Den här integrationen har stöd för följande samtalsfunktioner i kontaktcenterprogram:

 • Agentens hälsningsfras

 • Svara automatiskt

 • Grip in

 • Konferens

 • Konferens vänteläge och återuppta

 • Rådfråga (ringa ett andra samtal)

 • Direktöverföring

 • DTMF

 • Parkera och återuppta

 • Ringa, ta emot, svara på och avsluta ett samtal

 • Multilinje

 • Inspelning (inbyggd brygga eller BiB)

 • Återuppta föregående samtal

 • Tyst övervakning

 • Arbetsledarens cBarge

 • Viskat meddelande

Mer information om hur du konfigurerar Cisco Contact Center-lösningen finns i dokumentationen till funktionsguiden för din specifika produkt och version: