för radsegmentgruppen på den översta nivån i analysrapporter

Användare kan definiera en kolumnsammanfattning för radsegmentgruppen på den översta nivån i Analyzer-gränssnittet. Användaren kan lägga till formler som genomsnitt, antal, lägsta, högsta, summa och anpassad för varje kolumn. Funktionen ger en bättre datavisning i tabellrapporter.

Mer information finns i Anpassa rapportsammanfattning i användarhandboken för Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

26 juli 2021

Importera och exportera rapporter

I analysatorns användargränssnitt kan administratörer välja om de vill importera och exportera rapporter som enskilda filer eller som flera filer i en mapp. Med den här funktionen kan administratörer och partneradministratörer exportera anpassade rapporter om en klientorganisation och importera dem till andra klienter.

Bättre vy för grupperade rapporter

Analysatorns gränssnitt har förbättrats för att ta bort tomma rader i grupperade rapporter. Det här minskar mängden tomt utrymme i rapporterna och ger en bättre visningsupplevelse.

19 juli 2021

Dölj inaktiva användare

På sidan Användare i modulen Etablering i hanteringsportalen finns kryssrutan Dölj inaktiva användare för att filtrera bort inaktiva användare. Om administratören markerar kryssrutan Dölj inaktiva användare visas inte längre inaktiva användare i klientorganisationen.

07 juni 2021

Förbättringar av Agent Desktop

 • Stöd för Google Chrome: Agent Desktop har stöd för Google Chrome V88.0.4324 och senare. Agenterna kopplas inte längre bort när Chrome reglerar appens minnesanvändning.

 • Lokalisering: Användargränssnittet för Agent Desktop har stöd för lokalisering på 27 språk. Det har stöd för följande språk:

  Bulgariska, katalanska, kinesiska (Kina), kinesiska (Taiwan), kroatiska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska och turkiska.

02 juni 2021

Tillåt att kunder konfigurerar en blandning av avgiftsbelagda och avgiftsfria nummer för Cisco PSTN för Contact Center

Om en kund före den här förbättringen hade köpt alternativet Bundle 2: Inkommande avgiftsfri nummeråtkomst med tillägget Cisco PSTN för Contact Center, krävdes det att kunden konfigurerade alla inkommande nummer som avgiftsfria. Webex Contact Center såg alla nummer som avgiftsfria av faktureringsskäl.

Med den här förbättringen kan Webex Contact Center klassificera varje nummer som läggs till för innehavaren som antingen avgiftsbelagt eller avgiftsfritt. Faktureringen för Webex Contact Center beräknas baserat på samtalsvolymer för alla avgiftsfria nummer.

Följande licensanvändningsrapporter är förbättrade så att du ska kunna klassificera avgiftsbelagda och avgiftsfria nummer:

 • Licensanvändningsrapport: den här rapporten är förbättrad med ett dagligt mått för Max antal samtidiga avgiftsfria samtal. Detta är ett tecken på användningen av Bundle 2: Inkommande avgiftsfri nummeråtkomst. Du får en uppdelning av Max antal samtidiga avgiftsfria samtal så att du ser fördelningen av samtal kopplade till agenten, IVR-systemet och kön när det högsta antalet observerades. Dessutom visar rapporten även antalet samtidiga avgiftsbelagda samtal när Max antal samtidiga avgiftsfria samtal observerades. Du får en uppdelning av Samtidiga avgiftsbelagda samtal så att du ser fördelningen av samtal kopplade till agenten, IVR-systemet och kön.

 • Historisk licensanvändningsrapport: i den här rapporten kan kunder se Max antal samtidiga avgiftsfria samtal för tidigare månader. Den här rapporten kan visa data från de senaste 36 månaderna och en sammanhängande efterföljande period på tolv månader.

