Ändringar i funktionen för inskickande av ärenden online

Den här artikeln gäller Cisco Webex-kunder och -partner. Den här artikeln gäller inte Webex-deltagare.

Ändringar i funktionen för inskickande av ärenden online

Vi vill berätta om ändringar i supportupplevelsen för Cisco Webex! Ni har talat och vi har lyssnat! Ni vill ha ett enkelt, effektivt och lättåtkomligt verktyg för att öppna, visa och uppdatera ärenden i Cisco Services. Vi ger er Ciscos Support Case Manager (SCM).
 
 
Varför?

 • SCM effektiviserar processen för att öppna ärenden i Ciscos globala tekniska hjälpcenter (TAC).
 • Åtkomst till alla ärenden på en och samma plats.
 • Du kan:
  • Skapa nya och visa aktuella ärenden
  • Få statusuppdateringar
  • Kommunicera direkt med TAC-teknikern.
 
Vad behöver du göra?
 • Kunder kan använda sina CI Common Identity konton (Webex Common Identity) för att logga in på SCM.  Webex-kunder som inte har ett CI-aktiverat konto för Webex kan registrera sig för ett Cisco Connection Online-ID (CCO) för att skicka in ärenden via SCM. Se anmärkningen nedan för mer information om hur du tar reda på vilken kontotyp du har.

 
Vad händer med de andra kanalerna – kan jag fortfarande använda dem?
 • Du kan använda alla våra servicekanaler (telefon, chatt*, online) för dina supportbehov.
*Obs! Chatt är INTE tillgängligt för FedRAMP-kunder
För hjälp att kontakta supporten, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?

 
Hur vet jag om jag har ett Webex Common Identity konto?

Om du kan logga in med http://settings.webex.com din e-postadress och ditt Webex-lösenord har du ett Common Identity konto. När du skickar in ett ärende efter 29 juni 2018 kommer du att kunna logga in med ditt CI-konto och kan uppmanas att lämna viss ytterligare information vid detta tillfälle. Du behöver inte skapa ett separat CCO-ID.
 
Om du inte kan logga in med din e-postadress och ditt Webex-lösenord, kommer du att kunna skapa ett http://settings.webex.com Cisco CCO-ID efter den 29 juni 2018. När du registrerar dig för ditt nya CCO-ID, måste du använda samma e-postadress som du använde för dina Webex-konton. När du har skapat det, kan du använda ditt nya CCO-ID för att logga in på SCM och skicka in ärenden. Vi rekommenderar att du registrerar dig för CCO-ID efter den 29 juni 2018 eftersom dina supporträttigheter kanske inte konfigureras på rätt sätt. Du hittar mer information om Cisco CCO-ID och kan registrera dig för ett konto https://www.cisco.com/c/en/us/about/account.html


på Fler vanliga frågor:
 
F. Vad händer med mina befintliga ärenden som har skickats in före 29 juni 2018?

A. Tidigare inskickade ärenden är fortfarande tillgängliga för granskning på supportportalen MyResources under en tidsperiod. Tidigare inskickade ärenden som börjar med ”HD00” kommer INTE att vara tillgängliga i det nya SCM-gränssnittet.
 
F. Om jag använder MyResources idag, måste jag då registrera mig för ett nytt konto?

A. Om du använder ett CI-aktiverat konto, behöver du inte skapa ett nytt konto. Om du inte har ett CI-aktiverat konto, måste du registrera dig för ett CCO-ID för att spåra dina ärenden online. Om du inte registrerar dig för ett CCO-ID och inte har ett CI-aktiverat konto, kan du fortfarande öppna ett ärende men du kommer inte att kunna spåra eller uppdatera ärendet online med hjälp av SCM.
 
F. Kan jag komma åt SCM direkt för att öppna ett ärende?

S.Ja. Inledningsvis kommer alla användare att omdirigeras till ett formulär som kan användas av Webex-användare och deltagare för att öppna ärenden. Eftersom det här formuläret används för båda användartyperna så kontrolleras det först om du har ett Common Identity-baserat konto eller ett giltigt Cisco CCO-ID. Om en av dessa kontotyper hittas, omdirigeras du till SCM för att skicka in ärendet. Om du inte har ett Common Identity-konto eller ett Cisco CCO-ID, kan du fortfarande skicka in ett ärende online.
 
Du kan skapa ett bokmärke https://mycase.cloudapps.cisco.com/case för att komma åt SCM och skicka in dina ärenden online.
 
F. Var hittar jag mer information om SCM?

A. Hjälpdokumentation finns tillgänglig i SCM-verktyget.
 

Var den här artikeln användbar?