1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer användaren som du vill redigera.

2

Går du till samtal för att ringa avancerade samtals > inställningar > .

3

Växla knappen för att ändra användarens inställningar.

4

Under inkommande samtalväljer du Tillåt alla inkommande samtal eller avlyssna alla inkommande samtal.

5

Om du väljer Blockera alla inkommande samtalmåste du ställa in de funktioner du behöver:

  • För att skicka användar samtal till röst brev låda markerar du kryss rutan Skicka alla samtal till röst brev låda .

  • När du väljer meddelandenväljer du standard hälsningen eller överför en anpassad ljud hälsning från rullgardinsmenyn och klickar sedan på överför fil.

6

Under telefonnummer meddelandenväljer du bland följande alternativ och skriver in numret omdirigeringar:

  • Spela upp nya nummer meddelanden– det här är det nummer som kommer att meddelas till den som ringer in som ett nytt nummer att ringa.
  • Överföring på "0" till det här telefonnumret– uppringaren överförs till det nummer som anges när 0 trycks ned.

 

Om båda dessa alternativ är markerade är det möjligt att ange två olika nummer för varje alternativ, men detta resulterar i ett vilseledande meddelande. Om t. ex. att spela upp nya nummer är inställt på 1111 och överföringen är "0" till det här telefonnumret till 2222 hör de som ringer meddelandet "det nummer du försöker nå är frånvarande. Det nya numret är 1111. Tryck på 0 nu om ditt vill överföras till den nya platsen. " I så fall skickas inringar till 2222 i stället för till 1111.

7

För utgående samtalväljer du bland följande:

  • Avlyssna alla utgående samtal– när användaren försöker med en utgående samtal kommer de att höra ett meddelande om att deras linje är frånvarande.
  • Tillåt endast lokala utgående samtal– användaren kommer endast att kunna ringa samtal inom sin lokala landskod.
  • Överför spärrade samtal till ett telefonnummer, vilket utgående samtal att den avlyssnade användaren gör överförs till ett utsett nummer.
8

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.