25 maj 2021

Registrering av partner som kund

Med den här funktionen kan en partner registrera en Webex Contact Center-klientorganisation för partnerns egen organisation genom att välja alternativet Jag är kund i guiden Orderkonfiguration i Control Hub. Den här funktionen aktiveras endast på begäran i den här versionen för att säkerställa efterlevnad med funktionsbegränsningar.

Här är de funktionsbegränsningar som gäller när en partner etablerar en klientorganisation för partnerns egen organisation via Control Hub:

 • Om verksamhetslandet som väljs när partnern etablerar klientorganisationen mappas till datacentret i USA ska partnern bara registrera klientorganisationen på standardplattformen. Partnern ska inte välja undantagsplattformen. Mer information om Webex Contact Center-datacenter finns i artikeln Datalokalisering i Cisco Webex Contact Center.

 • Om verksamhetslandet som väljs när partnern etablerar klientorganisationen mappas till ett annat datacenter ska partnern inte ha några befintliga etablerade klientorganisationer i det aktuella datacentret. Partnern ska först etablera klientorganisationen för partnerns egen användning och först därefter börja registrera klientorganisationer för partnerns kunder.

24 maj 2021

Filter i körningsläge

Det finns filterfunktioner i Analyzer-gränssnittet när du kör en rapport i körningsläge. Den här funktionen ger bättre rapportgenerering. Användare kan välja vilka filter som ska visas när de skapar eller redigerar en visualisering, eller när de kopierar visualiseringen. När användarna kör visualiseringen visas de valda filtren uppe till höger på visualiseringssidan. Användare kan filtrera visualiseringen med filtren utan att behöva redigera rapporten.

den 28 april 2021

Tjänstinformation i Control Hub

Vi inför det nya avsnittet Tjänstinformation på fliken Inställningar för Contact Center i Control Hub. I det här avsnittet kan administratörer och supporttekniker snabbt identifiera vilka konfigurationer på plattformsnivå som gäller för kundens organisation. Avsnittet Tjänstinformation innehåller följande information:

 • Verksamhetsland för Webex Contact Center: i det här fältet visas vilket land som valdes i installationsguiden när Contact Center-klienten reserverades. Fältet ger en indikation på var kundklienten är belägen geografiskt.

 • Information om Webex Contact Center-plattformen: värdet 1.0 som visas i det här fältet bekräftar att klienten körs på plattformen Cisco Webex Contact Center 1.0.

den 29 mars 2021

Arbetsledarfunktion för att logga ut agenter

Arbetsledare kan visa en lista över agenter som för tillfället är inloggade på Agent Desktop med en ny instrumentpanel Agentstatusdata – Realtid i hanteringsportalen. Arbetsledare kan logga ut agenter som inte hanterar några aktiva kontakter via instrumentbrädan, dvs. agenter med statusen Tillgänglig, Passiv eller Svarar inte från alla mediekanaler. Med den här funktionen kan företag begränsa kostnaden för licenser som används samtidigt.

Februari 2021

Förbättrade funktioner för att skapa mallar för chattagenter och virtuell agenter

Användarmiljön i Control Hub för att skapa och redigera mallar för chattagenter och virtuella agenter har utökats med stöd för vissa plattformsuppgraderingar. Mallfunktionerna ändras inte.

December 2020

Webex Contact Center-stöd i regionerna APJC och LATAM

Webex Contact Center stöds i Indonesien, Japan, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Sydkorea, Thailand och Vietnam i APJC-regionen, förutom den nuvarande tillgängligheten i Australien och Nya Zeeland. I LATAM-regionen kommer det att finnas stöd för Webex Contact Center i Brasilien, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Ecuador, Paraguay och Uruguay, förutom den nuvarande tillgängligheten i Mexiko. Regionerna APJC och LATAM kommer att ha nya par av georedundanta POP-röstcenter (points of presence) i Singapore och Brasilien, som garanterar röstkvaliteten i regionala samtal.

