Här kan du läsa om kända problem som vi har identifierat i Webex för BroadWorks-lösningen. Klicka på var och en av flikarna om du vill läsa om problem som gäller för var och en av dessa rubriker.

För en ytterligare lista över användarrelaterade problem som påverkar Webex-användare, se Webex | Kändaproblem.

Samtalshistorik måste lagras i E.164-format

Problemutdrag: I vissa fall kan samtalshistoriken visa en kontakts e-postadress istället för telefonnumret. Om detta inträffar kan du inte återgå till samtalet direkt från samtalshistoriken eftersom Webex-appen försöker ringa upp e-postadressen istället för numret.

Åtgärdsutdrag: När du lagrar ett telefonnummer mot en kontakt, oavsett om det är en extern CI-kontakt, lokal anpassad Webex-kontakt eller en lokal telefonkontakt, ska du säkerställa att det lagrade numret är i E.164-format (till exempel +4420112323232 eller +14085551111) eftersom det i de flesta fall kan begränsa dem.

Problem med enhetlig samtalshistorik när den distribueras med Hunt Group eller Call Center

När Enhetlig samtalshistorik distribueras i sökgrupp eller i call center-situationer visar samtalsloggarna fel som i följande två scenarier:

Scenario A: Grundläggande huntgrupp

 • Användare A och Användare B är en del av en sökgrupp

 • Användare C ringer sökgrupp nummer.

 • Användare A svarar på samtalet

Följande problem uppstår:

 • När användare A svarar visar uppringaren tillfälligt sökgrupp namn

 • Samtalshistorikloggar för Användare A visar ett inkommande samtal från användare C utan omnämnande av sökgrupp nummer.

 • Loggarna för samtalshistorik för Användare C visar utgående samtal på sökgrupp numret.

Scenario B: Problem med Call Center

 • Användare A och Användare B är agenter i premiumgruppen Call Center.

 • Användare C ringer upp callcentret.

 • Användare A svarar på samtalet.

Följande problem uppstår:

 • När användare A svarar visar uppringaren tillfälligt sökgrupp namn.

 • Samtalshistorikloggar för Användare A visar ett inkommande samtal från användare C utan omnämnande av ett call center-samtal.

 • Samtalshistorikloggar för Användare C visar utgående samtal visas för call center utan omnämnande av Användare A

Dubbel e-postuppfråga när du loggar in Webex Meetings webbplatser

När du loggar in på Webex Meetings-webbplats kommer användare med BroadWorks-autentisering att uppmanas två gånger om att ange sin e-postadress. Det här är en begränsning av Webex Meetings webbplats. Andra webbplatser och klienter bör endast fråga en gång.

Användare kan inte starta möten från Webex-appen

Användare med ett + i sin e-postadress (till exempelfirstname+lastname@gmail.com) kan inte starta Webex Meetings från Webex-appen. Android-användare ser ett 500000 fel, medan iOS-användare ser ett 102000-fel som anger att det inte går att starta eller starta mötet.

Det här felet uppstår endast när PMR startar möten från Webex-appen och där användaren har ett + i sin e-postadress. Felet uppstår inte när möten startas från Webex Meetings-app.

Användare kan inte växla kontroll över samtal från mobil till dator

Förutsätt att en användare har en mobilappsklient för Webex-appen och en skrivbordsklient av Webex-appen, och att de svarar på ett inkommande samtal på den mobila klienten. Om användaren sedan klickar på samtalspanelen på skrivbordsklienten för att ta över samtalet från skrivbordsklienten misslyckas Webex skrivbordsapp.

Det går inte att starta utrymme med externa kontakter på mobilen utan att lägga till extern person som kontakt i Webex-appen

Webex-mobilappsanvändare kan inte hitta externa kontaktadresser i syfte att starta chattsessioner på grund av en skillnad i användargränssnittet mellan skrivbords- och mobilklienter. Den blå textikonen visas inte i sökningar på mobilklienter.

Användare av softphone – Android-användare kan inte logga in på flera användar-ID:er

Android-användare kan inte logga in användarprofil en annan användare om de tidigare har loggat in som softphone-användare. Användaren måste avinstallera eller installera om för att kunna logga in som ny användare.

Detta problem påverkar endast användare på Android som loggar in på en enhet med flera användar-ID: er.

Användare av softphone – sökverktygets tips för att uppdateras

I sökverktygstipset står "Starta en konversation, lägg till en kontakt eller schemalägg ett möte". Den här texten kommer att tas bort i mars då dessa funktioner inte gäller för paketet endast softphone.

Användare av softphone – Användare som endast använder nedgraderad softphone kan skicka meddelanden

Om en användare av en softphone har tilldelats ett annat paket tidigare (Basic, Standard eller Premium) och nedgraderats till endast Softphone kan användaren fortfarande skicka meddelanden.

