Aktivera tjänster för verkställande eller verkställande assistent

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer den användare som du vill aktivera verkställande eller verkställande assistent för.

2

Välj Samtal > Avancerade samtalsinställningar för > verkställande/verkställandeassistent.

3

Aktivera växeln Verkställande/Verkställande assistent.

4

Välj om du vill aktivera användaren för tjänster för verkställande eller verkställande assistent.


 

Verkställande och verkställande assistenter måste ha telefonnummer, inte bara anknytningar, tilldelade.


 

Användare kan uppdatera inställningarna för verkställande eller chefsassistent i samtalsanvändarportalen. Gå till och välj Webex-samtal för https://settings.webex.com att gå till användarportalen församtal. I den här artikeln finns information om hur du uppdaterar inställningarna för tjänster för verkställande och verkställande assistenter i användarportalen.

Inställningsalternativ för delad linje

Delad linje kan användas tillsammans med verkställande tjänsten när användarna är inom samma plats. Om du konfigurerar utseendet på delad linje med den verkställande tjänsten blir funktionen lättare att använda. För mer information om hur man konfigurerar utseendet på delad linje, se Lägg till och ändra ordning på linjer för en MPP-telefon.