Tjänstspecifik administratörsroll för Webex Contact Center

En ny tjänstspecifik administratörsroll införs för Webex Contact Center. Rollen kan tilldelas externa administratörer och administratörer i kundorganisationen. Med rollen tjänstspecifik administratör aktiveras begränsad administrativ åtkomst i Control Hub. En administratör med den här rollen kan hantera kontaktcenterlicenser och administrera tjänsten kontaktcenter.

Stöd för reserveringsadministratörer aktiveras även i den här versionen. Partneradministratörer som har reserveringsadministratörsbehörighet för kontaktcentertjänsten kan utföra alla aktiviteter som en fullständig administratör kan utföra.

Stöd för externa skrivskyddade administratörer är tillgängligt i den här versionen. Externa administratörer med skrivskyddad roll får åtkomst till alla administrativa gränssnitt i Webex Contact Center i det skrivskyddade läget.

November 2020

Säkerhetspolicy för innehåll

Säkerhetspolicyn för innehåll definierar en godkänd lista över betrodda domäner som kan öppnas från Webex Contact Center-appar. Funktionen hjälper dig att efterleva ramverket för säkerhetspolicyn för innehåll som webbläsaren upprätthåller.

Oktober 2020

Licensspårningsrapporter för paketerbjudande på PSTN

Det finns två nya rapporter för licensspårning för kunder som använder Cisco PSTN-tillägget för Webex Contact Center. Rapporterna är tillgängliga i Analyzer i mappen Stock Reports (Standardrapporter) > Historical (Historik) > License Usage Report (Licensanvändningsrapport).

 • Licensanvändningsrapport – Webex Contact Center PSTN: Den här rapporten visar det högsta antalet samtidiga röstaktiverade agentsessioner per dag på Agent Desktop. Dessa data visar användningen av PSTN Toll Inbound SKU. Rapporten visar också det högsta antalet samtidiga röstsamtal per dag som har gjorts från innehavaren. Dessa data visar användningen av PSTN Toll-free Inbound SKU. Dessutom visas en uppdelning av det maximala antalet samtidiga röstsamtal. I uppdelningen visas sammansättningen av samtalen kopplade till Agent, IVR och Kö när det högsta antalet observerades.

 • Historikrapport om licensanvändning – Webex Contact Center PSTN: Den här rapporten tillhandahåller en månadsvy för samma data som beskrivs i Licensanvändningsrapport – Webex Contact Center PSTN. Data för en period på 12 månader i följd kan visas när som helst. Data för de senaste 36 månaderna finns tillgängliga. Detta visar hur förbrukningen av PSTN-licenser kan variera.

Bättre åtkomstkontroll för APS-rapporter i Agent Desktop

Data som visas i APS-rapporterna (Agent Performance Statistics) på agentskrivbordet baseras nu på kö- och teamåtkomstinställningarna på fliken Agentsynlighetsstatistik i agentprofilen. Tidigare baserades APS-rapporter på inställningarna i användarprofilen. Åtkomstkontrollen i Analyzer fortsätter att använda inställningarna i användarprofilen.

September 2020

Lansering av datacenter i Kanada

Nya Webex Contact Center-kunder som väljer Kanada som land på fliken Contact Center i Konfigurationsguiden under reserveringen kan skapa innehavare i det nya kanadensiska datacentret. Organisationens konfigurationsdata om innehavare, samtalsdataposter, samtalsinspelningar och rapportdata kommer att finnas i det nya kanadensiska datacentret.

Skydda BRE

API:er för dataåtkomst som används av kontrollskript för Business Rules Engine (BRE) skyddas nu med auktoriseringsramverket OAuth.

Augusti 2020

PCI-certifiering

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Version 3.2.1 Attestation of Compliance (AOC) är nu tillgängligt för Webex Contact Center. Den 31 augusti 2020 godkändes WebEx Contact Center vid granskningen av PCI DSS Version 3.2.1 och tilldelades Attestation of Compliance av efterlevnad av certification authority Foresite.