Användare av datortelefon med mobil – mötesflik visas

Endast mobil. En mötesflik visas fortfarande endast under softphone-läge, men användaren har ingen åtkomst för att skapa ett möte. Den enda åtkomsten är att delta i ett möte.

Dubbel inloggning krävs för Android-användare

Det finns ett oregelbundet förekommande problem där en Android-användare loggar in på appen via användaraktiveringsportalen och sedan skickas tillbaka till webex-inloggningssidan välkommen. När inloggningsuppgifterna har angetts en andra gång lyckades inloggningen.

Lösning:

 1. Avsluta Webex-appen fullt ut.

 2. På Android-enheten går du till Inställningar > ApparWebex-app > lagring .

 3. Rensa data och rensa cache.

 4. Starta om appen och logga in.

Windows-klient – Skriptfel visas under inloggning när Spara inte krypterade filer på disken" är aktiverat

Ett skriptfel visas om du kör Webex-appen i Windows och inte sparar krypterade filer på diskens avancerade säkerhetsinställningar är aktiverad i Internet Explorer. Det här felet uppstår om följande villkor är sant:

 • Webex-appen körs i Windows (fristående version)

 • Användare försöker logga in som en BroadWorks-auktoriserad användare

 • I Internet Explorer är den avancerade säkerhetsinställningen Spara inte krypterade filer på disken aktiverad

Arbetsnr

Inaktivera inställningen Spara inte krypterade filer på disken i Internet Explorer:

 1. Klicka på ikonen Verktyg i Internet Explorer och välj Internetalternativ.

 2. Klicka på fliken Avancerat.

 3. Under Säkerhetavmarkerar du kryssrutan Spara inte krypterade filer på disken och klickar på OK .

Chattalternativ kan visas i användarsökningar av användare som endast använder samtal

När en användare utan meddelandefunktion genomför en global användarsökning efter en användare med meddelanden, visas chattikonen tillsammans med sökresultaten trots att den användare som utförde sökningen inte har några meddelanden.

Telefontjänster visar felaktig kontoinformation

Under Webex->för telefontjänster kan Webex för Cisco BroadWorks-användare se felaktigkontoinformation för telefontjänster i Webex-appen. Appen kan visa att användaren är inloggad på Cisco Unified Communications Manager i stället för BroadWorks.

Andra samtalsikon med felaktig beskrivning

Användartjänster i Control HUB visar en andra samtalsikon med felaktig beskrivning.

E-post till användares registrering via opålitliga e-postflöde filtreras till skräppost

Problem – Beroende på användarens e-postinställningar kan opålitliga e-postadresser skickas till användarensskräppost- eller SKRÄPPOSTmapp.

Tillfälliglösning – administratören kan behöva ändra användarens e-postinställningar för att tillåta domäner.

Webex för VDI-media blockeras om tunn klient ligger bakom en NAT

Problem – om du distribuerar en VDI-miljö (Virtual Desktop Infrastructure) och den tunna fjärrklienten finns bakom enNAT kan samtalsmedia blockeras. När du distribuerar Webex för VDI i den här installationen känner Session Border Controller (SBC) för datacentret där det värdbaserade virtuella skrivbordet (HVD) är placerade inte känner till allmän IP-adressen för den fjärranslutna klienten och kan inte inkludera IP-adressen för samtalsmedia i SIP-signalering. Detta kan resultera i att SBC blockerar samtalsmedia.

Lösning– Konfigurera SBCs för Broadworks för att tillåta samtalsmedia från en IP-adress som inte finns i SIP-signalering.

PMR uppdateras inte när en användarlicens tas bort

Problem:

Om en användare tillhandahålls med ett Standard- eller Premium-paket och sedan har paketet ändrats, kan PMR information visas felaktigt i Webex-appen. Till exempel om en användare etableras med ett standardpaket och uppgraderas till ett Premium-paket eller vice versa.

Tillfällig lösning

 • Administratörer bör först tillhandahålla användarna till Basic-paketet innan de uppdaterar paketet till önskat paket. Genom att följa denna process under etableringen minskar problemets frekvens.

 • Dessutom kan användare ange information PMR Webex-appen manuellt.

Periodiska problem med presentationsdelning

Användare har periodvis problem med presentationsdelningsfunktionen när de används mellan två BroadWorks-användare. Detta beror på användar-id problem med att lösa problemet.

Katalogsökningsresultat som påverkas av 72-timmarscache

Webex-appen innehåller en cache på ca 72 timmar (plus eller minus fem timmar). Denna cachelagring kan påverka resultaten av katalogsökningar efter att en användare har uppdaterats:

 • När en ny användare synkroniseras läggs användarinformationen till i cacheminnet och kan sökas direkt

 • Om en användare uppdateras på BroadWorks-servern och sedan sker en synkronisering måste cacheminnet upphöra innan resultaten visas i sökningar i Webex-appen

 • Om en användare tas bort på BroadWorks-servern och en synkronisering inträffar måste cacheminnet upphöra innan användaren tas bort från katalogsökningen