Här kan du läsa om kända problem som vi har identifierat i Webex för BroadWorks-lösningen. Klicka på var och en av flikarna om du vill läsa om problem som gäller för var och en av dessa rubriker.

För en ytterligare lista över användarrelaterade problem som påverkar Webex-användare, se Webex | Kändaproblem.

Samtalshistorik måste lagras i E.164-format

Problemutdrag: I vissa fall kan samtalshistoriken visa en kontakts e-postadress istället för telefonnumret. Om detta inträffar kan du inte återgå till samtalet direkt från samtalshistoriken eftersom Webex-appen försöker ringa upp e-postadressen istället för numret.

Åtgärdsutdrag: När du lagrar ett telefonnummer mot en kontakt, oavsett om det är en extern CI-kontakt, lokal anpassad Webex-kontakt eller en lokal telefonkontakt, ska du säkerställa att det lagrade numret är i E.164-format (till exempel +4420112323232 eller +140855111) eftersom det i de flesta fall kan minskas.

Användare kan inte starta möten från Webex-appen

Användare med ett + i sin e-postadress (till exempel firstname+lastname@gmail.com) kan inte starta Webex Meetings från Webex-appen. Android-användare ser ett 500000-fel, medan iOS-användare ser ett fel på 102000 som anger att det inte går att starta eller startamötet.

Det här felet uppstår endast när PMR-möten startas från Webex-appen och användaren har en + i sin e-postadress. Felet uppstår inte när möten startas från Webex Meetings-appen.

Användare kan inte växla samtalskontroll från mobil till dator

Anta att en användare har en mobilappsklient för Webex-appen och en skrivbordsklient av Webex-appen, och att de svarar på ett inkommande samtal på den mobila klienten. Om användaren sedan klickar på samtalspanelen på skrivbordsklienten för att ta över samtalet från skrivbordsklienten misslyckas Webex skrivbordsapp.

Det går inte att starta utrymme med externa kontakter på mobilen utan att lägga till extern person som kontakt i Webex-appen

Användare av Webex-mobilappen kan inte hitta e-postadresser till externa kontakter i syfte att starta chattsessioner på grund av en skillnad i användargränssnittet mellan skrivbords- och mobilklienter. Den blå textikonen visas inte i sökningar på mobilklienter.

Användare av softphone – Android-användare kan inte logga in på flera användar-ID:er

Android-användare kan inte logga in med en annan användarprofil om de tidigare har loggat in som softphone-användare. Användaren måste avinstallera eller installera om för att kunna logga in som ny användare.

Detta problem påverkar endast användare på Android som loggar in på en enhet med flera användar-ID: er.

Användare av softphone – sökverktygets tips för att uppdateras

I sökverktygstipset står "Starta en konversation, lägg till en kontakt eller schemalägg ett möte". Den här texten kommer att tas bort i mars då dessa funktioner inte gäller för paketet endast softphone.

Användare av softphone – Användare som endast använder nedgraderad softphone kan skicka meddelanden

Om en användare av en softphone har tilldelats ett annat paket tidigare (Basic, Standard eller Premium) och nedgraderats till endast Softphone kan användaren fortfarande skicka meddelanden.

Användare av softphone – ändra storlek på fönstret med för mycket tomrum

Endast skrivbord. När du är i läget för endast softphone kan du ändra storlek på fönstret på ett sådant sätt att det finns för mycket tomrum.

Användare av datortelefon med mobil – mötesflik visas

Endast mobil. En mötesflik visas fortfarande endast under softphone-läge, men användaren har ingen åtkomst för att skapa ett möte. Den enda åtkomsten är att delta i ett möte.

Dubbel inloggning krävs för Android-användare

Det finns ett oregelbundet förekommande problem där en Android-användare loggar in på appen via användaraktiveringsportalen och sedan skickas tillbaka till webex-inloggningssidan välkommen. När inloggningsuppgifterna har angetts en andra gång lyckades inloggningen.

Lösning:

 1. Avsluta Webex-appen fullt ut.

 2. På Android-enheten går du till Inställningar > ApparWebex-app > lagring .

 3. Rensa data och rensa cache.

 4. Starta om appen och logga in.

Windows-klient – felet visas när "Spara inte krypterade filer på disken" är aktiverat

Ett skriptfel visas om du kör Webex-appen i Windows och inte sparar krypterade filer på diskens avancerade säkerhetsinställningar är aktiverad i Internet Explorer. Det här felet uppstår om följande villkor är sant:

 • Webex-appen körs i Windows (fristående version)

 • Användare försöker logga in som en BroadWorks-auktoriserad användare

 • I Internet Explorer är den avancerade säkerhetsinställningen Spara inte krypterade filer på disken aktiverad

Arbetsnr

Inaktivera inställningen Spara inte krypterade filer på disken i Internet Explorer:

 1. Klicka på ikonen Verktyg i Internet Explorer och välj Internetalternativ.

 2. Klicka på Avancerade fliken.

 3. Under Säkerhetavmarkerar du kryssrutan Spara inte krypterade filer på disken och klickar på OK .

Andra samtalsikon med felaktig beskrivning

Användartjänster i Control HUB visar en andra samtalsikon med felaktig beskrivning.

E-post till användares registrering via opålitliga e-postflöde filtreras till skräppost

Problem – Beroende på användarens e-postinställningar kan opålitliga e-postadresser skickas till användarensskräppost- eller SKRÄPPOSTmapp.

Tillfälliglösning – administratören kan behöva ändra användarens e-postinställningar för att tillåta domäner.

PMR-informationen uppdateras inte när en användarlicens tas bort

Problem:

Om en användare tillhandahålls med ett Standard- eller Premium-paket och sedan har paketet ändrats, kan PMR-uppgifterna visas felaktigt i Webex-appen. Till exempel om en användare etableras med ett standardpaket och uppgraderas till ett Premium-paket eller vice versa.

Tillfällig lösning

 • Administratörer bör först tillhandahålla användarna till Basic-paketet innan de uppdaterar paketet till önskat paket. Genom att följa denna process under etableringen minskar problemets frekvens.

 • Dessutom kan användare ange PMR-uppgifter i Webex-appen manuellt.

Periodiska problem med presentationsdelning

Användare har periodvis problem med presentationsdelningsfunktionen när de används mellan två BroadWorks-användare. Detta beror på problem med att lösa användar-ID.