Juli 2020

Förbättrat användargränssnitt i Analyzer

Användargränssnittet i Analyzer har förnyats med följande funktioner för att förbättra användarupplevelsen:

 • Byta namn på moduler: Du kan redigera och byta namn på moduler som redan har lagts till i Analyzer-rapporter.

 • Förbättrad sökning: Sökningen har förbättras. Nu görs en rekursiv sökning i alla mappar så att du kan se alla mappnamn, rapporter eller instrumentbrädor som matchar söksträngen.

Tröskelvärden och varningar

Med tröskelvärdesfunktionen kan behöriga användare skapa regler för tröskelvärden i hanteringsportalen för att bevaka agent- och samtalsdata. När ett tröskelvärde har överskridits skickas en varning till användargränssnittet i Analyzer som den auktoriserade användaren kan visa och bekräfta. Dessutom kan du konfigurera regler för tröskelvärden så att varningar skickas till en eller flera e-postadresser. Du kan konfigurera e-postvarningar i HTML-format eller som klartext.

Användningsrapport

Funktionen för användningsrapporter visar detaljer om agenters licensanvändning för varje dag i månaden för en viss plats. Den ger också en sammanfattning av den högsta användningen för varje månad. Du kan välja en plats och period som du vill ha användningsdata för.

Paketerbjudande på PSTN

Cisco PSTN-tillägget för Webex Contact Center kan nu konfigureras för kundorganisationer via Control Hub i samband med reserveringen av en ny eller uppdaterad order.

Juni 2020

Extern Data Dip

Nu finns det en ny och säker HTTP-anslutning som kan anslutas till en extern CRM eller databaser med hjälp av REST-gränssnittet. Data som hämtas av anslutningen med hjälp av variabelblocket Fetch kan extraheras från JSON-sökvägen och lagras i CAD-variabler. Dessa data kan sedan användas för att anpassa IVR-skript, välja köer eller ge användbar information om Agent Desktop.

HTTP-anslutningen använder auktoriseringsramverket OAuth 2.0 med JSON Web Token (JWT) för att autentisera sammankoppling med Salesforce. Den stödjer även grundläggande autentiseringsmekanismer med hjälp av användarnamn och lösenord. Läs mer i Konfigurera Salesforce för Cisco Webex Contact Center.

Stereoinspelning

Funktionen stereoinspelning ersätter den kombinerade monofilen med en stereoutdatafil. Stereofilen strömmar ljud från agenten och den andra deltagaren (uppringaren eller mottagaren) som två separata ljudkanaler i en och samma inspelning. Röstanalyser av sådana filer blir lättare att utföra än med en monoljudfil där ljudet blandas i en enda ström.

Salesforce Desktop Connector version 1.15

En ny version av Salesforce Desktop Connector med en mycket förenklad installation och konfiguration finns nu i Salesforce AppExchange. Salesforce Desktop Connector stödjer för närvarande Lightning-versionen och Classic-versionen av Salesforce Instance. Följande funktioner stöds:

 • Gränssnittet Unified Agent med agent- och samtalskontrollerna inbäddade i Salesforce-programmet: Agent Desktop-programmet för Webex Contact Center är inbäddat i Salesforce CTI-panelen så att agenter kan hantera både inkommande och utgående interaktioner direkt från Salesforce. Fullständig agentstatus (inloggad, passiv/tillgänglig etc.) och telefonistyrning (svara/lägg på, parkera/återuppta, konsultera/överföra/konferens, pausa/återuppta inspelning och avsluta etc.) finns också i Salesforce-programmet.

 • Automatisk inloggning av agenter på telefonplattformen: Nu stöds enkel inloggning i Salesforce och Webex Contact Center.

 • Screenpop baserat på parametrar för inkommande samtal: Med den här funktionen öppnas den relevanta kundposten i Salesforce baserat på parametrar för inkommande samtal. Matchningar för enskilda poster, flera poster och inga poster stöds.

