Vilka säkerhetscertifikat behöver jag lita på för att använda Cisco Jabber?

Vilka säkerhetscertifikat behöver jag lita på för Cisco Jabber?

Vilka rotcertifikatutfärdare (RCA) används med Cisco Jabber?

Vad händer om jag inte litar på certifikat under inloggning i Cisco Jabber?

Fel: "Kan inte kommunicera med servern" när du försöker logga in i Cisco Jabber.

Jag kan inte logga in i Cisco Jabber på grund av certifikatproblem.


Obs!

Du kan behöva hjälp från den lokala IT-avdelningen eller datorsupporten när du ska följa stegen i den här artikeln.


Orsak:

Om Cisco Jabber inte kan autentisera på grund av ogiltiga eller ej betrodda säkerhetscertifikat kan du se följande fel:

 

Lösning:

När du ska upprätta en korrekt förtroenderelation mellan Jabber-klienten och Webex Messenger Cloud måste du ha följande certifikat i ditt betrodda rotcertifikatarkiv:

Rotcertifikatutfärdare

  1. QuoVadis root CA2

Mellanliggande certifikatutfärdare

  1. HydrantID SSL ICA G2
 

Varför fungerar äldre versioner av Jabber utan de här certifikaten?

Från och med Jabber 9.6 införde Cisco obligatoriska krav på certifikatkontroll. Certifikatkontrollerna lanseras stegvis i olika versioner av Jabber. Beroende på vilken version av Jabber du använder kan du behöva lita på en eller flera av rotcertifikatutfärdarna.

Vad händer om jag inte litar på certifikaten?

Jabber nekar anslutningen till den server du försöker ansluta till. Det här kan olika typer av problem, som att du inte kan logga in, skicka eller ta emot skärmdumpar, starta skrivbordsdelningar eller se närvarostatus.

Så här skaffar du certifikaten:

  1. Stäng Cisco Jabber helt.
  2. Använd länkarna ovan för att ladda ned och spara filerna lokalt i datorn.
  3. När du har laddat ned certifikatfilerna importerar du dem till ditt certifikatarkiv.
  4. När filerna har importerats startar du Cisco Jabber-klienten igen.

Här kan du få mer hjälp om att importera certifikaten:

­

Var den här artikeln användbar?