Aktivera tjänster för verkställande eller verkställande assistent

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare som du vill aktivera verkställande eller verkställande assistent för.

2

Välj Samtal > Avancerade samtalsinställningar för > verkställande/verkställandeassistent.

3

Aktivera växeln Verkställande/Verkställande assistent.

4

Välj om du vill aktivera användaren för tjänster för verkställande eller verkställande assistent.


 

Verkställande och verkställande assistenter måste ha telefonnummer, inte bara anknytningar, tilldelade till dem.


 

Användare kan uppdatera inställningarna för verkställande eller chefsassistent i samtalsanvändarportalen. Om du vill gå till användarportalen ringa går du till https://settings.webex.com och väljer sedan Webex Calling. I den här artikeln finns information om hur du uppdaterar inställningarna för tjänster för verkställande och verkställande assistenter i användarportalen.