 • Automatisk samtalsloggning i Salesforce-program: Salesforce Desktop Connector loggar nu information om samtalsaktivitet i Salesforce efter varje samtal och taggar samtalsloggen i posten för samtalsaktivitet.

  Länken till samtalsinspelningen sparas tillsammans med posten för samtalsaktivitet, vilket gör det möjligt att spela upp inspelningen direkt från Salesforce-skärmen.

 • Utgående samtal – Klicka för att ringa: Klicka för att ringa är aktiverat för alla telefonnummerfält i Salesforce. På så sätt kan agenterna ringa direkt från Salesforce. Administratörer kan aktivera eller inaktivera funktionen för att ringa ut för agenter direkt från administrationsportalen i Webex Contact Center.

Maj 2020

Hantering mellan olika kluster

Partner och kundorganisationer i Control Hub behöver inte längre befinna sig på samma geografiska plats. En partnerorganisation som är baserad i USA kan till exempel ta sig an och administrera en kundorganisation som har skapats i Storbritannien.

PCI-efterlevnad för e-post och chatt

Webex Contact Center har lagt till funktioner som krävs för PCI-efterlevnad i kontaktcentertjänsten för att skydda kundorganisationer från dataförluster när de använder e-post- och chattkanaler. Kundadministratörer kan välja att begränsa bilagor från e-post- och chattjänsten för sina organisationer. Om e-post- eller chattinnehåll har data om kortinnehavaren kan du konfigurera för att antingen bortredigera eller ta bort innehållet i e-postmeddelandets ämnesrad eller brödtext. Bilagor tas alltid bort om PCI-data upptäcks.

Cisco PSTN-tillägg för Webex Contact Center

Webex Contact Center introducerade ett erbjudande med fast pris för PSTN-samtal från Cisco för kontaktcenter. Erbjudandet omfattar grundläggande telefoni med åtkomst för lokala nummer till Webex Contact Center, PSTN-avslutning av samtal till agenter och avgiftsfri åtkomst till Webex Contact Center. Agenter kan använda alla deras telefonilösningar såsom hemtelefon, mobiltelefon och DID-ansluten kontorstelefon. Kunderna debiteras för användning med fast avgift per agentlicens. Kunderna får en kombinerad faktura för Contact Center och telekom från Cisco. Erbjudandet är tillgängligt i USA och Kanada.

Hämta API

GET API tillhandahåller agent- och kundposter (aktivitet och session) baserade på den senast ändrade tidsstämpeln som har matats in.

April 2020

Contact Center Overview-rapport i hanteringsportalen

En ny instrumentbräda med namnet Contact Center Overview (översikt över kontaktcenter) gör det möjligt för administratörer och arbetsledare att visa rapporter för realtidsdata och historiska data i hanteringsportalen för Webex Contact Center.

Rapporter om webbåteruppringning i hanteringsportalen

Administratörer och arbetsledare kan logga in på hanteringsportalen för att visa en instrumentbräda med information om återuppringningar under en viss tid.

Stöd för flera prenumerationsstatusar

I serverdelen registrerar Webex Contact Center prenumerationshändelser för avbrott, spärrning, återupptning, upphörande och förnyelse från CCW för korrekt spårning av nuvarande prenumerationsstatus.

Förinställda chattsvar

Administratörer kan skapa standarsvar för chattar som agenterna kan använda när de interagerar med kunder. Användningen av förinställda svar minskar svarstiden och ökar därmed agenternas produktivitet.

Nya datacenter

Webex Contact Center finns nu i datacenter i Europa och Storbritannien. Dina data lagras lokalt och informationen är kompatibel med europeiska standarder och lagar om datalagring. Se Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center.

