Översikt

Delad linje som visas är möjligheten att etablera andra användares linjer som delade linjer på slutanvändarens enhet. Denna specifika funktion gör det möjligt för dig att tilldela och hantera delade linjer som visas för slutanvändarens Webex-app i Control Hub. Konfigurationen av delad linje för Webex-appen liknar konfigurationen för delad linje för multiplattformstelefoner (MPP) i Control Hub. Slutanvändarna kan få åtkomst till de delade linjerna via skrivbordsversionen av Webex-appen.

Fördelar

  • Användare kan hantera samtal via en annan användares anslutning direkt från Webex-appen.

  • Användare kan hantera flera delade linjer på ett effektivt sätt med hjälp av multisamtalsfönster (stöds i Windows) i Webex-appen.

  • Användare kan använda alla funktioner under samtal på den delade linjen, t.ex. parkering och samtalsöverföring, på liknande sätt som för den primära linjen.

Konfigurera en delad linjevisning

Innan du börjar

Se till kända begränsningar innan du konfigurerar linje som visas för Webex-appen .


Du kan tilldela nummer från olika Webex Calling platser till Webex-appen på skrivbordet på en annan plats. Till exempel kan ett nummer (användare eller virtuell linje) från platsen i Storbritannien tilldelas en Webex-appen på skrivbord som har tilldelats en användare i USA.

Mer information om delad linje över platser finns i Konfiguration av delade linjer och virtuella linjer på olika platser .

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering i den vänstra navigeringen och klicka på Användare .

2

Välj den användare som du vill tilldela den delade linjen och klicka på Samtal.

3

Gå till Användarens samtalsupplevelse och klicka på Tilldelning av programlinje.

4

Gå till Delad linjevisning i Webex-appen och klicka på Konfigurera Webex-applinjer.


 

Du kan enbart klicka på alternativet Konfigurera Webex-applinjer om du har markerat kryssrutan Skrivbord under Webex-programtilldelningar, eftersom den delade linjen endast har stöd för skrivbordsversionen av en Webex-app.

Mer information om samtal via och tilldelningar av program finns här: Hantera programtjänster för en Webex Calling-användare.

5

Klicka på ikonen för att lägga till en delad linje som visas.


 
Lägg till linjerna i den ordning som du vill att de ska visas i användarens Webex-app. Användarens primära linje är alltid den första linjen och du kan inte ändra ordningen på den.
6

Ange namn eller telefonnummer och välj bland de alternativ som visas.


 

Endast användare som inte har överstigit det högsta antalet delade linjer enligt sin licens visas som tilldelningsbara användare för en delad linje i Webex-appen. Mer information om att lägga till och tilldela enheten till en användare finns här: Lägga till och tilldela telefoner till en användare i Control Hub.

Om en användare har nummer från andra användare/grupper som har konfigurerats i användarens Webex-app kan du lägga till en anpassad etikett för den delade linjen. Denna anpassade etikett hjälper användaren att identifiera en delad linje som visas från andra.

7

Välj det alternativ som krävs från listrutan:

  • Avvisa på alla enheter: Hindrar samtalet från att ringa på alla användares enheter för den linjen.

  • Tyst på den här enheten: Hindrar samtalet från att ringa enbart på den enheten för den linjen.


 

Mer information om inställningar för att avvisa samtal finns här: Avvisa ett ringande samtal på alla enheter för en användare.

Klicka på ikonen för att ta bort en delad linje. Du kan inte ta bort den primära användaren på linje 1.

8

Klicka på Spara.

När du har lagt till, tagit bort eller ändrat en delad linje upptäcker Webex-appen uppdateringen och användarna får ett meddelande i Webex-appen om att starta om för att ändringarna ska tillämpas.

När den delade linjen har konfigurerats kan samtalsbryggan anropas med hjälp av FAC för samtalsbrygga.

Begränsningar

Här är några kända begränsningar med delad linje som visas:

  • Du kan endast konfigurera den delade linjen som visas i skrivbordsversionen av en Webex-app.

  • Du kan lägga till högst tio linjer, inklusive den primära linjen, till Webex-appen.

  • Du kan lägga till ytterligare linjer i en arbetsytetelefon, men det går inte att lägga till en arbetsytetelefon som en delad linje.