Januari 2020

Beställning och reservering

Plattformen Webex Contact Center är nu integrerat med Control Hub. Prenumerationsorder kan nu reserveras automatiskt med hjälp av det enhetliga flödet för tjänstekonfiguration som finns på Control Hub-plattformen.

Visa aktivitetsdetaljer om agenter

Nu kan du använda funktioner för rapportering och analys i Webex Contact Center för att visa dina agenters aktivitet under deras inloggade session. Du kan spåra den tid som de har spenderat i varje status. Detta hjälper dig att handleda dina agenter på ett effektivt sätt.

Samtalsövervakning i realtid av arbetsledare

Arbetsledare i Webex Contact Center kan nu övervaka sina agenters samtal och hjälpa dem att lösa kundförfrågningar. Med hjälp av samtalsövervakning i realtid kan arbetsledare också utbilda agenterna i att hantera svåra situationer.

December 2019

Nya datacenter

Nu finns det ett nytt datacenter i Australien. Dina data lagras lokalt och informationen är kompatibel med europeiska standarder och lagar om datalagring. Se Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center.

November 2019

Rapporterings- och analysfunktionerna i Webex Contact Center har uppdaterats

Rapporterings- och analysfunktionerna i Webex Contact Center har ett nytt gränssnitt som är enkelt att använda. Rapporterings- och analysfunktionerna är den enda källan för alla Webex Contact Center-värden och tillhandahåller standard-, historik- och realtidsrapporter. Instrumentbrädan innehåller information om värden och KPI:er för Webex Contact Center.

Stöd för integration av Salesforce Lightning

Nu kan du integrera Webex Contact Center med Salesforce Lightning. Du kan använda Webex Contact Center för Salesforce för att ringa och ta emot samtal, spela upp kundsamtalsinspelningar och skapa Webex Contact Center-rapporter i Salesforce-gränssnittet. När agenten tar emot en kundkontakt hämtar Salesforce kundposterna och visar dem automatiskt på skärmen. Webex Contact Center för Salesforce har en automatisk samtalsaktivitetslogg för bättre kundinteraktion i CRM (Customer Relationship Manager).

Ny och uppdaterad Agent Desktop-upplevelse

Vi har uppdaterat Agent Desktop för att skapa en mer positiv upplevelse för agenter och motverka utbrändhet. Med samma utseende och känsla som i andra Webex-användargränssnitt kan agenter ha en intuitiv och konsekvent upplevelse av programmen.

Oktober 2019

Integration av chatt och e-post med Webex

Du kan skapa en chattbubbla på din organisations webbplats med hjälp av Webex Contact Center. Sedan kan du anpassa bubblan genom att lägga till proaktiva uppmaningar, varumärkesinformation och anpassade bottar. När du har konfigurerat bubblan kan du överföra filer, eskalera pågående chattar och hämta avskrifter. Etfer chatten kan du också samla in kundfeedback för att förbättra dina tjänster.

Med det nya e-postprogrammet i Agent Desktop kan du använda Gmail och Microsoft Office 365 för att hantera kundernas e-postmeddelanden. Vi har även färdiga e-postmallar i det nya e-postprogrammet. Med e-postprogrammet kan du skicka och ta emot bilagor till och från kunder. Du missar inga e-postmeddelanden med de nya ljudindikatorerna för e-post.

September 2019

Ökad skalbarhet

Vi har utökat Webex Contact Centers kapacitet och den kan nu skala upp till 1 000 agenter per innehavare. Vi stödjer medelstora till stora kontakcenter i molnet.

Cloud Tenant Management med Webex Control Hub

Vi har integrerat Webex Contact Center med Webex Control Hub för att snabbare och enklare kunna integrera kunder med en centraliserad hantering. Vi automatiserade integreringen och reserveringen av innehavare i order och provperioder för Cisco Commerce Workspace för guldinnehavare. Guldinnehavare är partnerinnehavarna som demonstrerar produkten. Upplev snabb och enkel inloggning för alla Webex-program, både för partner och kunder.